Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Maksa pois myös etuajassa – ilman lisäkuluja
Kilpailuta laina
Helppo ja nopea hakemus
Viimeksi muokattu:

Lainaa uudelle yritykselle

Uudella yrityksellä yksi suurimmista haasteista on riittävän rahoituksen järjestäminen. Toiminnan alussa kuluja usein riittää mielin määrin, mutta samaan aikaan asiakkailta ei vielä saada merkittävästi tuloja. Tämä ongelma yrityksen on pystyttävä ratkaisemaan, jotta yritys selviytyy toimintansa ensimmäisistä vuosista ja pystyy vakauttamaan toimintansa. On usein kuitenkin haastavaa saada lainaa uudelle yritykselle.

On ehdottoman tärkeää koko kansantalouden kannalta, että potentiaalia omaaville uusille yrityksille pystytään järjestämään rahoitusta. Tässä artikkelissa käymmekin tarkemmin uuden yrityksen rahoitusta, minkälaisia vaihtoehtoja sillä on järjestää rahoitusta ja minkälaisia tarpeita ja haasteita se kohtaa tyypillisesti rahoituksessa.

Uuden yrityksen rahoitustarpeita

 • Markkinointi. Toimintansa alkuvaiheessa olevalla yrityksellä yksi keskeisimmistä tavoitteista on asiakaspohjan luominen. Alussa yrityksellä ei ole tunnettavuutta ja ensimmäiset vuodet tyypillisesti menevätkin yrityksen brändin rakentamiseen ja yrityksen tunnettavuuden kasvattamiseen. Yrityksellä ei kuitenkaan ole yleensä vielä riittävää tulorahoitusta markkinointikulujen kattamiseen, jolloin siihen tarvitaan usein rahoitusta.
 • Koneet, laitteet ja ajoneuvot. Varsinkin valmistavalle yritykselle toiminnan kannalta välttämättömien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen hankinta vaatii suuria määriä pääomaa. Yrityksen kannattaa myös harkita, voisiko osan laitteista ja ajoneuvoista hankkia leasingilla. Leasing on monesti pitkällä tähtäimellä hintava tapa rahoittaa ajoneuvoja, mutta toiminnan alussa leasingin suurin etu on, että se vaatii yritykseltä vähemmän pääomaa.
 • Varaston hankinta. Eritysesti jälleenmyyntiä tai tukkukauppaa pyörittävän yrityksen on kasattava alkuvarasto toiminnan pyörittämistä varten. Toiminnan laajuudesta riippuen, voi varaston hankkiminen olla erittäin huomattava menoerä toimintansa alkuvaiheessa olevalle yritykselle.
 • Toimitilojen hankinta. Omien toimitilojen hankinta on yritykselle aina iso investointi, erityisesti toiminnan alkuvuosina. Tästä johtuen moni alkuvaiheessa oleva yritys valitsee ratkaisuksi toimitilan vuokraamisen, sillä se sitoo yritykseltä vähemmän pääomia.

Vakuudetonta vai vakuudellista yrityslainaa?

Moni uudempi yritys pohtiessaan vaihtoehtoja yrityksen rahoitukseen, saattaa yritys pohtia kumpi olisi yritykselle parempi vaihtoehto, vakuudeton vai vakuudellinen yrityslaina. Sekä vakuudellisessa, että vakuudettomassa yrityslainassa on omat hyvät puolensa.

Pankeista saatava vakuudellinen yrityslaina on yritykselle hyvä vaihtoehto, kun sen rahoitustarve on pitkäaikainen ja kyse on suuresta rahoitustarpeesta. Yrityksellä on kuitenkin oltava asettaa riittävät reaalivakuudet lainaa vastaan, mikä on monelle uudelle yritykselle erittäin haastavaa. Pankki myös antaa suurta painoarvoa yrityksen liiketoimintahistorialle, jota uudelta yritykseltä alussa löytyy vain lyhyeltä aikaa. Tällöin suureen rooliin nousee yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja liiketoimintamallin toimivuuden osoittaminen pankille.

Vakuudettoman yrityslainan suurimpia etuja on, että se ei nimensä mukaisesti vaadi yritykseltä lainkaan reaalivakuuksia, vaan vakuudeton yrityslaina perustuu henkilötakaukseen. Tämä mahdollistaa yrityslainan saannin myös yrityksille, joilla ei ole asettaa omaisuutta lainan vakuudeksi. Vakuudeton yrityslaina on myös prosessiltaan huomattavasti nopeampi ja ketterämpi verrattuna vakuudelliseen lainaa. Tämä siitä syystä, että vakuudettoman lainan kohdalla hakijan ei tarvitse toimittaa selvitystä vakuudesta, eikä luotonantajan tarvitse käydä asetettavia vakuuksia läpi.

Tästä johtuen vakuudeton yrityslaina sopii erinomaisesti yrityksen lyhyempiaikaisiin rahoitustarpeisiin ja tilanteisiin, joissa rahoitus on oltava nopeasti valmiina. Lue tästä yhden asiakkaamme kokemus, kuinka vakuudeton yrityslaina vauhditti yrityksen kasvua.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Miksi monet uudet yritykset hakevat vakuudetonta yrityslainaa?

Kuten todettua, vakuudettoman yrityslainan yhtenä eduista on se, että se ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia. Tämän vuoksi se on erityisesti monien uusien yritysten suosiossa, koska niillä ei tyypillisesti ole asettaa lainaa vastaan aina riittäviä vakuuksia. Vakuudeton yrityslaina perustuu reaalivakuuden sijaan henkilötakaukseen. Henkilötakaaja toimii tyypillisesti yrittäjä itse tai muu vastuuasemassa oleva yrityksen jäsen.

Vakuudeton yrityslaina sopii myös nopeutensa ja joustavuutensa suhteen erinomaisesti uusille yrityksille. Toimintansa alkuvaiheessa olevalla yrityksellä moni rahoitustarpeista saattaa iskeä hyvinkin nopeasti, jonka vuoksi sillä on oltava väylä hankkia rahoitusta nopeasti ja helposti. Tällaisia rahoitustarpeita saattaa olla esimerkiksi yllättävät verosuoritukset, yllättävät viivästykset esimerkiksi lupa-asioissa, sekä yllättävät suuret tilaukset, joihin yrityksen varasto ei pysty vastaamaan. Muun muassa nämä tekijät voivat aiheuttaa yritykselle nopean rahoitustarpeen.

Vakuudeton yrityslaina tarjoaa myös reilusti joustavuutta. CrediNordin vakuudeton yrityslaina on esimerkiksi mahdollista maksaa milloin tahansa etuajassa pois ja täysin kuluitta. Mikäli yritys siis odottaa esimerkiksi uutta pidempiaikaista rahoitusta pankista, toimii vakuudeton yrityslaina erinomaisesti tuona siirtymäaikana. Kun uusi rahoitus on varmistunut, yritys voi maksaa lainansa saman tien pois kuluitta.

Miten paljon uuden yrityksen on mahdollista saada lainaa?

Se, kuinka paljon uusi yritys voi saada lainaa riippuu monesta tekijästä. Mikäli yritys hakee vakuudellista lainaa pankista ja sillä on asettaa vakuudet lainalle, voi se saada vakuuksiin suhteutettuna hyvinkin paljon lainaa. Pankin riski on aina rajattu, kunhan vain lainan vakuudet ovat riittävät. Tyypillisesti uudella yrityksellä on kuitenkin antaa rajalliset vakuudet, jolloin myönnettävään lainasummaan vaikutta mm. yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja siihen mennessä kertynyt liiketoimintahistoria.

Koska vakuudettomassa yrityslainassa ei ole reaalivakuuksia, perustuu myönnettävään lainasummaan muihin tekijöihin. Lainantarjoaja luo yrityksestä taloudellisen kokonaisarvion, joka vaikuttaa, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa. Arvioon vaikuttaa mm. yrityksen luottoluokitus, maksukäyttäytyminen, velkaisuus ja yrityksen toimiala. Yrityksen toimialalla voi olla rahoitusyhtiölle suurtakin merkitystä, koska tietyt toimialat mielletään yleisesti riskipitoisempina, kuin toiset. Yleinen kriteeri on myös lainan suhteuttaminen yrityksen sen hetken liikevaihtoon. CrediNord esimerkiksi tarjoaa yrityksille lainaa keskimääräisesti noin 10–12 % suhteutettuna yrityksen koko vuoden liikevaihtoon nähden.

Yrityslainaa uudelle yritykselle

Seuraavaksi käsittelemme tarkemmin lisää asioita, jotka uuden yrityksen on hyvä muistaa hakiessaan yrityslainaa toiminnalleen.

Mitä tarvitaan, kun uusi yritys hakee lainaa?

Lainaprosessi alkaa lainahakemuksen täyttämisellä. Lainahakemus on aina hyvä täyttää huolellisesti. Virhe esimerkiksi takaajan henkilötunnuksessa tai yrityksen y-tunnuksessa voi tarkoittaa, että luotonantaja ei pysty käsittelemään hakemusta, koska henkilötunnusta tai y-tunnusta ei pystytä todentamaan varmaksi.

Yrityksen on myös hyvä varmistaa, onko yrityksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot päivittyneet kaupparekisteriin. Mikäli yrityksen viimeisimmät saatavilla olevat tilinpäätöstiedot ovat vanhentuneita, ei rahoituslaitos pysty tekemään yrityksestä ajantasaista arviota, sen taloudellisesta tilanteesta. Tästä johtuen yrityksen on aina varmistettava, että luotonantajalla on käytössään aina mahdollisimman tuoreet tilinpäätöstiedot. Yritys voi myös lähettää lainanhaun yhteydessä liitteet, mikäli haluaa asian varmistaa. On myös hyvä muistaa, että toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden kohdalla, tilinpäätöstietoja ei pääsääntöisesti löydy kaupparekisteristä. Tällöin tiedot aina kannattaa liittää lainahakemuksen oheen.

Näin yrityksen lainahakemus arvioidaan

Kun yritys on täyttänyt ja lähettänyt lainahakemuksen, siirtyy se CrediNordin luottotiimin käsittelyyn. Käsittelemme meille saapuvat lainahakemukset arkisin tunnin sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Luottotiimi tekee arvion yrityksen taloudellisesta tilasta, sekä takaisinmaksukyvystä. Arvioon vaikuttavat mm. yrityksen luottoluokitus, velkaisuus ja maksukäyttäytyminen. Kun luottotiimi on tehnyt arvion kuinka paljon lainaa voidaan yritykselle myöntää ja minkälaisella hinnoittelulla, lähetämme yritykselle linkin lainatarjoukseen sähköpostitse. Yritys voi allekirjoittaa lainahakemuksen sähköisesti, jonka jälkeen siirrämme lainan yritykselle.

Minimivaatimukset CrediNordin yrityslainalle

CrediNord tarjoaa pk-yrityksille rahoitusratkaisuja yrityksen toimialaan tai kokoon katsomatta. Muutamia minimikriteerejä meillä kuitenkin on, jotka yrityksen on lainaa saadakseen täytettävä. CrediNordin yrityslainan minimivaatimukset ovat:

 • Yrityksellä taikka takaajalla ei ole voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä.
 • Yrityksen liikevaihto vähintään 15 000 euroa.
 • Yritys on ollut aktiivisesti toiminnassa vähintään 12 kuukautta.

Näin haet CrediNordin yrityslainaa uudelle yritykselle

Yritysrahoituksen kilpailuttaminen CrediNordin kautta tapahtuu täyttämällä lainahakemus osoitteessa credinord.com. Hakemukseen täytetään yrityksen ja takaajan perustiedot, kuinka paljon lainaa yritys on hakemassa, minkälaisella laina-ajalla ja mikä lainan käyttötarkoitus on. Hakemuksen tekeminen vie yritykseltä vain minuutin verran aikaa.

Käsittelemme aukiolon aikana saapuneet hakemukset tunnin sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Luottotiimimme tekee arvion yrityksestä, sekä siitä, kuinka paljon ja minkälaisella hinnoittelulla yritykselle voidaan myöntää lainaa. Yritys saa linkin lainatarjoukseen sähköpostitse. Lainatarjouksesta yritys näkee helposti mm. lainan hinnoittelun, sekä yleiset ehdot.

Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen voi yritys allekirjoittaa sen sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu ja yrityksen pankkitili vahvistettu, siirrämme rahat välittömästi yritykselle. Parhaimmillaan laina maksetaan yrityksen tilille jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Mitä muita rahoitusvaihtoehtoja uudella yrityksellä on?

Seuraavaksi käsittelemme lyhyesti muita vaihtoehtoja uuden yrityksen rahoittamiseen vakuudettoman yrityslainan lisäksi.

