Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Maksa pois myös etuajassa – ilman lisäkuluja
Kilpailuta laina
Helppo ja nopea hakemus

Kasvuyrityksen rahoitus

Rahoitus on kasvuyritykselle kaikki kaikessa. Ilman tarvittavaa rahoitusta on yrityksen äärimmäisen vaikea kasvaa haluamallaan tavalla. Tästä johtuen riittävän rahoituksen varmistaminen on yksi kasvun edellytyksistä. Riittämätön rahoitus onkin yksi yleisimmistä kasvun pullonkauloista, joita yritykset kohtaavat. Tässä artikkelissa käymme läpi tarkemmin kasvuyrityksen rahoitusta, minkälaisia rahoitustarpeita ne kohtaavat ja kuinka järjestää tarvittava rahoitus.

Mitä ottaa huomioon kasvuyrityksen rahoituksessa

Kasvuyrityksen rahoitus eroaa tietyltä osin muiden yritysten rahoituksesta. Yrityksen tavoitellessa kovaa kasvua, tarkoittaa se myös, että yrityksen investoinnit ja menot kasvaa kovaa tahtia. Perinteisellä ja hitaammin kasvavalla yrityksellä on mahdollisuus kerätä hankintoihin vaadittavaa rahaa tulorahoituksen avulla. Kasvuyrityksellä ei kuitenkaan tyypillisesti löydy riittävästi tulorahoitusta, jolla pystyttäisiin vastaamaan kasvaviin kuluihin ja investointitarpeisiin.

Hallittu kasvu helpottaa kasvuyrityksen rahoitusta

Nopeasti kasvavan yrityksen on myös kyettävä hallitsemaan kasvuaan, joka helpottaa samalla myös rahoitusta. Kasvu vaatii yritykseltä uutta henkilöstöä, järjestelmiä ja laitteistoa, sekä muita investointeja. Kun kasvu pidetään hallittuna, on rekrytointiin enemmän aikaa, järjestelmiä ja laitteistoa voidaan päivittää porrastetusti. Kasvuyrityksen rahoitus pystytään siten järjestämään paremmin, kun kasvu on hallittua.

Kannattavuus ja kasvu

Kasvavan yrityksen on hyvä tarkkailla myös jatkuvasti kannattavuuttaan. Kasvua haetaan usein kannattavuuden kustannuksella ja tietyin paikoin näin voidaankin toimia, mutta ei loputtomasti. Kannattavuus ja kasvu on nimittäin mahdollista myös yhdistää, jolloin yritys pystyy hyödyntämään toiminnan tulorahoitusta kasvun rahoittamiseen. Mikäli kasvu kiihtyy hallitsemattomasti ja yritys tekee voimakkaasti tappiota, voi yritys kohdata maksuvalmiushaasteita ja ajaa pahimmillaan itsensä kriisiin. Kannattavuus auttaa myös pitämään yrityksen maksuvalmiutta yllä. Kiinnitä siis erityistä huomio yrityksen kassavirtaan. Lue artikkelistamme lisää yrityksen tyypillisistä kassavirtaongelmista ja kuinka välttää ne: Kuinka välttää yrityksen kassavirtaongelmat – 7 vinkkiä.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Kasvuyrityksen rahoitustarpeet

Nopeasti kasvavalla yrityksellä tyypillisesti myös kulut kasvavat kasvun mukana. On rekrytoitava lisää henkilökuntaa, markkinoitava, kehitettävä tuotetta jatkuvasti eteenpäin ja varmistettava, että yrityksellä on sellaiset järjestelmät käytössä, jotka mahdollistavat skaalauksen. Seuraavaksi lisää kasvuyrityksen rahoitustarpeista.

Tuotekehitys

Tuotekehitykseen kuluu tyypillisesti alkuvaiheen kasvuyritykseltä huomattavasti resursseja. Usein tuotteen kehitystyöhön kuluu jopa vuosien ajan resursseja, ennen kuin tuotteesta saadaan todellisia myyntituloja. Tuotekehitys jatkuu yleensä kiivaana myös tuotteen markkinoille lanseeraamisen jälkeen. Tuotetta kehitetään ja jalostetaan asiakkailta saadun palautteen mukaan yhä paremmaksi.

Yrityksen ottama ulkopuolinen rahoitus tuotekehitystä varten rasittaa yritystä usein pitkän aikaa myös tuotteen markkinoille lanseerauksen jälkeen. Mikäli tuote ei menestykään odotetun laisesti, voi tuotekehitykseen uponneet resurssit pahimmassa tapauksessa kaataa yrityksen.

