Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Hur bokför man årets resultat?

Hur bokför man årets resultat?

När räkenskapsåret är slut visar bokföringen årets resultat i ditt företag. I balansräkningen består det av skillnaden mellan tillgångar och eget kapital och skulder. I resultaträkningen visar resultatet det som återstår när alla kostnader har dragits av från intäkterna.  

I denna artikel ska vi visa dig hur du skapar den sista verifikationen i årets bokslutsarbete, det vill säga hur du bokför årets resultat.

Så bokför du årets resultat för aktiebolag och enskild firma

Årets räkenskapsår är snart slut. Du har kontrollerat bokföringen, stämt av alla konton och gjort alla justeringar och avskrivningar. Nästa steg är att upprätta bokslut eller årsredovisning. Vad som gäller för ditt företag beror dels på dess omsättning, men också dess företagsform.

När du är klar har du fått ett årsresultat. Förhoppningsvis har verksamheten haft ett positivt kassaflöde och gått med vinst. Har du haft det kämpigt under verksamhetsåret finns det dock risk att resultatet blir negativt eller noll. I vilket fall som helst måste resultatet bokföras så att du kan nollställa vissa konton och flytta behållningen i andra till nästa år.

Genom att bokföra årets resultat skapar du en balans i både resultat- och balansräkningen. När det är gjort ska resultatet, det vill säga vinsten eller förlusten, fördelas (disponeras). Hur detta görs beror på företagsformen, då processen ser olika ut för enskild firma och aktiebolag.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Aktiebolag  

Ett aktiebolag har flera ägare. Det är aktieägarna som på årsstämman bestämmer hur ett resultat ska disponeras. Genom att bokföra resultatet flyttar du det från årets resultaträkning till konto 2099 i balansräkningen som ökar eller minskar beroende på om företaget gått med vinst eller förlust.

Nedan ser du hur du bokför olika resultat i ditt aktiebolag.

 DebetKredit
8999 – Årets resultat200 000 
2099 – Årets resultat 200 000

Fig.1 – Bokföring av årets vinst i ett aktiebolag

 DebetKredit
8999 – Årets resultat 200 000
2099 – Årets resultat200 000 

Fig. 2 – Bokföring av årets förlust i ett aktiebolag

I början av nästa års bokföring är resultatrapportens saldon noll. Balansräkningen är däremot aktiv, vilket innebär att dessa saldon ackumuleras för varje år. I början av ett nytt räkenskapsår flyttas med andra ord den utgående balansen från det gamla året till det nya och blir ingående balans där.

Vissa bokföringsprogram sköter detta automatiskt, medan andra kan kräva att du själv genomför flytten.  

Innan årsstämman ska du omboka resultatet till konto 2098 (vinst eller förlust från föregående år). Där ska det ligga tills aktieägarna bestämmer hur resultatet ska disponeras. Detta gör du så här:

 DebetKredit
2099 – Årets resultat200 000 
2098 – Vinst eller förlust 200 000

Fig. 3 – Ombokning årets resultat i aktiebolag

Två sätt att disponera resultatet

Efter årsstämman finns det två möjligheter att disponera resultatet: antingen blir det ingen vinstutdelning över huvud taket eller så delas bara en del av vinsten ut.

Om stämman har bestämt att det inte blir någon vinstutdelning det året ser bokföringsordern ut så här:

 DebetKredit
2098 – Vinst eller förlust fr. föregående år200 000 
2091 – Balanserad vinst eller förlust 200 000

Om stämman beslutat att dela ut hälften av årets vinst till aktieägarna ska du bokföra så här:

 DebetKredit
2098 – Vinst eller förlust fr. föregående år200 000 
2091 – Balanserad vinst eller förlust 100 000
2898 – Outtagen vinstutdelning 100 000

När du sedan ska sätta in vinstutdelningen på aktieägarnas bankkonton bokför du enligt nedan:

 DebetKredit
1930 – Bank 100 000
2898 – Outtagen vinstutdelning100 000 

Enskild firma

Har du en enskild firma behöver du inte göra någon disposition för årets resultat. Detta eftersom det fördelas till dig själv som enskild näringsidkare.

Summan Eget kapital består av skillnaden mellan dina tillgångar och skulder. Den ska innehålla uppgifter om ingående eget kapital från förra året, bland annat:

  • Egna insättningar och uttag
  • Årets resultat
  • Utgående eget kapital

Konto 2010 (Eget kapital) kan öka eller minska beroende på vilket resultat din firma uppvisar – vinst eller förlust. Egna insättningar och uttag påverkar också kontot. Varje gång du gör ett eget uttag minskar behållningen på kontot. Det gäller även din ”lön”.

Egentligen har du ingen lön då du inte är anställd i företaget. Som egna uttag räknas även betalning av din privata inkomstskatt och egenavgifter. Uttagen beskattas emellertid inte, bara resultatet.

När du sätter in egna pengar i företaget eller betalar företagsutgifter med egna pengar ökar behållningen på konto 2010 (Eget kapital).

Det egna kapitalet i en kontoplan omfattar konton från 2011 till 2019. När du skapar ett nytt räkenskapsår ska du nollställa summorna som finns på kontona och bokföra skillnaden på konto 2010.

Exempel

Vi antar att du har gjort uttag under året för 60 000 kronor (konto 2013). Samtidigt har du satt in 30 000 kronor (konto 2018). Bokföringen visar att företaget har redovisat en vinst på 70 000 kronor (konto 2019).  

 DebetKredit
2013 – Egna uttag 60 000
2018 – Egna insättningar30 000 
2019 – Årets resultat70 000 
2010 – Eget kapital 40 000

När du har bokfört alla bokslutsposter återstår det bara att bokföra årets vinst eller förlust som din firma uppvisar.

 DebetKredit
8999 – Årets resultat 50 000
2019 – Årets resultat50 000 

Fig. 4 – Årets förlust i enskild firma

 DebetKredit
8999 – Årets resultat50 000 
2019 – Årets resultat 50 000

Fig. 5 – Årets vinst i enskild firma

Summering

Att ta fram årets resultat är en spännande del av redovisningen i ditt företag. Förväntningarna är stora och planerna inför nästa års verksamhet hopar sig. Allt blir såklart bättre om ditt företag avslutar räkenskapsåret med en vinst. Då blir det dessutom enklare att hitta företagsfinansiering och utveckla verksamheten i önskad riktning.

Det är dock långt ifrån alla företagare som gläds åt vinster i sina bolag. Låt dock inte en förlust avskräcka dig, utan försök att lista ut hur du kan prestera bättre nästa år.

Att räkna fram årets resultat kräver precision i redovisningen och kännedom om bokföring. Känner du dig osäker i att bokföra själv anlita då en redovisningsbyrå eller revisor som kan alla regler om företagsredovisning och kommer med goda råd och förslag.