Pankkilaina

Alkuvaiheen yrityksen hakiessa rahoitusta toiminnalleen, tulee usein luonnollisesti pankki ensimmäiseksi mieleen. Pankin tarjoama rahoitus yrityksille kohdistuu kuitenkin pääasiassa varttuneempiin ja suurempikokoisiin yrityksiin, joilla lainatarve on isompi. Tämä siitä syystä, että pienemmät yritykset eivät ole useinkaan pankille kannattavia, ja kiristyneen sääntelyn vuoksi, vasta toiminnan aloittaneet yritykset ovat usein pankille liian riskisiä kohteita. Tämän vuoksi toimintansa alkuvaiheessa olevan yrityksen on varauduttava kielteiseen päätökseen, hakiessaan toiminnalle rahoitusta perinteisestä pankista.

Finnvera

Finnvera on yksi valtion tahoista, joka tarjoaa yrityksille julkista rahoitusta. Rahoitus voi olla lainamuotoista tai toimia takauksena. Finnvera tarjoaa rahoitusta yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koska Finnveran tarjoama rahoitus on luonteeltaan julkista rahoitusta, on lainaprosessi myös hieman jäykempi. Tästä syystä yrityksen on aina oltava kärsivällinen ja valmistauduttava pidempään prosessiin hakiessaan lainaa tai lainan takausta Finnveran kautta.

Business Finland

Toinen merkittävistä valtion tahoista, joka tarjoaa julkista rahoitusta ja tukea yrityksille on Business Finland. Business Finland on keskittynyt tukemaan yritysten innovaatioita ja kansainvälistymistä. Kuten mainittua Finnveran kohdalla, myös Business Finlandin kohdalla kyse on julkisesta rahoituksesta, josta johtuen rahoitusprosessi on luonteeltaan jäykähkö. Business Finland ilmoittaa itse hakemusten käsittelyajaksi noin kuukauden.

Osakeanti, Leader-rahoitus ja yksityiset pääomasijoittajat

Osakeannilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö tarjoaa uusia osakkeita markkinoille tai luovuttaa nykyisiä hallussa olevia osakkeitaan. Koska osakeannilla kerättävä rahoitus on yritykselle omaa pääomaa, ei sitä näin ollen tarvitse maksaa takaisin, toisin kuin vieraan pääoman kohdalla.

Leader-rahoitus on tarkoitettu maaseudulla toimiville yrityksille erilaisiin investointihankkeisiin, uuden toiminnan perustamiseen ja muihin kehittämishankkeisiin. Leader-rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhteisöjä, yrityksiä ja alueellista elinvoimaa paikallisesti. Rahoituksesta vastaa 54 paikallista kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää.

Yhä useampi lupaava alkuvaiheen yritys saa osan rahoituksestaan yksityisiltä pääomasijoittajilta, joihin viitataan usein termillä enkelisijoittaja.Enkelisijoittajat sijoittavat yleensä alkuvaiheessa oleviin, ei listattuihin yrityksiin. Enkelisijoittaja ei tuo tyypillisesti pelkästään pääomaa yritykseen, vaan myös henkilökohtaista osaamistaan. Enkelisijoittaja omaa tyypillisesti vahvaa kokemusta yrityselämästä ja sitä kautta tuo alkuvaiheen yritykseen arvokasta kokemusta ja kontaktejaan.

Tarkemmin oheisista rahoitustavoista voit lukea artikkelistamme: Osakeanti, Leader-rahoitus ja yksityiset pääomasijoittajat,

 • Voiko uusi yritys saada lainaa?

  Ehdottomasti. CrediNordilta lainan voi kilpailuttaa myös toimintansa alkuvaiheessa oleva yritys. Emme myöskään edellytä, että yrityksen olisi oltava voitollinen. Lainahakemuksen täyttäminen on nopeaa ja helppoa. Aina on kannattavaa tehdä hakemus ja katsoa, minkälaisen tarjouksen voi saada, koska tarjous ei sido yritystä mihinkään.

 • Vaaditaanko uudelta yritykseltä vakuuksia?

  Pankista lainaa hakiessaan uuden yrityksen tarvitsee pääsääntöisesti aina asettaa reaalivakuuksia lainaa vastaan. Sen sijaan vakuudettoman yrityslainan kohdalla lainalle ei vaadi reaalisvakuuksia, vaan laina perustuu henkilötakaukseen. Sen vuoksi se sopii erinomaisesti toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille.