Iso yrityslaina

Aika ajoin yritys saattaa tarvita isomman kokoluokan lainaa. Kyse saattaa olla esimerkiksi uuden toimitilan tai koneen hankkimisesta tai laajentumisesta uusille markkinoille. Nämä ovat monelle pienemmälle, mutta myös suuremmillekin yrityksille isoja investointeja, jotka vaativat usein ulkopuolista rahoitusta. Vakuudetonta yrityslainaa saat CrediNordin kautta jopa 250 000 euroon asti.

Milloin yrityksellä voi olla tarve hankkia iso yrityslaina?

Yritysten tarpeet rahoitukselle vaihtelevat laidasta laitaan aina yrityskohtaisesti. Seuraavaksi käsittelemme kuitenkin muutamia kohteita, joita varten kotimaiset pk-yritykset usein hankkivat isompia yrityslainoja.

Toimitilan hankinta / laajentaminen

Yksi yleisimmistä tilanteista, joihin yrityksen on hankittava velkarahoitusta, on yrityksen toimitilojen hankinta / nykyisten toimitilojen laajentaminen. Toimitilojen hankinta tai suurimittainen laajentaminen ovat yleensä yritykselle kuin yritykselle isoja investointeja. Erityisesti pienemmille yrityksille toimitiloihin liittyvät investoinnit ovat pääsääntöisesti erittäin merkittäviä ja siitä syystä erittäin huolellisesti tehtäviä. Kertainvestointi on iso, vaikka yritys pystyisi rahoittamaan osan hankinnasta itse.

Uutta toimitilaa hankittaessa pystyy yritys käyttämään toimitilaa lainan vakuutena, jota vastaan yritys saa pankista rahoitusta tiettyyn määrään asti, kuten 60 tai 70 prosenttia, mutta loppuosa toimitilan hankinnasta on kuitenkin rahoitettavan jollain muulla tavalla. Tällaisena täydentävänä rahoituksena toimii erinomaisesti vakuudeton yrityslaina. CrediNord myöntää vakuudetonta yrityslainaa toimitilan hankintaan 250 000 euroon asti.

Yrityskaupat

Yrityskaupat ovat yrityksille aina merkittäviä päätöksiä. Kyse saattaa olla esimerkiksi kilpaileva toimijan ostamisesta tai uudelle markkinalle laajentumisesta. Oli yrityskaupan taustalla syy mikä tahansa liittyy yrityskauppoihin aina kiinteistä tarkat laskelmat ja rahoituksen hankkiminen kauppaa varten. Päätöstä yrityskaupan toteuttamisesta tehdään usein pitkään. Ennen yrityskaupan toteuttamista yritys laskee yrityskaupan kannattavuutta ja saavutettavia synergiahyötyjä, sekä millä tavalla yrityskauppa tukee yrityksen pidemmän aikavälin strategiaa.

”Pankista on mahdollisuus saada lainaa osaan kauppahinnasta, mutta tyypillisesti täydentävää rahoitusta on löydettävä muualta.”

Yrityskauppa voi tulla yritykselle eteen kuitenkin joskus myös yllättäen. Yritykselle saattautuu esimerkiksi tarjoutua havinaislaatuinen mahdollisuus ostaa kilpailijalla lyhyellä varoitusajalla. Tällöin myös rahoitus yrityskauppaan on löydyttävä lyhyellä aikataululla. Myös yrityskaupan tilanteessa yrityksen on usein hankittava rahoitusta useammasta lähteestä. Pankista on mahdollisuus saada lainaa osaan kauppahinnasta, mutta tyypillisesti täydentävää rahoitusta on löydettävä muualta. Myös yrityskauppojen täydentävänä rahoituksena voidaan hyödyntää CrediNordin tarjoamaa vakuudetonta yrityslainaa.

Työkoneiden ja ajoneuvojen hankinta

Alasta riippuen erilaisten työkoneiden ja ajoneuvojen hankinnat ovat hyvin erikokoisia investointeja. Tässä tapauksessa keskitymme yrityksiin, jossa työkoneiden ja ajonauvojen hankinnat muodostavat valtaosan yrityksen kuluista. Tyypillisiä aloja, joissa työkoneiden ja ajoneuvojen rooli on korostunut ovat mm. maansiirto- sekä kuljetusala. Näillä aloilla käytettävät laitteet voivat maksaa useita kymmeniä tuhansia, usein jopa satoja tuhansia.

