Erhvervslån uden sikkerhed

Et erhvervslån uden sikkerhedsstillelse er ofte en god løsning, når du vil stimulere virksomhedens vækst. En likvid beholdning giver ro og tryghed, og det skaber overskud til at fokusere på fremtid, idéer og projekter. Alt sammen med formålet at øge virksomhedens ressourcer. Et virksomhedslån er en fleksibel måde at fremme økonomisk kapacitet. Disse lånetyper reguleres med henblik på den enkelte virksomheds behov og formåen – prisen er ikke bestemt af det øvrige marked.

Et erhvervslån uden sikkerhed er en fleksibel investering i vækst

Når man søger om et erhvervslån uden sikkerhedsstillelse, tages der udgangspunkt i den enkelte virksomheds nøgletal. Prisen på et erhvervslån er bestemt gennem en individuel beregning – en god risikovurdering medfører en god pris. Et erhvervslån bliver en fleksibel løsning i den forstand, at afbetalingsperiode, omkostninger og renter er tilpasset den enkelte virksomheds betalingsevne. Du risikerer altså ikke at drukne i høje, månedlige ratebetalinger. Lånet kan desuden indfries når som helst.

Simpelt og hurtigt erhvervslån uden sikkerhed

Ansøgningsprocessen er lige til. Du udfylder blot et ansøgningsskema – husk virksomheds-ID og oplysninger på garant. Herefter vil du blive kontaktet af en rådgiver og modtage et tilbud. Det er både gratis og uforpligtende at ansøge. Selve ansøgningsprocessen tager sjældent mere end én bankdag. Når du har godkendt og underskrevet aftalen, vil pengene blive udbetalt samme dag – og din virksomhed er likvid. Denne proces er både hurtigere og mindre omstændelig end at gå i banken.

Låneberegner til erhvervslån uden sikkerhed

Vi anbefaler altid, at man gør sit hjemmearbejde. En hurtig ansøgningsproces fremmes af godt grundarbejde, så det kan godt betale sig at bruge en låneberegner, når man overvejer et erhvervslån. En låneberegner er et godt redskab, når man vil regne på, hvilken lånestruktur der er mest hensigtsmæssig for den pågældende virksomhed. Ved hjælp af låneberegneren kan du sammenligne priser ved at indtaste forskellige data for lånebeløb og -perioder. Følg linket her for at se dine muligheder: https://www.credinord.com/dk/erhvervslan/.

Hvad et erhvervslån uden sikkerhed kan bruges til

Der stilles ingen krav til, hvad et erhvervslån uden sikkerhed skal bruge til. Du ved bedst, hvad din virksomhed mangler, og hvor pengene fra lånet vil give mest værdi. Modsat en privat investor eller anden sikkerhedsholder, så vil en uafhængig låneudbyder ikke have anden økonomisk interesse i din virksomhed, end at lånet tilbagebetales og aftalen overholdes. Hvordan du gør det, og hvordan du investerer dine midler, det er din egen sag. Se listen af eksempler nedenfor.

Investeringer – varelager
Uforudsete udgifter
Nye eller større lokaler
Ansætte nye medarbejdere
Leasing af drift-materialer
Vækst

Ansøg når som helst om et erhvervslån uden sikkerhed

Du kan ansøge online og behøver ikke at sætte tid af til personligt fremmøde. Som udgangspunkt kan ansøgningsprocessen klares ved blot at udfylde et ansøgningsskema, hvorefter du vil modtage et tilbud pr mail. I nogle tilfælde vil du blive kontaktet af en rådgiver med opfølgende spørgsmål, såfremt der mangler nogle informationer. Ansøgningsprocessen er hurtig. Fra din accept af tilbuddet går der højst en bankdag, før pengene står på din konto.

Erhvervslån uden sikkerhed – bedre end banken

Et virksomhedslån gennem en uafhængig låneudbyder har ofte flere fordele end et banklån. Et banklån har ikke faste renter, hvilket får den konsekvens, at du ikke på forhånd kan vide, hvad lånet vil koste dig. Banken vil i mange tilfælde kræve sikkerhedsstillelse – det sætter dig og din virksomhed i en mere sårbar situation. Dertil kommer det, at bankens godkendelsesproces ofte vil være langvarig og ressourcekrævende. Følg dette link og se, hvor nemt du låner udenom banken: https://www.credinord.com/dk/ofte-stillede-sporgsmal/.

Erhvervslån uden sikkerhed – når tid er penge

Tid er penge – er man selvstændig forretningsdrivende, bliver denne frase endnu mere sand. Et erhvervslån uden sikkerhed er en investering i din virksomhed, i dig selv og i din tid. Et erhvervslån er en værdi i sig selv – at have likvide midler stående på en virksomhedskonto giver færre bekymringer og en rolig nattesøvn. Du frigiver ressourcer til drift, design, målsætning og planlægning, og du er ikke begrænset af røde tal på bundlinjen.

Hvorfor et erhvervslån uden sikkerhed

Når du stiller sikkerhed, så afgiver du nogle rettigheder – og delvist noget ejerskab. Det kan sammenlignes med at lade en privat investor købe sig ind i virksomheden. Du er ikke længere eneste beslutningstager, og du vil til en vis grad være overvåget af den juridiske eller private person, der nu har en økonomisk interesse i din virksomhed. Det er derfor i din interesse at søge lån uden krav om sikkerhedsstillelse, når din virksomhed har brug for ekstra likviditet.

Beløbstørrelser for erhvervslån uden sikkerhed

Lånebeløb på erhvervslån uden sikkerhedsstillelse ligger som regel på mellem 10.000 og 500.000. Hvor meget du kan låne, bestemmes af dine generelle økonomiske forhold, virksomhedens omsætningsevne, øvrige forpligtelser og garantens såvel som virksomhedens kredithistorik. Med andre ord bliver der taget stilling til din virksomheds kreditvurdering og dens omsætningspotentiale – og med udgangspunk heri bestemmes det beløb, der vurderes forsvarligt at låne din virksomhed. Låneudbyderen vil altid tage stilling til den enkelte virksomhed og lave en individuel vurdering.

Låneberegner og det endelige tilbud på erhvervslån uden sikkerhed

Som vi tidligere var inde på, så er det en rigtig god idé at bruge en låneberegner, inden man ansøger om et erhvervslån. Beregningerne giver en god overordnet idé om, hvad det koster at låne. Du kan derfra nemt vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt – hvad der er plads til i virksomhedens budget. Det er dog vigtigt at understrege, at låneberegneren estimerer ud fra generelle antagelser. Dine tal kan se anderledes ud, når du få det endelige tilbud.

Vigtigt at være opmærksom på ved erhvervslån uden sikkerhed

Garanten (iværksætteren) hæfter personligt for et erhvervslån uden sikkerhed. Du skal altså være sikker på, at din privatøkonomi kan bære de månedlige afdrag i det tilfælde, at virksomheden mod forventning ikke kan. For erhvervslån over 250.000 kroner gælder desuden, at der kræves to garanter. En garant kan være en juridisk eller privat person, som fungerer som en form for kautionist for virksomheden. Garanten påtager sig med andre ord risikoen for lånet.

Sådan får du et erhvervslån uden sikkerhed

Når blot din virksomhed har en sund økonomi og et godt potentiale, er det ikke svært at blive godkendt til et erhvervslån – heller ikke selvom du ikke ønsker at stille sikkerhed. Det kræver blot en god betalingshistorik, at der ikke tidligere har været misligholdte aftaler, og at virksomheden har en omsætning og et budget, der kan bære de månedlige afdrag. Følg linket her for yderlige oplysninger, hvis du overvejer et erhvervslån: https://www.credinord.com/dk/om-credinord/.

Benyt en låneberegning, find dit ønskede lån og udfyld låneansøgningen
Modtag dit lånetilbud og tag stilling
Godkend låneaftalen og få udbetalt beløbet

FAQ for erhvervslån uden sikkerhed

  • Hvad betyder det, at jeg ikke stiller sikkerhed?

    Kort sagt vil det sige, at du ikke afgiver delvist ejerskab af virksomhedens aktiver.

  • Hvad koster et erhvervslån uden sikkerhed?

    Prissætningen på erhvervslån er individuel og udregnes særligt for den enkelte virksomhed.

  • Jeg vil gerne kende mine muligheder – hvor finder jeg en låneberegner?

    Følg linket her for et hurtigt og godt overblik: https://www.credinord.com/dk/erhvervslan/