Kapasiteetin kasvattaminen

Kapasiteetin kasvattaminen on monelle erityisesti valmistavalle yritykselle jatkuva ongelma. Yrityksen tuote on kunnossa ja tilauksia riittäisi yllin kyllin, mutta kapasiteetti ei vain pysy kysynnän perässä. Kapasiteetin kasvattaminen ei kuitenkaan tapahdu käden käänteessä, vaan vie reilusti aikaa ja resursseja. Usein kapasiteettiä rajoittavat tuotantotilat, varastotilat, laitteet ja koneet.

Tuotantotilan päivittäminen tai uuden rakentaminen on rahaa vaativa projekti, sekä vie paljon aikaa. Laitteiden ja koneiden hankkiminen ja päivittäminen voi sen sijaan onnistua nopeastikin, mutta myös ne sitovat itseensä suuria määriä yrityksen resursseja.

Kapasiteettia kasvattaessa yrityksen on kuitenkin jatkuvasti tarkkailtava kysynnän kehitystä ja trendejä. Mikäli kysyntä ei vastaakaan odotuksia, voi suuret uudet toimitilat ja koneet osoittautua liian suureksi menoeräksi yritykselle. Toisaalta kysynnän voimakkaaseen kasvuun on yrityksen reagoitava mahdollisimman nopeasti, jotta siihen voidaan vastata ja hyödyntää se.

Lisähenkilöstön rekrytointi

Henkilöstön rekrytointi on nopeasti kasvavalle yritykselle, yksi haasteellisimmista asioista. Sopivien ja ammattitaitoisten ihmisten rekrytointi on haastavaa ja resursseja kuluttavaa. Huippuosaajien houkuttelu yritykseen ei ole helppoa, eikä edullista. Yrityksellä ei kuitenkaan myöskään ole varaa kaventaa rekrytoinnin resursseista, koska virherekrytoinnit voivat tulla yritykselle monin verroin kalliimmaksi.

Mikäli kyseessä on yrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on hyvä tutustua tarkkaan, mitä velvollisuuksia se yrittäjälle tuo ja mitä seikkoja prosessissa tulisi ottaa huomioon. Olemme käsitelleet työntekijän palkanmaksuun ja lomapäiviin liittyviä aiheita artikkeleissamme: Työntekijän palkan maksaminen ja Pyhäpäivät ja pyhäpäivien palkka.

Myynti ja markkinointi

Joidenkin tuotteiden kohdalla kysyntä on valtavaa, vaikka yritys ei niitä juurikaan markkinoisi. Yleensä näin ei kuitenkaan ole. Varsinkin alkuvaiheessa olevalle yritykselle ja sen tuotteille ja palveluille täytyy hankkia näkyvyyttä markkinoinnin kautta. Vaikka kyseessä olisi varttuneempikin yritys, vaatii uusi tuote tyypillisesti aina markkinointia. Ongelma varsinkin alkuvaiheen yrityksille on rahoituksen löytyminen markkinointia varten. Yrityksen ja sen tuotteiden esiin tuominen on elintärkeää toimintansa alkuvaiheessa olevalle yritykselle, muuta samaan aikaan ne kohtaavat myös suurimmat rahoitushaasteet. Tulorahoitusta ei yrityksellä saata juurikaan olla, jolloin lisärahoitus on tyypillisesti haettava ulkopuolelta.

Kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehtoja

Kasvuyrityksen rahoitus ja siten kasvun mahdollistaminen ovat myös yhteiskunnan osalta merkittävässä roolissa. Seuraavaksi käsittelemmekin tiettyjä suosittuja kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehtoja

Julkinen rahoitus

Suomessa kasvuyrityksillä on laajat mahdollisuudet hakea julkista rahoitusta. Rahoitusta voidaan hakea esimerkiksi kehityshankkeisiin, kansainvälistymiseen, sekä erilaisiin projekteihin. Julkista rahoitusta suomessa tarjoavat muun muassa Business Finland ja Finnvera. Julkisten rahoitusyhtiöiden tehtävänä on vahvistaa ja luoda kotimaisten yritysten mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Julkinen rahoitus on yritykselle usein suhteellisen edullista, mutta prosessi sen saamiseksi on tyypillisesti hidas. Esimerkiksi Business Finland ilmoittaa hakemusten käsittelyajaksi noin kaksi kuukautta, joka voi olla kasvuyrityksen tarpeisiin liian pitkä aika. Lisäksi rahoituksen saajan on täytettävä aina vaadittava ehdot, jotta yritykselle voidaan myöntää rahoitusta.

Vakuudellinen yrityslaina

Pankkien myöntämä rahoitus yritykselle on tyypillisesti aina vakuudellista. Vakuudellisessa lainassa yritys tai yrittäjä asettaa lainalle reaalivakuuden, kuten kiinteistön. Vakuuksien avulla pankki voi tarjota lainaa suhteellisen edullisesti. Kasvuyritysten haasteena kuitenkin usein on, että niillä ei ole asettaa riittäviä vakuuksia lainan saamiseksi. Lisäksi yrityksellä ei ole näyttää tyypillisesti pitkää liiketoimintahistoriaa, joka tuo lisää haasteita. Vakuuksien vuoksi se on prosessiltaan myös kankea, koska pankin tarvitsee arvioida vakuudeksi asetettu reaalivakuus ja sen riittävyys.

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudettomalla yrityslainalla tarkoitetaan lainaa, johon ei vaadita reaalivakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Koska laina ei vaadi reaalivakuuksia, voidaan lainaprosessista luoda huomattavasti nopeampi ja sujuvampi perinteiseen vakuudelliseen lainaan verrattuna. Parhaimmillaan yritys saa rahoituksen käyttöönsä jo saman päivän aikana lainan hakemisesta. Tästä johtuen vakuudeton yrityslaina on osa monen kasvuyrityksen rahoitusta, sillä se sopii erityisesti yrityksen nopeisiin ja tilapäisiin rahoitustarpeisiin. Yrityksellä ei monessakaan tilanteessa saata olla aikaa odotella viikkoja tai kuukausi rahoituksen järjestymistä, vaan rahoitus on saatava välittömästi käyttöön.

CrediNordin vakuuden yrityslaina kasvuyritykselle

CrediNord on kotimainen rahoitusyhtiö, joka tarjoaa vakuudetonta yrityslainaa 100 000 euroon asti. Yrityslainamme eivät vaadi reaalivakuuksia, vaan ne perustuvat henkilötakaukseen. Yrityslainamme ehdottomia etuja ovat lainaprosessin nopeus, kulujen yksinkertaisuus ja mahdollisuus maksaa laina milloin tahansa etuajassa pois. Tämän vuoksi ne sopivat erinomaisesti osaksi kasvuyrityksen rahoitusta.

CrediNordin yrityslaina perustuu kiinteään kuukausikuluun. Kaikki lainaan liittyvät kulut sisältyvät yhteen kuluun, emmekä peri erikseen avausmaksuja, emmekä muita piilokuluja. Kulua yritys maksaa vain siltä ajalta, kun laina on yrityksen käytössä. Tällöin, mikäli yritys maksaa lainansa etuajassa takaisin, ei yrityksen tarvitse suorittaa kulua jäljelle jääviltä kuukausilta.

Lainaa on mahdollista hakea kotisivujemme kautta täyttämällä lainahakemus. Käsittelemme hakemuksen arkisin tunnin sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, voi se allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu ja pankkitili vahvistettu, lähetämme rahat välittömästi matkaan.

  • Kuinka hakea CrediNordin vakuudetonta yrityslainaa

    CrediNordin vakuudettoman yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemus kotisivujemme kautta. Hakemukseen yritys täyttää perustiedot yrityksestä, sekä takaajasta, lainan määrän, laina-ajan, sekä lainan käyttötarkoituksen. Mikäli yritykselle voidaan myöntää lainaa, saa yritys lainatarjouksen. Lainatarjous allekirjoitetaan sähköisesti.

  • Minkälaisella laina-ajalla CrediNord myöntää lainaa?

    Myönnämme yrityslainaa 1-48 kuukauden maksuajalla. Yrityksellä on milloin tahansa mahdollisuus myös maksaa laina etuajassa täysin kuluitta pois.

  • Mistä CrediNordin yrityslainan kulut muodostuvat?

    CrediNordin vakuudeton yrityslaina perustuu kiinteään kuukausikuluun. Kulu on aina yrityskohtainen ja perustuu arvioon yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yritys näkee oman kuukausikulun suuruuden saamastaan lainatarjouksesta. Yritys maksaa kulua ainoastaan niiltä kuukausilta, kun laina on yrityksen käytössä.