Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Kilpailuta laina
Helppo ja nopea hakemus

Osakeanti, Leader-rahoitus ja yksityiset pääomasijoittajat

Tämä on rahoitusoppaamme osa 13. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme viimeisessä osassa käsittelemme kolmea yrityksen rahoitusmuotoa – osakeantia, Leader-rahoitusta ja yksityisiä pääomasijoittajia. Käymme läpi mitä näillä rahoitusmuodoilla tarkoitetaan, minkälaisiin käyttötarkoituksiin ne soveltuvat ja mitä hyviä ja huonoja puolia niihin liittyy.

Osakeanti

Osakeyhtiöille yksi tapa kerätä oman pääoman ehtoista rahoitusta on osakeannin järjestäminen

Osakeannilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö tarjoaa uusia osakkeita markkinoille tai luovuttaa nykyisiä hallussa olevia osakkeitaan. Mikäli yrityksellä on tavoitteenaan rahoituksen kerääminen ja oman pääoman kasvattaminen, laskee yritys silloin uusia osakkeita markkinoille. Nykyisille osakkeenomistajille kuuluu tyypillisesti etuoikeus uusiin osakkeisiin, suhteessa heidän nykyiseen omistukseensa nähden.”Osakeantia hyödynnetään tyypillisesti esimerkiksi yrityksen uusiin kehityshankkeisiin, vakavaraisuuden parantamiseen ja mahdollisiin yrityskauppoihin.

Osakeantia hyödynnetään tyypillisesti esimerkiksi yrityksen uusiin kehityshankkeisiin, vakavaraisuuden parantamiseen ja mahdollisiin yrityskauppoihin.

Osakeanti on osakeyhtiöille suosittu tapa kerätä lisärahoitusta. Osakeantia hyödynnetään tyypillisesti esimerkiksi yrityksen uusiin kehityshankkeisiin, vakavaraisuuden parantamiseen ja mahdollisiin yrityskauppoihin. Osakeannista saatavilla varoilla voidaan korottaa yrityksen osakepääomaa, vaihtoehtoisesti varat on mahdollista laittaa osittain tai tietyissä tapauksissa kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

pexels cottonbro 3205570

Osakeannin järjestäminen

 1. Päätös osakeannin järjestämisestä. Osakeyhtiössä päätöksen järjestettävästä osakeannista tekee yhtiökokous tai vaihtoehtoisesti yhtiön hallitus yhtiökokouksen valtuuttamana. Myös kaupparekisteriin tehdään ilmoitus siitä, että yrityksen omistajat ovat valtuuttaneet yhtiön hallituksen päättämään osakeannista
 2. Osakeannin ilmoittaminen. Osakeannista tehdään ilmoitus kaupparekisteriin. Osakeyhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja allekirjoittaa anti-ilmoituksen. Ilmoituksen on tapahduttava viimeistään kuukauden kuluttua antipäätöksestä.
 3. Osakkeiden merkintä. Kun osakeannista on päätetty ja siitä on tehty asianmukainen ilmoitus kaupparekisteriin, voidaan aloittaa osakkeiden merkintäaika. Osakeantia kutsutaan ylimerkityksi, mikäli osakkeita oltaisiin valmiita ostamaan enemmän, kuin niitä on tarjolla. Alimerkityksi osakeantia kutsutaan päinvastaisessa tilanteessa.
 4. Uusien osakkeiden ja osakepääoman korotuksen rekisteröinti. Osakeannissa syntyneet uudet osakkeet ja osakepääoman korotus rekisteröidään kaupparekisteriin viipymättä.

Osakeannin edut ja haitat?

Koska osakeannilla kerättävä rahoitus on yritykselle omaa pääomaa, ei sitä näin ollen tarvitse maksaa takaisin, toisin kuin vieraan pääoman kohdalla. Osakeannilla on myös mahdollista laajentaa yrityksen omistuspohjaa ja saada mukaan uusia sijoittajia. Samaan aikaan yrityksen jo olemassa olevien sijoittajien omistamien osakkeiden arvo laskee, mikäli he eivät ole halukkaita osallistumaan järjestettävään osakeantiin.

Isommissa yrityksissä osakeannin järjestämiseen hyödynnetään tyypillisesti ulkopuolista tahoa, kuten investointipankkia, joka vastaa osakkeiden liikkeellelaskusta ja antihinnan määrittelystä.

Osakeannin järjestäminen aiheuttaa yritykselle aina tiettyjä vähimmäiskustannuksia, kuten osakeantipäätöksen ilmoittaminen, osakepääoman korottaminen ja uusien osakkeiden rekisteröinti. Isommissa yrityksissä osakeannin järjestämiseen hyödynnetään tyypillisesti ulkopuolista tahoa, kuten investointipankkia, joka vastaa osakkeiden liikkeellelaskusta ja antihinnan määrittelystä.

