Een doorlopend zakelijk krediet van CrediNord
Snel een zakelijk krediet, zonder gedoe
Snel en gemakkelijk aangevraagd
Flexibel aflossen - zonder extra kosten
Vandaag nog beschikking over het krediet
Aanvragen
CrediNord, een betrouwbare kredietverstrekker
bedrijfsfinancieringen

11 populaire bedrijfsfinancieringen – Financieringsgids

Heeft u een financiering nodig voor uw bedrijf? Dan heeft u verschillende financieringsopties. In deze financieringsgids bespreken wij 11 populaire bedrijfsfinancieringen.

Deze financieringsgids is een handleiding voor ondernemers en is geschikt voor zowel startende als ervaren ondernemers. Met behulp van deze financieringsgids krijgen ondernemers een volledig beeld van verschillende bedrijfsfinancieringen. Wij hopen dat u, met behulp van deze informatie, de beste financiering kunt vinden voor uw bedrijf.

In deze financieringsgids gaan we dieper in op de meest voorkomende bedrijfsfinancieringen. We bespreken uitgebreid de verschillende alternatieven voor schuldfinanciering en financiering met risicokapitaal. We behandelen de verschillende financieringsmogelijkheden één voor één zodat duidelijk wordt hoe ze werken, voor wie ze het meest geschikt zijn en wat de voor- en nadelen zijn.

Bedrijfsfinanciering in het algemeen

Er zijn verschillende soorten bedrijfsfinanciering: schuldfinanciering en financiering met risicokapitaal. De relatie tussen deze twee financieringsvormen is weergegeven in de kapitaalstructuur van een bedrijf.

Schuldfinanciering

Bij schuldfinanciering leent een bedrijf vermogen van een kredietverstrekker. De ondernemer betaalt dit geleende vermogen vervolgens terug aan de kredietverstrekker. Bij een schuldfinanciering is er een terugbetalingsplicht van het vermogen. Op het moment dat een bedrijf failliet gaat, betekent dit dat schuldeisers voorrang hebben op de aandeelhouders van het bedrijf. Bij schuldfinanciering wordt de kredietverstrekker geen eigenaar van de onderneming. De investering van de kredietverstrekker wordt beloond door de rente die de ondernemer over het geleende vermogen betaalt.

Bij schuldfinanciering wordt de kredietverstrekker geen eigenaar van de onderneming

Bedrijfsfinanciering met risicokapitaal

Een andere vorm van bedrijfsfinanciering is een financiering met risicokapitaal. Bij een financiering met risicokapitaal koopt een investeerder aandelen in een bedrijf. De investeerder wordt mede-eigenaar van de onderneming. Er is geen terugbetalingsplicht bij een financiering met risicokapitaal. De investering wordt beloond doordat de investeerder aanspraak maakt op een deel van de toekomstige winst van het bedrijf. Hiernaast kan de investeerder rendement behalen door de aandelen op een later moment tegen een hogere waardering te verkopen.

Bij bedrijfsfinanciering met risicokapitaal wordt de kredietverstrekker mede-eigenaar van de onderneming

bedrijfsfinanciering

Kapitaalstructuur

De kapitaalstructuur geeft inzicht in de manier waarop de financiering van een bedrijf is opgebouwd. De kapitaalstructuur geeft de verhouding tussen eigen vermogen en schulden weer. De optimale kapitaalstructuur verschilt per bedrijf. Als richtlijn geldt dat minimaal 30% van het vermogen van de onderneming eigen vermogen is. Een hoge mate van eigen vermogen brengt stabiliteit in een bedrijf, niet per se het beste rendement. Een te laag eigen vermogen vergroot daarentegen de risico´s van een onderneming. Ook maakt dit het lastig om een betaalbare bedrijfsfinanciering te vinden.

bedrijfsfinancieringen

Ontwikkelingen in bedrijfsfinanciering in de afgelopen jaren

Banken zijn lange tijd de hoeksteen van bedrijfsfinancieringen geweest. Sinds de kredietcrisis heeft de bancaire sector echter te maken gekregen met aangescherpte wet- en regelgeving. De extra wet- en regelgeving zijn met name gericht op risicobeheer, anti-witwasactiviteiten en de aanpak van criminaliteit. Het kost tijd en geld om aan de aangescherpte regels te voldoen. Hierdoor zijn de kosten van banken flink gestegen. Dit zorgt voor hogere tarieven voor bedrijfsfinancieringen van banken. Ook eisen banken steeds meer onderpand voor een financiering. Hierdoor kunnen steeds minder bedrijven een financiering van een bank krijgen.

Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren nieuwe kredietverstrekkers ontstaan die alternatieve financieringen aanbieden. Deze nieuwe, moderne kredietverstrekkers zijn in mindere mate onderhevig aan de strenge wet- en regelgeving. Moderne kredietverstrekkers bieden hierdoor concurrerende en slimme oplossingen aan. Deze financieringsoplossingen bestaan uit bedrijfsleningen zonder onderpand, factoring, crowdfunding en doorlopende zakelijke kredieten. Een aantal van deze financieringen zijn duurder dan financieringen van een traditionele bank. Dit komt door de hogere kapitaalkosten van de moderne kredietverstrekker. Daarentegen zijn de financieringen van de moderne kredietverstrekkers erg flexibel en klantvriendelijk.

De markt van bedrijfsfinancieringen heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Tegenwoordig vinden steeds meer bedrijven een financiering bij een moderne kredietverstrekker.

Deze nieuwe, moderne kredietverstrekkers zijn in mindere mate onderhevig aan de strenge wet- en regelgeving

Schuldfinanciering

Via een schuldfinanciering beschikken ondernemers over extra kapitaal. Dit kapitaal wordt verstrekt door kredietverstrekkers in de vorm van een schuld. Bij schuldfinanciering wordt de kredietverstrekker geen eigenaar van de onderneming. De investering van de kredietverstrekker wordt beloond door de rente of andere kosten die de kredietverstrekker ontvangt.

VoordelenNadelen
Gemakkelijk om een financiering te vindenTerugbetalingsplicht
Investeerder wordt geen mede-eigenaar van de ondernemingFinanciering soms niet groot genoeg
Duidelijke voorwaarden
Snel geregeld

Veelvoorkomende schuldfinancieringen

1.     Zakelijke lening met onderpand

Een zakelijke lening met onderpand is de meest traditionele vorm van bedrijfsfinanciering. Bij een zakelijke lening leent een kredietverstrekker geld aan een bedrijf. Vervolgens betaalt het bedrijf dit geld in termijnen terug met rente. Voor deze financiering brengt het bedrijf vastgoed of andere vaste activa in als onderpand. Wanneer het bedrijf niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, maakt de kredietverstrekker aanspraak op het onderpand. Als een bedrijf voldoende onderpand kan inbrengen, is dit een van de goedkoopste zakelijke financieringen.

2.     Zakelijke lening zonder onderpand

Naast een zakelijke lening met onderpand, is er ook de zakelijke lening zonder onderpand. In plaats van vaste activa als onderpand, staat voor deze zakelijke lening de ondernemer persoonlijk garant. Dit betekent dat de ondernemer persoonlijk verantwoordelijk wordt voor de betalingsverplichtingen, als het bedrijf niet aan de betalingsverplichtingen voldoet. Het leenproces van een zakelijke lening zonder onderpand is snel en een lening zonder onderpand is geschikt voor bedrijven die een snelle financiering met een korte looptijd nodig hebben.

3.     Doorlopend zakelijk krediet

Een doorlopend zakelijk krediet is een van de populairste bedrijfsfinancieringen voor ondernemers. Ondernemers hebben met een doorlopend zakelijk krediet snel toegang hebben tot extra kapitaal. Bij een doorlopend zakelijk krediet stelt de kredietverstrekker een kredietlimiet vast. Vervolgens kan de ondernemer zelf kapitaal opnemen van dit krediet, tot de kredietlimiet is bereikt. Hierdoor kan een bedrijf flexibel geld lenen en weer aflossen. Dit maakt een doorlopend zakelijk krediet een geschikte bedrijfsfinanciering voor ondernemers die voor een langere periode soms extra kapitaal nodig hebben.

CrediNord logo
Zakelijk krediet aanvragen
Zakelijk krediet tot € 350.000
Kredietvoorstel op maat gemaakt
Snel aangevraagd en vandaag nog geregeld

4.     Factoring

Bij zakelijke facturen is het gebruikelijk dat er betalingstermijnen van 60 of zelfs 90 dagen worden gebruikt. Deze lange betalingstermijnen leiden soms tot een tijdelijk kastekort. Factoring biedt hiervoor een oplossing. Met factoring verkoopt een bedrijf openstaande facturen aan een factoring bedrijf. Dit factoring bedrijf betaalt direct 80 tot 98 procent van het openstaande factuurbedrag. Op deze manier wordt het kredietrisico overgedragen aan het factoring bedrijf en ontvangt het bedrijf direct het kapitaal. Daarentegen ontvangt het bedrijf nooit 100 procent van het factuurbedrag, omdat er een vergoeding wordt betaald aan het factoring bedrijf.

