Geld voor uw groeiend bedrijf
Een financiering voor de groei van uw bedrijf
Zakelijke lening van €1.000 - €100.000
Flexibel aflossen - zonder extra kosten
Ontvang het geld vandaag nog op uw rekening
Alles over een zakelijke lening
Zonder verborgen kosten
Uitdagingen voor een groeiend bedrijf

Uitdagingen voor een groeiend bedrijf

Snelle bedrijfsgroei kan verschillende groeipijnen opleveren. Waar vindt u bijvoorbeeld geschikt personeel? Hoe stelt u een goed managementteam samen die past bij het voortdurend veranderende bedrijf? Hoe financiert u de groei van uw bedrijf en zijn de distributiekanalen klaar voor toenemende vraag? En zijn de systemen en processen binnen het bedrijf klaar voor groei?

Al dit soort zaken zijn flinke uitdagingen voor een groeiend bedrijf. In dit artikel gaan wij dieper in op deze uitdagingen voor een groeiend bedrijf en geven wij tips die u hierbij kunnen helpen.

Personeel

Wanneer een bedrijf groeit, is er vaak extra personeel nodig. Dit is één van de eerste uitdagingen voor een groeiend bedrijf. Het is soms lastig om in te schatten wat het beste moment is om personeel aan te nemen. Hiernaast is het een uitdaging om het juiste personeel te vinden, aan te nemen en te behouden.

Werving van personeel

Wanneer een bedrijf groeit, is er behoefte aan nieuwe medewerkers. Op het moment dat de maximale capaciteit en werkdruk van de huidige medewerkers is bereikt, zijn er verse krachten nodig om de capaciteit te vergroten. Hiervoor is extra personeel nodig. Echter is het vinden van de juiste mensen nog niet altijd zo gemakkelijk.

In veel sectoren is het vinden van geschikt personeel een flinke uitdaging. Een bedrijf dient aan te tonen dat het een interessante werkgever is waarbij het personeel voldoende groeimogelijkheden heeft. Hiernaast is een marktconform salaris ook een vereisten voor het aantrekken van de juiste arbeidskrachten. Ook kunnen werkgevers personeel aan zich binden met behulp van gunstige arbeidsvoorwaarden en extraatjes, zoals extra reisvergoeding, een bonus of extra vakantie dagen.

Vaak is het verstandig om te overwegen om externe hulp in te schakelen voor het werven van personeel. Professionele hulp kan helpen met het aantrekken van de juiste mensen. Dit is erg belangrijk omdat geschikt personeel essentieel is voor het succes van een onderneming. Investeer dus voldoende tijd en geld in het vinden en aantrekken van de juiste medewerkers.

Wanneer een bedrijf blijft groeien, zullen er regelmatig nieuwe personeelsleden in dienst treden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de begeleiding van nieuwe personeelsleden niet al de tijd van de bestaande personeelsleden inneemt. Een effectieve introductie kan hierbij helpen. Wanneer het bedrijf op een juiste wijze wordt geïntroduceerd aan de nieuwe medewerker, kan deze medewerker sneller en effectiever aan het werk. Zo weet u zeker dat nieuwe personeelsleden snel waarde kunnen leveren aan uw organisatie.

Uitdagingen voor een groeiend bedrijf

Huidige medewerkers

Wanneer nieuwe medewerkers eenmaal aan het werk zijn, is het belangrijk om het welzijn van de werknemers te waarborgen. Zorg ervoor dat uw medewerkers voldoende uitdaging in het werk hebben. Ook dienen er voldoende groeimogelijkheden te zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld huidige werknemers een kans geven om te solliciteren op nieuwe vacatures binnen uw bedrijf.

Communicatie en bedrijfscultuur

Een van de belangrijkste uitdagingen voor een groeiend bedrijf heeft te maken met de communicatie en bedrijfscultuur. Bij groeiende bedrijven verandert de toestand van het bedrijf voortdurend. Het is belangrijk dat de medewerkers van het bedrijf zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden van de situatie van het bedrijf.

Bij kleine bedrijven, met minder dan 10 medewerkers, kunt u relatief eenvoudig met iedereen communiceren. In dit geval zijn aparte communicatiestrategieën niet noodzakelijk. Naarmate het bedrijf groeit, is er echter een duidelijke communicatiestrategie nodig om alle medewerkers te bereiken. Voor een groeiend bedrijf is het handig om via één of twee kanalen met het personeel te communiceren. Wanneer er te veel communicatiekanalen worden gebruikt, kan dit voor verwarring zorgen binnen de onderneming.

Er moet ook worden nagedacht over wat er wordt gecommuniceerd en op welke manier. Het is niet nodig om alles wat er binnen het bedrijf speelt te communiceren met de medewerkers. Toch moeten er wel duidelijke afspraken zijn binnen het managementteam over wat er wordt gecommuniceerd en wat niet.

Ook de bedrijfscultuur wordt op de proef gesteld wanneer er in korte tijd veel nieuwe medewerkers het bedrijf binnenstromen. Elke nieuwe medewerker brengt een eigen manier van werken en een nieuw stukje bedrijfscultuur mee. Hiernaast groeit de afstand tussen het managementteam en de werknemers vaak wanneer een bedrijf groeit. Hierdoor is het lastig om de bedrijfscultuur te waarborgen.

Het is belangrijk om een echte bedrijfscultuur te creëren die luistert naar medewerkers en die past bij het bedrijf. Zo wordt de positie van de werkgever versterkt en het werkplezier vergroot. Onthoud wel goed dat er in een bedrijfscultuur moet worden geïnvesteerd en dat deze niet vanzelf ontstaat.

