Leasingrahoitus

Tämä on rahoitusoppaamme osa 7. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme seitsemännessä osassa käsittelemme leasingrahoitusta yhtenä yrityksen rahoitusmuotona. Käymme läpi mitä leasingrahoituksella tarkoitetaan, minkälaisiin käyttötarkoituksiin se soveltuu ja mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy.

Lyhyesti

Leasing tarkoittaa pitkäaikaista käyttöomaisuuden vuokraamista. Leasingissä rahoitusyhtiö ostaa esimerkiksi yhtiön tarvitseman ajoneuvon tai koneen, jonka jälkeen rahoitusyhtiö ja koneen tarvitseva yritys solmivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ajoneuvosta.

Leasingsopimuksesta riippuen ajoneuvon huolto- ja ylläpitokulut voivat olla yrityksen tai leasingin tarjoavan yrityksen vastuulla. Leasingin avulla yritykseltä ei sitoudu pääomia ajoneuvon tai koneen hankkimiseen, jolloin se ei ole taloudellisesti samanlainen ponnistus, kuin koneen ostaminen itse. Leasingrahoitus on suosittu vaihtoehto esimerkiksi koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen hankintaan.

Mitä tarkoittaa leasingrahoitus?

Leasingit voidaan jakaa kahteen ryhmään, käyttö ja rahoitusleasingiin

Leasingissa on kyse tietyn käyttöomaisuuteen kuuluvan esimerkiksi koneen tai laitteen pitkäaikaisesta vuokraamisesta. Leasingit voidaan jakaa kahteen ryhmään, käyttö ja rahoitusleasingiin. Käyttöleasingissä kone tai laite vuokrataan suoraan toimittajalta tai valmistajalta ja koneen huollosta ja korjauksesta vastaa yleensä leasingin tarjoava yritys.

Käyttöleasing-sopimus on myös pituudeltaan yleensä lyhyempi rahoitusleasing-sopimukseen verrattuna. Rahoitusleasingissa sen sijaan rahoitusyhtiö ostaa yrityksen tarvitseman ajoneuvon ja vuokraa sen yritykselle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rahoitusleasingissä ajoneuvon ylläpito, huollot ja korjaukset ovat yleensä koneen vuokraavan yrityksen vastuulla.

Leasing-sopimuksessa määritellään vuokrausaika ja kuukausikulut, sekä kenen vastuulle huollot ja korjaukset kuuluvat. Myös leasing-kohteelle määritellään jokin jäännösarvo, joka laitteella on sopimuskauden päätyttyä. Eri toimijat ja rahoitusyhtiöt tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, kuinka vuokrasopimuksen päätyttyä toimitaan.

Moni tarjoaa vuokrasopimuksen jatkomahdollisuuden sopimuksen päätyttyä tai vaihtoehtoisesti yritys voi myydä itse koneen tai ajoneuvon ja saa pitää itsellään jäännösarvon ylittävän osuuden ja vaihtoehtoisesti suorittamaan jäännösarvon alle jäävän osuuden.

pexels pixabay 162639

Minkälaisille yrityksille suosittu vaihtoehto? 

Leasingrahoitus on erityisen suosittu vaihtoehto monille yrityksille, joiden toiminta vaatii ajoneuvoja, koneita tai laitteita. Yhtiöllä ei kuitenkaan välttämättä ole aina resursseja maksaa hankintaa itse, eikä ole halukas ostamaan ajoneuvoa osamaksulla tai lainalla.Se, että hankintaan ei sitoudu yritykseltä kiinni suuria määriä pääomaa, on monelle yritykselle yksi merkittävimmistä tekijöistä valita leasing. Koska leasingissa yrityksen ei tarvitse ottaa lisävelkaa hankintaa varten, se ei myöskään rasita yrityksen tasetta. Rahoitusleasing ei myöskään yleensä vaadi yritykseltä vakuuksia, vaan hankittava laite toimii riittävänä vakuutena. 

”Mikäli leasing sopimuksessa on mukana huolto ja korjaukset leasingin tarjoavan yrityksen puolesta, tietää yritys tarkalleen paljonko autosta kuukausittain aiheutuu yritykselle kustannuksia”

Moni yritys valitsee leasingin myös sen helppouden vuoksi. Mikäli leasing sopimuksessa on mukana huolto ja korjaukset leasingin tarjoavan yrityksen puolesta, tietää yritys tarkalleen paljonko autosta kuukausittain aiheutuu yritykselle kustannuksia.

Leasing on myös suosittu yrityksille, joilla on käytössään paljon ajoneuvoja tai koneita, jolloin niiden ostamiseen, huoltamiseen ja myyntiin kuluisi yritykseltä paljon aikaa, tähän leasing voi tarjota helpotusta.

Yritysten tyypillisimpiä käyttökohteita leasingrahoitukselle:

Ostaminen vai leasingrahoitus?

Leasingrahoitusta käytetään yrityksissä pääosin erilaisten koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen hankintaan. Yritys usein saattaakin pohtia käyttääkö kyseisiin hankintoihin leasingia vai ostaako ne vain suoraan yritykselle.

Se, kumpi on yritykselle missäkin tilanteessa parempi vaihtoehto on aina tilanne- ja yrityskohtaista. Yleisesti voidaan todeta, että leasing on pääsääntöisesti hintavampi tapa rahoittaa käyttöomaisuuden hankintoja.

Leasing-sopimuksesta on myös hankala irrottautua kesken sopimuskauden ja irtautumisesta seuraa yleensä merkittäviä lisäkuluja. Nämä seikat huomioon ottaen, miksi yritykset ylipäätänsä silti valitsevat tietyissä tilanteissa leasingin?

