Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–100.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Päätös 60 minuutissa

Start-up yrityksen rahoitus

Yritystä, joka vielä käynnistelee liiketoimintaansa sekä vakiinnuttaa asemaansa markkinoilla kutsutaan kuvaavasti Start-Up yritykseksi.

Yritys vasta hakee ja hioo toimintatapojaan täydelliseksi, samalla yrittäen saada itselleen asiakkaita. Tänä aikana yritys ei ole vielä tuottava, joten yrityksen rahoitusta tulee pohtia jo etukäteen hyvissä ajoin.

Rahoituksen hankkiminen on elintärkeä vaihe, ja sitä kannattaa suunnitella tarkkaan. Huonosti valmisteltu rahoituspyyntö yritykselle voi kaataa hyvänkin liiketoimintaidean.

Rahoittajat voivat esityksen perusteella jo muodostaa ensivaikutelmansa yrityksen mahdollisuuksista, eikä yritys saa välttämättä enää toista mahdollisuutta. Kaikkien yritysten rahoitus ei toimi onneksi kuitenkaan leijonan luolan tavoin, vaan eri vaihtoehdoista yritysrahoitukseen kerrotaan alla.

Yritystä perustettaessa hankittava rahoitus

Jo ennen yritystoiminnan aloitusta tulee olla selvillä, millä tavoin yrittäjä sekä yritys tulee rahoittamaan toimintansa niin toimintaa aloittaessaan kuin sen jälkeenkin. Tätä kutsutaan rahoitussuunnitelmaksi. Jokaisella yrityksellä kestää oma aikansa saavuttaa break-even ja myös toimiala vaikuttaa siihen. On parempi suunnitella hyvin etukäteen rahoitusasiat kuin pohtia asiaa lennosta.

Seuraavaksi esitellään muutamia asioita, mitä tulee ottaa huomioon rahoitusta suunnitellessa.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia.
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Kuinka paljon alkuinvestointeja yritys tarvitsee?

Yrityksen toimialasta riippuen alkuinvestoinnit voivat olla hyvinkin maltillisia tai peräti niin suuria, että sen rahoittamiseen tarvitaan tukea jo isommista konsernirakenteista.

Yhden yrittäjän siivousyritys voi pystyä työllistymään jo pelkästään investoimalla siivousvälineisiin, jotka saadaan hankittua hyvinkin maltillisin kustannuksin. IT-alan yritys ei välttämättä tarvitse edes toimitiloja, vaan tietokone kulkee mukana sinne missä työntekijäkin.

Onko parempi investoida alussa vain vähän vai vähän enemmän?

Edellisen esimerkin siivousyritys voi tulla toimeen pienemmillä alkuinvestoinneilla, mutta se ei välttämättä ole järkevin ratkaisu.

Esimerkiksi hankkimalla siivouskärryn työntekijä voi tehdä enemmän siivouksia samassa ajassa, jolloin myös laskutettavan työn määrä kasvaa. Hankkimalla siivousauton työntekijä voi myös laajentaa toiminta-aluettaan, jolloin asiakasmarkkinat kasvavat myös. Optimaalisen ratkaisun löytäminen on siis tärkeää.

Miten saan rahoittajat kiinnostumaan yrityksestäni?

Verkostoituminen on tärkeää erityisesti yrittäjille. Sijoittajat ovat kiireisiä, joten he valikoivat lähtökohtaisesti vain parhaimmat ideat neuvottelupöytäänsä.

On siis hyvä, että yrittäjä etsii sopivat kanavat rahoituksen järjestämiseksi ja jalan oven väliin saamiseksi omalle idealleen. Erityisesti ulkomailta saatava rahoitus voi olla hankalaa järjestää ilman oikeanlaista verkostoa.

Kuinka esittelen suunnitelmani sijoittajille oikealla tavalla?

Rahoitussuunnitelmaa voi ja kannattaa käydä läpi muiden yrittäjien kanssa, jotka ovat onnistuneet saamaan rahoitusta omalle liiketoiminnalleen.

He voivat antaa vinkkejä siihen, mitä kannattaa tuoda esille ja minkälaisiin kysymyksiin kannattaa varautua. Tällaiseen on mahdollista saada myös maksullista apua erilaisilta yrityshautomoilta ja vastaavilta tahoilta.

Rahoituksen riskit

Startup-yritys rahoitus on riskialtteimpia rahoituksia. Startup- yrityksillä ei ole historiaa, johon perehtymällä voi arvioida liiketoiminnan järkevyyttä tai terveellisyyttä.

Liikeideaa ei välttämättä ole koeponnistettu, jolloin se voi olla markkinoilla hitti tai huti. Rahoittajat joutuvat siis tutkimaan paljon tarkemmin yritystä ja sen lukuja kuin pidempään markkinoilla olleiden yritysten kohdalla.

Mitä riskejä start up -yrittäjän tulee ottaa huomioon?

Alle on listattuna muutamia aiheita siitä, mihin rahoittajat erityisesti kiinnittävät huomiota startup-yritysten rahoituksessa

Henkilöriskit

Startup- yritykset ovat useimmiten pieniä yrityksiä, jotka perustuvat parin avainhenkilön osaamiseen ja tahtoon aloittaa oma yritystoiminta. Jos näille henkilöille sattuu jotain, voi koko liiketoiminta olla vaarassa. Vaikka yrityksen liiketoiminta olisi hyvin tavanomaista, kuten esimerkiksi kahvilan pyörittämistä, ei mahdollinen seuraaja välttämättä ole samanlaisella tarmolla mukana kuin edeltäjänsä.

Liiketoiminnan erityispiirteet

Idean ollessa ensimmäinen pioneeri markkinoilla on myös riski sen lässähtämiseen suuri. Samoin yrityksen henkilöityminen on vahvempaa silloin, kun vastaavaa liiketoimintaa ei ole olemassa muilla yrityksillä samoilla markkinoilla. Franchising- yrittäjyys on tässä mielessä turvallisempaa, mutta ei riskitöntä. Franchising- yrittäjän tulee kilpailla muilla ominaisuuksilla, kuten sijainnilla tai hinnalla, joihin vaikuttaminen on haastavampaa.

Yrityksen tunnusluvut

Kun yritystoimintaa on jo aloitettu, voidaan siitä nähdä jo tiettyjä tunnuslukuja. Yrityksen tase, tuloslaskelma ja kassavirta näyttävät, kuinka paljon rahaa virtaa yritykseen sisään ja ulos sekä ennen kaikkea paljonko siinä välissä jää yrityksen taskuun valuuttaa. Yrittäjän tulee osata tulkita yrityksensä tunnuslukuja objektiivisesti ja tietää, onko esimerkiksi jokin tappiollinen kuukausi johtunut kausittaisesta vaihtelusta vai työntekijöiden sairasteluista yms.

Rahoitus ennen tuottavuutta

Toimintaa käynnistäessä kulut juoksevat jo, vaikka asiakkaita ei vielä ole. Jos idea on liian erikoinen ja sen läpilyömiseen menee aikaa, on jollakin tavalla yritystoiminnan kulut katettava. Tässä franchising-yrittäminen voi olla turvallista, koska brändi on asiakaskunnalle jo tuttu, mutta sen tuottavuus voidaan silti saavuttaa myöhemmin kuin omaperäisellä ja uudella liikeidealla. On hyvä pohtia, kuinka selvitä jopa parikin vuotta tappiollisen yritystoiminnan kanssa.

Millä tavoin startup-yrittäjä voi saada rahoitusta?

Startup-yritys rahoitus voidaan hoitaa monella tapaa. Parhaimmat rahoitustavat riippuvat myös liiketoiminnan laadusta ja koosta. Näitä tapoja saada rahoitusta esitellään seuraavaksi

Omat säästöt eli oma pääoma

Monet yrittäjät ovat kertoneet käyttäneensä kaikki koko elämänsä aikana keräämänsä säästöt yritystoimintansa käynnistämiseen, jotta ovat päässeet perustamaan unelmaansa. Yritystoiminnan aloittaminen vaaatii tosin useimmiten paljon alkuinvestointeja, joten sen aloittamiseen voisi joutua säästämään koko elämänsä saadakseen tarpeeksi ison pesämunan. Kannattaa siis pohtia, olisiko yritystoiminnan perustaminen järkevämpää nuorena kuin lähempänä eläkeikää?

Lahjoitukset

Lahjoitukset ovatkin erikoisempi tapa tukea yritystoimintaa, mutta eivät kuitenkaan täysin harvinaisia. Jotkut ovat saattaneet aloittaessaan kompensoida alkuinvestointeja esimerkiksi saamalla tuotantotiloiksi tuttavapiirin tyhjilleen jääneen hallinperän tai ladon, ja toiset ovat voineet lahjoittaa odotushuoneen kalustuksen omasta käytöstään poisjääneinä. Näiden päälle ei kuitenkaan voi perustaa yritystoimintaa, mutta yrittäjälle jokainen investointiapu on tarpeen.

Starttiraha

TE-toimistot myöntävät tietyin edellytyksin ns. starttirahaa työttömille työnhakijoille, jotka perustavat yrityksen työllistääkseen itsensä. Tämä rahasumma on pieni, mutta pienille yhden ihmisen yritykselle se voi olla juuri ja juuri riittävä alkuinvestointeihin. Tämä on kuitenkin summa, jonka saa vain kertaluontoisesti eikä se riitä kantamaan tuottamattoman ajan yli.

Joukkorahoitus

Nykypäivänä on tarjolla useita eri alustoja, missä voidaan hakea rahoitusta suurelta ihmisjoukolta eri tavoin. Esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraamiseen voidaan hakea rahoitusta yleisöltä joko lahjoitusmielessä, yritysosuutta vastaan tai siten, että rahoittajat saavat tuotteen edullisemmin kuin muut, jopa ilmaiseksi. Jos tarpeeksi suurta summaa ei saada kasaan ennalta määritetyssä ajassa, voidaan projekti unohtaa ja tarvittaessa myös palauttaa jo yritykselle luovutetut varat.

(Enkeli)sijoittajat

Enkelisijoittajat ovat kiinnostuneita ensisijaisesti juuri startup-yrityksistä, joiden tuotteisiin he itse uskovat. Enkelisijoittajat tuovat rahoituksen lisäksi yrityksille oman tietotaitonsa, verkostonsa ja muun osaamisensa. He kuitenkin haluavat usein isohkon osuuden yrityksestä ja ovat hyvin aktiivisesti mukana sen toiminnassa, joten yrittäjän kannattaa myös olla tarkkana kenet valitsee.

Muut julkisen rahoituksen kanavat

Vierasta pääomaa voi saada yritykselle myös myöhemmin sen eri vaiheissa. Eritoten erilaisiin kehitystöihin on mahdollista saada kertaluonteista ”sponsorointia”. Esimerkiksi kunnilta voi olla mahdollista saada tukea esimerkiksi rannan siivoamiseen kahvilan rantaterassin edestä. Uuden ekologisemman tuotteen kehittämiseen voi saada tukirahaa tietyiltä julkisilta tahoilta tietyin edellytyksin. Kaikki nämä ovat kertaluonteisia avustuksia, joilla ei saa yritystoimintaa rakennettua yksinään.

Yritysrahoitus

Sijoitusyritysten ja perinteisen pankkiluoton lisäksi on olemassa yrityksiä, jotka tarjoavat rahoitusta liikeideoillenne. Näiden yritysten luotonantokriteerit sekä asiakasvalinnat vaihtelevat, joten niihin tutustuminen on vaivan väärti. Erityisesti yritysrahoitus ilman vakuuksia soveltuu jo olemassa olevalle yritykselle, joka esimerkiksi yrittää kasvaa tai kassavirran pienuus hidastaa toiminnan kehittämistä.

Millaisiin asioihin yritysrahoitus sopii?

Yritysrahoitus sopii tilanteisiin, missä olemassa olevaan yritykseen tarvitaan pääomaa suhteellisen nopeasti, mutta summan tai tarpeen vuoksi ei kannata sijoittajia ottaa mukaan. Esimerkiksi tällaisia tilanteita ovat:

  • Kausien tasaaminen, kun tilauksia tulee enemmän johonkin tiettyyn aikaan.
  • Uusi toimeksianto pakottaa pikaisesti hankkimaan resursseja enemmän kuin kassasta on varaa maksaa
  • Yrityksellä olisi mahdollisuus ottaa lisää toimeksiantoja vastaan, mutta se vaatisi lisäinvestointeja

CrediNord tarjoaa yritysrahoitusta startup-yrityksille

Limiittilaskuri – hae lainaa nyt
Lainasumma
10000
Kuukausierä
Hae nyt

CrediNord on pohjoismainen toimija, jolla on sydän Suomessa. Me ymmärrämme, millaisiin tilanteisiin suomalaiset yrittäjät voivat joutua. CrediNord perustettiin juuri siksi, että markkinoilla ei ollut toimijaa, joka olisi suhtautunut rahoituksiin niin yrittäjälähtöisesti kuin CrediNord. Tiedämme myös, että yrittäjälle aika on rahaa, joten hakemus on tehty helpoksi ja nopeaksi täyttää.

Millainen startup-yritys voi saada CrediNord yritysrahoitusta?

CrediNord tarjoaa yritysrahoitusta tietyt kriteerit täyttäville yrityksille. Yrityksen on oltava jo yli puolen vuoden ikäinen ja liikevaihdon yli 15 000 euroa. Voit tarkistaa yrityksesi rahoituskelpoisuuden jättämällä meille lainahakemuksesi – se ei sido sinua mihinkään!

Rahoitushakemus on aina ilmainen, ja sen täyttäminen vie noin minuutin. Aukioloaikoinamme saat selkeän ja helposti ymmärrettävän tarjouksen tai vastauksen tunnissa ja parhaimmillaan rahat tilillenne jopa samana päivänä!