Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Kilpailuta laina
Helppo ja nopea hakemus
Viimeksi muokattu:

Startup yrityksen rahoitus

Yritystä, joka vielä käynnistelee liiketoimintaansa sekä vakiinnuttaa asemaansa markkinoilla kutsutaan kuvaavasti Start-Up yritykseksi.

Yritys vasta hakee ja hioo toimintatapojaan, samalla yrittäen saada itselleen asiakkaita. Tänä aikana yritys ei ole vielä tuottava, joten yrityksen rahoitusta tulee pohtia jo etukäteen hyvissä ajoin.

Yritykselle rahoituksen hankkiminen on elintärkeä vaihe, ja sitä kannattaa suunnitella tarkkaan. Huonosti valmisteltu rahoituspyyntö yritykselle voi kaataa hyvänkin liiketoimintaidean.

Rahoittajat voivat esityksen perusteella jo muodostaa ensivaikutelmansa yrityksen mahdollisuuksista, eikä yritys saa välttämättä enää toista mahdollisuutta. Kaikkien yritysten rahoitus ei toimi onneksi kuitenkaan leijonan luolan tavoin, vaan eri vaihtoehdoista yritysrahoitukseen kerrotaan alla.

Yritystä perustettaessa hankittava rahoitus

Jo ennen yritystoiminnan aloitusta tulee olla selvillä, millä tavoin yrittäjä sekä yritys tulee rahoittamaan toimintansa niin toimintaa aloittaessaan kuin sen jälkeenkin. Tätä kutsutaan rahoitussuunnitelmaksi. Jokaisella yrityksellä kestää oma aikansa saavuttaa break-even ja myös toimiala vaikuttaa siihen. On parempi suunnitella hyvin etukäteen rahoitusasiat kuin pohtia asiaa lennosta.

Seuraavaksi esitellään muutamia asioita, mitä tulee ottaa huomioon rahoitusta suunnitellessa.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Kuinka paljon alkuinvestointeja yritys tarvitsee?

Yrityksen toimialasta riippuen alkuinvestoinnit voivat olla hyvinkin maltillisia tai peräti niin suuria, että sen rahoittamiseen tarvitaan tukea jo isommista konsernirakenteista.

Yhden yrittäjän siivousyritys voi pystyä työllistymään jo pelkästään investoimalla siivousvälineisiin, jotka saadaan hankittua hyvinkin maltillisin kustannuksin. IT-alan yritys ei välttämättä tarvitse edes toimitiloja, vaan tietokone kulkee mukana sinne missä työntekijäkin.

pexels canva studio 3153201

Onko parempi investoida alussa vain vähän vai vähän enemmän?

Edellisen esimerkin siivousyritys voi tulla toimeen pienemmillä alkuinvestoinneilla, mutta se ei välttämättä ole järkevin ratkaisu.

Esimerkiksi hankkimalla siivouskärryn työntekijä voi tehdä enemmän siivouksia samassa ajassa, jolloin myös laskutettavan työn määrä kasvaa. Hankkimalla siivousauton työntekijä voi myös laajentaa toiminta-aluettaan, jolloin asiakasmarkkinat kasvavat myös. Optimaalisen ratkaisun löytäminen on siis tärkeää.

Miten saan rahoittajat kiinnostumaan yrityksestäni?

”Verkostoituminen on tärkeää erityisesti yrittäjille.”

Verkostoituminen on tärkeää erityisesti yrittäjille. Sijoittajat ovat kiireisiä, joten he valikoivat lähtökohtaisesti vain parhaimmat ideat neuvottelupöytäänsä.

On siis hyvä, että yrittäjä etsii sopivat kanavat rahoituksen järjestämiseksi ja jalan oven väliin saamiseksi omalle idealleen. Erityisesti ulkomailta saatava rahoitus voi olla hankalaa järjestää ilman oikeanlaista verkostoa.

Kuinka esittelen suunnitelmani sijoittajille oikealla tavalla?

