Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
budgetering

Budgetering – Gör en företagsbudget i 5 steg

Budgetering är en viktig process för privatpersoner såväl som för företag. Med en budget blir det enklare att planera företagets framtid ur ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom kan regelbunden budgetering öka tryggheten för dig som företagare eftersom du kan förebygga – och ibland helt undvika – ekonomiska påfrestningar.

I den här artikeln får du lära dig mer om budgetering och varför det är viktigt. Vi kommer även att visa hur du gör för att skapa en bra företagsbudget, steg för steg.

Vad är budgetering?

En budget är en ekonomisk planering som fokuserar på företagets inkomster och utgifter.

Det huvudsakliga syftet med en budget är att minimera företagets utgifter och maximera dess intäkter. Begreppet budgetering avser själva processen att ta fram en budget för olika delar av verksamheten.

Som företagare är det viktigt att ha förståelse för företagets ekonomi och hur pengar rör sig in och ut ur verksamheten. På så sätt kan du minska risken för underskott som kan begränsa företagets tillväxt.

Den färdiga budgeten använder du sedan som ett styrdokument i verksamheten. Om det går sämre än förväntat måste du revidera budgeten och ta reda på hur du kan komma på rätt spår igen. Går det istället bättre än planerat bör du analysera varför och se vad du kan göra för att förstärka trenden.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Resultat- och likviditetsbudget

När det gäller företag finns det två budgetar som är viktigare än andra: resultatbudgeten och likviditetsbudgeten. Nedan ska vi titta närmare på hur dessa två fungerar.

Resultatbudget

En resultatbudget avser företagets långsiktiga utveckling, det vill säga det förväntade resultatet baserat på intäkter och kostnader. Normalt sett sker denna form av budgetering årsvis och siffrorna är alltid exklusive moms.

Resultatbudgeten brukar även innehålla olika delbudgetar som justeras efter företagets verksamhet, till exempel försäljningsbudget och personalbudget.

Likviditetsbudget

Likviditet avser företagets betalningsförmåga på kort sikt. En likviditetsbudget är därmed kortsiktig och visar hur pengar rör sig in och ut ur verksamheten på månadsbasis. Den ger dig därmed en samlad överblick av mängden likvida medel i företagets kassa och om de är tillräckliga för att driva företaget.

En likviditetsbudget är ett viktigt komplement till resultatbudgeten eftersom den visar hur mycket pengar verksamheten har att röra sig med månad för månad. 

Tips! Ladda gärna ner vår kostnadsfria mall för kassaflödesanalys där vi även inkluderat en mall för likviditetsbudget.

4 viktiga anledningar att budgetera

Som du säkert redan förstår finns det många bra anledningar till att budgetera. En budget kan dels ge dig en bättre överblick av företagets ekonomiska mående, men den kan också göra det enklare för dig att sätta finansiella mål.

Budgetering ger dig värdefulla insikter i en rad områden gällande företagets ekonomi, bland annat kassaflödet, men också:

  • Utgifternas storlek i förhållande till verksamhetens intäkter.
  • Hur du kan öka omsättningen utan att öka kostnaderna.
  • Hur du kan sänka kostnaderna utan att påverka inkomsterna.
  • När stora betalningar ska göras och huruvida pengarna i kassan räcker.

Budgeten spelar även en viktig roll när det gäller planering av olika strategier, både vad gäller marknadsföring, försäljning och investeringar. Den bör därmed vara en obligatorisk del av varje affärsplan och kan dessutom underlätta i framtagandet av en lämplig affärsmodell.

Aktiv budgetering ger större trygghet

Ytterligare en fördel med att budgetera är att det ökar tryggheten för dig som företagare. Genom att spendera tid på att analysera och kalkylera kostnader och alternativ kan du enklare fatta välgrundade beslut gällande verksamhetens framtid.

Aktiv budgetering minskar dessutom risken för oförutsedda utgifter som kan vara påfrestande för företagets likviditet och utveckling. Det finns även en viss trygghet i att verksamhetens förväntade resultat är uppnåbart, så länge budgeten följs.  

Så gör du en budget till företaget

Normalt sett är det betydligt enklare att budgetera om företaget varit aktivt på marknaden under en längre tid. Då finns det nämligen historisk fakta och siffror att utgå ifrån, vilket förenklar budgeteringen.

För nystartade verksamheter kan budgetprocessen vara en aning krångligare. Här finns det nämligen inte samma historik att granska, vilket gör att budgetsiffrorna främst baseras på förväntningar och förutsägelser. Därmed kommer denna budget att vara en aning mer osäker.

Själva budgetprocessen är dock densamma, oavsett om företaget är nytt eller väletablerat. Nedan beskriver vi hur du kan göra en budget i fem enkla steg.

Företagsbudget i 5 steg

  1. Lista företagets intäkter. Steg ett är att lista företagets totala intäkter, det vill säga alla inkomster företaget får in. Skriv ner alla intäkter månad för månad och summera sedan inkomsterna per år.
  2. Fasta utgifter. Nästa steg är att lista företagets fasta utgifter, det vill säga de kostnader du betalar oavsett storleken på dina intäkter. Gör samma sak som med intäkterna – börja med att räkna ut utgifterna månad för månad och summera dem sedan per år. 
  3. Rörliga kostnader. Rörliga kostnader är utgifter som ökar respektive minskar beroende på intäkterna. Större intäkter ger högre rörliga kostnader och vice versa. Fundera över vilka rörliga kostnader företaget har och ta med dem i dina beräkningar.
  4. Sammanställ. Sammanställ alla poster i en excelfil. Här kan du enkelt experimentera genom att öka intäkterna och minska utgifterna. På så sätt blir det enklare att sätta ekonomiska mål och styra verksamheten i önskad riktning.   
  5. Följ upp och revidera. En budget är ett föränderligt dokument, då både intäkter och utgifter kan minska respektive öka månad för månad. Tänk därför på att följa upp budgeten regelbundet och att revidera den vid behov för att behålla rätt kurs.

För att öka tryggheten ytterligare kan det vara en god idé att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i framtiden. Det kan till exempel vara bra att läsa på nya uppfinningar eller trender som kan komma att påverka din bransch, antingen positivt eller negativt. På så sätt kan du enklare förebygga ekonomiska problem innan de hinner bli för stora.

Summering

Som företagare är det viktigt att hålla ett vaksamt öga på företagets ekonomi. På så sätt blir det enklare att förutse potentiella risker, men också värdefulla tillväxtmöjligheter. Genom aktiv budgetering kan du följa verksamhetens ekonomiska utveckling och se till att du håller rätt kurs mot dina finansiella mål.

En budget kan vara extra värdefull när det är dags att göra investeringar, till exempel med hjälp av ett företagslån. Här fungerar budgeten, framför allt likviditetsbudgeten, nämligen som ett vägledande dokument eftersom den visar hur mycket företaget har råd att återbetala varje månad. Detta gör det enklare att hitta passande finansieringsalternativ som inte riskerar att orsaka betalningssvårigheter.