Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–100.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Päätös 60 minuutissa

Näillä keinoin yritykselle edullinen yritysluotto

Kun yrittäjä tai yritys on hankkimassa yritysluottoa toimintaansa, nousee usein yksi kriteeri ylitse muiden – hinta. Vaikka yritysluotolle on toki usein myös muita kriteerejä, kuten kuinka nopeasti sen saa käyttöön ja kuinka hankala hakuprosessi on, nousee kuitenkin hinta yleensä tärkeimmäksi kriteeriksi. Kun yritys haluaa saada yritysluottonsa mahdollisimman edullisesti, on tärkeää tietää, mitkä kaikki vaikuttavat keskimäärin yritysluoton hintaan. Seuraavaksi käymme läpi, millä tavoin yrityksen on mahdollista saada mahdollisimman edullinen yritysluotto.

Mihin rahoitusyhtiö kiinnittää huomiota arvioidessaan lainan myöntämistä?

Luotonmyöntäjä kiinnittää huomiota ennen kaikkea yrityksen taloudelliseen tilaan. Arvioon yrityksen taloudellisesta tilasta vaikuttavat mm. yrityksen velkaisuus, takaisinmaksukyky, liikevaihto ja tilikauden tulo, sekä yrityksen luottoluokitus. Merkittävä tekijä lainan kustannukseen liittyen on myös yrityksen asettamat reaalivakuudet. Tyypillisiä reaalivakuuksia ovat esimerkiksi kiinteistöt, joista tehty vakuusarvio vaikuttaa luonnollisesti merkittävästi myönnetyn lainan määrään ja hintaan. Moni luotonmyöntäjä tarjoaa nykyisin kuitenkin myös vakuudettomia yrityslainoja, jotka perustuvat henkilötakaukseen. Tällöin merkittäväksi tekijäksi nousee luotonmyöntäjän arvio lainan takaajasta.

Näin yritykselle mahdollisimman edullinen yritysluotto

Tiettyihin rahoitusyhtiöiden kriteereihin yrityksellä ei ole juurikaan mahdollisuutta omilla toimilla lainaa hakiessa vaikuttaa. Tällaisia kriteerejä ovat muun muassa yrityksen ikä ja toimiala. Rahoitusyhtiöt vaativat usein tiettyä vähimmäisikää luottoa hakevalta yritykseltä ja usein mitä vanhempi yritys, sitä parempi rahoitusyhtiölle. Myös toimiala vaikuttaa yleensä myönnettävän luoton hintaan, tietyt alat nähdään huomattavasti keskivertoa riskisempinä, joista johtuen myös niille myönnettävän lainan korko on korkeampaa.

Onko yrityksellä sitten mahdollisuus itse vaikuttaa mitenkään siihen, kuinka edullinen yritysluotto sen on mahdollista saada? Totta kai on, ja myös merkittävästi. Seuraavaksi käymme läpi tarkemmin tiettyjä kriteerejä, joita rahoituslaitos katsoo tarkasti luottoa myöntäessä. Nämä ovat kriteereitä, joihin yritys voi omilla toimillaan merkittävästi vaikuttaa. Käymme myös läpi, mitä kaikkea yritys voi tehdä niiden parantamiseksi.

Varmista yrityksesi luottoluokitus

Yksi ensimmäisistä asioista, joihin rahoitusyhtiö kiinnittää huomiota yrityksessä, kun sille harkitaan lainan myöntämistä, on yrityksen luottoluokituksen tarkistaminen. Suomessa yritysten luottoluokitusta tarjoaa muutama eri toimija, joita rahoitusyhtiöt pääasiassa seuraavat. Edullinen yritysluotto ei ole mahdollista, mikäli yrityksen luottoluokitus ei ole kunnossa.

Yrityksen luottoluokitus mittaa pääsääntöisesti yrityksen taloudellista tilaa. Luottoluokitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat usein yrityksen takaisinmaksukyky, velkaisuus ja yrityksen tekemä tulos. Yrityksen on hyvä tarkistaa, mitä kukin luottoluokittaja mittaa ja yrittää parhaansa mukaan parantaa näitä. Luottoluokittajat pohjustavat luokituksensa yrityksen tilinpäätöstietoihin. Onkin siis hyvä varmistaa, että luottoluokittajilla on käytössään mahdollisimman tuoreet tiedot yrityksestä.

Luottoluokitusta on yrityksen aina tärkeää seurata myös itse, koska se ei ainoastaan vaikuta sen saaman lainan hintaan, vaan myös alihankkijoiden ja tavarantoimittajien myöntämiin maksuaikoihin ja yhteistyöhalukkuuteen.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Yrityksen maksuviiveet

Yksi asia, joka kertoo rahoitusyhtiölle paljon yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja suunnasta ovat maksuviiveet ja niiden kehitys. Onko yritys järjestäen perässä laskuissaan esimerkiksi tavarantoimittajilleen ja alihankkijoilleen, vai maksaako yritys laskut aina ajallaan. Mikäli rahoitusyhtiö näkee, että yrityksen tiedoista käy ilmi, että sen maksusuoritukset ovat merkittävästi perässä eräpäiviä, on tämä yksi varoitussignaali rahoitusyhtiölle. Tämä luonnollisesti vaikutta arvioon siitä, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää luottoa ja ennen kaikkea minkälaisella hinnoittelulla.

Tarkista yrityksen ja takaajan maksuhäiriömerkinnät

Yksi asia, mikä on rahoituslaitoksille todellista myrkkyä on yrityksen ja takaajan maksuhäiriömerkinnät. Käytännössä rahoituslaitokset eivät myönnä lainaa, mikäli takaajalla tai yrityksellä on voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä. Mikäli rahoituslaitos kuitenkin myöntää yritysluoton tällaiselle yritykselle, on korko yleensä myös erittäin korkea, koska rahoituslaitos joutuu ottamaan suurta riskiä. Edullinen yritysluotto on käytännössä mahdotonta saada, mikäli yrityksellä tai takaajaööa on voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä.

Mikäli yrityksellä tai lainan mahdollisella takaajalla on maksuhäiriömerkintöjä, tarkista onko merkinnöille tehtävissä mitään ja kuinka kauan niiden poistuminen järjestelmästä kestää. On myös huomioitavaa, että useat rahoituslaitokset tarkastavat myös yrityksen muiden vastuuhenkilöiden maksuhäiriömerkinnät ja kontaktit muihin yrityksiin. Muiden vastuuhenkilöiden maksuhäiriömerkinnöillä voi olla merkittäviä vaikutuksia myönnettävän yritysluoton määrään ja hintaan.

Mahdollisimman tuoreet tilinpäätöstiedot rahoitusyhtiölle

Mitä ajantasaisemmat tiedot rahoitusyhtiöllä on käytössään arvioidessaan yritystä, sen parempi. Kun luotonantaja joutuu perustamaan luottopäätöksensä vanhoihin tilinpäätöstietoihin, sisältyy siihen aina pientä epävarmuutta yrityksen nykyiseen tilaan nähden. Tämä epävarmuus saattaa vaikuttaa myös luotonantajan tarjoamaan hintaan.

Monet luotonantajat tarkistavat yrityksen viimeisimpiä tilinpäätöstietoja esimerkiksi Asiakastiedolta, joka tarjoaa suomessa mahdollisuuden tarkastella yrityksen taloudellista tilaa ja tilinpäätöstietoja. Varmista, että yrityksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot ovat päivitettynä esimerkiksi Asiakastiedolla.

Myös laina-ajan pituus vaikuttaa

Siihen, kuinka edullinen yritysluotto on vaikuttaa myös laina-ajan pituus. Mitä pidemmällä laina-ajalla rahoituslaitos myöntää lainaa, sitä suurempaa riskiä lainanmyöntäjään kohdistuu. Pidemmän maksuajan kanssa on nimittäin aina riski, että yrityksen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia ja luotonmyöntäjä ei saa enää saataviaan kokonaisuudessaan takaisin.

Yrityksen onkin aina kannattavaa miettiä, kuinka pitkäksi aikaa lainalle on todellista tarvetta. Mikäli on kyse esimerkiksi sesonkivaihteluiden tasaamisesta tai varaston täydennyksestä, ei yrityksen turhaan kannata ottaa yrityslainaa pidemmällä maksuajalla.

Edullinen yritysluotto, yhteenveto

Kun yritys on hakemassa yritysluottoa, tarkistaa luotonmyöntäjä yrityksestä ja takaajasta monia asioita hahmottaakseen yrityksen kokonaisvaltaisen taloudellisen tilanteen ja takaisinmaksukyvyn. Tämän arvion perusteella luotonmyöntäjä päättää, kuinka edullinen yritysluotto voidaan yritykselle myöntää ja minkälaisella laina-ajalla.

Osaan luoton hintaan vaikuttavista tekijöistä yritys ei itse pysty juuri vaikuttamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen ikä ja millä toimialalla se toimii. Yritys pystyy kuitenkin vaikuttaa moniin tekijöihin myös itse, jotka vaikuttavat siihen, kuinka edullinen yritysluotto on. Yritys voi esimerkiksi vaikuttaa toimillaan yrityksen luottoluokitukseen ja maksuviiveidensä määrään. Näin ollen voidaan todeta, että yritys pystyy merkittävästi omilla toimillaan vaikuttamaan siihen, kuinka edullinen yritysluotto on kustannuksiltaan.. Toivomme, että artikkelimme antaa uusia ajatuksia siihen, kuinka edullinen yritysluotto on mahdollista saada.

Lainan hakeminen helposti selitettynä

CrediNordin lainakilpailutuksen kautta voit hakea yrityslainaa jopa 10 000 000 euroa. Hakemuksen lähettäminen on ilmaista, eikä sido sinua mihinkään. CrediNordilla haluamme että yrityksesi osaa tehdä harkitun ja perustellun päätöksen hakiessaan lainaa. Olemme tästä syystä koonneet alle aiheita josta voit lukea lisää lainan hakuprosessista sekä muista lainan hakemiseen liittyvistä aiheista.