Joukkorahoitus yritykselle

Mitä yrityksen joukkorahoituksella tarkoitetaan?

Joukkorahoitus on kasvattanut viime vuosien aikana suosiotaan yhtenä yrityksen rahoitusmuotona. Joukkorahoituksessa yritys hakee joukkorahoituspalvelun kautta lainaa ja pääsevät tarkastelemaan yrityksen lainahakemusta ja päättävät ryhtyvätkö rahoittamaan yritystä. Koko lainasumman rahoittamiseen voi osallistua kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia eri sijoittajia, kukin erilaisilla summilla. Joukkorahoituksessa palveluntarjoajan merkitys on suuri, koska palveluntarjoaja yhdistää kiinnostuneet sijoittajat ja yrityksen lainatarpeen.

Suuryritysten voidaan sanoa käyttäneen joukkorahoitusta jo pitkään joukkovelkakirjojen muodossa. Suuryritysten liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat toimivat käytännössä samalla periaatteella, kuin nykyaikainen joukkorahoitus. Suurimpana erona on, että joukkorahoitus sopii myös pienille ja keskisuurille yrityksille, toisin kuin joukkovelkakirjojen liikkeelle laskeminen. Joukkorahoituksen lisäksi hyvä rahoituksen muoto pienelle ja keskisuurelle yrityksille on yrityslaina, jonka voi kilpailuttaa jopa 15 eri rahoituslaitoksella CrediNordin kautta.

Kuinka yrityksen joukkorahoitus toimii?

Yritykselle joukkorahoitus prosessina lähtee liikenteeseen itselleen sopivan palveluntarjoajan etsinnällä. Palveluntarjoajissa voi olla eroa esimerkiksi kuinka suuria lainoja niiden alustojen kautta on mahdollista hakea ja kuinka suosittu alusta se on yritysten ja sijoittajien keskuudessa.

Kun yritys on löytänyt itselleen sopivan palveluntarjoajan, tekee yritys lainahakemuksen palveluntarjoajalle. Hakemuksessa on selvitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kuten viimeisimmät tilinpäätöstiedot, sekä lisätietoja tulevasta rahoitettavasta investoinnista. Yritys myös ilmoittaa haettavan lainan summan, laina-ajan ja korkoprosentin. Palveluntarjoaja käy hakemuksen ja sen liitteet läpi, jonka jälkeen tekee arvion yrityksestä. Mikäli kaikki on kunnossa ja rahoitustarve tarpeeksi perusteltu, julkaistaan yrityksen lainahakemus palveluntarjoajan sivuilla.  Tämän jälkeen sijoittajat katsovat yrityksen hakemuksen läpi ja voivat ryhtyä halutessaan rahoittamaan yhtiötä.

Milloin joukkorahoitus saattaisi olla sopiva vaihtoehto yritykselle?

Joukkorahoitusta voidaan hyödyntää monenlaiseen rahoitustarpeeseen. Yksi yleisimmistä kohteista joukkorahoitukselle on usein toimia ns. täydentävänä rahoituksena. Kyse on usein tietystä suuremmasta hankkeesta tai investoinnista, mutta yritys ei ole saanut kokonaan tarvittavaa rahoitusta esimerkiksi pankista, jolloin puuttuva rahoitus hankitaan muuta kautta, kuten joukkorahoituksella. Vaikka joukkorahoituksen yleisempänä käyttökohteena on toimia täydentävänä rahoituksena, voidaan sillä rahoittaa kokonaan myös suuria investointeja. Mikäli yrityksellä on kuitenkin nopea tarve rahoitukselle, esimerkiksi tilapäisen kassavajeen tai laitteen hajoamisen seurauksena, sopii joukkorahoitus tähän huonosti. Tällöin paras vaihtoehto yritykselle on vakuudeton yrityslaina, jonka yritys saa tililleen jo seuraavana päivänä sen hakemisesta.

