Hvornår bør iværksættere skrive deres forretningsplan?

Hvornår bør iværksættere skrive deres forretningsplan?

Det betaler sig at planlægge. Ifølge et studie fra Harvard Business Review har iværksættere der laver en forretningsplan større chance for succes. Men selvom dette måske frister nogle iværksættere til at gøre deres forretningsplan til deres allerførste opgave, viser en efterfølgende undersøgelse, at det at lave en plan som det første er en virkelig dårlig idé. Det er meget bedre at vente, ikke at bruge for meget tid på at lave planen og, altafgørende, at synkronisere planen med andre vigtige opstartsaktiviteter.

En startup forretningsplan lyder som en god idé lige fra starten, fordi den besvarer grundlæggende spørgsmål som “hvor er vi nu?”, “hvor vil vi hen?”, og “hvordan skal vi komme derhen?”. Ved at beskrive, hvordan man forholder sig til komplekse indbyrdes afhængigheder som kunder, konkurrenter, operationer, logistik, marketing og salg, ser det umiddelbart ud til at have en detaljeret plan vil styrke forbindelsen mellem handlinger og performance for den nye startup. Som tidligere nævnt, har planlægning værdi. I studier der inkluderede 1.000 nystartede virksomheder, adskilt i planlæggere og ikke-planlæggere, fandt man ud af, at iværksættere, der planlægger, er mere sandsynlige til at skabe en levedygtig forretning.

Nøglen til succes er fleksibilitet

Den virkelige nøgle til at få succes i forretningen er dog at være fleksibel og åben over for muligheder. Iværksættere skal ofte dreje deres forretningsplan, når det bliver klart, at deres oprindelige kunde ikke er den rigtige kunde, eller når det viser sig, at deres produkt eller service passer bedre på et alternativt marked. På grund af disse virkeligheder ender forretningsplaner skrevet i starten med ikke at være brugbare. At skrive en plan tager også tid – tid, der kan bruges på at evaluere muligheder. En plan kan også låse iværksætteren ind i en falsk følelse af sikkerhed, der forhindrer dem i at se den aktuelle mulighed – snarere end en forestillet.


Studie af 1.000 iværksættere

Baseret på Panel Study of Entrepreneurial Dynamics II’s studie over 1.000 potentielle amerikanske iværksættere, kortlagde Harvard Business Review de repræsentative data for iværksætternes forsøg på at skabe et levedygtig nyt venture over en periode på seks år (2005-2011). I deres analyse kontrollerede de iværksætternes baggrund og opstartsbetingelser som en f.eks. uddannelse og tidligere erfaring, tidligere forskning har vist påvirker chancerne for succes.

For at kontrollere for disse påvirkninger brugte de en statistisk teknik til at adskille de kommende iværksættere i to grupper: planlæggere og ikke-planlæggere. Dette tillod at oprette “statistiske tvillinger” – startups der ligner hinanden på en række punkter, bortset fra at den ene er en planlægger, og den anden ikke er. Som resultat var de i stand til på en robust måde at identificere, hvilken indflydelse timingen af forretningsplanlægningen har på opnåelse af virksomhedens levedygtighed.

Hvornår bør planen laves og hvor lang tid skal man bruge?

Vi fandt ud af, at de mest succesfulde iværksættere i gennemsnit var dem, der skrev deres forretningsplan mellem 6 og 12 måneder efter beslutningen om at starte en virksomhed. At skrive en plan inden for denne tidsramme øgede sandsynligheden for succes med 8%. Men at skrive en tidligere eller senere viste sig ikke at have nogen adskillelig indvirkning på fremtidig succes.

Undersøgelsen viste også at den optimale tid at bruge på planen var tre måneder. Dette øgede chancerne for at skabe et levedygtigt venture med 12%. At bruge længere tid end dette var nytteløst, hovedsagelig fordi de oplysninger, der blev brugt til at informere planen, mister sin valuta. At bruge bare en måned eller to på planen var lige så dårlig. Hvis valget var mellem hurtigt at skrive en plan eller ikke skrive en plan, var iværksætteren bedre stillet overhovedet ikke at skrive en plan.

At skrive en plan sammen med tidlige aktiviteter som at definere markedet eller indsamle oplysninger om konkurrenter tilføjede intet til chancerne for at skabe et levedygtigt nyt projekt. Lige meningsløst var at skrive en plan, når iværksætteren allerede havde ansat medarbejdere eller fik ekstern finansiering. Faktisk, hvis en plan er skrevet, mens de laver disse aktiviteter, har iværksættere mindre chance for at nå levedygtighed end dem, der ikke skrev en plan.

Det bedste tidspunkt at skrive en plan viste sig rent faktisk at være omkring det tidspunkt, hvor iværksætteren faktisk talte med kunder, gjorde deres produkt klar til markedet og gennemtænkte deres salgsfremmende og marketingaktiviteter. Faktisk var det at skrive planen ned samtidigt med disse aktiviteter noget der øger en opstarts chance for levedygtighed med 27%.

Opsummering

Det lønner sig at planlægge. Iværksættere, der skriver forretningsplaner, er mere tilbøjelige til at få succes, ifølge forskning. Men selvom dette måske frister nogle iværksættere til at skrive en plan til deres allerførste opgave, viser en efterfølgende undersøgelse, at det at skrive en plan først er en rigtig dårlig idé. Det er meget bedre at vente, ikke at bruge for meget tid på at skrive planen og, altafgørende, at synkronisere planen med andre vigtige opstartsaktiviteter.

For at en plan skal være effektiv, skal den specificere, hvad muligheden er, hvem kunderne er, hvorfor konkurrenter skal være bange, og hvordan virksomheden fungerer og tjener penge.

Det, der er nyt ved denne forskning, er dog, at den viser, at timing virkelig betyder noget. Vores råd til iværksættere er ikke at skrive en plan for tidligt, ikke bruge for lang tid på den og sørge for, at den udføres sammen med andre aktiviteter, der faktisk fremmer forretningen.