Suosittu vaihtoehto pankin yritysrahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Kilpailuta laina
Helppo ja nopea hakemus

Lainan ottaminen osakeyhtiölle

Harva yritys pyörittää toimintaansa täysin ilman lainaa. Rahoituksen järjestäminen yritykselle on ratkaisevan tärkeää, oli kyseessä sitten nopea kassavaje tai pidempään suunniteltu hanke. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi, kuinka lainan ottaminen osakeyhtiölle tapahtuu. Käymme esimerkiksi läpi, kenellä on oikeus osakeyhtiössä hakea yhtiölle lainaa, kuinka osakas voi antaa lainaa osakeyhtiölle ja kuinka lainanottaminen osakeyhtiölle eroaa toiminimestä.

Lainan ottaminen osakeyhtiölle – mitä huomioida?

Osakeyhtiölle lainaa otettaessa on huomioitavaa, että osakeyhtiössä merkittävät päätökset suorittaa yhtiön hallitus. Pienessä osakeyhtiössä yrittäjä edustaa käytännössä samalla tapaa yritystä kuin toiminimenkin kohdalla. Tällöin yrittäjä yleensä itse on yhtiön hallituksen ainoa jäsen.

Yrityksen yhtiöjärjestyksestä ja kaupparekisteristä käy ilmi, kenellä yrityksessä on edustus ja allekirjoitusoikeus. Edustus ja allekirjoittamisoikeus on ratkaisevassa asemassa, kun osakeyhtiö on hakemassa lainaa yhtiölle. Lainaa ei voida myöntää, mikäli lainan hakijalla ei ole riittäviä valtuuksia lainan hakemiseen.

Kuinka lainan ottaminen osakeyhtiölle eroaa toiminimestä?

”toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista. Sen sijaan osakeyhtiön kohdalla vastuu on rajattu”

Yrityslainan ottaminen osakeyhtiölle eroaa tietyiltä osin toiminimeen verrattuna. Merkittävin ero osakeyhtiön ja toiminimen välillä on, että toisin kuin toiminimi, osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö. Suomeksi sanottuna, toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista. Sen sijaan osakeyhtiön kohdalla vastuu on rajattu, eli omistajat voivat menettää pahimmillaan vain omistusosuutensa yhtiöstä. Toiminimen kohdalla toiminimiyrittäjä edustaa aina itse yhtiötä. Sen sijaan osakeyhtiössä on aina voimassa oleva hallitus, joka suorittaa päätökset, sekä voi myöntää allekirjoitusoikeuden jollekin muulle yrityksessä olevalle.

pexels andrea piacquadio 840996

Kuka/ketkä osakeyhtiössä voivat ottaa lainaa yhtiölle?

Kuten todettua lainaa osakeyhtiölle voi hakea ainoastaan henkilö, jolla siihen on oikeus. Pääsääntöisesti hallituksen jäsenillä on allekirjoitusoikeus. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin myös määritellä, että yrityksen edustamiseen tarvitaan vähintään kaksi hallituksen jäsentä. Osakeyhtiössä edustamis- ja allekirjoitusoikeus voidaan myöntää myös hallituksen ulkopuolella oleville. Oikeus voidaan myöntää esimerkiksi tietylle osalle yrityksen johdosta, jotta tietyt prosessit, kuten esimerkiksi lainan ottaminen osakeyhtiölle voivat tapahtua jouhevammin

Mitä tarvitset kun haet lainaa osakeyhtiölle?

Kun olet hakemassa laina osakeyhtiölle, on tärkeää varmistua, että yrityksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot ovat rahoitusyhtiön saatavilla. Luotonantaja tekee arvionsa yrityksestä aina yrityksen viimeisimpiin tilinpäätöstietoihin perustuen ja mitä vanhemmat tilinpäätöstiedot on kyseessä, sitä vähemmän luotontarjoaja voi niiden tarjoamaan tietoon luottaa. Tämän vuoksi yrityksen on hyvä varmistaa, että tilinpäätöstiedot on toimitettu kaupparekisteriin ja ovat rahoitusyhtiön saatavilla.

”Luotonantaja tekee arvionsa yrityksestä aina yrityksen viimeisimpiin tilinpäätöstietoihin perustuen”

Mikäli viimeisimpiä tilinpäätöstietoja ei vielä ole kaupparekisterissä, on ne mahdollista toimittaa lainahakmeuksen yhteydessä, esimerkiksi lähettämällä sähköpostitse hakemuksen teon yhteydessä.

Mistä hakea osakeyhtiölle lainaa?

