Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Maksa pois myös etuajassa – ilman lisäkuluja
Kilpailuta laina
Helppo ja nopea hakemus

Osaavien työntekijöiden sitouttaminen yritykseen

Työntekijät ovat se, mikä tekee yrityksestä yrityksen. Ilman osaavia työntekijöitä tulee yrityksen menestymisestä käytännössä mahdotonta. Osaaville työntekijöille on kuitenkin kovasti kysyntää työmarkkinoilla. Uusien osaajien rekrytoiminen ja löytäminen on haastavaa ja kallista. Uuden työntekijän kouluttaminen lähtevän tilalle on myös aikaa vievää. Näin ollen osaavista työntekijöistä on yrityksen pyrittävä pitämään viimeiseen asti kiinni. Yksi yritysten suurimmista haasteista onkin, kuinka osaavat työntekijät sitoutetaan yritykseen.

Osaavien työntekijöiden sitouttaminen yritykseen

Osaavat työntekijät ovat yritykselle kaikki kaikessa. Osaavien työntekijöiden sitouttaminen on näin ollen yksi ratkaisevista tekijöistä yrityksen menestymiselle pitkässä juoksussa. Seuraavaksi käymme vinkkejä siihen, kuinka osaavat työntekijät voidaan sitouttaa paremmin yritykseen ja sen toimintaan mukaan.

Ota huomioon työntekijöiden sitouttaminen jo rekrytointivaiheessa

Työntekijöiden sitouttaminen ei ehkä rekrytointivaiheessa ole useinkaan vahvimmin esillä. Rekrytoinnissa voidaan tehdä kuitenkin paljon asioita liittyen siihen, kuinka sitoutunut työntekijä on yrityksen toimintaan myös tulevaisuudessa. Tästä lisää seuraavaksi.

Realistiset lupaukset rekrytoinnin yhteydessä

Osaavia työntekijöitä rekrytoidessa yritys usein lupaa työntekijälle paljon, esimerkiksi etenemismahdollisuuksista, lisäkouluttautumisesta ja muista eduista. Vaikka osaajien houkuttelemiseksi yritys tekee työntekijälle lupauksia, on lupaukset aina muistettava pitää realistisina. Kun työntekijä huomaa, että luvatut asiat pitävät paikkansa, on hän jo sen myötä sitoutuneempi. Mikäli yritys ei kuitenkaan pysty pitämään työntekijälleen tehdyistä lupauksista kiinni, voi työntekijä kokea helposti tulleensa yrityksen toimesta petetyksi.

Yhteensopivat arvot ja kulttuuri

Merkittävä osa työntekijän pitkäjänteisestä sitoutuvuudesta yritykseen liittyy se, kuinka hänen omat arvonsa istuvat yrityksen arvojen ja kulttuurin kanssa. Kun työntekijä kokee, että yrityksen arvot ja tavoitteet ovat linjassa omien arvojen kautta, on työntekijä yleensä myös sitoutuneempi yrityksen toimintaan. Tästä johtuen nykypäivänä yhä enemmän rekrytoidessa otetaan huomioon se, kuinka työntekijä sopii arvoiltaa ja toimintatavoiltaan yritykseen.

Huolehdi työntekijöiden etenemismahdollisuuksista

Osaavat työntekijät kaipaavat yleensä mahdollisuuksia edetä yrityksen sisällä. Mikäli työntekijä ei koe, että yrityksessä on hänelle tarpeeksi etenemismahdollisuuksia, voi työntekijä kokea tarvetta vaihtaa työpaikkaa toiseen. On myös yrityksen etu, kun osaavat työntekijät etenevät yrityksessä. Monissa esimiestehtävissä on suureksi eduksi, mikäli esimies on toiminut monissa rooleissa yhtiössä ja tuntee yrityksen toimintatavat ja arvot. Kun osaaville työntekijöille tarjotaan etenemismahdollisuuksia yrityksessä, kannustaa se työntekijöitä suoriutumaan paremmin.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Vapaus valita, kuinka työskennellä

Nykypäivänä yhä enemmän työntekijät arvostavat sitä, kuinka yritys mahdollistaa erilaiset työskentelytavat. Yritysten työskentelytavat ovatkin monella alalla huomattavasti vapautuneet vuosien varrella. Yrityksissä ei välttämättä enää vaadita, että jokaisen työntekijän on oltava toimistolla kahdeksasta neljään. Töitä on mahdollista tehdä joustavasti eri kellonajoilla ja työntekijä voi entistä vapaammin valita, työskenteleekö toimistosta vai kotoa käsin.

Monelle yritykselle vapaus valita työskentelytapansa itse, on myös merkittävä valtti uusia osaajia rekrytoitaessa. Moni osaaja saattaakin kokea vieraaksi ja ahdistavaksi, mikäli etätyömahdollisuuksia ei ole ja työskentelyaika on tarkkaan mitoitettu ja seurattu.

Koronavirus on myös entisestään kasvattanut ja parantanut yritysten etätyöskentelymahdollisuuksia. Osalle työpaikoista oli jopa kiellettyä mennä viruksen aikana, jolloin yritysten oli käytännössä pakon edessä mahdollistettava etätyöskentely, jos se vain oli mahdollista.

Mahdollisuus kehittyä ja lisäkouluttautua

Se, että yritys tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä ja lisäkouluttautua on sekä yrityksen, että työntekijöiden etu. Moni osaava työntekijä on jatkuvasti nälkäinen oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan seuraavalle tasolle. Työntekijöiden lisäkoulutus ja kehittyminen ovat yritykselle suureksi eduksi. Koulutetummat ja itseään kehittävät työntekijät ovat yritykselle paitsi suureksi eduksi, se myös sitouttaa osaavia työntekijöitä yritykseen. Moni yritys mahdollistaakin nykypäivänä erilaiset kurssit ja lisäkoulutukset, jotka yritys myös pääsääntöisesti kustantaa.

Palkitseminen

Osaavien työntekijöiden sitouttamisen ytimessä on myös edelleen nykypäivänä palkitseminen. Vaikka työntekijät yhä enemmän antavat painoarvoa mm. laajoille työskentelymahdollisuuksille ja mahdollisuuksiin lisäkouluttautua, on rahallinen palkitseminen edelleen monelle työntekijälle yksi tärkeimpiä tekijöitä.

Palkan ja palkkioiden määrä ovat tärkeitä jo itsessään, mutta sen lisäksi ne kertovat siitä, kuinka paljon yritys antaa työntekijälle arvostusta. Alaan suhteutettu reilu palkka ja palkkio viestivät työntekijälle, että häntä arvostetaan yrityksessä ja yritys haluaa pitää hänestä kiinni. Mikäli työntekijä kokee, että moni muu vastaavassa pestissä työskentelevä saa työstään yrityksessä parempaa palkkaa kuin hän, voi työntekijä kokea jossain vaiheessa tarvetta vaihtaa työpaikkaa.

Bonuspohjaisissa palkkioissa on tärkeää, että työntekijä kokee aidosti voivansa vaikuttaa siihen, saako bonusta vai ei. Mikäli työntekijä huomaa, että bonukseen ei ole mahdollista vaikuttaa omilla toimilla, on se työntekijälle usein epämotivoivaa.

Vinkki: Oletko miettimässä ensimmäisen työntekijän palkkaamista yritykseen ja mietit, millä tavalla työntekijän palkanmaksu käytännössä tapahtuu? Tutustu artikkeliimme: Työntekijän palkan maksaminen

Osakkeet

Yksi keino, jolla työntekijöiden sitouttaminen paremmin yritykseen on mahdollista on antamalla työntekijöille mahdollisuus hankkia yrityksen osakkeita eli omistusosuutta yrityksestä. Tyypillisesti työntekijöiden mahdollisuus ostaa yrityksen osakkeita tapahtuu henkilöstöannin avulla. Henkilöstöannissa yrityksen uusia osakkeita tarjotaan työntekijöille hankittavaksi. Osakkeiden hankintahinta saattaa olla usein työntekijöille merkittävästi alempi, kuin osakkeen käypä hinta.

Uusi säännös koskien henkilöstöantien veroseuraamuksia astui voimaan 1.1.2021. Uusi säännös mahdollistaa, että henkilöstö voi hankkia yrityksen osakkeita huomattavasti sen hetkistä käypää arvoa alemmalla hinnalla pienemmillä veroseuraamuksilla.

Työn merkittävyys ja mielekkyys

Merkittävä vaikutus siihen, kuinka työntekijä viihtyy yrityksessä ja kuinka hän sitoutuu yritykseen on sillä, kuinka merkittäväksi ja mielekkääksi työntekijä kokee työtehtävänsä. Työ ei ole useinkaan työntekijälle kovin motivoivaa, mikäli hän kokee, että tekemällään työllä ei ole merkitystä. Pääsääntöisesti kuitenkin kaikilla yrityksen työtehtävillä on merkitystä yrityksen menestymiseen. Tästä syystä on aina tärkeä pitää huoli siitä, kokeeko työntekijä tekemänsä roolin merkittävänä. Tällöin työtehtävän merkittävyyttä koko organisaation toimintaan on hyvä avata työntekijälle ja keskustella, voisiko hänelle antaa uusia vastuualueita yhtiöstä. Työntekijän sitouttaminen ja työn kokonaisvaltainen merkittävyys ja mielekkyys kulkevatkin käsi kädessä

Osaavien työntekijöiden sitouttaminen yritykseen, yhteenveto

Pitkässä juoksussa yrityksen on onnistuttava pitämään kiinni osaavista työntekijöistään. Uusien osaajien rekrytoiminen on haastaa ja resursseja vievää. Samalla yrityksestä saattaa syntyä negatiivinen työnantajakuva, mikäli työntekijöiden vaihtuvuus on suurta.

Kun yritys ei pysty pitämään kiinni osaavista työntekijöistään, on yritysjohdon reagoitava tähän. On selvitettävä juurisyyt sille, miksi osaavat työntekijät vaihtavat toisiin yrityksiin. Onko yhtiön palkkaus liian heikko alan keskiarvoon nähden, koetaanko etenemismahdollisuudet organisaatiossa heikoiksi vai onko yrityksen kulttuurissa jotain sellaista, joka työntää osaajia pois yrityksestä.

Toivomme, että artikkelimme antaa lisää ajatuksia siihen, kuinka työntekijöiden sitouttaminen paremmin yritykseen on mahdollista ja minkä takia osaavien työntekijöiden sitouttaminen on yritykselle tärkeää.

 • Minkälainen toimija CrediNord on?

  CrediNord on kotimainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Kauttamme on mahdollista saada vakuudetonta yrityslainaa 1000 ja 250 000 euron väliltä. Lainamme takaisinmaksuaika on jopa 48 kuukautta.

 • Mitkä ovat kriteerit CrediNordin yrityslainan saannille?

  Myönnääme yrityslainaa kaikenkokoisille yrityksille toimialaan katsomatta. Muutamia minimikriteerejä yrityksen on kuitenkin täytettävä:

  • Yrityksen ja takaajan päätoimisena toimipaikkana Suomi
  • Yritys on ollut aktiivinen vähintään 12 kuukauden ajan
  • Yrityksen liikevaihto on vähintään 15 tuhatta euroa
  • Yrityksellä, eikä takaajalla ole maksuhäiriömerkintöjä
 • Kuinka CrediNordin vakuudettoman yrityslainan hakeminen tapahtuu?

  CrediNordin yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemus kotisivujemme kautta. Hakemuksen täytämiseen kuluu noin minuutti. Yritys saa hakemukseensa vastauksen arkisin tunnin sisällä hakemisesta. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, voi se allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti.