Beregning af pengestrømmen

Der er mange grunde til, at du som virksomhedsejer holder øje med pengestrømmen i din virksomhed. På den ene side kan du forstå din virksomhed bedre, og på den anden side får du en bedre idé om, hvordan din virksomhed har det økonomisk.

Det er dog ikke altid let at beregne pengestrøm, især hvis du er ny iværksætter. For at hjælpe dig undervejs har CrediNord oprettet en gratis skabelon til beregning af pengestrømmen, der kan lette dine beregninger. Nedenfor fortæller vi dig mere om, hvordan beregningen fungerer.

At beregne pengestrømmen

Cash flow, også kaldet pengestrømmen eller likviditet, viser kapitalbevægelser i et selskab i en bestemt periode. Der er generelt fire forskellige typer pengestrømme:

  • Daglige aktiviteter. Denne pengestrøm omfatter driftsaktiviteter og inkluderer poster fra resultatopgørelsen, der er udbetalinger og betalinger (ikke afskrivninger og bevillinger).
  • Investeringer. Denne formular henviser til virksomhedens aktiver, såsom udstyr, fast ejendom og afskrivninger.
  • Finansiering. Denne pengestrøm inkluderer lån med længere løbetid (over 12 måneder), udbytte og hensættelser.
  • Frit cash flow. Den frie pengestrøm er summen af de tre pengestrømme ovenfor. Det er dette beløb, der er tilbage for aktieudbytte eller investeringer.

Da alle pengestrømme har forskellige formler og beregnes på forskellige måder, kan det være både kompliceret og tidskrævende at foretage beregningerne alene. Derfor anbefaler vi, at du downloader vores gratis skabelon til beregning af pengestrømmen.

Gratis skabelon til beregning af pengestrømmen

Ved at bruge skabelonen kan du strømline dine pengestrømsanalyser og spare tid. Skabelonen har også et separat ark, hvor du nemt kan oprette et likviditetsbudget.

Picture1

Dokumentet er helt gratis at downloade, og alle formler er forprogrammerede. Du behøver kun at indtaste de forskellige beløb direkte i dokumentet for at få de korrekte pengestrømsoplysninger. Skabelonen beregner også virksomhedens overskud og balance.

Nedenfor viser vi dig, hvordan det fungerer.

Sådan bruges skabelonen

Picture2

Start med at indtaste virksomhedens driftsresultat under “Løbende forretning”. Der udfylder du også tilbagebetaling af afskrivninger, finansielle indtægter og udgifter samt skat. Under “Ændring i driftskapital” udfylder du ændringer i driftskapital for varebeholdninger, tilgodehavender og kortfristede forpligtelser.

Når du har gjort dette, beregnes automatisk pengestrømmen for den løbende forretning.

Picture3

Under “Finansieringsaktiviteter” og “Investeringsaktiviteter” udfylder du ændringer vedrørende egenkapital, langsigtede forpligtelser og materielle og finansielle anlægsaktiver. Også her får du automatisk pengestrømmen til finansiering og investeringer.


Picture4

Når du har udfyldt alle ovenstående oplysninger, beregner skabelonen automatisk årets pengestrøm, dvs. den frie pengestrøm. Her får du også en klar oversigt over de indgående og udgående kontanter.

Ved hjælp af kolonnerne til højre kan du også beregne virksomhedens balance, aktiver og passiver. Beregningen udføres på samme måde som med de forskellige pengestrømme: du udfylder beløbene, og beregningen beregner automatisk beløbet automatisk.

Ved at samle de samme oplysninger i de kommende år kan du nemt analysere virksomhedens likviditet og se i hvilken retning virksomheden udvikler sig.

Skabelon til likviditetsbudget

På det separate ark finder du også en skabelon til likviditetsbudget, som du kan bruge til at sammensætte pengestrømmen måned for måned. Lad os gennemgå, hvordan det fungerer.

Picture5

Start med at indtaste pengestrømmen den 1. i måneden. Du gør dette ved at justere beløbet i felt B9 i beregningen.

Derefter udfylder du oplysningerne under “Indbetalinger”, såsom kontantsalg, kreditsalg, lån og andre indtægter. Når du har gjort dette, modtager du automatisk et samlet beløb under “Betalinger”.

Det næste trin er at udfylde alle udgående beløb under “Udgifter”, såsom indkøb af materialer, udgifter til lokaler, forsikring osv.

Skabelonen beregner derefter det samlede beløb for udgifterne og trækker beløbet fra de samlede betalinger for at opnå kontantsaldoen og den månedlige pengestrøm.

Ved at udfylde beregningen månedligt kan du nemt finde ud af, om virksomheden har en positiv eller negativ pengestrøm og identificerer ændringer i økonomien.