Osakeyhtiöllä, kuten muillakin yhtiömuodoilla on monia eri väyliä hakea yritysrahoitusta toiminnalleen. Se, mikä väylä sopii yritykselle parhaiten, riippuu aina yrityksestä ja rahoitustarpeesta. Osa väylistä sopii paremmin nopean rahoituksen hankkimiseen ja osa sopii paremmin tapauksissa, joissa yrityksellä ei ole kiirettä rahoituksen suhteen.  Seuraavaksi käsittelemmekin muutamia yritysten yleisesti käytössä olevista väylistä hakea lainaa.

pexels andrew neel 2312369 2

Pankkilaina

Perinteinen pankkilaina on säilynyt pitkään yritysten suosituimpana väylänä hakea rahoitusta. Pankkien tarjoama rahoitus yrityksille on lähes poikkeuksetta vakuudellista lainaa. Vakuudellinen laina tarkoittaa, että yrityksen tai yrittäjän on aina asetettava jokin reaalivakuus lainalle. Tyypillinen reaalivakuus on esimerkiksi yrittäjän tai yrityksen omistama kiinteistö.

Monelle yritykselle riittävien vakuuksien löytyminen voi kuitenkin olla haasteellista. Vakuuden vuoksi myös lainan käsittelyaika muodostuu usein pidemmäksi verrattuna vakuudettomaan lainaan. Viime vuosien aikana pankkeihin kohdistunut kiristynyt sääntely on aiheuttanut myös haasteita yritysten mahdollisuuksiin saada pankista rahoitusta. Etenkin pienemmät yritykset kohtaavat haasteita saada rahoitusta pankista. Usein haettu rahamäärä saadaan vain osittain, jolloin jäljelle jäävä rahoitusosuus on haettava muuta kautta.

Julkinen rahoitus

Julkinen rahoitus on myös yksi väylistä osakeyhtiölle hakea rahoitusta. Julkista rahoitusta tarjoaa Suomessa esimerkiksi Business Finland ja Finnvera. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi yrityksen kehitys- ja kasvuhankkeisiin ja kansainvälistymiseen.

Julkisen rahoituksen haasteena usein on, että rahoitusprosessi venyy yleensä erittäin pitkäksi. Hakemuksen ja liitteiden käsittely vie esimerkiksi Business Finlandin arvion mukaan keskimäärin noin 2 kuukautta. Tämän vuoksi moni yritys päätyy hakemaan rahoitusta muiden väylien kautta. Myöntävän rahoituspäätöksen saamiseksi yrityksen on myös täytettävä ehdot ja kriteerit, sekä toimitettavat vaadittavat liitteet sekä asiakirjat yrityksen toiminnasta.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudettomassa yrityslainassa on kyse nimensä mukaisesti yrityslainasta, johon ei tarvita vakuuksia. Reaalivakuuksia ei tarvita, vaan laina perustuu henkilötakaukseen. Koska selvitystä vakuuksista ei tarvita, on lainaprosessi myös yleensä huomattavasti nopeampi. Tämän vuoksi vakuudettomat yrityslainat ovat kasvattaneet yhä enemmän suosiotaan viimeisten vuosien aikana, erityisesti yrityksen nopeisiin ja lyhyempiaikaisiin lainatarpeisiin.

Vakuudeton yrityslaina on myös hakuprosessiltaan yritykselle huomattavasti kevyempi verrattuna vakuudelliseen lainaan. Lainan hakeminen tapahtuu verkossa ja yritys saa yleensä jo päivän sisällä hakemisesta tietää, kuinka paljon sen on mahdollista saada lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla.

pexels linkedin sales navigator 2182969

Laina osakkaalta osakeyhtiölle

Yrityslainan ottaminen osakeyhtiölle on mahdollista myös osakkaan kautta. Erityisesti yrityksen perustamis- ja alkamisvaiheessa osakkaat itse lainaavat rahaa osakeyhtiölle, koska rahoituksen saaminen muuta kautta on yleensä haastavaa.

Osakkaan lainan antamiseen osakeyhtiölle, ei pääsääntöisesti kohdistu erityisempiä rajoitteita. Yrityksen maksama korko tulkitaan osakkaan pääomatuloksi. Mikäli kuitenkin myönnettävä laina on täysin koroton tai mullaa tavalla eroaa voimakkaasta markkinaehtoisesta lainasta, pitää siitä tehdä selvitys. Koron ollessa selvästi markkinaehtoista korkoa voimakkaampi, voidaan se tulkita osakkaan peitellyksi osingoksi. Tämän vuoksi osakkaan on oltava tarkkana lainaehtojen kanssa, myöntäessään lainaa osakeyhtiölle, jossa on osakkaana.

Lainan ottaminen osakeyhtiölle osakkaalta, pitää pystyä osoittamaan yrityksen rahoitustilanteen kannalta välttämättömäksi. Mikäli näin ei ole, rinnastetaan laina osakkaan tekemäksi sijoitukseksi. Tällöin käyväksi koroksi määrittyy vastaavien sijoitusten korkotaso. Mikäli olet kiinnostunut tietämään tarkemmin osakkaan tarjoamasta lainasta osakeyhtiölle, tutustu artikkeliimme: Osakkaan lainat yhtiöltä ja yhtiölle.