Rahoitussuunnitelmaa voi ja kannattaa käydä läpi muiden yrittäjien kanssa, jotka ovat onnistuneet saamaan rahoitusta omalle liiketoiminnalleen.

He voivat antaa vinkkejä siihen, mitä kannattaa tuoda esille ja minkälaisiin kysymyksiin kannattaa varautua. Tällaiseen on mahdollista saada myös maksullista apua erilaisilta yrityshautomoilta ja vastaavilta tahoilta.

Kiinnitä huomiota kassavirtaan

Yrityksen on tärkeää seurata tarkasti kassavirtaansa yrityksen perustamisesta alkaen. Yritys kestää negatiivista kassavirtaa tiettyyn rajaan sakka, mutta jossain vaiheessa kassavirta on saatava kääntymään positiiviseksi. Olemmekin luoneet tätä varten artikkelin, jossa kerromme 19 tapaa hallita ja kasvattaa pienen yrityksen kassavirtaa.

Rahoituksen riskit

Startup-yritys rahoitus on riskialtteimpia rahoituksia. Startup- yrityksillä ei ole historiaa, johon perehtymällä voi arvioida liiketoiminnan järkevyyttä tai terveellisyyttä.

Liikeideaa ei välttämättä ole koeponnistettu, jolloin se voi olla markkinoilla hitti tai huti. Rahoittajat joutuvat siis tutkimaan paljon tarkemmin yritystä ja sen lukuja kuin pidempään markkinoilla olleiden yritysten kohdalla.

pexels vlada karpovich 4050347

Mitä riskejä start up -yrittäjän tulee ottaa huomioon?

Alle on listattuna muutamia aiheita siitä, mihin rahoittajat erityisesti kiinnittävät huomiota startup-yritysten rahoituksessa

Henkilöriskit

Startup- yritykset ovat useimmiten pieniä yrityksiä, jotka perustuvat parin avainhenkilön osaamiseen ja tahtoon aloittaa oma yritystoiminta. Jos näille henkilöille sattuu jotain, voi koko liiketoiminta olla vaarassa. Vaikka yrityksen liiketoiminta olisi hyvin tavanomaista, kuten esimerkiksi kahvilan pyörittämistä, ei mahdollinen seuraaja välttämättä ole samanlaisella tarmolla mukana kuin edeltäjänsä.

Liiketoiminnan erityispiirteet

Idean ollessa ensimmäinen pioneeri markkinoilla on myös riski sen lässähtämiseen suuri. Samoin yrityksen henkilöityminen on vahvempaa silloin, kun vastaavaa liiketoimintaa ei ole olemassa muilla yrityksillä samoilla markkinoilla. Franchising- yrittäjyys on tässä mielessä turvallisempaa, mutta ei riskitöntä. Franchising- yrittäjän tulee kilpailla muilla ominaisuuksilla, kuten sijainnilla tai hinnalla, joihin vaikuttaminen on haastavampaa.

Yrityksen tunnusluvut

”Yrittäjän tulee osata tulkita yrityksensä tunnuslukuja objektiivisesti”

Kun yritystoimintaa on jo aloitettu, voidaan siitä nähdä jo tiettyjä tunnuslukuja. Yrityksen tase, tuloslaskelma ja kassavirta näyttävät, kuinka paljon rahaa virtaa yritykseen sisään ja ulos sekä ennen kaikkea paljonko siinä välissä jää yrityksen taskuun valuuttaa. Yrittäjän tulee osata tulkita yrityksensä tunnuslukuja objektiivisesti ja tietää, onko esimerkiksi jokin tappiollinen kuukausi johtunut kausittaisesta vaihtelusta vai työntekijöiden sairasteluista yms.

Rahoitus ennen tuottavuutta

Toimintaa käynnistäessä kulut juoksevat jo, vaikka asiakkaita ei vielä ole. Jos idea on liian erikoinen ja sen läpilyömiseen menee aikaa, on jollakin tavalla yritystoiminnan kulut katettava. Tässä franchising-yrittäminen voi olla turvallista, koska brändi on asiakaskunnalle jo tuttu, mutta sen tuottavuus voidaan silti saavuttaa myöhemmin kuin omaperäisellä ja uudella liikeidealla. On hyvä pohtia, kuinka selvitä jopa parikin vuotta tappiollisen yritystoiminnan kanssa.

pexels startup stock photos 7097

Millä tavoin startup-yrittäjä voi saada rahoitusta?

