Een zakelijke lening van CrediNord
De perfecte zakelijke lening voor uw bedrijf
Zakelijke lening van €1.000 - €100.000
Flexibel aflossen - zonder extra kosten
Snel aangevraagd - offerte binnen 1 uur
Lening aanvragen
Geld vandaag nog op uw rekening
zakelijke lening aftrekbaar

Is een zakelijke lening aftrekbaar van belasting?

Als ondernemer betaalt u belasting over de winst van uw onderneming. Hoe lager de winst van uw onderneming is, hoe lager het bedrag is dat u aan de Belastingdienst verschuldigd bent. Maar hoe zit het met de kosten van een zakelijke lening? Zijn bijvoorbeeld de rentekosten van een zakelijke lening aftrekbaar van belasting? En zijn de aflossingen van een zakelijke lening aftrekbaar?


In dit artikel geven wij antwoord op deze vragen. Wij gaan dieper in op het verschil voor de belasting tussen kosten en aflossingen. Ook leggen wij uit hoe dit werkt en wat voor u van toepassing is.

Een zakelijke lening

Voordat we dieper ingaan op de belastingen van een zakelijke lening, is het belangrijk om te weten wat een zakelijke lening precies is.

Bij een zakelijke lening leent een kredietverstrekker geld uit aan een ondernemer. Hierbij wordt vooraf afgesproken hoeveel rente er over deze lening wordt betaald en welke aflossingsperiode er is. De ondernemer ontvangt vervolgens het geld van de kredietverstrekker. Hierna betaalt de ondernemer het geld in termijnen terug aan de kredietverstrekker. Hierbij wordt niet alleen het leenbedrag terugbetaald, maar ook de rentekosten en soms overige kosten. De rente is de vergoeding die de ondernemer betaalt voor het gebruiken van de lening.

zakelijke lening aftrekbaar

Kosten en uitgaven

Nu we weten hoe een zakelijke lening is opgebouwd, is het belangrijk om het verschil te kennen tussen kosten en uitgaven.

Uitgaven zijn de uitgaande geldstromen van een bedrijf. Deze uitgaven worden geboekt op het moment dat ze daadwerkelijk de onderneming verlaten. Daarentegen hebben kosten betrekking op het behaalde resultaat in een periode. Wanneer er een bedrag van de bankrekening wordt afgeschreven, zijn dit uitgaven. Wanneer er iets in de resultatenrekening moet worden geboekt, zijn dit kosten.

Let op: het is uiteraard wel mogelijk dat een handeling zowel een kosten als een uitgave is.

Kosten van een zakelijke lening

De kosten van een zakelijke lening bestaan uit de kosten die worden gemaakt voor het gebruiken van het kapitaal van de kredietverstrekker. Zo bestaan de kosten van een zakelijke lening onder andere uit:

  • Rentekosten. Dit is de rente die de ondernemer betaalt over het geleende bedrag.
  • Afsluitingskosten. Sommige kredietverstrekkers brengen afsluitingskosten in rekening. Dit zijn de extra kosten die de ondernemer betaalt op het moment dat een lening wordt afgesloten.
  • Administratiekosten. Sommige kredietverstrekkers brengen extra kosten in kaart voor de administratie rondom de zakelijke lening.
  • Herinneringskosten. Wanneer een ondernemer te laat is met een betaling, kan de kredietverstrekker betalingsherinneringen sturen. Vaak zijn hieraan extra kosten verbonden die herinneringskosten worden genoemd.

Zoals u ziet worden deze kosten gemaakt zodat het kapitaal van de kredietverstrekker kan worden gebruikt.

Uitgaven van een zakelijke lening

Aflossingen hebben daarentegen een ander karakter. De aflossingen die de ondernemer betaalt, zijn namelijk uitgaven en geen kosten. Met de aflossingen wordt namelijk het geleende kapitaal terugbetaald. Hierbij is er geen sprake van kosten, maar simpelweg van een terugbetaling van het geleende kapitaal.

zakelijke lening aftrekbaar

Zijn kosten van een zakelijke lening aftrekbaar van belasting?

De kosten van een zakelijke lening kunnen dus onder andere bestaan uit rentekosten, afsluitingskosten en administratiekosten. Deze kosten mag u aftrekken van de winst van uw onderneming. Doordat hierdoor de winst van u wonderneming lager wordt, betaalt u hierover ook minder belasting.

Voorbeeld:

Stel dat een onderneming een zakelijke lening heeft van € 100.000. In een jaar tijd betaalt de onderneming hierover in totaal € 7.000 aan kosten. Hiernaast is de winst van de onderneming € 50.000.

Dan kunnen de kosten van de winst worden afgetrokken. Door € 7.000 van de winst van € 50.000 af te trekken, wordt de winst € 43.000. Omdat de ondernemer belasting betaalt over de winst, dient de ondernemer nu over slechts € 43.000 belasting te betalen, in plaats van over € 50.000. De winst van het bedrijf is dus lager, waardoor ook het bedrag dat aan belasting moet worden betaald lager is.

Zijn aflossingen van een zakelijke lening aftrekbaar van belasting?

Daarentegen zijn aflossingen van een zakelijke lening niet aftrekbaar van belasting. Met de aflossingen betaalt de ondernemer namelijk het kapitaal terug aan de kredietverstrekker. Omdat het hierbij gaat om enkel de terugbetaling van geleend kapitaal, kunt u de aflossingen niet van uw winst aftrekken.

zakelijke lening aftrekbaar

Hoe werkt het?

Nu we weten dat de kosten van een zakelijke lening aftrekbaar zijn van belasting, is het belangrijk dat u weet hoe dit praktisch werkt. Gelukkig is het gemakkelijk om de kosten af te trekken van de belasting die uw onderneming betaalt.

Als u de kosten van een zakelijke lening wilt aftrekken, dan doet u dit automatisch op het moment dat u de kosten van een zakelijke lening van de winst aftrekt. Doordat hierdoor de winst wordt verlaagd, betaalt u uiteindelijk hierover minder belasting.

Dit geldt voor ondernemers in het mkb die winstbelasting betalen voor de bv, maar ook voor de ondernemers met een eenmanszaak die inkomstenbelasting betalen. Hierdoor is het dus niet nodig om de kosten van een zakelijke lening ook privé nogmaals af te trekken. Het is dus snel en gemakkelijk geregeld.

CrediNord logo
Heeft u een zakelijke lening nodig?
Duidelijke kosten
Weet waar u aan toe bent
Snel en eenvoudig geregeld

Heeft u een zakelijke lening nodig?

Iedere onderneming heeft soms extra kapitaal nodig. In deze situatie kan een ondernemer een zakelijke lening aanvragen bij CrediNord. Wij verstrekken zakelijke leningen van 1.000 euro tot 100.000 euro. De looptijd van een zakelijke lening is 6 tot 18 maanden.

U kunt gemakkelijk een leenvoorstel aanvragen via onze website. Nadat wij uw leenaanvraag hebben ontvangen, maken wij een risicobeoordeling van uw situatie. Hierop baseren wij het leenvoorstel. Dit leenvoorstel ontvangt u binnen één uur in uw e-mail, als u tijdens werktijden een lening aanvraagt.

Let op: houd er rekening mee dat wij een persoonlijke garantstelling vereisen voor onze zakelijke lening. Dit houdt in dat een ondernemer persoonlijk garant staat. Hierdoor wordt de ondernemer persoonlijk verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen, in het geval de onderneming niet aan de verplichtingen voldoet.

Lenen bij CrediNord: zakelijke lening aftrekbaar van belasting

Zoals u weet zijn de kosten van de zakelijke lening aftrekbaar van de belasting. Gelukkig heeft CrediNord erg duidelijke kosten en zijn er geen onverwachte kosten. Zo zijn er geen verborgen kosten zoals afsluitingskosten of administratiekosten. De enige kosten die er zijn voor de lening zijn inbegrepen in een vaste maandelijkse prijs. Hierdoor is de lening overzichtelijk en eenvoudig te begrijpen. Ook is het erg duidelijk wat de kosten zijn, waardoor u deze gemakkelijk van de winst kunt aftrekken.

Flexibele terugbetaling van de lening

Naast dat de kosten van de zakelijke lening aftrekbaar zijn van belasting, heeft een zakelijke lening van CrediNord nog meer voordelen. Zo kunt u de zakelijke lening flexibel terugbetalen. Dit wil zeggen dat u altijd een aflossingsvrije maand aan kunt vragen.

Daartegenover kunt u ook altijd de lening vervroegd aflossen. Als u de lening vervroegd aflost, betaalt u alleen de kosten over de maanden waarin u de lening ook daadwerkelijk heeft gebruikt. Hiernaast worden geen extra kosten in rekening gebracht en zo kunt u dus geld besparen.

CrediNord staat klaar voor alle ondernemers! Bent u benieuwd tegen welke voorwaarden u een zakelijk krediet kunt krijgen? Vraag dan hier een leenvoorstel aan!