Naiskonsultti

Kuinka tulla konsultiksi

Monet yritykset ja yhteisöt käyttävät konsultteja oman toimintansa parantamiseksi. Monet yhteisöt ja yritykset saattavat toimia esimerkiksi kokoluokkaansa nähden heikosti, joka tarkoittaa, että niiden prosesseja tulisi järjestellä paremmin tai työmetodeja tehostaa, jotta maksimaalinen potentiaali saataisiin irti.

Näissä tilanteissa yritykset tai yhteisöt turvautuvat usein konsultin apuun, joiden historia on osoittanut pystyvän auttamaan asioiden järjestämisessä oikealle tolalle. Tässä artikkelissa käsittelemme, mikä on konsultti, millainen on hyvä konsultti, kuinka tulla konsultiksi ja millainen on konsultin palkka.

Mikä on konsultti?

Konsultti on yrityksen tai yhteisön ulkopuolella toimiva asiantuntija, jonka tavoitteena on ohjeistaa kulloistankin yhteisöä tekemään oikeita ratkaisuja erilaisissa haastavissa tilanteissa. Konsultteja on monenlaisia ja monille eri aloille, eikä ole yksittäistä konsulttikoulua, josta konsultteja valmistuisi. Konsultit ovat yleensä oman alansa, olipa se liikejohto tai kuntarakenne, erityisosaajia, jotka neuvovat erityisosaamisen piiriinsä kuuluvia tahoja.

Osaava konsultti voi auttaa yritystä tai yhteisöä tekemään oikeita päätöksiä oikeissa tilanteissa, parantaen näin ollen esimerkiksi yrityksen tuloskuntoa, tehostamalla sen sisäisiä toimia parempaan suuntaan. Konsultti toki voi auttaa yksityistä henkilöäkin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa suosiota vaikkapa laulajana saavuttanut henkilö luo ensimmäistä kertaa selkeää johdonmukaista henkilöbrändiä.

ranskalainen konsultti

Erilaisia konsultteja

Kuten aiemmin mainittua, konsultit ovat keskittyneet tiettyyn alaan, joka voi olla käytännössä mikä vain, missä konsultointia voi tarvita. Yleisimmin konsultit työskentelevät kuitenkin liike-elämän ympärillä, ja Suomessa tunnetuin konsulttinimike onkin liikejohdon konsultti ja alana tällöin liikejohdon konsultointi. Se käsittää käytännössä kaikki liiketoiminnan konsultointiin liittyvät alat.

Hyviä konsultti esimerkki voivat olla seuraavat:

Liiketoimen konsultti:

Neuvoo yritystä organisaatiotasolla toiminnan tehostamisessa.

Myyntikonsultti:

Neuvoo yritystä myyntiyönsä kehittämisessä. Tunnistaa tapoja, joilla myyntiä voidaan lisätä ja tarjoaa apua myyjien taitojen kehittämiseen.

Markkinointikonsultti:

Markkinoinnin asiantuntija, joka pystyy auttamaan yritystä markkinointistrategioiden ja bränditietoisuuden lisäämisen kanssa. Tavoitteena usein löytää yrityksen markkinoinnin keihäänkärki.

Taloushallinnon konsultti:

Tuntee taloushallinnon asiat hyvin. Analysoi yrityksen talouslukuja ja auttaa johtoa tekemään oikeanlaisia päätöksiä yrityksen talouden suhteen ja ottamaan esimerkiksi oikean määrän yritysluottoa joustavasti sekä nopeasti.

Teknologiakonsultti:

Antaa neuvoa yrityksen teknologiaan liittyvissä kysymyksissä. Voi olla analysoida esimerkiksi vaihtoehtoisia ICT-ratkaisuja yritykselle ja neuvoa johtoa valitsemaan oikeat ratkaisut. Teknologiakonsulttien määrä nousu viime vuosituhannen loppupuolella räjähdysmäisesti, kun tietokoneet tulivat osaksi monen yrityksen toimintaa.

Lakiasioiden konsultti:

Yritystä lakiasioissa neuvova asiantuntija. Tuntee yritystä koskevan lainsäädännön ja neuvoo siihen liittyvissä asioissa.

PR-konsultti:

Neuvoo yritystä sen ulkoisen viestinnän tekemisessä esimerkiksi asiakkaille, yhteistyöyrityksille ja julkisen sektorin tahoille.

Toki näitä konsultteja voivat hyödyntää monet muutkin tahot kuin vain yritykset, mutta esimerkit kertovat selvyyden vuoksi yritysmaailmassa toimivista konsulteista. Julkisella sektorilla konsultteja hyödynnetään myös paljon esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa terveydenhuollon palveluihin tai muihin vastaaviin merkittäviin toimiin ollaan tekemässä muutoksia.

Myös esimerkiksi kuntaliitoksiin liittyvissä asioissa on hyödynnetty erityisesti kuntaliitoksiin perehtyneitä konsultteja, jotka pyrkivät analysoimaan kuntaliitoksen mahdollisia hyötyjä ja haittoja niin taloudellisesti kuin hallinnollisestikin.

Millainen on hyvä konsultti

Hyvän konsultin perusasioihin kuuluvat luonnollisesti oman erikoisosaamisalansa täsmällinen hallinta niin, että hänellä on jotain konkreettista tarjottavaa esimerkiksi yrityksen johdolle. Myös työmenetelmät on syytä olla kunnossa niin, että konsultointi tapahtuu joustavasti ja se on mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettävissä yrityksen toiminnassa.

Jokainen konsultti on kuitenkin ihminen, ja konsultit ovat persoonallisuuksia siinä missä vaikkapa kirjoittajat. Kullakin on oma persoonallinen tyyli hoitaa asioita, vaikka jonkinlainen punainen lanka ja perustekeminen kaikilta löytyykin.

digikonsultti

Hyvä konsultti ymmärtää aidon tarpeesi

On selvää, että konsultti saa työstään palkkiota ja siksi tilanne voikin mennä joskus siihen, että konsultti voi yrittää myydä jotain, mitä yritys ei todellisuudessa tarvitse. Jos yrityksellä menee valmiiksi varsin mallikkaasti ja konsultti yrittää pakkosyöttää palvelujaan tähän väliin, on selvä, että kyseessä ei varmaankaan ole se paras vaihtoehto yrityksen konsultiksi.

Hyvä konsultti myös tunnistaa yrityksen tilanteen ja rakentaa palvelupakettinsa sen mukaan, eikä tule valmiin paketin kanssa, joka ei välttämättä sovellu millään tavalla kyseisen yrityksen tilanteeseen. Hän voi tuoda yritykseen lisäosaamista tietylle alueelle tai sitten vain tuoda tuoretta näkökulmaa asioihin, jotka ovat voineet jäädä aiemmin huomaamatta.

Konsultti tuo asiat ymmärrettävästi esiin

Joskus politiikkojen kielestä puhutaan munkkilatinana, eikä syyttä, sillä monesti viisiminuuttisesta puheesta puolet menee normaalilta kansalaiselta ohitse, kun puheeseen on upotettu iso liuta termejä, jotka ovat vaikeita ymmärtää. Konsultti voi auttaa sinua ymmärtämään, kannattaako hakea rahoitusta yritykselle eri käyttötarkoituksiin.

Hyvä konsultti ei käytä työssään turhanpäivästä kapulakieltä, vaan esittää asiat selkeästi niin, että ne ovat helposti vastaanottajansa ymmärrettävissä. Konsultin tehtävä ei ole kuulostaa mahdollisimman akateemiselta, vaan esittää asiat selkeästi niin, että konsultin työ näkyy positiivisesti häneltä palveluita tilanneen yrityksen tai henkilön toiminnassa. Hänellä on myös alusta saakka selkeä päämäärä auttaa sinua tavoitteissa, jotka on asetettu.

Kuinka päästä konsultiksi

Konsultit ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka neuvovat esimerkiksi yrityksiä juuri siksi, että tuntevat kulloisenkin aihealueensa erityisen hyvin. Konsultiksi ei oikeastaan pysty kouluttautumaan, vaan konsultiksi voidaan ryhtyä vuosien varrella, kun takataskuun on kertynyt paljon kokemusta esimerkiksi joltain tietyltä liiketoiminnan alalta.

