Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–350.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Hae rahoitusta
Päätös 60 minuutissa

Tämä on rahoitusoppaamme osa 12. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme kahdennessatoista osassa käsittelemme sijoitusmuotoista joukkorahoitusta yhtenä yrityksen rahoitusmuotona. Käymme läpi mitä sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa, minkälaisiin käyttötarkoituksiin se soveltuu ja mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy.

Lyhyesti

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa on kyse rahoituksen keräämisestä joukkorahoituksen avulla yrityksen omistusosuutta vastaan. Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus on suosittu vaihtoehto erityisesti alkuvaiheen yrityksille. Joukkorahoitus tapahtuu verkossa olevien palveluntarjoajien alustojen kautta. Palveluntarjoaja julkaisee yrityksen hakemuksen joukkorahoitusalustalle, jonka kautta kiinnostuneet sijoittajat voivat sijoittaa yritykseen.

Mitä sijoitusmuotoisella joukkorahoituksella tarkoitetaan?

”Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarjoaa piensijoittajille mahdollisuuden sijoittaa helposti listaamattomiin yrityksiin”

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen ideana on, että se mahdollistaa kaikenkokoisille sijoittajille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden helposti sijoittaa lupaavaksi kokemaansa yritykseen. Joukkorahoitusta hakeva yritys on tyypillisesti toimintansa alkuvaiheessa oleva, mutta joukkorahoitusta hakevat myös varttuneemmat yritykset. Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa helposti listaamattomiin yrityksiin, joihin sijoittaminen varsinkin yksityiselle piensijoittajalle olisi muutoin hyvin haastavaa.

pexels helena lopes 933964

Minkälaisille yrityksille suosittu vaihtoehto?

Joukkorahoitus on suosittu vaihtoehto erityisesti toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille. Kyseessä saattaa usein olla lupaava liikeidea, prototyyppitasolla oleva tuote tai jokin suurempi projekti. Monelle alkuvaiheen yritykselle suurten pääomasijoittajien löytäminen voi osoittautua haasteelliseksi. Tällöin joukkorahoitus mahdollistaa, että yritys kerää tarvitsemansa rahoituksen piensijoittajien avulla. Joukkorahoituksessa yrityksen omistajaksi voi lähteä samanaikaisesti kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia yksityissijoittajia.

Suositulla joukkorahoitusalustalla oleminen tuo yritykselle myös yleensä reilusti lisänäkyvyyttä. Tämä lisänäkyvyys on erityisesti toimintansa alkuvaiheessa olevalle yritykselle äärimmäisen arvokasta, joka yksi tekijöistä miksi moni alkuvaiheen yritys päätyy hakemaan rahoitusta joukkorahoituksen avulla.

Joukkorahoitus voi tuoda yritykselle lisänäkyvyyttä

”joukkorahoitus tuo sivutuotteena usein myös arvokasta lisänäkyvyyttä yritykselle”

Vaikka joukkorahoituksen pääasiallisena tarkoituksena on tietenkin rahoituksen kerääminen yritykselle, joukkorahoitus tuo sivutuotteena usein myös arvokasta lisänäkyvyyttä yritykselle. Kun yrityksen esittely ja rahoitushakemus julkaistaan palveluntarjoajan joukkorahoitusalustalla, näkee sen parhaimmillaan tuhannet eri sijoittajat. Sijoitusmuotoista joukkorahoitusta hakevat tahot ovat usein toimintansa alkuvaiheessa olevia yrityksiä, jolloin lisänäkyvyyden arvo voi olla yritykselle hyvin merkittävä.

Vaikka siis yritys onnistuisi keräämään tarvitsemaansa määrä joukkorahoitusalustan kautta, voidaan yrityksen saavuttaneelle lisänäkyvyydelle antaa kuitenkin arvoa. Tämä joukkorahoituksen tarjoama lisänäkyvyys tekeekin sijoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta monelle erityisesti alkuvaiheen yritykselle entistä houkuttelevamman tavan hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta.

pexels alena darmel 7710111

Lopullisen rahoituksen määrä on aina epävarmaa

Joukkorahoituksen yhtenä negatiivisena puolena voidaan pitää epävarmuutta. Kun yrityksen rahoitushakemus julkaistaan joukkorahoituspalvelussa, ei yritys voi koskaan olla varma, kuinka paljon se tulee lopulta saavuttamaan suosiota sijoittajien keskuudessa ja näin ollen keräämään näiltä tarvitsemaansa rahoitusta. Joukkorahoitusprosessi saattaa kestää alusta loppuun kuukausia, eikä lopputuloksesta voi kuitenkaan olla varma.

”Saattaa kestää yli kuukauden verran, ennen kuin varmistuu, kuinka paljon sijoittajia on yrityksestä kiinnostunut.”

Ennen kuin hakemus on saatu julkaistua joukkorahoituspalvelussa, edeltää sitä hakemuksen ja liitetietojen toimittaminen joukkorahoitusalustaa pitävällä palveluntarjoajalle, joka tekee analyysin siitä, onko yritys sopiva julkaistavaksi alustalla. Yrityksen hakemuksen julkaisun jälkeen saattaa kestää yli kuukauden verran, ennen kuin varmistuu, kuinka paljon sijoittajia on yrityksestä kiinnostunut. Tämän vuoksi monella yrityksellä ei olekaan mahdollisuuksia, taikka kärsivällisyyttä hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta joukkorahoituksen avulla.

Riskit yritykselle?

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus avaa yritykselle kätevän väylän hankkia markkinoilta oman pääoman ehtoista rahoitusta, mutta mitä riskejä siitä voi yritykselle aiheutua?

 • Rahoituksen kerääminen epäonnistuu. Joukkorahoituksessa iso riski liittyy aina siihen, saako yritys kerättyä sijoittajilta rahoitusta. Pahimmillaan yritys panostaa merkittävästi markkinoidakseen joukkorahoituskamppanjaansa, tekee huolella taloudelliset laskelmat, sekä teettää kattavat materiaalit sijoittajia varten, mutta ei kuitenkaan onnistu keräämään sijoittajilta minkäänlaista rahoitusta. Edellä mainitun riskin lisäksi, yrityksellä on myös muita riskejä, jotka kannattaa huomioida joukkorahoitusta suunnitellessa.
 • Liikeidean mahdollinen kopiointi. Yksi mahdollinen riski, joka yritykselle aiheutuu on mahdollinen liikeidean kopiointi. Kun yritys hakee rahoitusta joukkorahoitusalustan avulla, joutuu yritys avaamaan toimintaansa paikoitellen hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla, jotta sijoittajat pystyisivät muodostamaan yrityksestä mahdollisimman kattavan kuvan. Mikäli siis yrityksen liikeideaa ei ole suojattu ja se on kopioitavissa, aiheutuu tästä yritykselle riski idean kopioinnille.
 • Maineriski. Kuten sanottua, joukkorahoitus tuo yritykselle merkittävää lisänäkyvyyttä, joka voi olla yritykselle erittäin arvokasta. Aina on kuitenkin mahdollista, että kaikki näkyvyys ei olekaan yrityksen kannalta positiivista. Mikäli yritys ei onnistu keräämään minkäänlaista kiinnostusta sijoittajilta, voi tämä saada yrityksen näyttämään epäonnistuneelta tai heikolta. Myös heikosti toteutetut esittelyt yrityksen toiminnasta voivat luoda yrityksestä epäammattimaista kuvaa julkisuuteen.
pexels andrea piacquadio 3860931

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus Suomessa

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus muodostaa Suomessa toistaiseksi vasta pienen osuuden yritysten oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus on kuitenkin kasvattanut viimeisten vuosien aikana suosiotaan myös Suomessa, vaikkakaan ei yhtä kiihtyvään tahtiin kuin lainamuotoinen joukkorahoitus. Suomen pankin tilastoinnin mukaan sijoitusmuotoista joukkorahoitusta välitettiin Suomessa 2021 kokonaisuudessaan 70,2 miljoonan euron verran. Vuonna 2019 vastaava lukema oli 58,3 miljoonaa euroa.

Mistä hakea sijoitusmuotoista joukkorahoitusta?

Suomessa joukkorahoitusta tarjoaa tällä hetkellä monet puhtaasti joukkorahoitukseen keskittyneet toimijat, osa toimijoista toimii myös tiiviissä yhteistyössä pankkien kanssa. Yritys lähettää valitsemalleen palveluntarjoajalle hakemuksen liitteineen arvioitavaksi. Palveluntarjoaja käsittelee yrityksen tiedot ja julkaisee yrityksen hakemuksen joukkorahoitusalustallaan sijoittajien nähtäväksi.

Mitä eroa on sijoitusmuotoisella ja lainamuotoisella joukkorahoituksella?

”Vuonna 2021 lainamuotoisen joukkorahoituksen määrä oli 192,5 miljoonaa euroa ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen 70,2 miljoonaa.”

Joukkorahoitus voidaan jakaa kahteen luokkaan: sijoitusmuotoinen ja lainamuotoinen joukkorahoitus. Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa kyse on lainan hakemisestä yritykselle, kun taas sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa, että sijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa yritykseen eli hankkia omistusosuus tiettyä hintaa vastaan. Lainamuotoinen joukkorahoitus on kasvattanut viime vuosien aikana voimakkaasti suosiotaan ja se muodostaakin joukkorahoitusmerkkinoista reilusti merkittävämmän osan verrattuna sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen. Vuonna 2021 lainamuotoisen joukkorahoituksen määrä oli 192,5 miljoonaa euroa ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen 70,2 miljoonaa.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus, toisin kuin lainamuotoinen, kuuluu sijoituspalvelulain alaisuuteen. Tästä syystä sijoitusmuotoista joukkorahoitusta tarjoavilta toimijoilta edellytetään sijoituspalvelulain mukaista toimilupaa.

pexels sora shimazaki 5668763

Mitä asioita tulee ottaa huomioon?