Joukkorahoituksen edut

Joukkorahoitus on tuonut yrityksille uuden varteenotettavan rahoitusväylän. Lisääntyvät väylät hakea yritykselle rahoitusta, lisäävät myös yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Joukkorahoitusta voivat hyödyntää niin pienet, keskisuuret kuin myös suuretkin yritykset. Erityisen hyödyllinen rahoitusväylä se on pk-sektorin yrityksille, jotka eivät välttämättä enää nykypäivänä saa pankista kovin helpolla lainaa jatkuvasti kiristyvän pankkien sääntelyn vuoksi. Tähän, varsinkin pienten yritysten usein kohtaamaan vaikeuteen saada pankkilainaa, on viimeisten vuosien aikana syntynyt monia suosittuja vaihtoehtoja kuten juuri joukkorahoitus ja vakuudeton yritysluotto.

Yrityksen joukkorahoitusprosessi tuo yritykselle samaan aikaan myös näkyvyyttä. Kun yrityksen ilmoitus julkaistaan palveluntarjoajien sivuilla, sen näkevät parhaimmillaan tuhannet tai kymmenet tuhannet eri sijoittajat. Monet sijoittavista myös käyvät yrityksen ja sen tulevan hankkeen syvällisemmin läpi. Varsinkin pienelle toimintaansa aloittelevalle yritykselle voi joukkorahoituksen kautta tulevalla näkyvyydellä olla merkittävää rahallista arvoa. Parhaimmillaan yritys saa kiinnitettyä suurten sijoittajien huomiota yritykseen ja löytää sitä kautta merkittävän sijoittajan tai rahoittajan yhtiölle tulevaisuutta ajatellen.

Pääsääntöisesti sijoittaja käy perusteellisesti yrityksen tilanteen ja tulevan investoinnin läpi, ennen kuin lähtee rahoittamaan yhtiötä. Moni sijoittaja saattaa tiedustella lisätietoja yhtiön projektista tai esimerkiksi kyseenalaistaa yrityksen ansaintamallin. Mikäli kysymykset ja palautteet ovat rakentavia, voi yritys saada tästä merkittävää hyötyä.

Joukkorahoituksen negatiivisia puolia

Joukkorahoitukseen liittyy myös tiettyjä negatiivisia puolia muihin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna. Yksi isoista joukkorahoitukseen liitettävistä negatiivisista puolista on siihen liittyvä epävarmuus.  Kun yritys hakee rahoitusta joukkorahoituksella, sillä ei ole täyttä varmuutta, kuinka kauan tarvittavan rahoituksen löytyminen kestää ja saako yritys riittävän määrän rahoitusta. Saattaa olla, että yritys joutuu odottamaan pidemmän aikaa rahoitusta ja lopulta kokonaan tarvittavaa rahoitusta ei löydy. Rahoituksen epävarmuus onkin yksi syistä, mikä saattaa vaikuttaa yritysten halukkuuteen hakea rahoitusta joukkorahoituksen avulla. Mikäli yrityksen rahantarve on kiireellinen, voi esimerkiksi vakuudeton yrityslaina olla nopeutensa ja helppoutensa ansiosta yritykselle parempi vaihtoehto.

Samaan aikaan kun joukkorahoitus tuo usein yritykselle reilusti näkyvyyttä, ei se välttämättä ole aina positiivista näkyvyyttä. Mikäli sijoittajat eivät vakuutu yrityksestä tai sen liikeideasta, eikä yritys saa kerättyä kuin murto-osan hakemastaan rahoituksesta, voi se tuoda huonoa julkisuutta. Myös, mikäli yritys käy liikeideansa tai investointikohteensa tarkasti läpi, eikä yritys ole suojannut liikeideaansa patentein, voi riskinä olla, että liikeidea kopioidaan jonkun muun toimesta.

Yritysten joukkorahoitus Suomessa

Yritysten joukkorahoituksen suosio on ollut viimeisten vuosien ajan tasaisessa kasvussa. Vaikka se on kasvattanut osuuttaan viimeisten vuosien aikana, on sen osuus kuitenkin edelleen pieni verrattuna luottolaitoksien myöntämiin lainoihin. Suomen Pankin tilastojen mukaan vuonna 2020 joukkorahoituksen osuus oli noin 1 % verrattuna yritysten luottolaitoksilta otettuihin lainoihin. Kokonaisuudessaan suomalaiset yritykset saivat vuonna 2020 199 miljoonaa euroa rahoitusta joukkorahoituksen kautta.

Joukkorahoituslaki ja sen valvonta

Uusi joukkorahoituslaki astui Suomessa voimaan vuonna 2016, joka toi alan sääntelyn piiriin. Laki koskee laina- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista, tarjoamista ja ammattimaista välittämistä. Vuodesta 2016 eteenpäin jokaisen alalla toimivan palveluntarjoajan on täytynyt rekisteröityä finanssivalvonnan rekisteriin. Lain valvonnasta ja noudattamisesta vastaa Finanssivalvonta.

Joukkorahoitus yhteenveto

Nykyaikaisen joukkorahoituksen eri palveluntarjoajien kautta voidaan olevan verrannollinen suuryritysten joukkovelkakirjoihin, mutta toisin kuin joukkovelkakirjalainat, on joukkorahoitus mahdollinen vaihtoehto kaiken kokoisille toimijoille. Prosessiltaan se vaihtelee voimakkaasti tapauskohtaisesti, mikä luo epävarmuutta rahoitusta hakevalle yhtiölle. Tarvittavan rahamäärän kerääminen voi viedä kaksi päivää tai kaksi kuukautta, ja useimmiten yritys ei saa kerättyä kokonaan tarvitsemaansa rahamäärää. Tästä johtuen, mikäli yrityksen rahantarve on kiireellinen, on usein vakuudeton yrityslaina yritykselle paras vaihtoehto. Kotimaisen CrediNordin kautta yrityksen lainahakemus käsitellään tunnissa ja lainatarjoukset jopa 15 eri rahoituslaitokselta saadaan usein saman päivän aikana. Kun lainatarjous on allekirjoitettu, rahat ovat viimeistään seuraavana arkipäivänä yrityksen tilillä. Mikäli tavitset nopeampaa vaihtoehtoa rahoitukselle kuin joukkorahoitus, on CrediNordin kautta mahdollista saada rahoitusta yritykselle nopealla aikataululla.

 • Kuinka CrediNordin yrityslainaa haetaan?

  CrediNordin yrityslainaa on mahdollista hakea kotisivuillamme, täyttämällä lainahakemuksen. Hakemuksessa yritys ilmoittaa haluamansa lainasumman ja laina-ajan, rahoituksen käyttötarkoituksen, sekä yrityksen ja takaajan perustiedot. Hakemuksen täyttämiseen kuluu aika noin minuutti. Hakemuksen lähettämisen jälkeen luottotiiminne tekee lainaarvion yritykselle ja lähettää sen yritykselle tunnin sisällä hakemuksen lähettämisestä. Tarjouksen pyytäminen on ilmaista, eikä sido mihinkään.

 • Millaiset kulut CrediNordin yrityslainassa on?

  Lainassamme on aina kiinteä kuukausikulu, joka pitää sisällään kaikki lainaan liittyvät kulut. Emme peri erikseen avausmaksuja, lopetusmaksuja, emmekä muita piilokuluja. Kulu on aina yrityskohtainen ja se perustuu arvioon yrityksen tilasta ja maksuvalmiudesta. Kulua kertyy vain niiltä kuukausilta, kun laina on yrityksen käytössä.

 • Mitkä ovat kriteerit yrityslainan saamiselle?

  CrediNordin yrityslainan kriteerit ovat:

  • Yrityksen, sekä takaajan päätoimisena toimipaikkana on oltava Suomi
  • Yrityksen liikavaihto on vähintään 15 000 €
  • Yrityksen on oltava ollut aktiivinen vähintään 12 kuukauden ajan
  • Yrityksellä, eikä takaajalla ole maksuhäiriömerkintöjä

Lainatuotteita on monen erilaisia

Tavoitteemme CrediNordilla on aina palvella jokaista asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän takia tuotepakkamme koostuu monesta eri lainatuotteesta, jotta voimme auttaa juuri sinun yritystäsi oikealla tavalla. Alle olemme listanneet lainatuotteita joita tarjoamme, tutustu ja lue lisää alta.