Isompien koneiden tai useiden ajoneuvojen ostaminen on erityisesti pienemmälle yritykselle suuri investointi, jota varten yrityksen on tyypillisesti turvauduttava ulkopuoliseen rahoitukseen.
Moni yritys myös käyttää leasingia, johon sisältyy huollot, sekä korjaukset. Tämä helpottaa näistä aiheutuvien kustannusten ennakointia. Tämän vuoksi yritys pystyy siis helposti tietämään ennakolta kuukausikohtaisesti kaikki ajoneuvoon liittyvät kulut, josta on suuri etu budjetteja laskettaessa.

markus winkler 3vlGNkDep4E unsplash 1

Mistä hakea Leasingia?

Leasingrahoitusta tarjoavat usein ajoneuvoja tai koneita myyvä taho yhteistyössä rahoitusyhtiön kanssa. Käyttöleasing-sopimus voidaan usein solmia suoraan myyvän tahon kanssa, ilman rahoitusyhtiötä.
Rahoitusleasingissä mukaan astuu rahoitusyhtiö, joka tekee sopimuksen ajoneuvosta myyjän kanssa. Prosessissa yritys valitsee haluamansa ajoneuvon tai koneen, jonka jälkeen asiasta neuvotellaan myyvän tahon ja rahoitusyhtiön kanssa. Myyvät tahot toimivat yleensä yhteistyössä rahoitusyhtiöiden kanssa, jolloin prosessi sujuu pääsääntöisesti mutkattomasti.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon leasingrahoituksessa? 

Kun yritys on hankkimassa ajoneuvoa, konetta tai muuta laitetta, on yrityksen yleensä valittava käyttöleasingin ja rahoitusleasingin välillä. Rahoitusleasingissa pääsääntöisesti ajoneuvon tai koneen huollot ja korjaukset ovat kokonaan yrityksen omalla vastuulla, toisin kuin käyttöleasingissa. Käyttöleasing onkin yritykselle usein helpompi vaihtoehto, mutta kalliimpi. Yrityksen on myös katsottava sopimusehdot tarkasti läpi, koska leasingsopimuksen katkaiseminen kesken sopimuskauden voi olla vaikeaa. 

Muista nämä leasingsopimusta tehdessäsi:

  • Mieti kumpi olisi yritykselle parempi, käyttöleasing vai rahoitusleasing
  • Mitkä ovat leasingsopimuksen purkamisen ehdot?
  • Mitkä ovat ehdot sopimuksen päättymisestä, onko yrityksellä velvollisuus lunastaa laite tietyllä hinnalla sopimuksen päätyttyä?

Vertailtuna positiiviset ja negatiiviset asiat:

Plussat Miinukset
Kustannukset helpommin ennakoitavissaOn usein kalliimpi muihin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna
Ei tarvitse yleensä lisävakuuksiaVaikea katkaista kesken sopimuskauden
Hankinnat eivät rasita tasetta
pexels norma mortenson 4391470

Leasingrahoitus, yhteenveto

Leasingrahoitus mahdollistaa yrityksille tavan hankkia koneita ja ajoneuvoja, ilman että sillä täytyy olla niihin rahoitusta omasta takaa. Hankkimalla huoltoleasingin yritys pystyy siirtämään myös ajoneuvon tai koneen huolto- ja korjausvelvoitteet leasingin tarjoavalle yritykselle. Leasing mahdollistaa myös ajoneuvosta aiheutuvien kustannusten laskemisen tarkasti kuukausittain.

Leasingin kääntöpuolena on kuitenkin sen tyypillisesti korkeat kustannukset verrattuna, että yritys ostaisi koneen tai ajoneuvon itse. Leasingsopimuksesta voi olla myös vaikea päästä halutessaan eroon kesken sopimuskauden, ilman korkeita lisäkuluja. Leasingiin liittyy siis monia positiivisia, että negatiivisia puolia. Yrityksen onkin aina mietittävä tilannekohtaisesti, onko leasingin käyttäminen yritykselle kannattavaa.

CrediNord – kilpailuta yritysrahoitus

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. CrediNordin kautta voit hakea vakuudetonta yrityslainaa 250 000 euroon asti ja 1 – 48 kuukauden laina-ajoilla. Tarjoamme kotimaisille pk-yritykselle tavan hankkia rahoitusta nopeasti, helposti ja luotettavasti. Yhä usempi yritys valitseekin juuri CrediNordin, kun haluaa kilpailuttaa yritysrahoituksen. Lue tästä yhden asiakkaamme kokemus, miksi hän päätyi valitsemaan CrediNordin.

Nopea lainaprosessi

CrediNordin kautta yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemus CrediNordin kotisivuilla. Hakemus on nopea täyttää ja siihen täytetään ainoastaan perustiedot yrityksestä ja takaajasta, lainan määrä ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Käsittelemme saapuneet hakemukset ja pyydämme lainatarjoukset yhteistyökumppaneiltamme. Lainanantajat tekevät aina yrityskohtaisen arvion siitä, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla.

Laina yrityksen käyttöön parhaimmillaan jo saman päivän aikana

Mikäli lainanantajamme voivat myöntää yritykselle lainaa, saa yritys vastauksena lainatarjoukset. MIkäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, voi se allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu ja pankkitilin vahvistus suoritettu, siirtyvät rahat välittömästi yritystä kohti. Parhaimmillaan rahat ovat yrityksen käytössä jo samana päivänä lainan hakemisesta.