Goedkope zakelijke lening
Een goedkope zakelijke lening van CrediNord
Gunstige rente op een zakelijke lening
Aanbieding op maat - vanaf € 1.000
Voor iedere ondernemer
Vraag een gratis offerte aan
Zonder verborgen kosten
Rente op een zakelijke lening
Laatste update:

Rente op een zakelijke lening – alles wat u moet weten

Een zakelijke lening is voor veel ondernemers een interessante financieringsoptie. Maar hoe hoog is de rente op een zakelijke lening?

Wanneer u een zakelijke lening afsluit, moet u net als bij elke andere lening rente betalen. De rente op een zakelijke lening kan echter sterk variëren per kredietverstrekker. Sommige kredietverstrekkers hanteren hierbij een vaste rentevoet voor alle bedrijven, terwijl andere kredietverstrekkers het rentepercentage per bedrijf bepalen. Ook brengen sommige kredietverstrekkers extra kosten in rekening, terwijl andere enkel de rente op een zakelijke lening in rekening brengen.

In dit artikel leggen we uit hoe de rente op een zakelijke lening werkt. Wij vertellen welke soorte rentetarieven er zijn en hoe de rente op een zakelijke lening per bedrijf wordt vastgesteld.

Hoe werkt de rente op een zakelijke lening?

Een verstrekker van zakelijke leningen leent geld uit aan ondernemers. De ondernemers kunnen dit geld gebruiken voor de bedrijfsvoering. Vervolgens betalen de ondernemers het geleende geld, met rente, terug aan de kredietverstrekker.

De rente op een zakelijke lening is de vergoeding die u betaalt om geld te lenen van een kredietverstrekker zoals CrediNord. Het bedrag dat aan rente moet worden betaald, is afhankelijk van het leenbedrag en de rentetarieven. Hoe meer geld u leent, hoe hoger het rentebedrag is dat u moet betalen.

Veel zakelijke leningen hebben tegenwoordig een rente in de vorm van vaste maandelijkse kosten. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om hun financiën te plannen. Hierdoor weten ondernemers of er in de toekomst voldoende cashflow wordt gerealiseerd om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

De rente op een zakelijke lening is de vergoeding die u betaalt om geld te lenen van een kredietverstrekker zoals CrediNord

De hoogte van de rente op een zakelijke lening kan flink variëren tussen verschillende kredietverstrekkers. De rentekosten zijn bijvoorbeeld vaak hoger bij kredietverstrekkers die kleine leenbedragen met korte looptijden aanbieden. Ook zijn er kredietverstrekkers die leningen verstrekken aan ‘risicovolle’ ondernemingen. Ook voor dit soort zakelijke leningen zijn de rentetarieven vaak hoger.

Als ondernemers op zoek zijn naar een financiering, is het belangrijk dat de financieringskosten zo laag mogelijk zijn. Om er zeker van te zijn dat u de beste lening voor uw bedrijf vindt, kunt u de rente op zakelijke leningen vergelijken. Zo kunt u besparen op de rente op een zakelijke lening.

Rente op een zakelijke lening

Verschillende soorten rente

Er zijn verschillende soorten rente. Om onduidelijkheid te voorkomen leggen wij de verschillen uit.

  • Bedrijfsspecifieke rente. Dit is een veelvoorkomende soort rente voor bedrijfsleningen. Hierbij is het rentetarief gebaseerd op de (financiële) situatie van een bedrijf. Bedrijven met een sterke balans en een flinke omzet kunnen zo een financiering krijgen tegen een lagere rente. Daartegenover betalen bedrijven met een ‘risicovolle’ balans en een lage omzet wellicht een hogere rente. In dit geval maakt de kredietverstrekker per bedrijf een zorgvuldige beoordeling.
  • Vaste rente. Sommige kredietverstrekkers bieden zakelijke leningen aan waarbij voor alle bedrijven de rente hetzelfde is. Hierbij heeft de financiële situatie van een bedrijf geen directe invloed op de hoogte van de rente op de zakelijke lening.
CrediNord logo
Wat is de rente op een zakelijke lening voor uw bedrijf?
Rente gebasseerd op de situatie van uw bedrijf
Aanbieding op maat
Snel weten tegen welke rente u kunt lenen

Wat beïnvloedt de rente op een zakelijke lening?

