Goedkope zakelijke lening
Een goedkope zakelijke lening van CrediNord
Gunstig rentetarief
Aanbieding op maat - vanaf € 1.000
Voor iedere ondernemer
Vraag een gratis offerte aan
Zonder verborgen kosten
Rente op een zakelijke lening

Rente op een zakelijke lening – alles wat u moet weten

Wanneer u een zakelijke lening afsluit, moet u net als bij elke andere lening rente betalen. De rente op een zakelijke lening kan echter sterk variëren per kredietverstrekker. Sommige kredietverstrekkers hanteren hierbij een vaste rentevoet voor alle bedrijven, terwijl andere kredietverstrekkers het rentepercentage per bedrijf bepalen.

In dit artikel gaan we dieper in op hoe de rente op een zakelijke lening werkt. Zo vertellen wij u welke soorten rentetarieven voor zakelijke leningen er zijn en hoe de rente per bedrijf wordt bepaald.

Hoe werkt de rente op een zakelijke lening?

Rente is de vergoeding die u betaalt om geld te lenen van een kredietverstrekker zoals CrediNord of een bank. Het bedrag dat aan rente moet worden betaald hangt af van het bedrag van de lening. Hoe meer geld u leent, hoe hoger het rentebedrag dus is. Nadat u het geld van de zakelijke lening heeft ontvangen, betaalt u elke maand een deel van het geleende bedrag, samen met de rente terug.

Veel zakelijke leningen hebben tegenwoordig een rente in de vorm van vaste maandelijkse kosten. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om hun financiën te plannen. Ook kunnen bedrijven zo bepalen of zij verwachten voldoende cashflow te realiseren om aan de terugbetalingsverplichtingen te voldoen.

De hoogte van de rente op een zakelijke lening kan flink variëren tussen verschillende kredietverstrekkers. De rentekosten zijn bijvoorbeeld vaak hoger bij kredietverstrekkers die erg kleine leenbedragen met korte looptijden aanbieden. Ook zijn er kredietverstrekkers die leningen verstrekken aan ‘risicovolle’ ondernemingen. Ook voor dit soort zakelijke leningen zijn de rentetarieven vaak hoger.

Voor veel bedrijven is het belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden. Om er zeker van te zijn dat u de beste lening voor uw bedrijf vindt, kunt u de rente van zakelijke leningen vergelijken. Zo kunt u besparen op de kosten van een zakelijke lening.

Rente op een zakelijke lening

Verschillende soorten rente

Er zijn verschillende soorten rente. Om onduidelijkheid te voorkomen leggen wij de verschillen uit.

  • Bedrijfsspecifieke rente. Dit is een veelvoorkomende soort rente voor bedrijfsleningen. Hierbij is het rentetarief gebaseerd op de (financiële) situatie van een bedrijf. Bedrijven met een sterke balans en een flinke omzet kunnen zo een lagere rente betalen. Daartegenover betalen bedrijven met een ‘risicovolle’ balans en een lage omzet wellicht een hogere rente. In dit geval maakt de kredietverstrekker dus per bedrijf een zorgvuldige beoordeling.
  • Vaste rente. Sommige kredietverstrekkers bieden zakelijke leningen aan waarbij voor alle bedrijven de rente hetzelfde is. Hierbij heeft de financiële situatie van een bedrijf dus niet direct invloed op de hoogte van de rente op de zakelijke lening.
CrediNord logo
Hoeveel rente betaalt u?
Afhankelijk van uw bedrijf
Aanbieding op maat
Snel weten tegen welke rente u kunt lenen

Wat beïnvloedt de rente op een bedrijfslening?

Hoewel de rentevoet voor zakelijke leningen varieert per kredietverstrekker, zijn er een aantal factoren die vaak van invloed zijn op de rente en kosten van een bedrijfslening. Hieronder lichten wij de belangrijkste factoren die invloed hebben op de rente op een zakelijke lening toe.

