Factoring rahoitus vai yrityslaina?

Yritys kohtaa arjessaan usein tilanteita, joissa se saattaa tarvita nopeasti tilapäistä rahoitusta.

Tällainen tilanne voi tulla yritykselle hyvin nopeasti ja yllättäen, vaikka yrityksen talous olisi hyvässä kunnossa. Esimerkiksi yhden suurasiakkaan maksuvaikeudet voivat yllättäen ajaa yrityksen tilapäisen kassakriisin partaalle.

Yrityksillä on vain muutamia vaihtoehtoja tällaisen nopean rahoituksen järjestämiseksi. Tässä artikkelissa käymme läpi kahta yleistä vaihtoehtoa nopean rahoituksen hankkimiseen – factoring rahoitusta ja vakuudetonta yrityslainaa, sekä selvitämme kumpi näistä kahdesta, olisi yritykselle kulloisessakin tilanteessa kannattavampi vaihtoehto.

Mitä factoring rahoituksella tarkoitetaan?

Factoringissa eli laskurahoituksesta on kyse, kun yritys käyttää myyntisaamisiaan vakuutena, saadakseen rahoitusyhtiöltä lainaa niitä vastaan.

Factoringin tarkoitus on tehostaa yrityksen kassankäyttöä, koska yritykseltä ei sitoudu rahaa pitkiksi ajoiksi myyntisaamisiin. Tyypillisesti yritys voi saada luottoa noin 80 % suhteutettuna laskujen arvoon. Kun asiakas maksaa laskunsa kokonaisuudessaan, kotiutuu yritykselle myös loput 20 % saamisista. Rahoitusyhtiö veloittaa luonnollisesti korkoa laskuja vastaan lainatusta rahasta.

Asiakkaiden yhä pidentyneet maksuajat ovat ajaneet monet yritykset harkitsemaan yhä enemmän factoring rahoitusta. Varsinkin moni pienempi yritys saattaa usein ajautua vaikeaan asemaan, kun suuryritykset venyttävät omia maksuaikojaan. Tämän vuoksi factoring onkin kasvattanut reilusti suosiotaan viime vuosien aikana.

Kuinka factoring rahoitus ja yrityslaina eroavat toisistaan?

Useimmat yritykset kohtaavat silloin tällöin arjessaan tilanteita, joissa sillä on tarvetta lyhyempiaikaiselle rahoitukselle.

Tällainen tilanne voi usein olla seurausta esimerkiksi asiakkaiden pidentyneiden maksuaikojen seurauksena tai esimerkiksi äkillisen konerikon seurauksena. Tällöin moni yritys pohtii, paikataanko nopea rahoitustarve factoring rahoituksella, vaiko lyhytaikaisella yrityslainalla.

Factoring rahoituksen ja yrityslainan konkreettisin ero on, että factoring rahoituksessa yrityksen myyntisaamiset toimivat lainan vakuutena.

Näin ollen, mikäli yritys on alkuvaiheessa, taikka sillä ei ole paljon laskutusta rahoitustarpeen iskiessä, rajoittaa se merkittävästi factoring rahoituksen käyttöä. Yrityslaina sen sijaan voi olla joko vakuudellinen tai vakuudeton.

Tässä artikkelissa tarkoitamme yrityslainalla nimenomaan vakuudetonta yrityslainaa, koska se on paremmin rinnastettavissa factoring rahoitukseen. Suurin ero näin ollen factoringin ja yrityslainan kohdalla on, että yrityslaina ei ole riippuvainen yrityksen myyntisaamisten määrästä.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Milloin yrityksen kannattaa harkita factoring rahoitusta?

Mikäli yrityksellä on vaikea hallita kassaansa asiakkaiden pidentyvien maksuaikojen vuoksi, voi factoring olla yritykselle harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Kuten aiemmin todettua, factoring rahoituksen käyttö edellyttää, että yrityksellä on myyntisaamisia, joita vastaan luottoa on mahdollisuus saada.

Tästä syystä factoring sopiikin parhaimmillaan yritykselle, mikäli sillä on merkittäviä määriä ja tasaisesti laskutusta.

Factoring sen sijaan ei sovi kovin hyvin yritykselle, mikäli sen rahantarve kohdistuu, ennen kuin lasku on lähtenyt asiakkaalle. Näin saattaa olla esimerkiksi suurempien projektien kanssa, jolloin rahoitusta tarvitaan reilusti, ennen kuin projektista voidaan laskuttaa.

Milloin yrityksen kannattaa mieluummin harkita yrityslainaa?

Koska factoring rahoitus perustuu siihen, että yritys saa luottoa myyntisaamisia vakuutena käyttäen, on factoringia vaikea hyödyntää, mikäli yrityksellä on vähän laskutusta. Tällainen tilanne on usein varsinkin toimintansa alkuvaiheessa olevilla yrityksillä.

