hvad er cash flow

Hvad er cash flow?

Cash flow, også kaldet pengestrømmen, er en betegnelse for de penge der bevæger sig rundt i virksomheden. Ved at følge virksomhedens pengestrømme kan du få en bedre forståelse af, hvordan pengene bevæger sig ind og ud af virksomheden. På denne måde kan du lettere skelne mellem afvigelser i budgettet og indføre sparetiltag når pengestrømmen er negativ, eller planlægge en ekspansion, hvis økonomien tillader det.

Så hvad er cash flow og hvordan beregner du pengestrømmene i din virksomhed? I denne artikel lærer du mere om, hvad cash flow betyder, og hvordan det fungerer. Vi giver dig også nogle nyttige tip til, hvordan du hurtigt kan forbedre pengestrømmen og sikre din virksomheds økonomi.

hvad er cash flow

Sådan fungerer cash flow

Cash flow viser pengestrømmen ind og ud af virksomheden i en bestemt periode. Det viser dels den kapital, der kommer ind i virksomheden via kundefakturaer eller andre indtægtskilder, men også virksomhedens leverandørbetalinger og andre udgiftsposter.

Med andre ord, for at finde ud af, hvordan en virksomhed har det økonomisk, skal du se på virksomhedens cash flow snarere end overskuddet. Årsagen til dette er, at virksomhedens resultater kan manipuleres (helt lovligt, selvfølgelig).

Ved at foretage afskrivninger eller allokere midler i en reservefond kan virksomheden øge eller mindske sit overskud. Dette er dog ikke muligt med hensyn til pengestrømmene, hvilket betyder, at det giver et mere nøjagtigt overblik over virksomhedens økonomiske forhold.

Typer af pengestrømme

Der er generelt fire forskellige typer pengestrømme, der vedrører forskellige dele af virksomheden.

Løbende operationer. Dette er den primære pengestrøm, der påvirker den daglige drift. Dette inkluderer alle poster fra resultatopgørelsen, der er udbetalinger og betalinger uden afskrivninger og bevillinger.

Investeringer. Denne type likviditet inkluderer virksomhedens aktiver i form af maskiner, bygninger og afskrivninger.

Finansiering. Dette inkluderer poster som langfristede lån (med løbetider længere end et år), hensættelser og udbytte.

Fri pengestrøm. Summen af ​​de tre pengestrømme ovenfor danner en såkaldt fri pengestrøm. Dette er det resterende beløb for udbytte, kontanter eller investeringer.

For at beregne den andel af virksomhedens salg, der ender i kasseapparatet, kan du bruge følgende formel:

Fri pengestrømsmargen = Fri pengestrøm / omsætning

hvad er cash flow

Pengestrømsopgørelse

Alle virksomheder har et fælles mål – at opretholde et positivt cash flow, for at have bedre margener og betingelser for at udvikle og udvide. En positiv pengestrøm styrker virksomhedens omdømme på markedet, og blandt investorer og långivere viser det, at virksomheden er rentabel og stabil.

For at spore og kontrollere din pengestrøm skal du udføre en pengestrømsopgørelse efter hver periode. Pengestrømsopgørelsen viser din virksomheds økonomiske sundhed og giver dig mulighed for at undersøge og styre de komponenter, der påvirker virksomhedens likviditet. Dette gør det lettere at identificere pengestrømsproblemer og finde et passende mål for forbedring.

En hurtig og nem måde at foretage en pengestrømsopgørelse på er at sammenligne summen af ​​de ubetalte køb med summen af ​​det samlede salg i slutningen af ​​hver periode. Hvis det beløb, du skal betale, er større end det beløb, du har modtaget, kan du lide likviditetsproblemer.

Et krav for nogle virksomheder

Det er frivilligt at gennemføre en pengestrømsopgørelse, men nystartede virksomheder og virksomheder, der udfører hurtig ekspansion, kan have stor gavn af dataene. Dette er fordi det er vigtigt at prioritere korrekt, da behovet for inventar, arbejdskraft og udstyr er størst i starten, mens indkomsten kan blive forsinket.

I henhold til årsregnskabsloven er nogle virksomheder dog forpligtet til at medtage pengestrømsopgørelse i deres årsrapporter. Dette gælder for virksomheder i regnskabsklasse C og D.

Hvad er cash flow

Sådan undgår du cash flow problemer

Som iværksætter er du afhængig af andre aktører på markedet, såsom kunder, leverandører, investorer og medarbejdere. Hvert problem, der opstår i dette samarbejde, kan forårsage en cash flow-krise for dig og din virksomhed.

En undersøgelse foretaget af US Bank viser, at mangel på cash flow faktisk er hovedårsagen (82%), til at ejere af små virksomheder går konkurs, efterfulgt af mangel på startkapital (79%).

Der er dog nogle ting, du kan gøre for at styrke din virksomheds likviditet og undgå cash flow problemer. Nedenfor deler vi fire gode råd.

1. Fakturér hurtigt og angiv tydelige vilkår

Jo tidligere du sender en faktura, jo hurtigere får du betaling. Meget afhænger også af, hvor klare dine betalingsbetingelser er, da misforståelser kan forsage at betalingen tager længere tid.

Sørg for, at den specifikke forfaldsdato og renter på restancer er tydeligt angivet på din faktura. Du kan også reducere betalingsbetingelserne fra 30 dage til 14 dage for at få betalingen hurtigere.

2. Planlæg bedre

Ved at foretage en pengestrømsopgørelse ved du hvor meget kapital du har at bevæge dig rundt på. Opgørelsen hjælper dig således med at planlægge bedre og stille de rette økonomiske krav uden at risikere fremtidens forretning.

Ved hjælp af opgørelsen kan du også træffe de nødvendige foranstaltninger til at reparere økonomiske problemer, før de er blevet for store.

Hvad er cash flow

3. Forstå hvor pengene ender

Ved effektivt at styre dit cash flow kan du lettere få et overblik over, hvad du faktisk bruger penge på. Det er vigtigt at forstå, hvor pengene ender, og hvorfor, for at være i stand til at kontrollere virksomhedens udgifter inden for bestemte områder.

Sørg for at gennemgå og evaluere virksomhedens udgifter regelmæssigt, f.eks. Ved at oprette separate rapporter for forskellige udgiftskonti i virksomhedens regnskabsprogram. På denne måde kan du lettere identificere udgifter, der kan reduceres eller elimineres fuldstændigt.

5. Udvid på det rigtige tidspunkt

Alle, der driver en virksomhed, har et fælles mål – at udvikle forretningen for at øge rentabiliteten. Vækst kræver dog en masse investeringer, for eksempel i lager, arbejdskraft og udstyr. Dette kan skabe økonomisk belastning, især i betragtning af at det kan tage et stykke tid, før investeringen faktisk genererer indtægter.

Hvis du gennemgår ekspansion på det forkerte tidspunkt eller på den forkerte måde, kan det få fatale følger for virksomheden. Men ved at holde øje med dit cash flow kan du se, hvornår virksomhedens økonomi er stærk nok til en udvidelse.

Opsummering

Cash flow beskriver de penge der bevæger sig ind og ud af virksomheden, og er en vigtig del af det daglige arbejde med virksomhedens økonomi. Når du kender likviditetsstatus, kan du lettere træffe foranstaltninger til at reducere eller øge virksomhedens udgifter og indtægter.

Når du vil vide, hvordan virksomheden har det, skal du altid se på pengestrømmen og ikke overskuddet. Dette er nemlig det virkelige bevis for, at virksomheden udvikler sig i den ønskede retning.

Læs mere om cash flow:

10 tips til at sikre din virksomheds cash flow