Uitdagingen voor een groeiend bedrijf

Management

Effectief management is een van de hoekstenen van een succesvol bedrijf. In een snelgroeiend bedrijf wordt de professionaliteit en de vaardigheden van het management flink op de proef gesteld door de voortdurend veranderende situatie van het bedrijf. Succesvol management is een van de grootste uitdagingen voor een groeiend bedrijf.

Als gevolg van de bedrijfsgroei wordt er meer personeel aangenomen, meer bedrijfsruimte gebruikt en misschien wel uitgebreid naar nieuwe markten of landen. Dit vereist veel reactievermogen van het management. Het management dient de verschillende verantwoordelijkheden te coördineren. Hierbij dient het management continu op de hoogte te zijn van de situatie van het bedrijf. Om dit te laten slagen, moet meestal het managementteam worden uitgebreid. Denk hierbij aan het inhuren van managers voor de marketing, IT, communicatie, logistiek en verkoop.

In de beginfase van een bedrijf zijn de oprichters vaak de eigenaren en managers van het bedrijf. Wanneer een bedrijf groeit, kunnen ook de taken van de oprichters veranderen. Zo kunnen zij de werkzaamheden rond operationele zaken uitbesteden aan andere managers. Hierdoor kunnen de oprichters meer tijd besteden aan het uitstippelen van de strategie van het bedrijf en aan het opbouwen van netwerken. Op deze manier kunnen de oprichters vaak meer voor het bedrijf betekenen.

CrediNord logo
Financiering voor de groei van uw bedrijf?
Zakelijke lening van €1.000 – €100.000
Snel aangevraagd – offerte binnen 60 minuten
CrediNord is er voor alle ondernemers

Financiering

De groei van een bedrijf vereist bijna altijd kapitaal. Een groeibedrijf moet oppassen dat het kapitaal dat wordt ingezet voor bedrijfsgroei niet resulteert in financiële problemen. Dit is een van de grootste uitdagingen voor een groeiend bedrijf.

Het gebrek aan financiering dient de groei van een bedrijf niet te beperken. Hiernaast is het van belang dat er een verantwoorde financiering is met een duidelijk financieringsplan. Zo wordt duidelijk hoe de groei zal worden gefinancierd, zonder dat het bedrijf grote en onnodige risico’s loopt.

Er zijn veel mogelijkheden om de groei van een bedrijf te financieren. Zo kan een traditionele banklening worden gebruikt. Let er wel op dat het soms lastig is om een banklening te krijgen. Hiernaast kan ook worden gekozen voor een financiering via business angels, venture capitalists, crowdfunding of via een online zakelijke lening. Zeker bij de plotselinge groei van een onderneming is een online zakelijke lening een goede manier om een bedrijf te financieren. Ook kunt u denken aan een financiering via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tip: Bij CrediNord vraagt u snel en eenvoudig een zakelijke lening aan van € 1.000 tot € 100.000.

Uitdagingen voor een groeiend bedrijf

Distributie

Wanneer een bedrijf groeit, is er een uitbreiding van de distributiekanalen nodig. U wilt namelijk voorkomen dat bestelde producten niet kunnen worden geleverd door problemen met de distributie. Het is verstandig om een plan te hebben waarin duidelijk staat hoe de distributiekanalen kunnen worden uitgebreid. Denk hierbij ook aan uitbreidingen van de opslagcapaciteit en logistiek.

Zorg ervoor dat uw bedrijf voldoende capaciteit heeft voor een toenemende vraag. Door de capaciteit van de distributie te verhogen, bent u klaar voor groei. Het verhogen van de afzet heeft namelijk geen zin, als de distributiekanalen hier niet op zijn voorbereid. Het opschalen van de logistiek, opslagcapaciteit en distributiekanalen is een van de grootste uitdagingen voor een groeiend bedrijf.

Concurrenten

Naarmate een bedrijf groeit, wordt het bedrijf ook meer zichtbaar in de markt. Wanneer de zichtbaarheid van een bedrijf toeneemt, neemt ook de aandacht van concurrenten toe. Hoe groter een bedrijf is, des te meer zullen concurrenten het bedrijf zien als een bedreiging. Concurrenten kunnen hierop reageren door het productaanbod aan te passen, de marketing uit te breiden of sterk op prijs te concurreren.

Wanneer een bedrijf groeit, wordt er ook vaak uitgebreid naar nieuwe markten. Op deze markten zijn vaak al concurrerende ondernemingen actief. Het is van belang dat deze concurrenten zorgvuldig worden geanalyseerd zodat een bedrijf onderscheidend kan zijn ten opzichte van de concurrenten. Dit is een grote uitdaging voor veel groeiende bedrijven.

Uitdagingen voor een groeiend bedrijf

Systemen en processen

In kleine ondernemingen kunnen vaak een aantal medewerkers het werk verrichten, zonder dat er efficiënte systemen worden gebruikt. Wanneer het bedrijf groeit, is het vaak noodzakelijk om systemen en processen in gebruik te nemen. Zo kan de capaciteit worden vergroot.

Het introduceren en overstappen naar nieuwe systemen is vaak een duur en tijdrovend proces. Hierdoor stellen ondernemers dit soms zo lang mogelijk uit. Dit is vaak niet de beste keuze. Zorg ervoor dat u voldoende geld en tijd investeert in effectieve en efficiënte systemen. Goedwerkende systemen maken de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers eenvoudiger en zorgen voor voldoende groeicapaciteit.

Uitdagingen voor een groeiend bedrijf

Wanneer een bedrijf groeit, staat het voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zorg ervoor dat u voldoende geld en tijd investeert in deze uitdagingen. Zo weet u zeker dat uw bedrijf klaar is voor de toekomst!