Leader-rahoitus

Leader-rahoitus on tarkoitettu maaseudulla toimiville yrityksille erilaisiin investointihankkeisiin, uuden toiminnan perustamiseen ja muihin kehittämishankkeisiin. Leader-rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhteisöjä, yrityksiä ja alueellista elinvoimaa paikallisesti. Rahoituksesta vastaa 54 paikallista kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää. Leader-rahoitus on pääosin peräisin EU:n maaseuturahastosta, kunnilta ja valtiolta. Leader-rahoituksen myönnettävä tuki hankkeeseen on tilanteesta riippuen 20 – 100 % kokonaiskuluista.

Minkälaiseen hankkeeseen Leader-rahoitusta on mahdollista hakea?

Ehtoina rahoitukselle on, että yrityksen on toimittava maaseudulla, se antaa toimeentulon vähintään yhdelle ihmiselle, myönnettävä yritys on tyypillisesti myös alle 10 henkilöä työllistävä ja alle 2 miljoona euroa liikevaihtoa omaava. Tukea on mahdollista hakea, toiminimelle, osakeyhtiölle, avoimelle ja kommandiittiyhtiölle, maatilalle ja osuuskunnalle. Tietyt investoinnit ovat myös tuen ulkopuolella, kuten traktorit, liikennealan investoinnit ja omistajanvaihdokset.

finn qAkmmPpOros unsplash

Leader-rahoituksen hakeminen

Leader-rahoitusta on mahdollista hakea ottamalla yhteyttä paikalliseen Leader-ryhmään.

 1. Ota yhteyttä paikalliseen Leader-ryhmään. Alueellisia Leader-ryhmiä on Suomessa yhteensä 54, oheisesta linkistä löydät oman alueesi Leader-ryhmän.
 2. Hankkeen suunnittelu. Paikallinen Leader-ryhmä avustaa ja kertoo hankkeeseen tarvittavista dokumenteista ja asiakirjoista.
 3. Hakemus Hyrrä-järjestelmään. Hakemus rahoituksesta tehdään sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä.
 4. Paikallinen Leader hallitus käsittelee hakemuksen
 5. ELY-keskus viranomaispäätös hankkeesta.
 6. Hankkeen toteuttaminen

Yksityiset pääomasijoittajat

Yhä useampi lupaava alkuvaiheen yritys saa osan rahoituksestaan yksityisiltä pääomasijoittajilta, joihin viitataan usein termillä enkelisijoittaja. Pääomasijoitusyhtiöt eroavat tietyiltä osin yksityisistä pääomasijoittajista, voit löytää pääomasijoitusyhtiöistä kertovan artikkelimme tästä. Enkelisijoittajat sijoittavat yleensä alkuvaiheessa oleviin, ei listattuihin yrityksiin. Enkelisijoittaja ei tuo tyypillisesti pelkästään pääomaa yritykseen, vaan myös henkilökohtaista osaamistaan. Enkelisijoittaja omaa tyypillisesti vahvaa kokemusta yrityselämästä ja sitä kautta tuo alkuvaiheen yritykseen arvokasta kokemusta ja kontaktejaan.

Venture Capital vs Buyout sijoittaminen

Kun kyse on pääomasijoittamisesta, käytetään usein jakoa kahteen eri ryhmään, Venture Capital-sijoittaminen ja Buyout-sijoittaminen. Tämä jaottelu yrityksen on hyödyllistä tietää lähestyessään pääomasijoittajia rahoituksen toivossa.

Venture Capital viittaa terminä hyvin alkuvaiheessa oleviin yritykseen sijoittamisesta. Nämä alkuvaiheen yritykset ovat usein vielä tappiollisia, mutta omaavat merkittävää potentiaalia. Venture Capital sijoitukset ovatkin keskimääräisesti hyvin riskipitoisia sijoittajalle.

Buyout-sijoittamisessa on kyse pääomasijoittamisen muodosta, jossa sijoitetaan toimintansa vakiinnuttaneisiin yrityksiin. Nämä yritykset ovat usein jo kannattavia ja tuottavat positiivista kassavirtaa. Pääomasijoittajan tavoitteena on edelleen jalostaa yhtiötä pidemmälle, isommaksi ja kannattavammaksi, jonka jälkeen irrottautua yrityksestä voitolla.

mediensturmer aWf7mjwwJJo unsplash 1

Millä tavoin hakea rahoitusta yksityisiltä pääomasijoittajilta?

