Mitä tarkoittaa laskurahoitus?

Tämä on rahoitusoppaamme osa 5. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme viidennessä osassa käsittelemme laskurahoitusta yhtenä yrityksen rahoitusmuotona. Käymme läpi mitä laskurahoitus tarkoittaa, miten se eroaa factoringista, mihin käyttötarkoitukseen se sopii ja mitkä ovat sen hyvät ja huonot puolet.

Lyhyesti

Laskujen myynnissä on kyse yrityksen myyntisaatavien myymisestä toiselle yritykselle. Tällä tavoin yritys saa suorituksen välittömästi tililleen, eikä siltä sitoudu pääomia kiinni myyntisaamisiin. Laskujen myymisellä yritys pystyy parantamaan kassanhallintaa ja vähentämään hallinnollista työtä, koska lasku siirtyy kokonaan toiselle yritykselle.

”Laskuja myydessä myyntisaatavan luottoriski siirtyy kaupan mukana rahoitusyhtiölle, toisin kuin factoringissa, jossa luottoriski säilyy yrityksellä.”

Laskujen myyminen ja factoring-rahoitus ovat hyvin lähellä toisiaan ja molemmat niistä ovatkin laskurahoitusmuotoja. Merkittävin ero on luottoriskin siirtyminen. Laskuja myydessä myyntisaatavan luottoriski siirtyy kaupan mukana rahoitusyhtiölle, toisin kuin factoringissa, jossa luottoriski säilyy yrityksellä. Koska myyntisaatavan luottoriski siirtyy rahoitusyhtiölle, korostuu laskutettavan asiakkaan maksukyky ja luottoluokitus, jotka heijastuvat siihen, kuinka paljon rahoitusyhtiö on laskusta valmis maksamaan. Luottoriskin vuoksi laskujen myynnistä saatava korvaus on pienempi, kuin factoring-rahoituksessa.

mediamodifier S3Lig53867M unsplash

Laskut rahaksi nopeasti

Laskurahoituksen avulla rahat tulevat heti tilille eikä yrityksen tarvitse huolehtia venyvistä eräpäivistä. Laskujen myynnissä myyntisaatavaan ja asiakkaaseen liittyvä luottoriski siirtyy kokonaisuudessaan myyntisaatavan ostavalle yhtiölle. Tämän vuoksi laskusta maksettavan korvauksen määrä on myös riippuvainen laskutettavan yrityksen takaisinmaksukyvystä ja luottoluokituksesta.

Millaisia laskuja voi myydä

Laskurahoitukseen voi myydä palveluiden tai tuotteiden myynnistä kirjoitettuja laskuja. Laskujen tulee olla erääntymättömiä ja kiistattomia. Maksajana laskuille tulee olla Suomessa toimiva yritys, yhteisö tai yksityishenkilö.

Minkä tyyppisille yrityksille laskurahoitus sopii?

Laskujen myynti on suosittua yrityksille, jotka haluavat parantaa kassanhallintaa ja sen kiertoa. Laskujen myynnin avulla moni yritys myös pyrkii vähentämään hallinnollista taakka, koska laskun myynnin seurauksena, vastuut laskun valvonnasta ja perinnästä siirtyvät kokonaan ostavalle rahoitusyhtiölle, eikä yrityksen tarvitse siitä enää huolehtia. Laskujen myynti sopii factoringia paremmin myös yksittäisten laskujen myyntiin. Moni yritys hyödyntääkin laskujen myyntiä yksittäisiin laskuihin, aina silloin kun pääomia on liikaa myyntisaamisissa kiinni ja yritys tarvitsee lisää kassaa esimerkiksi hankintojaan varten. 

” Laskujen myynti sopii factoringia paremmin yksittäisten laskujen myyntiin.”

Se on erinomainen vaihtoehto myös esimerkiksi sellaisille yrityksille, joilla on paljon pääomaa sitoutuneena varastoon. Laskurahoituksesta hyötyvät myös yritykset, joilla on pitkät laskujenmaksuajat ja viivästykset laskujen maksuissa vaikuttavat hidastavasti yrityksen kassavirtaan. Myös erityisesti sesonkiluontoiset yritykset voivat hyötyä suuressa määrin laskurahoituksesta.

pexels karolina grabowska 5882683

Paljonko laskurahoitus yleensä maksaa?

Laskurahoitus maksaa useimmilla rahoitusyhtiöillä noin 2-10 prosenttia laskun loppusummasta. Laskukohtaiset kulut voivat olla tätä pienempiä pidemmissä factoring-sopimuksissa, varsinkin jos myyntilaskuissa on lyhyet maksuehdot. Toisaalta factoring-sopimuksissa veloitetaan usein laskukohtaisten kulujen lisäksi vuosimaksu.

Näin laskujen myynti rahoitusyhtiölle toimii

lainaa osakeyhtiolle 2

Laskujen myyntiä suunnittelevan tulee ensimmäisenä ottaa yhteyttä rahoitusyhtiöön. Yhteydenoton ja alustavien keskusteluiden pohjalta rahoitusyhtiö tekee yritykselle tarjouksen laskujen ostamisesta. Jos tarjouksen ehdot ovat yritykselle sopivat ja ne hyväksytään, solmitaan rahoitusyhtiön ja yrityksen välille puitesopimus, joka koskee laskusaatavarahoitusta. Varsinainen sopimus alkaa vasta kun yritys myy ensimmäisen laskun rahoitusyhtiölle. Yhteistyön käynnistyttyä yrityksen on helppo hyödyntää laskusaatavarahoitusta aina silloin kun tarvetta ilmenee.

Yritys toimittaa rahoitettavat laskut rahoitusyhtiölle yleensä verkkolaskuina. Kun rahoitusyhtiö ostaa laskun yritykseltä, lähtee yrityksen asiakkaalle rahoitusyhtiön lasku maksettavaksi.

Rahoitusyhtiö vähentää alkuperäisestä laskusta palvelukulut, kuten rahoitusprovision ja laskun käsittelymaksun, ja maksaa loput laskun summasta heti asiakkaansa tilille. Tämän jälkeen yrityksen asiakas eli laskun saaja vastaavasti maksaa laskun rahoitusyhtiölle sovitun maksuajan puitteissa. Näin toimien yritys saa muutettua laskut rahaksi heti ilman eräpäivän odotusta. Loppuasiakas maksaa laskun sovitun maksuajan mukaisesti rahoitusyhtiölle – ja jos ei syystä tai toisesta maksa, niin rahoitusyhtiö hoitaa velkomisen ja perinnän.

Mikä ero lasku rahoituksen ja factoringin välillä?

Factoring toimii samalla periaatteella kuin laskurahoitus, mutta factoring-palvelu on pitkäkestoisempi, joustava sopimus yrityksen ja rahoitusyhtiön välillä. Laskurahoituksessa on tyypillisesti kyse enemmänkin kertaluontoisesta rahoituksesta.

Toinen ero on se, että laskurahoituksessa rahoitusyhtiö kantaa luottoriskin. Factoring-rahoituksessa luottoriski jää tavallisesti yritykselle.

Laskurahoituksen edut

 • Rahoitusyhtiö kantaa luottoriskin
 • Koko rahoitussumma kerralla käyttöön (vrt. factoring-sopimuksella yleensä ensin noin 80 % ja loput vasta kun lasku on maksettu)

Factoringin edut

 • Pitkäkestoinen, joustava sopimus
 • Laskurahoitusta edullisempi hinta, useat rahoitusyhtiöt antavat yrityksen myös valita mitkä laskut se haluaa rahoitukseen

Yrityslaina, hyvä vaihtoehto laskurahoitukselle

Laskurahoitukselle ja factoring-rahoitukselle on olemassa myös varsin varteenotettava vaihtoehto – yrityslaina. Yrityslainaa on saatavana ilman vakuuksia ja rahat tulevat myös tässä tapauksessa nopeasti tilille, viimeistään seuraavana päivänä hyväksytyn lainapäätöksen saamisesta.

