Terminologi for erhvervslån

Terminologi for erhvervslån

Hvis du ikke har taget et lån til din virksomhed før, kan det være en god ide at lære den grundlæggende terminologi for erhvervslån, inden du indsender din ansøgning. Mange begreber inden for virksomhedsfinansiering kan være forvirrende i starten. Samtidig er det vigtigt, at du forstår dem, for på den måde kan du træffe bedre valg.

Undersøgelser har vist, at mange låntagere finder det vanskeligt at forstå långivernes vilkår, hvilket gør det vanskeligere for dem at foretage nøjagtige sammenligninger.

Terminologi for erhvervslån

Nedenfor har vi samlet en liste over nogle af de mest almindelige udtryk i erhvervslån og deres betydning. Hvis du er opmærksom på disse, kan du lettere forstå forskellige alternativer inden for virksomhedsfinansiering samt dine forpligtelser som låntager.

terminologi for erhvervslån

Månedligt gebyr / renter

Det månedlige gebyr / renter er de omkostninger, du betaler for at disponere over lånet under løbetiden.

Langt de fleste långivere, der tilbyder virksomhedslån, opkræver et fast månedligt gebyr for lånet. Samtidig er der stadig nogle spillere, der i stedet opkræver en traditionel rente.

Omkostningerne ved lånet er dels baseret på lånebeløbet, men i nogle tilfælde også på selskabets økonomiske forhold. Jo bedre virksomhedens økonomi er, jo lavere er omkostningerne ved lånet og omvendt.

Startgebyr

Startgebyr (også kaldet opstartsgebyr) er det gebyr, du betaler i forbindelse med optagelse af erhvervslånet. Gebyret betales en gang, normalt i et fast beløb.

Mange långivere i dag – inklusive os hos CrediNord – har valgt at fjerne dette gebyr for at gøre finansieringen mere fordelagtig for dig som låntager.

Administrationsgebyr

Administrationsgebyr er det gebyr, du betaler som kompensation for långiverens håndtering af for eksempel fakturering med posten. Gebyret er sjældent højere end 20-30 kr./måned.

Ligesom startgebyret har mange långivere valgt at tilbyde erhvervslån uden administrative omkostninger. En af grundene til dette er, at fakturaen normalt sendes via e-mail, eller at betalinger trækkes via direkte debitering.

Lånets Løbetid

Udtrykket refererer til det tidsrum, du har til at tilbagebetale din gæld. For erhvervslån er tilbagebetalingstiden sjældent længere end fem år. Ved at justere løbetiden kan du også påvirke lånets månedlige omkostninger, da en længere sigt giver lavere månedlige omkostninger og omvendt.

Sikkerhed

I princippet kræver alle erhvervslån en sikkerhed. Sikkerheden fungerer som en form for pant, hvis formål er at reducere långiverens udlånsrisiko. To almindelige typer sikkerhed er personlig kaution og pant i virksomheden (f.eks. lager, maskiner eller patenter).

Garant

En garant er den person, der garanterer et erhvervslån som sikkerhed. Hvis virksomheden ikke er i stand til at tilbagebetale sin gæld i henhold til aftalens vilkår, vil betalingsansvaret i stedet blive pålagt garanten.

Kredittjek

Inden en långiver kan yde et lån, skal virksomheden og eventuelle garantister gennemgå en kreditkontrol. I forbindelse med hver ansøgning modtager långiveren en kreditrapport, der danner grundlaget for risikovurderingen.

Oplysningerne indeholder oplysninger, der viser virksomhedens økonomiske forhold. Ved hjælp af disse oplysninger kan långiveren lettere vurdere risikoen ved udlånet og – i de tilfælde hvor långiveren anvender individuel prisfastsættelse – også omkostningerne ved lånet.

Tilbud

Tilbud er det prisforslag, du modtager fra långiveren, efter at du har indsendt din ansøgning om et erhvervslån. Tilbuddet indeholder information om lånets vilkår, dvs. lånebeløb, løbetid og gebyrer.

Afskrivninger

Afskrivninger er den del af din samlede lånegæld, som du tilbagebetaler månedligt eller dagligt. Ud over afskrivninger betaler du også renter.

Tidlig indfrielse

Tidlig indfrielse betyder, at du tilbagebetaler din gæld inden udløbet af løbetiden. Normalt betaler du kun for lånet, så længe du har det til rådighed, hvilket betyder, at tidlig indfrielse generelt er gratis. Det kan dog stadig være en god ide at dobbelttjekke gebyrerne, hvis du vil være i stand til at betale den resterende gæld på forhånd.

Opsummering

Der er gode grunde til at have en forståelse af de mest almindelige udtryk inden for virksomhedsfinansiering. På denne måde kan du lettere finde et låneprodukt, der passer til din virksomhed.

Hvis du har spørgsmål vedrørende det virksomhedslån, vi tilbyder hos CrediNord, er du velkommen til at kontakte os via e-mail eller telefon. Vi gør altid vores bedste for at få dig til at føle dig sikker og træffe beslutninger, der gavner din virksomhed.