Joukkorahoitus on yrityksille oiva tapa kerätä rahoitusta ja saada samalla lisänäkyvyyttä itselleen. Joukkorahoituksella rahoitusta haettaessa on yrityksen kuitenkin siedettävä epävarmuutta rahoituksen lopullisesta määrästä. Prosessi saattaa usein olla myös pitkä, ennen kuin yritys on saanut tarpeeksi kiinnostuneita sijoittajia. Yrityksen olisikin tärkeä saada näkyvästi esille se, että yritys hakee parhaillaan joukkorahoitusta tietyn alustan kautta, jotta sen hakemus tavoittaisi mahdollisimman monet potentiaaliset sijoittajat.

Vertailtuna positiiviset ja negatiiviset asiat:

Plussat Miinukset
Omistuspohjan laajentuminenVoi olla prosessiltaan pitkähkö
LisänäkyvyysEpävarmuus liittyen rahoituksen lopulliseen määrään.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus, yhteenveto

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kerätä oman pääomanehtoista rahoitusta yrityksen kokoon tai toimialaan katsomatta. Ratkaisevinta on, näkeekö tarpeeksi moni sijoittaja yrityksen tarpeeksi potentiaalisena sijoituskohteena. Samalla joukkorahoitusalustalla julkaistu yritys lisänäkyvyyttä, joka erityisesti toimintansa lakuvaiheessa olevalle yritykselle voi olla merkittävä.

Negatiivisina puolina sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen voidaan kuitenkin liittää prosessin kesto ja epävarmuus rahoituksen määrästä. Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus saattaa olla kokonaiskestoltaan kuukausia, ennen kuin rahoitus on yrityksen käytössä. Yrityksen onkin aina hyvä pitää mielessä joukkorahoitus suunnitellessaan, että prosessi saattaa kestää, eikä lopullisen rahoituksen määrä voi sanoa ennakolta varmaksi.

CrediNord yrityslaina

CrediNord on kotimainen rahoitusyhtiö, joka keskittyy kotimaisten pk-yritysten rahoittamiseen. Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden hankkia rahoitusta lyhytaikaisiin ja nopeisiin rahotiustarpeisiin mahdollisimman kätevästi ja ketterästi. Meille tärkeää on, että lainamme hinnoittelu ja ehdot ovat mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset, jotta yrityksen ei tarvitse käyttää turhaa aikaa laskeakseen, paljonko lainan kustannukset kaikkine kuluineen ovat. Kaikki CrediNordin lainan kulut sisältyvät aina yhteen selkeään kuluun.

Limiittilaskuri
Lainasumma
20000
Kuukausierä

Ketterä lainaprosessi ja rahat nopeasti yrityksen käyttöön

CrediNord tarjoaa yrityksille vakuudetonta yrityslainaa 350 000 euroon saakka ja 6-48 kuukauden maksuajalla. Lainaprosessistamme olemme luoneet mahdollisimman nopean ja kätevän yrittäjän kannalta. Lainan hakeminen tapahtuu lainahakemuksen täyttämisellä CrediNordin kotisivuilla, hakemuksen täyttämiseen kuluu aikaa noin minuutin verran. Käsittelemme hakmeukset arkisin tunnin sisällä niiden saapumisesta. Yritys saa vastauksena lainatarjouksen, mikäli CrediNord voi tarjota yritykselle lainaa. Kun lainasopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja pankkitlin vahvistus suoritettu, lähetämme rahat välittömästi matkaan. Rahat ovat yrityksen käytössä seuraavan pankkipäivän aikana.

 • Mitä tarkoittaa sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

  Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimista yritykseen hyödyntäen joukkorahoitusalustaa. Joukkorahoituksessa yritys julkaisee ilmoituksensa joukkorahoituspalvelussa, jonka kautta sijoittajat voivat halutessaan sijoittaa yritykseen.

 • Minkälaiset yritykset hyödyntävät sijoitusmuotoista joukkorahoitusta?

  Sijoitusmuotoista joukkorahoitusta voi hyödyntää monen eri kokoiset yritykset. Tyypillisesti rahoitusta hakeva yritys on toimintansa alkuvaiheessa oleva, mutta yhä enemmän joukkorahoitusta hyödyntävät myös varttuneemmat yritykset.

 • Kuinka joukkorahoitusprosessi toimii

  Joukkorahoitusprosessi alkaa yrityksen yhteydenotolla joukkorahoitusta tarjoavaan palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja tekee arvion, onko yritys sopiva julkaistavaksi palveluntarjoajan alustalla. Tässä vaiheessa yritys toimittaa myös kattavat liitteet palveluntarjoajalle. Mikäli palveluntarjoaja näyttää vihreää valoa, julkaistaan yrityksen hakemus joukkorahoitusalustalla. Lopullinen rahoitus määräytyy sen mukaan, kuinka kiinnostuneita sijoittajat ovat valmiita sijoittamaan yritykseen.