Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Crowdfunding

Crowdfunding har under senaste åren vuxit i popularitet, som en form av företagsfinansiering. Inom crowdfunding företaget om lån via en tjänst. Där kan tiotals, hundratals eller till och med tusentals olika investerare bidra med finansiering, var och en med olika belopp. Tjänsteleverantören spelar en enorm roll i detta, eftersom det är tjänsteleverantören som för investerare samman med låntagare.  

Hur fungerar crowdfunding? 

Processen med att söka efter en tjänsteleverantör som passar just ditt företag. Det kan finnas skillnader i hur stora lån som kan sökas via olika plattformar. Naturligtvis finns det även en skillnad i popularitet bland företag och investerare.  

När företaget har hittat en lämplig tjänsteleverantör, kan företaget lämna in en låneansökan. Ansökan bör innehålla en deklaration om företagets finansiella situation. Detta innebär t.ex. senaste bokslut. Företaget deklarerar även ytterligare information angående uppkommande investering, lånebelopp, låneperiod och räntesats. Tjänsteleverantören går igenom ansökan och dess bilagor, varefter en bedömning görs.  Om allt är i sin ordning, publiceras företagets ansökan på tjänsteleverantörens hemsida.  

När kan crowdfunding vara ett lämpligt alternativ? 

Crowdfunding kan utnyttjas i flera olika finansieringsbehov. Ett av vanligaste användningssyften av crowdfunding är att fungera som kompletterande finansiering. Det är ofta frågan om en större investering eller ett större projekt, där företaget inte lyckats få ihop hela behövda finansieringen. Fast crowdfundings vanligaste användningssyfte är att fungera som kompletterande finansiering, kan man även helt och hållet finansiera större investeringar genom crowdfunding. Men ifall ett företag har ett tidskänsligt behov av finansiering är crowdfunding inte lämpat för detta. Det kan t.ex. vara frågan om ett tillfälligt kontantunderskott eller en maskin som går sönder. I detta fall är det bästa alternativet företagslån utan realsäkerhet, något som CrediNord erbjuder. Lånet betalas in t.o.m. samma dag, som ansökan skickas in. 

Fördelar med crowdfunding 

Crowdfunding ger företag ett nytt avsevärt finansieringssätt. Nya vägar för finansiering skapar även nya finansieringsmöjligheter. Crowdfundig kan utnyttjas av små-, medelstora- och stora företag. Det är en särskilt användbart sätt för små- och medelstora företag. Detta eftersom dessa företag kan ha det svårare i dagens läge, att få lån av banken. Regleringarna har blivit strängare och strängare. Bland annat därför har många alternativ dykt upp och blivit populärare de senaste åren. Som sagt är företagslån utan realsäkerheter en av dessa.  

En crowdfunding process är fördelaktig för företaget även ur en synlighets aspekt. När ett företags annons publiceras på tjänsteleverantörens hemsida, ses den i bästa fall av tusentals eller tiotusentals olika investerare. Många av investerarna kommer även att gå igenom information om företaget och dess kommande projekt mer djupgående.  Speciellt för ett litet nystartat företag kan synligheten genom crowdfunding ha ett betydande monetärt värde. I bästa fall fångar företaget stora investerares uppmärksamhet. På detta sätt kan företaget hitta en betydande och långsiktig investerare eller finansierare, med tanke på framtiden.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

I vanliga fall går investeraren grundligt igenom företagets situation och kommande investering, innan hen bestämmer sig för att finansiera företaget. Det kan hända att flera investerare frågar efter ytterligare information om företagets projekt, eller ifrågasätter företagets intjäningsmodell. Ifall frågorna och feedbacken är konstruktiva, kan detta vara betydligt fördelaktigt för företaget.  

Nackdelar med crowdfunding 

Crowdfunding kommer även med vissa nackdelar, jämfört med andra finansieringsmetoder. En av de stora nackdelarna med crowdfunding för företag är osäkerheten. När ett företag ansöker om finansiering genom crowdfunding, har den ingen aning hur länge det tar att få ihop behövda summan, eller om företaget ens får skrapat ihop summan som ansöks. Det kan hända att företaget länge måste vänta på att få finansiering och kanske inte får det överhuvudtaget. Osäkerheten är en av de faktorerna, som kan få ett företag att överväga villigheten att ansöka om finansiering genom crowdfunding. Ifall behovet av pengar är tidskänsligt, kan företagslån utan realsäkerheter vara svaret på företagets finansieringsbehov. Ifall du ansöker om företagslån hos CrediNord får du ett lånebeslut inom en timme, ifall ansökan görs på en vardag kl. 8-15. När du skriver under kontraktet, betalas pengar till företagskontot till och med samma dag.  

Samtidigt som crowdfunding ger synlighet åt företaget, är det nödvändigtvis inte positiv synlighet. Ifall investerarna inte imponeras av företaget och dess affärsidé, och företaget inte lyckas samla ihop mera än en bråkdel av den eftersökta summan, kan det tillbringa dålig publicitet. Det uppstår även en risk ifall företaget grundligt presenterar sin affärsidé och investeringsmål. En risk uppstår, ifall företaget inte har skyddat dessa med patent. Då kan det hända att affärsidén kopieras av någon annan.  

Crowdfunding för företag i Sverige 

Crowfundings popularitet har i Sverige stadigt ökat bland företag de senaste åren. Även om andelen har ökat under de senaste åren är dess andel fortfarande liten, jämfört med lån som beviljats av kreditinstitut. I Sverige övervakas företag inom crowdfunding av finansinspektionen. Genom detta finns det vissa regelverk som måste följas. 

Sammanfattning av crowdfunding 

Modern crowdfunding via olika tjänsteleverantörer, kan ses att vara jämförbart med storföretags obligationer. Till skillnad från obligationerna, är crowdfunding en möjlighet för aktörer i alla storlekar. Själva processen varierar väldigt mycket från fall till fall. Detta skapar osäkerheter för företaget som ansöker om finansiering. Att få ihop den behövda summan kan ta två dagar eller två månader och oftast får företaget inte ihop hela summan. På grund av detta är det inte en optimal lösning, ifall behovet av pengar är tidskänsligt. I ett sådant fall lönar det sig för företaget att vända sig mot företagslån utan realsäkerheter. Hos nordiska aktören CrediNord prosesseras företagets ansökan inom en timme, ifall ansökan görs under en arbetsdag mellan kl. 8-15. Företaget får alltså ett lånebeslut inom en timme. När ansökan godkänts skickar vi ett erbjudande via email. I erbjudandet kan du tydligt se alla villkor och kostnader. Utöver en snabb process har våra företagslån även enbart en fast månadsavgift. Detta innebär att du betalar samma summa varje månad – inga dolda kostnader. Snabbt, tydligt och enkelt. Månadskostnaden betalas enbart under tiden som lånet är i företagets förfogande. Detta innebär att ifall företaget har en låneperiod på 36 månader och får en möjlighet att betala tillbaka lånet i sin helhet inom fem månader, kan företaget göra det. Då betalar företaget enbart kostnaderna för de faktureringsperioderna som har börjat, i detta fall fem månader.