Startup-yritys rahoitus voidaan hoitaa monella tapaa. Parhaimmat rahoitustavat riippuvat myös liiketoiminnan laadusta ja koosta. Näitä tapoja saada rahoitusta esitellään seuraavaksi.

Omat säästöt eli oma pääoma

Monet yrittäjät ovat kertoneet käyttäneensä kaikki koko elämänsä aikana keräämänsä säästöt yritystoimintansa käynnistämiseen, jotta ovat päässeet perustamaan unelmaansa. Yritystoiminnan aloittaminen vaaatii tosin useimmiten paljon alkuinvestointeja, joten sen aloittamiseen voisi joutua säästämään koko elämänsä saadakseen tarpeeksi ison pesämunan. Kannattaa siis pohtia, olisiko yritystoiminnan perustaminen järkevämpää nuorena kuin lähempänä eläkeikää?

Starttiraha

TE-toimistot myöntävät tietyin edellytyksin ns. starttirahaa työttömille työnhakijoille, jotka perustavat yrityksen työllistääkseen itsensä. Tämä rahasumma on pieni, mutta pienille yhden ihmisen yritykselle se voi olla juuri ja juuri riittävä alkuinvestointeihin. Tämä on kuitenkin summa, jonka saa vain kertaluontoisesti eikä se riitä kantamaan tuottamattoman ajan yli.

Pankkilaina

Tyypillisesti, kun toimintansa alkuvaiheessa oleva yritys tarvitsee rahoitusta, on ensimmäiseksi suuntana pankki. Pankista saatava rahoitus perustuu lähes poikkeuksetta reaalivakuuksiin. Tämän vuoksi monella toimintansa alkuvaiheessa olevalla yritykselle voi olla haasteita löytää riittäviä vakuuksia lainaa vastaan. Pienemmät yritykset voivat myös kohdata ongelmia saada rahoitusta, koska ne nähdään pankin kannalta liian pieninä, jotta niihin kannattaisi hyödyntää resursseja.

Joukkorahoitus

Nykypäivänä on tarjolla useita eri alustoja, missä voidaan hakea rahoitusta suurelta ihmisjoukolta eri tavoin. Esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraamiseen voidaan hakea rahoitusta yleisöltä joko lahjoitusmielessä, yritysosuutta vastaan tai siten, että rahoittajat saavat tuotteen edullisemmin kuin muut, jopa ilmaiseksi. Jos tarpeeksi suurta summaa ei saada kasaan ennalta määritetyssä ajassa, voidaan projekti unohtaa ja tarvittaessa myös palauttaa jo yritykselle luovutetut varat.

(Enkeli)sijoittajat

Enkelisijoittajat ovat kiinnostuneita ensisijaisesti juuri startup-yrityksistä, joiden tuotteisiin he itse uskovat. Enkelisijoittajat tuovat rahoituksen lisäksi yrityksille oman tietotaitonsa, verkostonsa ja muun osaamisensa. He kuitenkin haluavat usein isohkon osuuden yrityksestä ja ovat hyvin aktiivisesti mukana sen toiminnassa, joten yrittäjän kannattaa myös olla tarkkana kenet valitsee.

Muut julkisen rahoituksen kanavat

Vierasta pääomaa voi saada yritykselle myös myöhemmin sen eri vaiheissa. Eritoten erilaisiin kehitystöihin on mahdollista saada kertaluonteista ”sponsorointia”. Esimerkiksi kunnilta voi olla mahdollista saada tukea esimerkiksi rannan siivoamiseen kahvilan rantaterassin edestä. Uuden ekologisemman tuotteen kehittämiseen voi saada tukirahaa tietyiltä julkisilta tahoilta tietyin edellytyksin. Kaikki nämä ovat kertaluonteisia avustuksia, joilla ei saa yritystoimintaa rakennettua yksinään.