Yritys voi lähestyä enkelisijoittajia myös Suomen businessenkelijärjestö FiBAN kautta, joka kokoaa enkelisijoittajia yhteen

Yritys voi lähestyä enkelisijoittajia ottamalla heihin suoraan yhteyttä. Vaihtoehtoisesti se voi lähestyä enkelisijoittajia myös Suomen businessenkelijärjestö FiBAN kautta, joka kokoaa enkelisijoittajia yhteen. Yrityksen on kuitenkin huomioitava, että monet enkelisijoittajista saavat kymmenittäin tai sadoittain hakemuksia rahoitusta hakevilta yrityksiltä. Yrityksen olisikin kyettävä esittämään itsensä lyhyesti, ytimekkäästi ja kiinnostavasti, jotta se onnistuu herättämään sijoittajan kiinnostuksen.

CrediNord – yrityksesi rahoittaja

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Tarjoamme yrityksille mahdollisimman nopean ja helpon väylän hakea rahoitusta yrityksen nopeasti ilmeneviin ja tilapäisiin rahoitustarpeisiin. CrediNord kilpailuttaa yrityslainat 10 000 000 euroon asti 1-48 kuukauden laina-ajalla.

Mihin käyttötarkoitukseen?

CrediNordin kautta kilpailutettuja yrityslainoja voidaan hyödyntää kaikkiin yrityksen liiketoimintaan liittyviin menoihin. Nopean lainaprosessin vuoksi lainojen kilpailutus sopii erityisen hyvin rahoitustarpeisiin, joihin rahoitus on löydyttävä nopeasti tai rahoituksen tarve on vain tietylle ajanjaksolle. Asiakkaidemme yleisiä käyttökohteita yrityslainalle ovatkin mm. varastojen täydentäminen, käyttöpääoman vahvistaminen, sesonkivaihteluiden tasaaminen, sekä laitteiden ja varaosien hankinta.

Limiittilaskuri
Lainasumma
20000
Kuukausierä

Laina nopeasti yrityksen käyttöön

Lainaprosessi alkaa yrityksen tekemästä lainahakemuksesta CrediNordin kotisivuilla. Hakemus on yksinkertainen ja sen täyttämiseen kuluu noin parin minuutin verran aikaa. CrediNordin vastaanotettua hakemuksen, lähetämme tarjouspyynnöt eteenpäin yhteistyökumppaneillemme, jotka sitten tekevät henkilökohtaiset yrityslainatarjoukset. He tekevät arviot siitä, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla.

Mikäli CrediNordin yhteystyökumppanit voivat tarjota yritykselle lainaa, saa yritys vastauksena lainatarjoukset sähköpostiin. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, tapahtuu lainan allekirjoittaminen sähköisesti. Kun lainasopimus on allekirjoitettu ja pankkitili vahvistettu, lainanantaja siirtää rahat välittömästi yrityksen tilille. Tyypillisesti rahat ovat yrityksen käytössä seuraavana pankkipäivänä, parhaimmillaan jopa samana päivänä lainan hakemisesta.

Kun tarvitset yritysrahoitusta nopeasti, helposti ja luotettavasti – kilpailuta yritysrahoitus CrediNordilla

 • Mitä Leader-rahoitus tarkoittaa?

  Leader-rahoitus on tarkoitettu maaseudulla olevien yritysten investointihankkeiden, uuden toiminnan perustamisen ja muiden kehityshankkeiden rahoittamiseen. Leader-rahoitus on pääosin EU-tuettua rahoitusta. Leader-toiminnasta vastaa Suomessa toimivat paikalliset Leader-ryhmät. Rahoituksen vähimmäisehtona on, että yritys toimii maaseudulla, se antaa vähintään yhdelle ihmiselle toimeentulon, sekä on alle 10 henkeä työllistävä ja alle 2 miljoonaa euroa liikevaihtoa tekevä.

 • Kuka osakeyhtiössä päättää osakeannista?

  Päätöksen osakeannista tekee yhtiökokous eli yrityksen omistajat. Yhtiökokous voi myös antaa valtuutuksen yhtiön hallitukselle päättämään osakeannin järjestämisesti. Yhtiökokouksen myöntämä valtuutus yhtiön hallitukselle ilmoitetaan kaupparekisteriin.

 • Kuinka hakea rahoitusta yksityisiltä pääomasijoittajilta?

  Yksityiset pääomasijoittajat tarjoavat yrityksille oman pääoman ehtoista rahoitusta ja tuomalla näin rahan lisäksi myös omaa osaamistaan yritykselle. Yksityiset pääomasijoittajat ovat merkittävä tekijä monen kotimaisen kasvuyrityksen taustalla, jonka avulla yrityksen potentiaali pystytään realisoimaan.

  Tyypillisin tapa lähestyä yksityisiä pääomasijoittajia on lähestyä heitä suoraan itse. Erinomainen väylä etsiä kotimaisia yksityisiä pääomasijoittajia on Suomen Businessenkelijärjestö FIBA. Tärkeää on pystyä osoittamaan yrityksen omaava potentiaali ja tarpeeksi kattavat liitteet, onnistuakseen vakuuttamaan pääomasijoittajia yritykseen mukaan.