Koska kertahankinnat ovat isoja, saattavat ne helposti jarruttaa yrityksen kasvua, koska yritys ei välttämättä raaskia tehdä niin suuria investointeja. Yritys saattaa myös siirtää uuden kalliin työkoneen hankintaa ja käyttää sen sijaan vanhaa työkonetta niin pitkään kuin se vain jollain tavalla toimii. Usein uuden koneen hankkiminen on kuitenkin kannattavampaa. Uudet koneet ovat tehokkaampia, kuluttavat vähemmän polttoainetta, ovat käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia, sekä luovat yrityksestä ammattimaisemman kuvan asiakkailleen. Nykypäivänä yhä useampi kone ja ajoneuvo myös sähköistyy. Kun esimerkiksi haetaan yrityslainaa taksialanyrityksille on usein kyseessä ajoneuvon vaihtaminen polttomoottorista sähköiseen.

Vaikka investointeina uusi työkone tai ajoneuvo on suuri, on siihen yleensä löydettävissä rahoitusratkaisu. Pankista on mahdollisuus saada tiettyyn rajaan asti lainaa käyttäen vakuutena hankittavaa työkonetta tai ajoneuvoja, yritys voi rahoittaa osan hankinnasta omasta kassasta, sekä käyttää täydentävä rahoituksena esimerkiksi vakuudetonta yrityslainaa. Vakuudetonta yrityslainaa koneiden ja laitteiden hankintaan 250 000 euroon asti CrediNordilta.

Miksi valita vakuudeton yrityslaina?

Markkinoilla on tarjolla yrityksille erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, miksi usea yritys päätyy valitsemaan käyttöönsä vakuudettoman yrityslainan? Tästä lisää seuraavaksi.

Ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia

Vakuudeton yrityslaina ei nimensä mukaisesti vaadi yritykseltä laisinkaan reaalivakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Perinteisesti yrityksellä on ollut oltava aina reaalivakuuksia, jotta se on voinut saada pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta rahoitusta. Reaalivakuuksilla tarkoitetaan lainan vakuudeksi asetettavaa omaisuutta, kuten esimerkiksi kiinteistöä tai osakkeita. Mikäli yritys ei selviydy velkavastuistaan, on pankilla oikeus realisoida vakuutena oleva omaisuus.

”Tyypillistä on, että yrittäjä joutuu asettamaan henkilökohtaista omaisuuttaa lainan vakuudeksi, jotta yritys voi saada lainaa.”

Monella pienemmällä tai toimintansa alkuvaiheessa olevalla yrityksellä ei kuitenkaan ole asettaa riittäviä vakuuksia lainaa vastaan. Tyypillistä on, että yrittäjä joutuu asettamaan henkilökohtaista omaisuuttaa lainan vakuudeksi, jotta yritys voi saada lainaa. Mikäli yrittäjällä ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia tai halukkuutta asettaa henkilökohtaista omaisuuttaan reaalivakuudeksi, saattaa lainan saaminen markkinoilta osoittautua yritykselle erittäin haastavaksi. Moni yrittäjä kohtaa enenemissä määrin haasteita saada rahoitusta perinteisistä pankeista, vaikka yritykseltä löytyisikin riittävät vakuudet lainalle.

Onneksi viimeisten vuosien aikana markkinoille on tullut yrityksille mahdollisuus saada hyvinkin iso yrityslaina, ilman reaalivakuuksia. Vakuudeton yrityslaina tarjoaakin monelle yritykselle mahdollisuuden saada rahoitusta toimintaansa.

Nopea ja helppo lainaprosessi

Vakuudettoman yrityslainan yhtenä isona etuna on lainaprosessin ketteryys. Lainaprosessin nopeuteen vaikuttaa huomattavasti se, että lainassa ei ole reaalivakuuksia. Vakuuksien käsittely ja arviointi vie pankeilta reilusti aikaa. Tarvittavien liitteiden toimittaminen on työlästä ja aikaa vievää myös lainaa hakevalle yritykselle. Ilman reaalivakuuksia käsittelyä lainaprosessi voidaan hoitaa nopeasti, vaikka kyseessä olisi iso yrityslaina.