Vakuudeton yrityslaina

”Vakuudettoman yrityslainan merkittävimpänä etuna on, että se ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia”

Vaihtoehtona startup yritykselle on hakea vakuudetonta yrityslainaa. Vakuudettoman yrityslainan merkittävimpänä etuna on, että se ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia vaan se perustuu henkilötakaukseen. Vakuudeton yrityslaina on myös prosessiltaan nopea ja CrediNordin kautta otettu vakuudeton yrityslaina on mahdollista maksaa aina milloin tahansa etuajassa pois. Tätä kautta vakuudeton yrityslaina on yritykselle joustava vaihtoehto, sen ollessa toimintansa alkuvaiheessa. CrediNord myöntääkin myös toimintaansa aloitteleville yrityksille yrityslainaa.

pexels mikael blomkvist 6476254

Millaisiin asioihin yritysrahoitus sopii?

Yritysrahoitus sopii tilanteisiin, missä olemassa olevaan yritykseen tarvitaan pääomaa suhteellisen nopeasti, mutta summan tai tarpeen vuoksi ei kannata sijoittajia ottaa mukaan. Esimerkiksi tällaisia tilanteita ovat:

 • Kausien tasaaminen, kun tilauksia tulee enemmän johonkin tiettyyn aikaan.
 • Uusi toimeksianto pakottaa pikaisesti hankkimaan resursseja enemmän kuin kassasta on varaa maksaa
 • Yrityksellä olisi mahdollisuus ottaa lisää toimeksiantoja vastaan, mutta se vaatisi lisäinvestointeja

CrediNord tarjoaa yritysrahoitusta startup-yrityksille

Lainalaskuri
Lainasumma
10000
Kuukausierä
Hae nyt

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Me ymmärrämme, millaisiin tilanteisiin suomalaiset yrittäjät voivat joutua. CrediNord perustettiin juuri siksi, että markkinoilla ei ollut toimijaa, joka olisi suhtautunut rahoituksiin niin yrittäjälähtöisesti kuin CrediNord. Tiedämme myös, että yrittäjälle aika on rahaa, joten hakemus yrityslainalle on tehty helpoksi ja nopeaksi täyttää.

Millainen startup-yritys voi saada CrediNord yritysrahoitusta?

CrediNord tarjoaa yrityslainaa tietyt kriteerit täyttäville yrityksille. Yrityksen täytyy olla kaupparekisterissä, luottokelpoinen ja lainaa hakevan pitää olla yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu. Voit tarkistaa yrityksesi rahoituskelpoisuuden jättämällä meille lainahakemuksesi – se ei sido sinua mihinkään!

Rahoitushakemus on aina ilmainen, ja sen täyttäminen vie noin viisi minuuttia. Saatte parhaimmillaan rahat tilillenne jopa samana päivänä! Kun tarvitset toimivaa rahoitusta yritykselle – valitse kotimainen CrediNord.

 • Miten hakea lainaa startup yritykselle?

  Lainan hakeminen startup yritykselle onnistuu täyttämällä lainahakemus osoitteessa credinord.com. Lainahakemukseen täytetään perustiedot yrityksestä ja takaajasta, paljonko lainaa yritys on hakemassa ja millä laina-ajalla, sekä mikä lainan käyttötarkoitus on. Hakemuksen täyttäminen vie noin viisi minuuttia.

 • Mitkä ovat kriteerit CrediNordin yrityslainalle?

  CrediNordin minimikriteerit yrityslainan myöntämiseen ovat:

  • Yritys on kaupparekisterissä
  • Yritys on luottokelpoinen
  • Lainaa hakevalla on nimenkirjoitusoikeus
 • Paljonko startup-yritys voi saada yrityslainaa?

  CrediNord tarjoaa yrityksille rahoitusta tyypillisesti 10-12 prosenttia yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta. Tarkan summan lainan määrästä yritys saa tietää täyttämällä hakemuksen osoitteessa credinord.com