”Yrityslaina voi olla halvempi vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrityksellä on määrällisesti paljon laskuja, joita se haluaa rahoittaa.”

Yrityslainalla on monia etuja verrattuna laskurahoitukseen. Monet laskurahoitukseen keskittyneet yritykset veloittavat jokaisesta laskusta kertamaksun, kun taas yrityslainassa on pelkästään kiinteä kuukausimaksu, jonka voi maksaa pois ilman kertyviä lisäkuluja. Yrityslaina voikin olla halvempi vaihtoehto, esimerkiksi jos yrityksellä on määrällisesti paljon laskuja, joita se haluaa rahoittaa.

Rahoitusyhtiön myöntämä yrityslaina sopii hyvin monenlaisiin tarpeisiin, kuten kassanhallintaan, työntekijän palkkaamiseen, varaston kasvattamiseen, uuden projektin aloittamiseen, kalliimman lainan poismaksamiseen tai laskujen maksamiseen – se on siis hyvin monipuolinen vaihtoehto laskurahoitukselle.

pexels michael burrows 7129700

Tutustu CrediNord yrityslainaan

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen.

CrediNordilta voit saada yrityksellesi laskurahoitusta 1000 – 1 000 000 € ja yrityslainaa 1 000 – 10 000 000 €. Hakemuksen teet parissa minuutissa ja ensimmäiset lainatarjoukset saat heti – rahat ovat halutessasi yrityksen tilillä vuorokauden sisällä hyväksytystä lainapäätöksestä. Voit hakea laskurahoitusta tai yrityslainaa maksutta ilman sitoutumista rahoituksen ottamiseen.

CrediNordin kautta kilpailutettu yrityslaina on turvallinen, se ei sisällä piilokuluja ja sen voi maksaa pois koska tahansa ilman lisäkuluja. Lainaehdot ovat selkeästi näkyvissä.

CrediNordin yrityslainaan et tarvitse vakuuksia. Maksuaikaa lainalle saat 1 – 48 kuukautta.

 • Kuka voi käyttää laskurahoitusta?

  Laskurahoitusta voi käyttää Suomessa toimiva yritys, joka on laskuttamassa suomalaista asiakasta. Osa rahoitusyhtiöistä hyväksyy ostajina vain yrityksiä, toiset rahoitusyhtiöt hyväksyvät myös yksityisille osoitetut laskut. Laskurahoituksen hakijalla tulee olla nimenkirjoitusoikeus rahoitusta hakevaan yhtiöön ja yrityksellä on oltava tili suomalaisessa pankissa.

 • Mitä laskurahoitus maksaa?

  Laskurahoituksen hinta on tyypillisesti noin 2-10 prosenttia laskun loppusummasta. Pidemmissä factoring-sopimuksissa laskukohtaiset kulut voivat olla tätä pienempiä, varsinkin jos myyntilaskuissa on lyhyet maksuehdot. Factoring-sopimuksissa on kuitenkin yleensä käytössä vuosittainen sopimusmaksu laskukohtaisten kulujen lisäksi.

 • Kenelle laskurahoitus sopii?

  Laskurahoitus sopii eri toimialoilla toimiville yrityksille, esimerkiksi kaupan alan, palvelualan, rakennusalan ja teollisuuden yrityksille. Tämä rahoitustyyppi on suunnattu pienille ja keskisuurille Suomen kaupparekisteriin kuuluville henkilö- ja osakeyhtiöille – eli hyvin erilaisille yrityksille.

  Kaiken liiketoiminnan sujuvuuden kannalta hyvin tärkeää, että laskuttava yritys saa myynneistään maksut mahdollisimman nopeasti – tämä ei valitettavasti aina toteudu. Kassan kiertonopeuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota silloin, jos yrityksessä syntyy laskutettavaa harvoin ja laskut ovat isoja.

  Yrityksen liikevaihtoon verrattuna suuret laskut, harvakseltaan tapahtuva laskutus, jopa 90 päivän maksuehdot ja valitettavan yleiset maksuviiveet laskujen eräännyttyä ovat haasteellinen yhdistelmä monen yrityksen kassavirralle. Esimerkiksi monelle pienelle yritykselle voi olla hyvin kohtalokasta, kun myyntilaskujen maksut odottavat suuryritysasiakkaiden verkkaiseen tahtiin etenevällä reskontrakierroksella – laskurahoitus on tällaisiin tilanteisiin oiva apu.

 • Miksi valita laskurahoitus?

  Laskurahoitus on erittäin toimiva ratkaisu monen suomalaisen yrityksen pääoman ja kassavirran hallinnassa.

  Laskujen myynnin avulla yritys saa monta hyötyä:

  Myyntisaatavat tulevat heti laskutuspäivänä yrityksen tilille – summasta vähennetään ainoastaan kulut (yleensä rahoitusprovisio sekä laskunkäsittelymaksu).
  Rahoitusyhtiö hoitaa tarvittaessa myös ostamiensa laskujen velkomisen.
  Yritys voi saada rahoitusyhtiöltä apua myös nykyisten ja tulevien asiakkaiden luottokelpoisuuden arvioimiseksi

 • Mitä hyötyä laskurahoituksesta on?

  Laskurahoituksen hyödyt:

  – Myyntilaskujen saatavat tulevat heti yrityksen käyttöön

  – Laskujen velkominen ja perintä siirtyy rahoitusyhtiölle

  – Myös riski luottotappioista siirtyy rahoitusyhtiölle

  Esimerkiksi sesonkipainotteiselle yritykselle hyöty on huomattava, koska yritys voi käyttää laskurahoitusta joustavasti. Yritys voi myydä laskuja rahoitusyhtiölle yksitellen tai muutaman laskun erissä, aina taloudellisen tilanteen mukaan. Näin toimimalla sesonkikausiin painottuvan yrityksen rahoituksen suunnittelu helpottuu.

 • Milloin laskurahoitus ei ole kannattava vaihtoehto?

  Jos yrityksesi asiakkaat maksavat laskunsa aina ajoissa, laskuja kirjoitetaan määrällisesti vähän ja laskuilla on lyhyt maksuaika, yritykselläsi ei ehkä ole tarvetta laskurahoitukselle. Laskurahoitusta voi kuitenkin tarvittaessa käyttää myös esimerkiksi investointeihin, vaikka se on yleisemmin käytössä nimenomaan käyttöpääomarahoituksena – laskurahoituksen avulla voit saada yrityksesi käyttöön rahaa helposti ja ilman vakuuksia.

 • Minkälaisiin laskuihin laskurahoitusta ei voi käyttää?

  Rahoitettavat laskut tulee olla osoitettu suomalaiselle yritykselle (osa rahoitusyhtiöistä hyväksyy myös suomalaisille yksityishenkilöille osoitetut laskut).

  Laskurahoitusta ei voi käyttää ennakkolaskujen rahoittamiseen. Jos laskutettavan palvelun loppuun suorittaminen tai tavaran toimittaminen tapahtuu laskutuksen jälkeen, on kyse ennakkolaskusta. Laskujen rahoittaminen ei tällöin ole mahdollista, koska ennakkolaskutuksen hetkellä saatava ei ole vielä juridisesti vakuuskelpoinen. Saatava ansaitaan lopullisesti vasta silloin kun laskutettu palvelu on loppuun asti suoritettu tai myyty tavara on luovutettu asiakkaalle.

 • Millaisia kustannuksia laskurahoituksesta tulee?

  Laskurahoituksessa rahoitusyhtiö veloittaa tyypillisesti rahoitusprovision laskun loppusummasta sekä laskunkäsittelymaksun. Provision suuruuteen vaikuttavat laskun loppusumma, ostajayrityksen luottoluokitus sekä laskun maksuehto. Factoring-sopimuksista saatetaan veloittaa myös vuosimaksu.