Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Vanligaste användningssyften för företagslån

Det finns flera olika användningssyften för företagslån. Därmed finns det även flera olika bakomliggande orsaker, för företag att ansöka om lån. Med hjälp av företagslån kan ett företag till exempel skaffa nödvändiga maskiner, utrustning eller exempelvis anställa ny personal för ett nytt projekt.  

Företaget kan även hitta sig i en situation, där en kund betalar sin faktura försenat. Företaget kan behöva pengarna från fakturan direkt.  

Oberoende situation är det möjligt att få CrediNord företagslån, till flera olika behov. Du behöver enbart berätta vad pengarna används för, när du fyller i ansökan. Till näst kommer vi att gå igenom exempel på några av de vanligaste användningssyften för företagslån.  

Rörelsekapital 

Rörelsekapital är ett av de viktigaste begreppen, när det gäller att driva ett företag. Rörelsekapital är även de vanligaste användningssyften för företagslån. Detta innebär praktiskt taget alla företagets tillgångar. Det kan vara frågan om produkter och reservdelar, eller intäkter från försäljning. Hantering av rörelsekapital sägs vara en av de mest centrala sakerna i ett företag. 

Därmed talas det väldigt ofta om behovet av rörelsekapital i ett företag. Ifall behovet är litet, innebär det även lägre kapitalkostnader för företaget. Även bättre likviditet och avkastning på kapital. Företagare får dock ofta höra följande ordspråk: man måste spendera pengar för att tjäna pengar. Detta är sant i den meningen, att ifall kapitalet är för litet, är även verksamheten mindre. Ifall företaget får en större beställning, kan det uppstå problem med produktionen. Detta leder till leveranssvårigheter, som i sin tur kan leda till dåligt rykte och så vidare. Därför är det viktigt att ha ett tillräckligt stort rörelsekapital.  

Införskaffning av maskiner, verktyg och utrustning  

Antagligen har majoriteten av företagare någon gång stött på en situation, där företaget måste skaffa nya maskiner, verktyg eller arbetsdatorer. Även i detta fall är ett företagslån ett sätt att finansiera införskaffningen. Speciellt i tidskänsliga situationer är CrediNords företagslån det bästa alternativet. Företagslånen betalas snabbt åt företagen och kan sedan utnyttjas för dess användningssyfte.  

Om en essentiell maskin går sönder, vore det fördelaktigt att få den ersatt. Maskinen kan stoppa eller sakta ner hela verksamheten, vilket kan leda förseningar. Sådana situationer är bland vanligaste användningssyften för företagslån.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Företagets marknadsföring 

Även marknadsföring är ett av de vanligaste användningssyften av företagslån. Med hjälp av marknadsföring får företaget mer synlighet. Genom detta är det möjligt att få nya kunder. Marknadsföring kan öka försäljningen, även med en mindre investering.   

Exempelvis att anställa en person, för att ansvara över företagets konton på sociala medier, är väldigt vanligt i dagens läge. Om den ansvarige kan sin sak, kan företaget få väldigt mycket synlighet med tanke på hur litet pengar som läggs på marknadsföring via social media. Andra former av marknadsföring är annan internetmarknadsföring, marknadsföring i tidning och reklam som visas i TV. Självklart kan även dessa former vara effektiva sätt att få synlighet åt företaget, ifall marknadsföringen är lyckad.  

Införskaffning av företagsfordon 

Företagsfordon är inte nödvändiga för alla företag. För vissa företag är de dock helt essentiella verktyg. Detta innebär att företagets verksamhet inte rullar på utan fordon. Företag som dessa är exempelvis taxiföretag, logistikföretag och andra typer av transportföretag.  

Även för andra typer av företag kan det finnas orsak att skaffa företagsfordon, för personalens användning. Införskaffning av företagsbil kan spara pengar och tid, både för företaget och anställda. När anställda använder sina egna bilar under arbetstid, för att transportera sig från plats a till plats b, måste de utreda resekostnader med arbetsgivaren. Företagsbilar kan även fungera som en sorts “gratis” marknadsföring för företaget. Man kan täcka bilen i företagets färger, logga, namn, kontaktuppgifter och dylikt.  

Etablering av en e-handel, förnyelse av hemsida och IT-programvaruprojekt  

Etablering av en e-handel, förnyelse av hemsida och olika IT-programvaruprojekt är möjliga användningssyften för företagslån.  

Med hjälp av en e-handel kan man betydligt öka försäljningen, ifall den är professionellt gjord och marknadsföringen är lämplig. Hemsidor är i dagens läge viktiga att hålla uppdaterade och lämpliga för mobilenheter. Annars kan det lätt hända att kunden ger upp och vänder sig till en konkurrents hemsidor, med bättre hemsidor. Över 70% av internetsurfingen sker på mobilenheter, genom att smarttelefoner blivit normen.  

Företagslån kan även behövas för nya IT-programvaruprojekt. Får sådana projekt måste företaget ofta anställa nya IT-experter eller kodare, för att förverkliga programvaran. Så lönar det sig också att göra. Hellre spenderar man lite mera pengar så att programvaran blir ordentlig, istället för att den görs hastigt och planeras dåligt. Detta kan även lämna luckor i företagets informationssäkerhet.  

Företagets tillväxt och investeringar 

Företagslån beviljas ofta även för företagets tillväxt. Speciellt en aning mindre företag har oftast inte kapital, att exempelvis ta emot lite större projekt. Man borde dock inte tacka nej åt projekten. Dessa situationer är guld värda möjligheter för företagets tillväxt.  

Med hjälp av företagslån kan mindre företag göra behövda investeringar, för att utföra sina projekt. Detta kan öppna upp nya möjligheter och förbättra företagets rykte och kassaflöde. Med investeringar menas vad som helst som företaget kan ha behov av i sin verksamhet. Det kan vara arbetsdatorer, kontorsutrustning, anställning av personal eller annat liknande. Därför är det ett av de vanligaste användningssyften för företagslån.  

Med företagets tillväxt kan man även mena att öppna en ny affärslokal, eller expandera verksamheten på ett annat sätt. Oberoende är det möjligt att få ett företagslån beviljat för alla av dessa användningssyften.  

Sammanfattning av användningssyften för företagslån 

Här är alltså de vanligaste användningssyften. Det finns dock ännu flera syften. Ifall du kommer på något, som du skulle behöva ett företagslån för, gäller det bara att skicka in en ansökan hos CrediNord. Det är alltid gratis och binder inte ansökaren till något. Vi granskar alltid företagets uppgifter först och gör sedan i utvärderingen. I utvärderingen kommer det fram hur stort företagslån vi kan bevilja och till vilket pris. Efter detta behöver du enbart skriva under kontraktet. Efter detta behöver du enbart skriva under kontraktet. Pengarna betalas till ditt företags konto till och med samma dag.  

Ifall du har några frågor angående våra företagslån, och dess användningssyften, rekommenderar vi att modigt ta kontakt. CrediNord kundservice betjänar dig via telefon och e-post, vardag mellan kl. 8:00-16:00.