5.     Zakelijke creditcard

Met een zakelijke creditcard leent een bedrijf eenvoudig geld van een kredietverstrekker. Een creditcard werkt ongeveer op dezelfde manier als een doorlopend zakelijk krediet. Het enige verschil is dat er met een creditcard sprake is van een betalingsmiddel, de betaalpas. De kredietverstrekker stelt een kredietlimiet vast en vervolgens kan het bedrijf geld lenen, tot de limiet is bereikt. De ondernemer gebruikt het geleende geld om aankopen mee te financieren. Vervolgens betaalt de ondernemer het geleende geld met rente terug aan de kredietverstrekker. De rente op een creditcard is erg hoog, waardoor het aanhouden van een creditcard schuld op de langere termijn erg duur is.

bedrijfsfinancieringen

6.     Zakelijk leasen

Bij zakelijk leasen, huren ondernemers een bedrijfsmiddel, zoals een auto of een machine, van een leasemaatschappij. Er zijn twee soorten van zakelijk leasen: operational lease en financial lease. Bij operational lease gebruikt de ondernemer het bedrijfsmiddel, terwijl de leasemaatschappij eigenaar blijft van het bedrijfsmiddel. Bij financial lease wordt de ondernemer eigenaar van het bedrijfsmiddel en betaalt de ondernemer het bedrijfsmiddel in termijnen. Met zakelijk leasen gebruiken ondernemers dure bedrijfsmiddelen, zonder dat zij het aanschafbedrag in één keer betalen.

7.     Lening via crowdfunding

Met een lening via crowdfunding wordt iets gefinancierd (funding) door de massa (crowd). Met crowdfunding financieren verschillende kleine investeerders en particulieren samen een onderneming. Bij een lening via crowdfunding financieren verschillende investeerders een deel van een zakelijke lening. Deze lening wordt vervolgens met rente terugbetaald.

8.     Lening van familie, vrienden en bekenden

Een veelgebruikte financiering voor ondernemers is een lening van familie, vrienden en bekenden, ook wel een onderhandse lening genoemd. Een bedrijf leent geld van een particulier, waarna het kapitaal met rente wordt terugbetaald. Het is voor de ondernemer fijn als familie of vrienden vertrouwen hebben in de ondernemer en het bedrijf. Daarentegen kan een onderhandse lening soms druk op de persoonlijke relatie van de ondernemer met de geldschieter veroorzaken. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt, voordat de financiering wordt afgesloten.

Bedrijfsfinanciering met risicokapitaal

Door een financiering met risicokapitaal beschikt een ondernemer over extra kapitaal. Dit kapitaal wordt verstrekt door investeerders die aandelen van het bedrijf kopen. Hierdoor heeft de onderneming extra geld in kas om te investeren. Bij een financiering met risicokapitaal wordt de investeerder mede-eigenaar van de onderneming. De investering van de investeerder wordt beloond doordat de investeerder aanspraak maakt op een deel van de toekomstige winst van het bedrijf. Hiernaast kan de investeerder ook worden beloond door de aandelen in het bedrijf op een later moment tegen een hogere waardering te verkopen.

VoordelenNadelen
Geen terugbetalingsplichtLastig om een financiering te vinden
Ideaal voor snelle groeiInvesteerder wordt mede-eigenaar van de onderneming
Toegang tot netwerk investeerderDuurt lang voordat de financiering is geregeld

Veelvoorkomende bedrijfsfinancieringen met risicokapitaal

9.     Business angel

Business angels zijn vermogende personen, meestal oud-ondernemers, die investeren in een bedrijf. Business angels investeren in bedrijven die in de groeifase zitten en zij investeren om rendement te behalen en om startende ondernemers te helpen. Een business angel koopt een deel van de aandelen van een bedrijf en hierdoor wordt de business angel mede-eigenaar. Omdat de business angel mede-eigenaar wordt, is de business angel gebaat bij het succes van het bedrijf. Hierdoor helpt de business angel de ondernemer door toegang te geven tot zijn of haar netwerk. Een nadeel van een bedrijfsfinanciering via business angels is dat het lastig is om een business angel te overtuigen om te investeren in een bedrijf.

bedrijfsfinancieringen

10.      Venture capital fonds

Een venture capital fonds is een investeringsfonds gericht op investeringen in snelgroeiende bedrijven. Een venture capital fonds koopt aandelen in een bedrijf en het fonds wordt dan mede-eigenaar van het bedrijf. Deze fondsen investeren grotere bedragen dan business angels. Het venture capital fonds wil winst maken op het geïnvesteerde vermogen. Deze winst realiseren ze door de aandelen in een bedrijf na 3 tot 7 jaar weer te verkopen. Met kapitaal van een venture capital fonds zijn bedrijven in staat om snel een grote groei te realiseren. Daarentegen is het een flinke uitdaging om een venture capital fonds te overtuigen om in een bedrijf te investeren.

11.      Risicokapitaal via crowdfunding

Met crowdfunding wordt iets gefinancierd (funding) door de massa (crowd). Met crowdfunding via risicokapitaal financieren verschillende kleine investeerders en particulieren samen een onderneming. Met een bedrijfsfinanciering met risicokapitaal, kopen de investeerders aandelen in het bedrijf en de investeerders worden dan mede-eigenaar. Hierdoor profiteren de investeerders van toekomstige winsten. Hiernaast kunnen de investeerders ook winst behalen door de aandelen op een later moment tegen een hogere waardering te verkopen.