CrediNordin kautta vakuudeton yrityslaina osakeyhtiölle

CrediNord kilpailuttaa vakuudettomat yrityslainat 250 000 euroon saakka. CrediNordin kautta kilpailutettu vakuudeton yrityslaina on henkilötakaukseen perustuva yrityslaina. Vakuudettoman yrityslainan etuina ovat erityisesti mm. lainaprosessin nopeus ja joustavuus. Yritys saa nopeammin lainatarjoukset sähköpostiinsa. Laina on myös milloin tahansa mahdollista maksaa etuajassa pois, eikä kulua tarvitse maksaa jäljelle jääviltä kuukausilta. Tämä tekee CrediNordin kautta kilpailutetusta vakuudettomasta yrityslainasta äärimmäisen joustavan vaihtoehdon yritysrahoitusta valittaessa.

Limiittilaskuri
Lainasumma
21000
Kuukausierä
Hae nyt

CrediNordin kilpailuttaman yrityslainan kulut

CrediNordin kautta kilpailetun yrityslainan kulut on luotu mahdollisimman yksikertaisiksi, jotta yrittäjän ja yrityksen on mahdollista nähdä hetkessä, kuinka paljon lainasta kokonaisuudessaan kertyy kustannuksia yritykselle. Kuukausikulu pitää sisällään kaikki lainaan liittyvät kulut, eikä kumppanimme peri erikseen mitään muita kuluja lainaan liittyen. Kuukausikulu on aina yrityskohtainen ja yritys saa tietää hetkessä oman kulunsa suuruuden täyttämällä lainahakemuksen kotisivujemme kautta.

Yleisiä käyttökohteita CrediNordin kautta kilpailetulle yrityslainalle

CrediNordin kautta haettua yritysrahoitusta voi käyttää monipuolisesti yrityksen erilaisiin tarpeisiin. Asiakkaidemme tyypillisiä käyttökohteita lainalle ovat muun muassa varastojen täydennys, uusien koneiden ja laitteiden hankinnat, toimitilan laajennukset, yleinen käyttöpääoma ja erilaiset kasvuinvestoinnit.

Maksa milloin tahansa pois ja säästä kuluissa

CrediNordin kanssa yhteistyötä tekevien lainanantajien laina on mahdollista maksaa milloin tahansa etuajassa pois. Kulua maksetaan vain niiltä kuukausilta, kun laina on yrityksen käytössä. Tämä tarkoittaa, että mikäli yritys maksaa lainan etuajassa pois, ei jäljelle jääviltä kuukausilta tarvitse maksaa kuluja ollenkaan. Tämän vuoksi CrediNordin kautta kilpailutettu vakuudeton yrityslaina on yksi markkinoiden joustavimmista rahoitusvaihtoehdoista yrityksille. Valitse CrediNord, kun haluat kilpailuttaa yritysrahoituksen nopeasti ja luotettavasti.

Lainaa eri tyyppisille ja kokoisille PK-yrityksille

CrediNordilla olemme erikoistuneita palvelemaan kaiken kokoisia ja tyyppisiä PK-yrityksiä suomessa. Olemme alle listanneet esimerkkejä siitä, minkä tyylisiä yrityksiä olemme rahoittaneet. Klikkaa ja lue lisää jos vaikkapa tunnistaisit kaltaisesi yrityksen alta.

 • Onko yritykseni mahdollista saada CrediNordilta lainaa?

  Palvelemme kotimaisia pk-yrityksiä niiden toimialaan ja kokoon katsomatta. Muutama minimikriteeri lainassamme kuitenkin on:

  • Yritys on ollut aktiivinen vähintään 6 kuukauden ajan.
  • Yrityksen ja takaajan päätoimisena toimipaikkana on Suomi
  • Yrityksen vuotuinen liikevaihto on vähintään 25 ooo euroa
 • Mihin käyttötarkoitukseen osakeyhtiö voi saada lainaa CrediNordilta?

  CrediNord tarjoaa yrityslainaa kaikkiin yrityksen liiketoimintaan liittyviin rahoitustarpeisiin. Tyypillisiä rahoituskohteita asiakkaillamme on mm. kausivaihteluiden tasoittaminen, varaston täydentäminen ja käyttöpääoman vahvistaminen.

 • Miten hakea yrityslainaa osakeyhtiölle?

  CrediNordin yrityslainan hakeminen on nopeaa ja helppoa. Lainan hakeminen tapahtuu tåäyttämällä lainahakemus osoitteessa credinord.com. Hakemuksen täyttämiseen kuluu noin minuutin verran aikaa ja luottotiimimme käsittelee saapuvat hakemukset arkisin tunnin sisällä niiden vastaanottamisesta.