Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–100.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Päätös 60 minuutissa
Hyvä työpaikkailmoitus

Hyvä työpaikkailmoitus – Miten sellainen kirjoitetaan?

Aito sisältö puhuttelee

Usein työpaikkailmoituksissa silmäillessä näkee paljon samankaltaisia korulauseita työpaikan hyvästä yhteishengestä, aurinkoisista ihmisistä, sekä henkilökunnan erinomaisista tiimityöskentelytaidoista. Toki nämä asiat kannattaakin mainita, mikäli yrityksenne työntekijät aidosti seisovat noiden sanojen takana. Aina ne eivät kuitenkaan ole tehtävässä pärjäämisen kannalta niitä kaikkein oleellisimpia juttuja. Lisäksi toistuessaan jokaisessa työpaikkailmoituksessa, ne luovat helposti teennäinen kuva lukijalleen.

Puhkikulutettujen fraasien sijaan kannattaakin työpaikkailmoitusta laadittaessa pysähtyä miettimään, millaista henkilöä olette yrityksenne palvelukseen etsimässä, ja mitä hänen työtehtävänsä pitävät sisällään. Millaisia ominaisuuksia tulevalla työntekijällänne olisi hyvä olla tehtävässä menestyäkseen? Entä onko tehtävän onnistuneen hoitamisen kannalta oleellista, että hakija on sosiaalinen tiimipelaaja, vai voisiko tehtävästä suoriutua loistavasti hieman hiljaisempikin kaveri?

Kuuntele asiantuntijoita

Ilmoitusta laadittaessa voi olla paikallaan pohtia näitä oleellisia asioita useamman ihmisen kesken – sitä aiemmin mainittua hyvää yhteishenkeä ja tiimityöskentelytaitoja hyödyntäen. Tulevalla esimiehellä ja työtovereilla on varmasti paras näkemys siitä, millaisilla ominaisuuksilla varustettu henkilö tehtävässä pärjäisi kaikkein parhaiten. Kannattaa kuunnella ja kunnioittaa heidän näkemyksiään ilmoitusta laadittaessa, he ovat tässä asiassa niitä parhaita asiantuntijoita.

Yksi oleellisimpia asioita työpaikkailmoitusta laadittaessa on käytetty kieli. Turhia fraaseja ja kapulakieltä kannattaa välttää, tekstin tulee olla selkeää ja oleellisen tiedon siitä helposti poimittavissa. Tekstin tyyli voi olla asiallista tai hieman rennompaa, kunhan se on linjassa yrityksenne muun ulkoisen viestinnän kanssa.

Tekstiin kannattaa pyrkiä luomaan ystävällinen sävy, ja kohdistaa sanat ikään kuin suoraan sille hakijalle, jonka toivoisitte tarttuvan juuri tähän hakemukseen. Ensivaikutelma ratkaisee myös työpaikkaa haettaessa, ystävällisen ja tervetulleen vaikutelman antava työpaikkailmoitus toimii taatusti paremmin, kuin persoonaton kilpailijansa.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia.
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Tuo oleelliset faktat esiin

Heti alkuun työpaikkailmoituksessa on syytä esitellä yrityksenne ja sen toimiala. Esittely voi sisältää lyhyen historiikin yrityksestänne, tai briiffauksen tuotteistanne tai palveluistanne. Hakijaa kiinnostaa todennäköisesti myös, minkä kokoinen yritys on, ja millaiset ovat yrityksenne arvot ja missio. Esimerkiksi ekologiset arvot ja työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu ovat tänä päivänä laajasti arvostettuja, ja kertovat paljon yrityksestänne.

Hakijaa voi myös pyytää jo etukäteen tutustumaan yritykseenne linkkaamalla nettisivuillenne tai sosiaalisen median kanaviinne. Näin hakijalle muodostuu parempi kuva yrityksenne toiminnasta heti hakuprosessin alussa, ja samalla se auttaa hakijaa hahmottamaan, onko hän hakemassa juuri siihen yritykseen, jossa aidosti haluaa työskennellä.

Haettavan työtehtävän kuvaus tulee olla mahdollisimman totuudenmukainen ja tarkka. Odotetaanko hakijalta tiettyä koulutusta, vai onko tärkeämpää omata aiempaa työkokemusta vastaavista työtehtävistä? Tuleeko tehtävään valittavan henkilön olla jo valmiiksi raudanluja ammattilainen, vai koulutetaanko hänet tehtäväänsä? Mikäli tehtävän hoitaminen edellyttää hakijalta tietynlaisia ominaisuuksia, kuten numerotarkkuutta tai visuaalista silmää, tulee myös nämä seikat mainita ilmoituksessa.

Puhetta palkasta

Yksi työnhakijalle oleellisimpia tietoja uutta työpaikkaa haettaessa on yleensä tehtävän palkkaus. Palkkatietojen puuttuminen on yleisimmin se asia, joka työnhakijaa ilmoituksia läpi käydessään harmittaa kaikkein eniten. Mikäli tehtävän palkkaus perustuu palkkatoiveeseen, olisi ilmoituksessa hyvä mainita edes jonkinlainen palkkahaarukka, johon tuleva palkka sijoittuu.

Myös maininta mahdollisesta työehtosopimuksesta, johon palkkaus pohjautuu, auttaa hakijaa hahmottamaan palkan suuruuden. Samalla se antaa hakijalle mahdollisuuden tehdä hieman salapoliisin työtä, ja muodostaa näin realistisen kuvan tehtävän palkkauksesta, tai siitä, onko hänen palkkatoiveensa linjassa alalla yleisesti noudatettavan palkkauksen kanssa.

Työsuhteen laatu ja muut vaikuttimet

Palkan lisäksi tarjottavat muut etuudet kannattaa ehdottomasti tuoda esiin työpaikkailmoituksessa. Ne lisäävät yrityksenne houkuttelevuutta työnhakijan silmissä, ja toimivat kilpailuvalttina hänen vertaillessaan potentiaalisia työnantajia keskenään. Tarjoatte ehkä työntekijöillenne liikunta- tai kulttuuriseteleitä, oikeuden laajennettuun työterveyshuoltoon, mahdollisuuden kouluttaa itseään töiden ohessa, tai vuosittain tuloksen mukaan maksettavan bonuksen.

Myös tieto siitä, onko kyseessä osa-aikainen vai kokoaikainen työ, sekä onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen tulee ilmetä ilmoituksesta. Mikäli etsitte tekijää määräaikaiseen työsuhteeseen, on hyvä vähintäänkin arvioida työsuhteen tuleva kesto, mikäli tarkkaa päivämäärää ei voida antaa.

Muut vaikuttimet

Työajoista on hyvä antaa hakijalle jonkinlaista osviittaa, varsinkin mikäli työajat poikkeavat yleisistä päivätyöajoista. Näin hän pystyy jo hakuvaiheessa tietämään, mikäli hänen tuon hetkinen elämäntilanteensa ei taivu yrityksenne työaikoihin. Pienten lasten vanhemmilla voi olla hankaluuksia järjestää ilta-aikaan tarvittavaa lastenhoitoa, kun taas opintojensa ohella lisätyötä tekevälle kyseinen työaika voi olla ainoa, jota hän pystyy tekemään.

Työpaikan sijainti on syytä tuoda myös esiin, etenkin mikäli yrityksellänne on useampia toimipisteitä. Sijainti on hyvä kertoa silloinkin, kun kyseessä on työtehtävä, jonka voi hoitaa osittain tai kokonaan etätyönä. Mikäli yrityksenne sijaitsee hankalien kulkuyhteyksien päässä, on moni potentiaalinen työnhakija varmasti kiitollinen myös tiedosta, millaiset ovat julkiset kulkuyhteydet työpaikalle.

Paras hakija voittakoon

Näillä neuvoilla toivon mukaan säästyy molempien osapuolten kullan arvoista aikaa. Kun turhien työhakemusten läpi käyminen sekä haastateltavien määrä vähenee, kevenee myös yrityksenne rekrytointiprosessi. Samalla voitte kohdistaa aikanne ja voimavaranne suoraan niihin hakijoihin, jotka olisivat juuri teidän yrityksellenne niitä kaikkein potentiaalisimpia työntekijöitä.

Työnhakijat kiittävät saadessaan kaiken oleellisen tiedon irti työnhakuilmoituksesta. Faktat kerralla pöytään lyövä yritys luo itsestään rehellisen ja arvostettavan kuvan, ja saa hakijat kiinnostumaan itsestään. On kuitenkin muistettava, että hyvinkin laadittuun ja kattavaan ilmoitukseen tulee lisätä rekrytoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot. Ihan vain varmuuden vuoksi, mikäli jotain kysyttävää vielä jää.

CrediNordilta laina yrityksen käyttöön nopeasti

Yritysrahoituksessa kumppaninasi toimii kotimainen CrediNord. Tarjoamme yrityksen käyttöön nopeasti yrityslainaa 100 000 euroon asti ja 6-19 kuukauden maskuajalla. Meillä on myös mahdollisuus maksaa yrityslaina etuajassa pois kuluitta milloin tahansa. Kun tarvitset luotettavaa kumppania yritysrahoituksessa, olemme palveluksessanne.