De leeftijd van het bedrijf

De leeftijd van een bedrijf speelt vaak een rol bij het aanvragen van een bedrijfsfinanciering. Veel kredietverstrekkers eisen bijvoorbeeld dat het bedrijf minimaal zes maanden actief is, voordat zij een lening kunnen aanvragen.

Oudere bedrijven zijn vaak economisch gezien stabieler. Hiernaast kan de risicobeoordeling rekening houden met de jaarrekeningen uit het verleden. Wanneer een onderneming een aantal jaar bestaat en sterke jaarrekeningen kan laten zien, verhoogt dit het vertrouwen van de geldverstrekker in het bedrijf.

Startende ondernemers daarentegen vormen doorgaans een groter risico. Dit komt omdat nieuwe bedrijven vaak niet erg stabiel zijn en erg aan veranderingen onderhevig zijn. Hiernaast zijn er nog geen jaarrekeningen welke kunnen worden beoordeeld. Ook heeft het bedrijf nog niet bewezen dat het over een langere periode een stabiele omzet kan genereren. Dit verhoogt dus het risico van het bedrijf.

Rente op een zakelijke lening voor ondernemers in 2021

Zekerheid

In principe vereisen alle kredietverstrekkers van zakelijke leningen tegenwoordig een vorm van zekerheid, ongeacht het bedrijf en het geleende bedrag. De meest voorkomende vorm van zekerheid is dat een ondernemer persoonlijk garant staat voor de lening. Dit houdt in dat als het bedrijf in betalingsproblemen komt, de ondernemer persoonlijk verantwoordelijk is voor de terugbetaling van de lening. Wanneer er een groot bedrag wordt geleend, vraagt de kredietverstrekker soms om meerdere personen die garant staan voor de lening.

Een andere vorm van zekerheid is onroerend goed of andere vaste activa. Dit houdt in dat wanneer het bedrijf niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, de kredietverstrekker aanspraak maakt op het onroerend goed van de ondernemer.

Onroerend goed als zekerheid is minder gebruikelijk dan een persoonlijke garantstelling. Hiernaast is het voor startende ondernemers vaak lastig om onroerend goed als zekerheid te gebruiken, omdat het bedrijf nog in de opstartfase zit. Hierdoor vereisen de meeste kredietverstrekkers een zekerheid in de vorm van persoonlijke garantstelling.

Omzet

De omzet van het bedrijf speelt een belangrijke rol wanneer de kredietverstrekker een risicobeoordeling maakt. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat kredietverstrekkers een minimale omzet vereisen. Hierbij dient de minimale omzet vaak 30.000 euro of 50.000 euro per jaar te zijn. In hoeverre de onderneming winstgevend is, is niet altijd van belang.

Vaak geldt dat hoe hoger de omzet van een bedrijf is, hoe meer geld de onderneming zakelijk kan lenen. Hiernaast kijken geldverstrekkers ook naar de stabiliteit van de omzet. Zo is het voor een klein bedrijf met een stabiele omzet toch mogelijk om een zakelijke lening met een gunstige rente te krijgen.

Schulden

Wanneer een kredietverstrekker een risicobeoordeling van een bedrijf maakt, wordt vaak rekening gehouden met de schulden van een bedrijf. Denk hierbij aan nog te betalen belastingen of ingekochte voorraad die nog moet worden betaald.

Schulden kunnen een bedrijf helpen groeien en daarom kan het aangaan van schulden soms een goede keuze zijn. Let er wel op dat wanneer een bedrijf erg veel schulden heeft, dit een risico met zich meebrengt. Zo moet er voldoende cashflow worden gerealiseerd om aan de kosten en aflossingen van de schulden te voldoen. Wanneer een bedrijf een hoge schuld heeft, kan dit de risicobeoordeling beïnvloeden.

Rente op een zakelijke lening aanvragen

Geregistreerde betalingsachterstand

Bedrijven kunnen, net als particulieren, te maken krijgen met een geregistreerde betalingsachterstand. Een dergelijke registratie ontstaat wanneer een persoon of een bedrijf een rekening niet op tijd heeft betaald.