CrediNordilla yritys täyttää lainahakemuksen CrediNordin kotisivuilla, jonka jälkeen hakemus siirtyy välittömästi CrediNordin luottotiimin käsittelyyn. Luottotiimi tekee arvion, kuinka paljon yritykselle voidaan tarjota lainaa perustuen yritykseen ja takaajaan. Yritys saa vastauksen lainahakemukseensa arkisin tunnin sisällä lainahakemuksen täyttämisestä. Mikäli CrediNord voi myöntää yritykselle lainaa saa yritys lainatarjouksen. Lainatarjouksen allekirjoittaminen tapahtuu sähköisesti. Kun yritys on allekirjoittanut lainasopimuksen, sekä pankkitilin vahvistus on suoritettu, lähtevät rahat välittömästi matkaan kohti yritystä. Tyypillisesti rahat ovat yrityksen käytössä seuraavana pankkipäivänä, mutta parhaimmillaan jo saman päivän aikana hakemuksen jättämisestä.

Maksa milloin tahansa etuajassa kuluitta pois

”CrediNordilla laina on mahdollista maksaa milloin tahansa etuajassa pois ilman ylimääräisiä kustannuksia.”

Yrityksen saattaa usein olla vaikea arvioida, kuinka pitkäksi aikaa yrityslainalle on tarvetta ja minkälaisella maksuajalla laina kannattaisi ottaa. Tilanne saattaa olla esimerkiksi uudelle markkinalle siirtymisestä, jota varten yritys hankkii rahoitusta, mutta yrityksen on vaikea arvioida, kuinka iso yrityslaina sen on hankittava. Uusi markkina voikin lähteä odotuksia paremmin vetämään, jolloin yritykselle aukeaa mahdollisuus maksaa laina etuajassa pois. Tällöin yritykselle on suureksi eduksi, mikäli sen ei tarvitse sitoutua pitkiin maksusuunnitelmiin. Tällöin yrityksellä on mahdollisuus ottaa iso yrityslaina, joka varmasti kattaa rahoitustarpeen ja maksaa se etuajassa pois, mikäli yritykselle aukeaa siihen mahdollisuus.

CrediNordin vakuudettomassa yrityslainassa yrityksen ei tarvitse sitoutua pitkiin maksusuunnitelmiin, joita ei ole mahdollista katkaista kesken sopimuskauden. CrediNordilla laina on mahdollista maksaa milloin tahansa etuajassa pois ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Vakuudettoman ja vakuudellisen yrityslainan erot

Kuinka vakuudellinen ja vakuudeton yrityslaina vertautuu toisiinsa?

Vakuudeton yrityslainaVakuudellinen yrityslaina
Nopeasti yrityksen käyttöön Pidempi laina-aika
Ei vaadi reaalivakuuksiaUsein hieman edullisempi
Tarjoajina usein ei-perinteiset pankitPerinteiset pankit

CrediNord – kotimainen yritysrahoittaja

CrediNord on kotimainen rahoitusyhtiö, joka on keskittynyt tarjoamaan kotimaisille pk-yrityksille rahoitusta vakuudettoman yrityslainan muodossa. Koska pk-yritykset kohtaavat nykypäivänä yhä enemmän haasteita saada rahoitusta perinteisistä pankeista, on CrediNord luonut yrityksille väylän hankkia rahoitusta nopeasti ja vaivattomasti. Olemme halunneen luoda lainaprosessistamme sellaisen, jossa voimme tarjota yritykselle lainapäätöksen mahdollisimman nopeasti, jotta yrityksen ei tarvitse käyttää yhtään turhaa aikaa lainanhakuprosessiin. CrediNordilta yritys saa arkisin päätöksen lainahakemukseensa tunnissa.

CrediNord tarjoaa vakuudetonta yrityslainaa 250 000 euroon saakka ja jopa 48 kuukauden maksuajalla. Laina ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Henkilötakaajana toimii usein yrittäjä itse, tai vastaava yrityksessä päättävässä asemassa oleva henkilö.

CrediNordin yrityslaina on aina mahdollista maksaa etuajassa milloin tahansa takaisin ilman lisäkuluja. Tämä tekee siitä yrityksille erittäin joustavan ja helpon tavan hankkia rahoitusta tarpeensa mukaan, olipa tarpeesi pieni taikka iso yrityslaina.

Näin CrediNordin lainaprosessi etenee

 1. Täytä lainahakemus CrediNordin kotisivuilla. Lainahakemuksen täyttäminen vie noin minuutin verran ja siihen täytetään perustiedot yrityksestä ja takaajasta, lainasumma ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus.
 2. Luottopäätös tunnissa. Kun yritys on lähettänyt lainahakemuksensa, saapuu se CrediNordin luottotiimin arvioitavaksi. Luottotiimi tekee arvion yrityksestä ja takaajasta ja arvio, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa. Vastauksena yritys saa lainatarjouksen, mikäli CrediNord voi tarjota yritykselle lainaa.
 3. Lainasopimuksen allekirjoittaminen. Lainasopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu sähköisesti.
 4. Laina yrityksen käyttöön. Kun lainasopimus on allekirjoitettu, sekä pankkitilin varmennus suoritettu, siirrämme rahat välittömästi yritystä kohti. Rahat ovat yrityksen käytössä tyypillisesti seuraavana pankkipäivänä, parhaimmillaan jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Minimikriteerit CrediNordin yrityslainalle

Tarjoamme yrityksille rahoitusta niiden kokoon tai toimialaan katsomatta. Muutama minimikriteeri yrityksen on kuitenkin täytettävä, jotta CrediNord voi tarjota yritykselle lainaa.

 • Yrityksen 12 kuukauden liikevaihto vähintään 25 000 €.
 • Yritys on ollut aktiivisesti toiminnassa vähintään 6 kuukauden ajan.
 • Yrityksellä tai takaajalla ei ole voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä.
 • Yrityksen ja takaajan päätoimisena toimipaikkana on Suomi.
 • Mitä vakuudeton yrityslaina tarkoittaa?

  Vakuudettomalla yrityslainalla tarkoitetaan yrityslaina, johon ei vaadita reaalivakuuksia. Reaalivakuuden sijaan vakuudeton yrityslaina perustuu henkilötakaukseen.

  Perinteiset pankit tarjoavat yrityksille pääsääntöisesti ainoastaan reaalivakuudellisia lainoja. Markkinoille on kuitenkin viimeisten vuosien aikana tullut toimijoita, jotka tarjoavat yrityslainoja vakuudettomasti, kuten kotimainen rahoitusyhtiö CrediNord. Vakuudettomat yrityslainat ovat viimeisten vuosien aikana kasvattaneet roimasti suosiotaan kotimaisten pk-yritysten keskuudessa.

 • Mihin käyttötarkoitukseen vakuudetonta yrityslainaa voi saada?

  CrediNordilta vakuudetonta yrityslainaa voi saada kaikkiin yrityksen elinkeinotoimintaan liittyviin tarpeisiin. Asiakkaidemme tyypillisiä käyttökohteita vakuudettomalle yrityslainalle ovat mm. varaston täydennys, laitteiden ja koneiden osto, sesonkivaihtelut ja käyttöpääoman vahvistaminen.

  CrediNordilta vakuudetonta yrityslainaa voi hakea 1 000 ja 250 000 euron väliltä. Joten olipa tarpeesi pieni tai iso yrityslaina, CrediNord on aina palveluksessasi.

 • Voiko CrediNordin yrityslainaa maksaa etuajassa pois?

  Kyllä. CrediNordilla yrityslaina on mahdollista maksaa milloin tahansa etuajassa pois, ilman lisäkuluja yritykselle.

  Meille on tärkeää, että yrityksen ei tarvitse sitoa itseensä pitkiin maksuohjelmiin, joista on mahdotonta päästä irti. Mikäli yritykselle aukeaa tilaisuus maksaa laina etuajassa, onnistuu se aina helposti.

  Koska CrediNordilla laina on mahdollista maksaa milloin tahansa etuajassa takaisin, tekee se yrityslainasta äärimmäisen joustavan yrityksille. Mikäli yritys esimerkiksi kokee, että lainalle ei ole enää tarvetta tai kokee lainan yritykselle liian kalliina, on laina mahdollista maksaa helposti takaisin etuajassa.

 • Miten paljon yritykseni on mahdollista saada yrityslainaa?

  Se, kuinka iso yrityslaina yrityksen on mahdollista saada on aina yrityskotaista. Luottotiimimme tekee aina luottopäätöksen perustuen analyysiin yrityksestä, sekä takaajasta. Tyypillisesti yritys voi saada yrityslainaa noin 8-12 prosenttia vuosittaisesta liikevaihdostaan.

   

 • Miten nopeasti yrityslaina on yrityksen käytössä?

  Yritys saa vastauksena lainahakemukseensa lainatarjouksen, mikäli CrediNord voi myöntää yritykselle lainaa. Lainasopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu sähköisesti. Kun lainasopimus on allekirjoitettu, sekä pankkitilin varmennus suoritettu, siirrämme rahat välittömästi yritystä kohti. Tyypillisesti laina on yrityksen käytössä seuraavana pankkipäivänä, parhaimmillaan jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.