Dataansvarlig

Databeskyttelsespolitik for CrediNord Oy:s kunderegister

fra 6/2020

Dataansvarlig

CrediNord Oy

ID: 2994963-1

CrediNord C/O Greenstep Lindövägen 72 602 28 Norrköping

Kontaktoplysninger i registersager

kundeservice@credinord.com

Ansvarlig for kunderegister

CrediNord C/O Greenstep Lindövägen 72 602 28 Norrköping

Tlf.: 08 446 870 01

Navn på register

Et register baseret på kundeforholdet eller tilsvarende forbindelse til CrediNord Oy (»CrediNords kunderegister«).

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Personoplysningerne bruges af CrediNord Oy og de onlinetjenester, de administrerer, til at forberede og gennemføre lånebeslutninger, for at identificere, fakturere og inddrive kunder samt for at kontrollere kredit. Kunderegistret bruges også til at håndtere opbevarings-, rapporterings- og efterforskningsforpligtelser i overensstemmelse med lovbestemte og statslige regler og retningslinjer.

Derudover bruges personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen til at håndtere og udvikle kundeforholdet, såvel som til analyse og statistiske formål. Vi registrerer alle opkald foretaget til kundeservice for at sikre god kundeservice og for at registrere eventuelle klager eller krav.

Kundeoplysningerne i registret kan bruges til markedsføring og markedsundersøgelse af den dataansvarlige og de virksomheder, der hører til den samme koncern, uden at videregive personoplysninger til tredjeparter. I forbindelse med kreditbeslutninger og under kreditovervågning kan CrediNord Oy videregive personoplysninger til en kreditoplysningsoperatør, der er registreret.

CrediNord Oy bruger også personoplysninger til at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, samt sammenligning med sanktionslister, på grundlag af ufravigelig lovgivning om dette.

Registrets indhold

CrediNord Oy:s kunderegister indeholder følgende oplysninger:

Grundlæggende og identifikationsoplysninger:

•             navn

•             personnummer og køn

•             adresse

•             telefonnummer

•             e-mail

•             bankkonto

•             indtægter og udgifter

•             anden information oplyst af kunden

Information relateret til kundeforholdet:

•             starttid for kundeforholdet

•             oplysninger om ansøgte og bevilligede lån og kreditbeslutninger

•             oplysninger om kreditvurdering fra en kreditoplysningsoperatør

•             oplysninger om meddelelser sendt til kunden

•             IP-adressen, hvorfra kunden kontaktede tjenesten

•             fakturerings- og inddrivelsesoplysninger

•             brug af gratis tjenester (fx nyhedsbreve)

•             de fordele og kampagner, der gælder for registrerede og deres anvendelse (herunder information om kampagner, der tilhører den dataansvarliges partnere).

•             godkendelser eller forbud mod markedsføring eller information i fokus

•             risikostyring og statistik

•             oplysninger baseret på den dataansvarliges tilsynsmæssige regulering og forpligtelser

•             nødvendig information for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

•             nødvendig information for tilsyn med kriminelle aktiviteter og for indsendelse af myndighedserklæringer

Regelmæssige datakilder

Oplysninger rapporteret af kunden, data verificeret af CrediNord Oy (fx Creditro, Folkeregistret, Nordic API Gateway, virksomheder, der formidler navne og adresser til privatpersoner) og de oplysninger, der er ændret i forbindelse med vedligeholdelse af tjenesten.

Personoplysninger kan indsamles og opdateres i registre over dataansvarlige og virksomheder i samme koncern, folkeregistret, kreditregistre og andre lignende offentlige eller private registre og datakilder samt fra den dataansvarliges samarbejdspartner.

Regelmæssig dataoverførsel og overførsel af oplysninger uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Vi bestræber os på at opbevare alle personoplysninger i EU/EFTA-regionen. Det kan dog være tilfældet, at personoplysninger på vegne af en individuel leverandør eller underleverandør også håndteres i et tredjeland, forudsat at der i dette tilfælde gives et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning.