Kredietverstrekkers stellen de rentetarieven voor zakelijke leningen op verschillende manieren vast. Echter zijn er een aantal factoren die vaak invloed hebben op de hoogte van de rente op een zakelijke lening.

Hoelang is een bedrijf actief?

De leeftijd van een bedrijf kan invloed hebben op het rentetarief van een zakelijke lening. Veel kredietverstrekkers eisen bijvoorbeeld dat een bedrijf minimaal zes of twaalf maanden actief is, voordat het bedrijf in aanmerking kan komen voor een financiering.

Oudere bedrijven zijn vaak economisch gezien stabieler. Hiernaast kunnen resultaten uit het verleden worden geanalyseerd, als onderdeel van de risicobeoordeling van een bedrijf. Wanneer een onderneming een aantal jaar bestaat en sterke jaarrekeningen kan laten zien, verhoogt dit het vertrouwen van de geldverstrekker in het bedrijf.

De leeftijd van een bedrijf kan invloed hebben op het rentetarief van een zakelijke lening

Startende ondernemers daarentegen vormen doorgaans een groter risico. Dit komt omdat nieuwe bedrijven meestal niet erg stabiel zijn en aan flinke veranderingen onderhevig zijn. Hiernaast zijn er nog geen jaarrekeningen welke kunnen worden beoordeeld. Ook heeft het bedrijf nog niet bewezen dat het over een langere periode een stabiele omzet kan genereren. Dit verhoogt dus het risico van het bedrijf, waardoor de rente op een zakelijke lening vaak hoger is voor dit soort bedrijven.

Rente op een zakelijke lening voor ondernemers in 2021

Zekerheid

In principe vereisen alle kredietverstrekkers van zakelijke leningen een vorm van zekerheid, ongeacht het bedrijf en het leenbedrag. De meest voorkomende vorm van zekerheid is een persoonlijke garantstelling van de ondernemer. Dit houdt in dat als het bedrijf in betalingsproblemen komt, de ondernemer persoonlijk verantwoordelijk wordt voor de terugbetaling van de lening.

Een andere vorm van zekerheid is onroerend goed of andere vaste activa. Dit houdt in dat, wanneer het bedrijf niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, de kredietverstrekker aanspraak maakt op het onroerend goed van de ondernemer.

Sommige kredietverstrekkers, zoals traditionele banken, eisen onroerend goed of andere vaste activa als zekerheid. Gelukkig zijn er veel moderne kredietverstrekkers, zoals CrediNord, waarbij geen vastgoed of andere vaste activa als onderpand nodig is. Als ondernemers een financiering willen krijgen van een traditionele bank, kan het inbrengen van veel vaste activa als onderpand invloed hebben op de rente op een zakelijke lening.

Omzet

De omzet van een bedrijf speelt meestal een belangrijke rol in de risicobeoordeling die de kredietverstrekker maakt. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat kredietverstrekkers een minimale jaarlijkse omzet vereisen. Hierbij dient de minimale omzet vaak 30.000 euro of 50.000 euro per jaar te zijn. In hoeverre de onderneming winstgevend is, is niet altijd van belang.

Vaak geldt dat hoe hoger de omzet van een bedrijf is, hoe meer geld de onderneming zakelijk kan lenen. Hiernaast kijken geldverstrekkers ook naar de stabiliteit van de omzet. Zo is het voor een klein bedrijf met een stabiele omzet toch mogelijk om een zakelijke lening met een gunstige rente te krijgen. De omzet van een bedrijf heeft dus invloed op de rente op een zakelijke lening.

De omzet van een bedrijf speelt meestal een belangrijke rol in de risicobeoordeling die de kredietverstrekker maakt

Rente op een zakelijke lening aanvragen

Schulden

Wanneer een kredietverstrekker een risicobeoordeling van een bedrijf maakt, wordt rekening gehouden met de schulden van een bedrijf. Denk hierbij aan nog te betalen belastingen, andere zakelijke leningen of ingekochte voorraad die nog moet worden betaald.

Schulden kunnen een bedrijf helpen groeien en daarom kan het aangaan van schulden soms een goede keuze zijn. Let er wel op dat het hebben van veel schulden risico’s met zich meebrengt. Zo moet er voldoende cashflow worden gerealiseerd om aan de kosten en aflossingen van de schulden te voldoen. Wanneer een bedrijf een hoge schuld heeft, kan dit de risicobeoordeling beïnvloeden en dus een negatieve invloed hebben op de rente op een zakelijke lening.

