Een doorlopend zakelijk krediet van CrediNord
Snel een zakelijk krediet, zonder gedoe
Snel en gemakkelijk aangevraagd
Flexibel aflossen - zonder extra kosten
Vandaag nog beschikking over het krediet
Aanvragen
CrediNord, een betrouwbare kredietverstrekker
Onderhandse lening van familie, vrienden en bekenden

Onderhandse lening van familie, vrienden en bekenden – Financieringsgids

Een veelgebruikte financiering voor ondernemers is een onderhandse lening van familie, vrienden en bekenden. Een onderhandse lening is een betaalbare financiering voor ondernemers die vermogende particulieren kennen. Daarentegen zijn er ook risico’s verbonden aan een onderhandse lening.

Dit is deel 8 van de financieringsgids. In de financieringsgids behandelen wij 11 populaire bedrijfsfinancieringen. In dit deel leest u alles over een onderhandse lening van familie, vrienden en bekenden.

In het kort

Een veelgebruikte financiering voor ondernemers is een lening van familie, vrienden en bekenden. Hierbij leent de ondernemer geld van een andere partij in de vorm van een lening. Een lening van familie, vrienden en bekenden wordt ook wel een onderhandse lening genoemd, omdat het een lening is die niet openbaar wordt aangeboden.

Op het moment dat de lening wordt afgesloten, worden er afspraken gemaakt over de looptijd, rente en voorwaarden van de lening. Vervolgens leent de kredietverstrekker het geld uit aan de ondernemer, waarna de ondernemer het geleende kapitaal terugbetaalt met rente.

Een onderhandse lening is een informele manier om een bedrijfsfinanciering te realiseren. Het is voor de ondernemer fijn als familie of vrienden vertrouwen hebben in de ondernemer en het bedrijf.

Het is fijn als familie of vrienden vertrouwen hebben in de ondernemer en het bedrijf

Daarentegen kan een lening van familie, vrienden en bekenden soms druk op de persoonlijke relatie van de ondernemer met de geldschieter veroorzaken. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt, voordat de financiering wordt afgesloten.

Onderhandse lening van familie, vrienden en bekenden

Wat is een onderhandse lening?

Een lening van familie, vrienden en bekenden wordt ook wel een onderhandse lening genoemd. Als ondernemer, kent u wellicht vermogende particulieren die uw bedrijf willen helpen met een financiering. Denk bijvoorbeeld aan een vriend of vriendin, uw ouders, een ex-collega of een ander vermogend familielid. Als deze kredietverstrekker bereid is om een lening te verstrekken aan uw bedrijf, kunt u zo een betaalbare financiering krijgen.

Met een onderhandse lening leent een particuliere kredietverstrekker geld aan een ondernemer. Er is geen onderpand vereist bij een onderhandse lening. Voordat de lening wordt verstrekt, is het van belang dat de ondernemer en de kredietverstrekker een overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over de voorwaarden van de lening. Deze afspraken hebben te maken met de looptijd, de rente en het aflossingsplan van de lening. Met behulp van deze afspraken wordt er duidelijkheid geschept. Dit voorkomt dat de persoonlijke relatie van de ondernemer met de investeerder onder druk komt te staan, als de bedrijfsresultaten tegenvallen.

Met een onderhandse lening leent een particuliere kredietverstrekker geld aan een ondernemer

Een lening van familie, vrienden en bekenden heeft een marktconforme rente. Sommige kredietverstrekkers willen de ondernemer helpen door een lening te verstrekken zonder, of met een erg lage, rente. Dit heeft echter fiscale gevolgen. Dit komt omdat de Belastingdienst het rentevoordeel dat de ondernemer hiermee behaalt, ziet als een schenking. Dat mag, maar wanneer de schenking groter is dan de schenkingsvrijstelling, moet er belasting worden betaald over het behaalde voordeel.

Onderhandse lening van familie, vrienden en bekenden

Voor wie is een onderhandse lening geschikt?

Een onderhandse lening is geschikt voor ondernemers die een financiering nodig hebben en vermogende familieleden, vrienden of bekenden kennen. De kredietverstrekker wordt gevonden in het persoonlijke netwerk van de ondernemer. Een onderhandse lening is een populaire financiering voor startende bedrijven en bedrijven die niet voldoen aan de eisen van andere kredietverstrekkers. De ondernemer dient een gedegen ondernemingsplan te hebben, voordat een onderhandse lening wordt aangegaan.

CrediNord logo
Doorlopend zakelijk krediet aanvragen
Zakelijk krediet tot € 350.000
Kredietvoorstel op maat gemaakt
Snel aangevraagd en vandaag nog geregeld

Waar moet ik op letten bij een onderhandse lening?

Een risico van een onderhandse lening is dat uw relatie met de kredietverstrekker onder druk komt te staan. Dit wilt u natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Neem daarom de kredietverstrekker serieus, ook als het een goede bekende of familielid is. Dit betekent dat u een sterk ondernemingsplan opstelt en dat u realistische verwachtingen maakt van de toekomst van uw bedrijf.

Een risico van een onderhandse lening is dat uw relatie met de kredietverstrekker onder druk komt te staan

Zorg er ook voor dat u een contract opstelt waarin alle voorwaarden staan. Met dit contract voorkomt u onenigheid en weet u zeker dat de financiering verantwoord is. U kunt in het contract opnemen:

  • Om welk leenbedrag het gaat
  • Wat de looptijd van de lening is
  • Hoe het aflossingsplan eruitziet
  • Hoeveel rente er wordt betaald
  • De gevolgen als de ondernemer niet aan de betalingsverplichtingen voldoet
  • Hoe de lening kan worden opgezegd
  • Hoe een vervroegde aflossing wordt geregeld
Onderhandse lening van familie, vrienden en bekenden

Voor- en nadelen

De voor- en nadelen van een onderhandse lening zetten we hier voor u op een rij.

VoordelenNadelen
Gemakkelijk en informeel geregeldRisico op druk op persoonlijke relaties
Lenen op basis van vertrouwenBij een te lage rente ziet de Belastingdienst de lening als een schenking
Goedkope financieringVerantwoordelijkheid voor kapitaal van een familielid of bekende
Geen BKR-registratie

Conclusie

Een onderhandse lening is geschikt voor ondernemers die een financiering nodig hebben en vermogende familieleden, vrienden of bekenden kennen. Een risico van een onderhandse lening is dat uw relatie met de kredietverstrekker onder druk komt te staan. Dit wilt u natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Zorg er dus voor dat u duidelijke afspraken maakt met de kredietverstrekker. Dan is een onderhandse lening een manier om een goedkope financiering te krijgen.

Financieringsgids

Om ondernemers te helpen hebben wij de 11 populairste bedrijfsfinancieringen op een rij gezet. Hierbij gaan we dieper in op de meest voorkomende bedrijfsfinancieringen. We behandelen de verschillende financieringsmogelijkheden één voor één zodat duidelijk wordt hoe ze werken, voor wie ze het meest geschikt zijn en wat de voor- en nadelen zijn.

Dit was deel 8 van de financieringsgids: onderhandse lening van familie, vrienden of bekenden

Hier leest u deel 9 van de financieringsgids: een financiering van een business angel