Ellers videregives personoplysninger ikke til tredjeparter undtagen:

•             myndigheder i lovbestemte tilfælde

•             virksomheder, der er ansvarlige for fakturering og inddrivelse for den dataansvarlige

•             markedsføringsformål som beskrevet i afsnittet Markedsføring

Principper for databeskyttelse

Det manuelle materiale opbevares i korrekt aflåste rum. Elektronisk opbevaret data gemmes i et korrekt beskyttet informationssystem med brugergodkendelse. Oplysningerne behandles fortroligt og kan ikke tilgås af tredjeparter, undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet i dette dokument.

Registret er placeret i et beskyttet og kontrolleret miljø. Den personoplysningsansvarliges personale har tavshedspligt med hensyn til oplysningerne i registret, og adgangen til registret er teknisk og fysisk beskyttet.

Markedsføring

Registret kan anvendes i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven til at sælge eller videregive oplysninger til CrediNord Oy:s udvalgte partnere til direkte markedsføring, markedsundersøgelser og markedsføringskonkurrencer, medmindre de registrerede udtrykkeligt har nægtet videregivelse. CrediNord Oy kan bruge kundeoplysninger til direkte reklame, fjernsalg og anden direkte markedsføring (herunder elektroniske kommunikationsmidler).

Ret til indsigt

Den registrerede har ret til at få indsigt i de oplysninger, der er gemt i registret. Anmodningen skal fremsættes skriftligt til Köydenpunojankatu 5, 00180 Helsinki, Finland og skal underskrives af den registrerede.

Rettelse af oplysninger

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen kan du opdatere og ændre dine oplysninger ved at underrette dette skriftligt til kundeservice@credinord.com

CrediNord Oy sikrer nøjagtigheden og rettidigheden af kundeoplysningerne ved at opdatere kundens officielle person- og kontaktoplysninger fra Folkeregistret. For eksempel vil en adresseændring automatisk blive opdateret i CrediNord Oy:s kunderegister.

Opbevaring af oplysninger

Efter afslutning af det faktiske kundeforhold skal CrediNord Oy opbevare kundeoplysninger i den periode, der er tilladt ved lov, fx på grund af regnskabslovgivning og risikostyringsårsager. Normalt opbevares oplysningerne i 10 år, efter at kundeforholdet er afsluttet.

Markedsføringsforbud

I overensstemmelse med reglerne har den registrerede ret til at forbyde CrediNord Oy at behandle den registreredes personoplysninger til direkte reklame, fjernsalg og anden direkte markedsføring samt til markedsundersøgelser og meningsmålinger. Kunden kan forbyde markedsføring via mail til kundeservice@credinord.com eller ved en skriftlig og underskrevet meddelelse til adressen Köydenpunojankatu 5, 00180 Helsinki / Dataansvarlig.

Retten til at indgive en klage til Datatilsynet og modtage oplysninger om håndtering af personoplysninger. Datatilsynet er ansvarlig for at overvåge anvendelsen af lovgivningen. Enhver, der mener, at en virksomhed behandler personoplysninger forkert, kan indgive en klage til Datatilsynet: Postadresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby E-mail: dt@datatilsynet.dk Telefon: 33 19 32 00

Cookies

En cookie er en identifikationsfil, som tjenesten sender til kundens computer. Cookies bruges til at håndtere en tjenestebegivenhed. CrediNord Oy anvender udelukkende cookies til at forbedre brugeroplevelsen og det overordnede serviceniveau og til at analysere brugen af sin hjemmeside til markedsføring og kvalitetsovervågning.

CrediNord Oy kan også bruge tredjepartscookies til at understøtte CrediNord Oy til fx at analysere og evaluere brugen af sine hjemmesider.

De registrerede kan vælge at ændre browserindstillingerne, så enten alle eller kun cookies, der ikke kommer direkte fra CrediNord Oy, blokeres. Den registrerede kan også vælge at ændre sine browserindstillinger, så han eller hun kan modtage oplysninger om brugen af cookies. Hvis alle cookies blokeres, kan CrediNord Oy-tjenesten ophøre med at fungere helt eller delvist.