Geregistreerde betalingsachterstand

Bedrijven kunnen, net als particulieren, te maken krijgen met een geregistreerde betalingsachterstand. Een dergelijke registratie ontstaat wanneer een persoon of een bedrijf een rekening niet op tijd heeft betaald.

Een geregistreerde betalingsachterstand kan invloed hebben op de risicobeoordeling van uw bedrijf. Zo zien kredietverstrekkers dat u in het verleden uw betalingen niet volgens afspraak heeft afgehandeld. Ondanks dat u wellicht toch een zakelijke lening kunt krijgen, kunt u hierdoor een hogere rentevoet voor de lening verwachten.

rente op een zakelijke lening

Hoe vindt u een zakelijke lening met een lage rente?

Voor ondernemers is het belangrijk dat er toegang is tot een betaalbare financiering. Om ondernemers te helpen hebben wij een aantal tips op een rij gezet. Met deze tips kunt u de kansen op een lage rente op een zakelijke lening vergroten.

1. Bied een goede zekerheid

Bijna alle zakelijke leningen vereisen een vorm van zekerheid, meestal in de vorm van vaste activa of een persoonlijke garantstelling van de ondernemer. Wanneer u een betere zekerheid kunt bieden, kunt u mogelijk ook het kredietrisico verkleinen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een lagere rente op een zakelijke lening. Zo kunt u bijvoorbeeld twee personen hebben die garant staan in plaats van één, of waardevolle vaste activa inbrengen als onderpand.

2. Bekijk de kredietwaardigheid van het bedrijf

Voordat u een lening aanvraagt, is het een goed idee om de kredietwaardigheid van uw bedrijf te controleren. Dit kunt u doen door uw eigen kredietinformatie op te vragen en te downloaden. Op deze manier kunt u zien tot welke informatie de kredietverstrekkers toegang toe hebben. Zo kunt u gemakkelijk zien of de informatie juist en compleet is of moet worden aangevuld.

3. Wacht op de afhandeling van geregistreerde betalingsachterstanden

Hoewel het niet onmogelijk is om een zakelijke lening te krijgen met een geregistreerde betalingsachterstand, is het wel erg moeilijk om in dit geval een lage rente op een zakelijke lening te krijgen. Betalingsachterstanden die zijn geregistreerd bij Stichting BKR blijven na het afbetalen van de schuld nog 5 jaar zichtbaar. Toch maakt het een wezenlijk verschil of u een betalingsachterstand heeft met openstaande schulden, of een geregistreerde betalingsachterstand heeft, waarbij de schulden inmiddels zijn terugbetaald.

Zorg er voor dat u de schulden van de betalingsachterstand heeft terugbetaald voordat u een zakelijke lening aanvraagt. Wanneer u oudere betalingsachterstanden heeft, kunt u wachten tot 5 jaar na terugbetaling, zodat de schulden uit het registratiesysteem zijn verdwenen. Ook kunt u bij sommige kredietverstrekkers een zakelijke lening zonder BKR-check krijgen. Let er wel op dat de rente op de zakelijke leningen van deze aanbieders vaak hoger is.

De omzet van een bedrijf speelt meestal een belangrijke rol in de risicobeoordeling die de kredietverstrekker maakt

rente op een zakelijke lening

Conclusie

Als u een zakelijke lening wilt aanvragen, is het verstandig om goed te weten hoe de rente op een zakelijke lening werkt. Houd rekening met de verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de hoogte van de rente en vergelijk verschillende zakelijke leningen goed. Zo weet u wat de gangbare rente van een zakelijke lening is. Ook weet u wat de maximale rente van een zakelijke lening ongeveer is.

Voor een zakelijke lening van CrediNord betaalt u altijd een vast bedrag per maand. De rente en de kosten van de zakelijke lening zijn in dit bedrag verwerkt. Het vaste maandbedrag wordt berekend aan de hand van de risicobeoordeling die wij van uw bedrijf maken. Bovenstaande tips helpen u om uw bedrijf goed voor te bereiden op een aanvraag van een zakelijke lening.

Het aanvragen van een lening is geheel gratis en vrijblijvend. Een lening aanvragen doet u online binnen een minuut en vervolgens weet u binnen een uur onder welke voorwaarden u een zakelijke lening kunt afsluiten.