Een geregistreerde betalingsachterstand kan invloed hebben op de risicobeoordeling van uw bedrijf. Zo zien kredietverstrekkers dat u in het verleden uw betalingen niet volgens afspraak heeft afgehandeld. Ondanks dat u wellicht toch een zakelijke lening kunt krijgen, kunt u hierdoor een hogere rentevoet voor de lening verwachten.

Hoe vindt u een zakelijke lening met een lage rente?

Als ondernemer wilt u natuurlijk niet meer betalen dan nodig is voor uw zakelijke lening. Gelukkig zijn er een aantal dingen die u kunt doen om uw kansen op een lage rente op een zakelijke lening te vergroten. Hier zijn drie tips.

1.      Bied een goede zekerheid

Bijna alle zakelijke leningen vereisen een vorm van zekerheid, meestal in de vorm van een persoonlijke garantstelling van de ondernemer. Wanneer u een betere zekerheid kunt bieden, kunt u mogelijk ook het kredietrisico verkleinen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een lagere rente.

Zo kunt u bijvoorbeeld twee personen hebben die garant staan in plaats van één. Voor grotere zakelijke leningen kunt u ook uw zakelijke hypotheek aan bieden als u die heeft. Voordat u dit doet, moet u er echter zeker van zijn dat u de zakelijke lening volgens de overeenkomst kunt afbetalen.

2.      Bekijk de kredietwaardigheid van het bedrijf

Voordat u een lening aanvraagt, kan het een goed idee zijn om de kredietwaardigheid van uw bedrijf te controleren. Dit kunt u doen door uw eigen kredietinformatie op te vragen en te downloaden. Op deze manier kunt u zien tot welke informatie de kredietverstrekkers toegang toe hebben. Zo kunt u gemakkelijk zien of de informatie juist en compleet is of moet worden aangevuld.

3.      Wacht op de afhandeling van geregistreerde betalingsachterstanden

Hoewel het niet onmogelijk is om een zakelijke lening te krijgen met een geregistreerde betalingsachterstand, is het wel erg moeilijk om in dit geval een lage rente op een zakelijke lening te krijgen. Betalingsachterstanden die zijn geregistreerd bij Stichting BKR blijven na het afbetalen van de schuld nog 5 jaar zichtbaar. Toch maakt het een wezenlijk verschil of u een betalingsachterstand heeft met openstaande schulden, of een geregistreerde betalingsachterstand heeft, waarbij de schulden inmiddels zijn terugbetaald.

Zorg er dus voor dat u de schulden van de betalingsachterstand heeft terugbetaald voordat u een zakelijke lening aanvraagt. Wanneer u oudere betalingsachterstanden heeft, kunt u wachten tot 5 jaar na terugbetaling, zodat de schulden uit het registratiesysteem zijn verdwenen.

Ook kunt u bij sommige kredietverstrekkers een zakelijke lening zonder BKR-check krijgen. Let er wel op dat de rente op de zakelijke leningen van deze aanbieders vaak hoger is.

Conclusie

Als u een zakelijke lening wilt aanvragen, is het verstandig om goed te weten hoe de rente op een zakelijke lening werkt. Houd rekening met de verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de hoogte van de rente en vergelijk verschillende zakelijke leningen goed. Zo weet u wat de gangbare rente van een zakelijke lening is. Ook weet u wat de maximale rente van een zakelijke lening ongeveer is.

Voor een zakelijke lening van CrediNord betaalt u altijd een vast bedrag per maand. De rente en de kosten van de zakelijke lening zijn in dit bedrag verwerkt. Het vaste maandbedrag wordt berekend aan de hand van de risicobeoordeling die wij van uw bedrijf maken. Bovenstaande tips helpen u om uw bedrijf goed voor te bereiden op een aanvraag van een zakelijke lening.

Het aanvragen van een lening is geheel gratis en vrijblijvend. Een lening aanvragen doet u online binnen een minuut en vervolgens weet u binnen een uur onder welke voorwaarden u een zakelijke lening kunt afsluiten.