Starttiraha – mitä aloittelevan yrittäjän tulee tietää?

Jos harkitset itsesi työllistämistä yrittäjänä tai siirtymistä sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi, on varsin järkevää tutkia mahdollisuutesi starttirahaan. Starttiraha tarjoaa taloudellista turvaa yrittäjälle jo alkuvaiheessa silloin, kun tämä pyörittää yritystoimintaansa täysipäiväisesti.

Joka vuosi tuhannet uudet yritykset aloittavat toimintansa Suomessa. Valitettavasti harva uusi yrittäjä pääsee aloittamaan toimintansa sellaisessa onnekkaassa tilanteessa, jossa asiakaskunta ja tulot olisivat jo vakiintuneet. Yritystoiminnan käynnistämiseen ja sen taloudelliseen kannattavuuteen saattaakin kulua useita kuukausia, ja usein ulkopuolinen rahoitus tulee tarpeeseen jo varsin varhaisessa vaiheessa.

Mikä on starttiraha?

Suomessa aloittelevia yrittäjiä tuetaan monin tavoin muun muassa erilaisten maksuttomien neuvontapalveluiden ja monipuolisten koulutusmahdollisuuksien kautta. Yksi tunnetuimmista ja hyödyllisimmistä aloittelevan yrittäjän tukimuodoista on kuitenkin starttiraha.

Starttiraha on taloudellinen tuki aloittavalle yrittäjälle. Sen tarkoituksena on turvata toimeentuloa yritystoiminnan alkuvaiheessa, kun yrityksen toiminta ei vielä ole vakiintunutta ja tulovirta saattaa olla epäsäännöllistä. Starttiraha ei ole laina, vaan tuki, jota yrittäjä voi käyttää vapaasti esimerkiksi asumiskustannuksiin, ruokaan tai yrityksen markkinointiin.

Starttirahaa voi hakea TE-toimiston tai työllisyyspalveluiden kautta, ja sen saamiseksi on täytettävä tiettyjä edellytyksiä. Tuki myönnetään päätöksen perusteella, ja hakijan on osoitettava muun muassa yritystoiminnan päätoimisuus, sen kannattavuus liiketoimintasuunnitelmalla, sekä riittävät tiedot ja taidot yrittäjyyteen. Starttirahan tarve ja mahdollisuus tarkastellaan yksilöllisesti.

Starttiraha on siis harkinnanvarainen etuus, joka myönnetään hakemuksen perusteella ja sen saamiseksi on täytettävä tietyt edellytykset. Starttirahaa myönnettäessä tarkastellaankin muun muassa seuraavien kriteerien täyttymistä:

 • Yritystoiminnan päätoimisuus – sivutoimiseen yritystoimintaan ei starttirahaa myönnetä.
 • Yritystoiminnan kannattavuus – kannattavuuden voi osoittaa esimerkiksi huolellisella ja perusteellisella liiketoimintasuunnitelmalla.
 • Yrittäjyyteen riittävät tiedot ja taidot – suorittamalla esimerkiksi TE-palveluiden tarjoaman yrittäjyyskurssin voi osoittaa, että on hankkinut riittävästi osaamista yritystoiminnan pyörittämiseen.
 • Tuen tarpeellisuus – tukea ei voi saada silloin, jos toimeentulo on turvattu jollain muilla tuilla tai yritystoiminnastaan saakin heti riittävän suuren ja vakaan tulonlähteen.
 • Paikallisen kilpailun vääristyminen – et siis välttämättä saa starttirahaa perustaaksesi kahvilan tai kampaamon, jos sellaisia löytyy saman kadun varrelta jo useita.

Starttirahan määrä on peruspäivärahan suuruinen, ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Tuki on veronalaista tuloa, ja sen suuruuteen vaikuttaa hakijan henkilökohtainen veroprosentti. Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukaudelta ja se myönnetään kuuden kuukauden jaksoissa. Hakemusprosessi ja kuukausittaiset maksatushakemukset hoidetaan sähköisesti TE-palveluiden kautta.

Harkitsetko ulkopuolista rahoitusta? Kilpailuta yrityslaina ja säästä

Jos yritystoimintaan tarvitaan ulkopuolista rahoitusta, on mahdollista hakea esimerkiksi yrityslainaa. Lähes jokainen yritys kohtaakin jossain vaiheessa tilanteita, joissa ulkopuolinen rahoitus on tarpeen.

Ulkopuolisen rahoituksen kohteena voikin olla esimerkiksi:

 • investoinnit
 • laitehankinnat
 • henkilöstön palkkaaminen
 • yrityskaupat
 • väliaikaisen kassavajeen paikkaaminen
 • yritystoimintaan liittyvien haaveiden turvaaminen.

Lainojen kilpailuttaminen on ainoa tapa varmistaa, ettei lainastaan maksa tarpeettomia kuluja. Yritysrahoituksen kilpailuttaminen voi tuntua työläältä ja aikaa vieväältä, mutta kotimaisen lainavertailupalvelu Sortterin avulla se käy helposti ja nopeasti: Sortterin kautta voit kilpailuttaa yrityslainan ja vertailla eri rahoitusvaihtoehtoja maksutta, ja voit valita parhaiten yrityksesi tarpeisiin sopivan rahoituksen.

Yrityslainaa voi hakea Sortterin kautta jopa 250 000 euroon asti vakuudettomana ja 10 miljoonaan euroon asti vakuudellisena. Maksuaikaa myönnetyille yritysrahoituksille on tarjolla 1–48 kuukautta.