Laskutus on monilla yrityksillä myös vahvasti kausipainotteista, jolloin laskutus jakaantuu hyvin epätasaisesti vuodelle. Näiden syiden takia, on monesti yritykselle kannattavaa harkita mieluummin yrityslainaa nopeaan ja lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen.

Erityisesti vakuudeton yrityslaina voidaan nähdä vaihtoehtona factoring rahoitukselle. Yrityslainan yhtenä etuna factoring rahoitukseen verrattuna on, että se ei ole sidonnainen yrityksen laskutustilanteesta.

Yritys voi hakea yrityslainaa milloin tahansa ja saa lainapäätöksen alle tunnissa, sekä lainan yrityksen tilille viimeistään seuraavana päivänä. Tämän vuoksi vakuudeton yrityslaina on kasvattanut huimasti suosiota yritysten keskuudessa, yhtenä nopean rahoituksen väylistä.

CrediNordin kautta kilpailutettu vakuudeton yrityslaina

Kuten olemme käyneet lävitse, on vakuudeton yrityslaina monessa tapauksessa yritykselle oiva vaihtoehto nopean rahoitustarpeen iskiessä.

Yritysrahoituksen kilpailutukseen keskittyneen kotimaisen CrediNordin kumppaneiden vakuudeton yrityslaina on yrityksille erinomainen vaihtoehto. CrediNordin kumppanit käsittelevät yrityksen lainahakemuksen nopeasti ja yritys voi saada lainatarjouksia alle tunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Lainalaskuri
Lainasumma
10000
Kuukausierä
Hae nyt

Tällä tavoin yrityksen ei tarvitse tehdä laskelmia, kuinka paljon myyntisaamisia vastaan on mahdollista saada rahoitusta, vaan yritys saa lainahakemuksen täytettyään jopa tunnin sisällä tiedon, kuinka paljon voi lainaa saada ja minkälaisilla kuluilla.

CrediNordin kautta kilpailutettu vakuudeton yrityslaina on yritykselle erinomainen vaihtoehto

CrediNordin tavoitteena on hakea asiakkaalle yritysrahoitustarjoukset mahdollisimman selkeällä hinnoittelulla ja ehdoilla. Kaikki lainaan liittyvät kulut sisältyvät yhteen kuukausikuluun, kumppanimme eivät siis peri minkäänlaisia avausmaksuja, eikä muita piilokuluja. Yhtenä merkittävänä etuna kumppaneidemme lainassa usein on, että yritys maksaa kuukausikulua vain niiltä kuukausilta, kun laina on yrityksen käytössä. Tällöin yrityksellä on mahdollisuus milloin tahansa maksaa laina takaisin, eikä kuluja tarvitsee maksaa jäljelle jääviltä kuukausilta.

Factoring rahoitus vai yrityslaina – yhteenveto

Kun yritys tarvitsee nopeasti rahoitusta, esimerkiksi myöhässä olevien myyntisaamisien seurauksena, saattaa sillä olla vain muutamia väyliä tämän tyyppisen nopean rahoituksen hankintaan.

Tässä artikkelissa olemme käyneet kahta suosittua vaihtoehtoa nopean rahoituksen hankintaan – factoring rahoitusta ja vakuudetonta yrityslainaa.

Factoring rahoituksen negatiivisena puolena on, että se on täysin riippuvainen yrityksen myyntisaamisista.

Mikäli yrityksellä ei ole paljoa laskutusta, sekä se on sesonkipainotteista, on yrityksen vaikeampi hyödyntää factoring rahoitusta.

Nopea rahoitustarve saattaa usein myös iskeä yritykselle juuri silloin, kun sillä ei ole asettaa riittävästi myyntisaamisia vakuudeksi.

Yksi yleisimmistä tilapäisen ja nopean rahoituksen tarpeista yrityksillä onkin kausivaihtelun tasoittaminen. Näiden syiden takia vakuudeton yrityslaina saattaa olla yrityksille monissa tilanteissa käytännöllisempi vaihtoehto. Vakuudeton yrityslaina on erinomainen vaihtoehto erityisesti, mikäli yrityksellä ei ole paljoa myyntisaamisia, sekä ne jakautuvat ympäri vuoden epätasaisesti.

Lainatuotteita on monenlaisia

Tavoitteemme CrediNordilla on aina palvella jokaista asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän takia kilpailutamme monentyyppiset eri lainatuotteet, jotta voimme auttaa juuri sinun yritystäsi oikealla tavalla. Alle olemme listanneet lainatuotteita joita tarjoamme, tutustu ja lue lisää alta.