Vaikka suoranaisesti konsultiksi ei kouluttaudutakaan, on konsulteilla kuitenkin yleensä vähintään maisterin tutkinto alaltaan, koska heidänhän tulisi olla alansa ehdottomia osaajia. Lisäksi tietysti konsultilla täytyisi olla kokemusta ja näkemystä alaltaan, jossa hän haluaa toimia. Mikä on tarpeeksi koulutusta tai kokemusta, ei tietenkään ole tähtiin kirjoitettu.

Tunnista erityisosaamisesi

Jotta voit ryhtyä konsultiksi, täytyy ensimmäisenä tehdä rajaus omasta osaamisalasta. Et voi ottaa itsellesi liian suurta osaamisalaa, sillä se voisi toiminnaltasi välittömästi uskottavuuden. Kukaan ei voi olla kokonaisvaltainen asiantuntija kaikessa. Jos mietit asiakkaan kannalta, mikä on se asia, missä erityisesti voisit olla avuksi? Tämä on se asia, missä ovat parhaat edellytyksesi toimia konsulttina.

Kun tunnistat osaamisalueesi, tee sen jälkeen selkeä strategia, miten lähdet viemään itseäsi markkinoille. Voit tehdä itsellesi esimerkiksi verkkosivun, jossa esittelet osaamistasi. Jos olet esimerkiksi liikejohdon konsultti uskottavuuttasi lisää huomattavasti liikejohdon konsultit LKJ ry:n kautta saatava CMC-sertifikaatti, joka on kansainvälisesti tunnustettu.

Valitse tapasi viedä palvelusi markkinoille

Etenkään uutta konsulttia ei todennäköisesti kukaan soita ensimmäisenä paikalle, vaan sinun tulee pystyä markkinoimaan omia palveluitasi esimerkiksi juuri yrityksille. Tämä voi tapahtua soittamalla tai kenties vierailemalla yrityksissä, mutta toimintatapa on täysin sinusta itsestäsi kiinni. Myös työskentelytapa kannattaa valita, mutta ehkä aluksi kannattaa työskennellä niin, että hoidat konkreettisesti asioita yrityksen puolesta (heidän mandaatillaan), ja kun kokemusta on enemmän, voit siirtyä erilaisiin toimintatapoihin.

Konsultin uskottavuuden mittari on yleensä kokemus ja tunnettuus ja kun pääset alkuvaiheesta yli, lisääntyy kysyntäsi todennäköisesti huomattavasti. Etenkin, jos olet saanut huomattavia positiivisia muutoksia aikaan työsi kautta. Alussa kannattaakin hyödyntää esimerkiksi työurasi tai koulutuksesi kautta luomaasi verkostoa.

Kuinka määritellä konsultin palkkio

Konsulttien palkkio voi vaihdella suuresti ja luonnollisesti kokeneemman, alalla pitkään olleet konsultit, tienaavat todennäköisesti eniten. Heillä on myös enemmän varaa valita asiakkaita.

Ei kannata kuitenkaan alihinnoitella omaa osaamistaan, vaikka olisitkin aloitteleva konsultti. Hyvä tapa onkin tutkia, mitä konsulttipalkkiot ovat keskimäärin. Voit ehkä ottaa hieman pois keskihinnasta aluksi, mutta ilmaiseksi omia palveluitaan ei kannata tarjota. Kannattaa myös miettiä, mihin hintasi perustat. Se voi olla esimerkiksi:

  • Tuntikohtainen
  • Ratkaisukohtainen
  • Kuukausikohtainen

Konsultit toimivat pääasiassa joko yksityisyrittäjinä tai muunlaisen yritysmuodon kautta, elleivät työskentele suoraan suuremmissa konsulttitoimistoissa. Hinnoittelu kannattaa kuitenkin säätää itsellesi sopivaksi, kuitenkin niin, että saat sillä myös asiakkaita aluksi ja pääset vauhtiin.