8 tips til at undgå cash flow problemer

Sådan kan små virksomheder undgå cash flow problemer – 8 gode tips

Alle virksomheder stræber efter et positivt cash flow, dvs. når indtægterne overstiger udgifterne. Samtidig vil mange iværksættere, især dem der driver mindre virksomheder, på et eller andet tidspunkt opleve cash flow problemer.

Det er ikke ualmindeligt, at ejere af små virksomheder har små margener med hensyn til deres økonomi. Dette kan gøre deres pengestrømme ekstra sårbare. Det samme gælder for virksomheder i opstartsfasen, da udgifter i princippet altid overstiger indtægterne.

8 tips til at undgå cash flow problemer

Heldigvis er der forebyggende foranstaltninger, der kan reducere risikoen for en negativ pengestrøm. Nedenfor deler vi 8 tips til at undgå cash flow problemer i din virksomhed.

1. Udarbejd et cash flow budget / -prognose

Lav et skøn over virksomhedens indtægter fra salgs- eller kundefakturaer. Sammensæt også, hvor meget du skal betale i form af leverandøromkostninger, lønninger og driftsomkostninger. Forskellen mellem disse to summer giver dig en prognose for tilstanden af ​​virksomhedens cash flow.

For at prognosen kan bruges, er det dog vigtigt, at du følger op og sammenligner det med det faktiske resultat efter perioden. Har du en positiv pengestrøm, kan du justere tallene for den næste periode. Hvis pengestrømmen er negativ, skal du analysere og træffe beslutninger om, hvordan du bryder den negative udvikling.

Husk, at et cash flow budget ikke behøver at dække et helt år som det almindelige budget. Du kan lave en til hver uge, måned eller kvartal.

8 tips til at undgå cash flow problemer

2. Aktiv planlægning af virksomhedens ind- og udbetalinger

En af de største årsager til pengestrømsproblemer blandt virksomheder i dag er ubalancen mellem indtægter og udgifter. Ved at tage dig tid til at gennemgå dine indskud og udbetalinger i de kommende uger, kan du lettere opdage ubetalte regninger eller forsinkede kundefakturaer. På denne måde kan du sende påmindelser med det samme og få betalt hurtigere.

Du kan også planlægge, hvornår du selv betaler leverandørfakturaer for ikke at gå glip af forfaldsdatoen. Dette reducerer risikoen for at pådrage sig dyre påmindelsesgebyrer og morarenter.

3. Revidere forretningsplanen og forbedre fortjenstmargenerne

For at undgå problemer med pengestrømme bør du regelmæssigt kontrollere, om virksomhedens forretningsplan er i overensstemmelse med virkeligheden. Måske er det tid til at ændre dit tilbud og investere i noget mere lukrativt?

Det kan også være en god ide at gennemgå og muligvis justere priserne for dit eksisterende sortiment. På denne måde kan du påvirke virksomhedens fortjenstmargen, det vil sige forskellen mellem indtægterne og de faktiske omkostninger ved hver vare eller tjenesteydelse.

Ved at revidere din forretningsplan regelmæssigt får du muligheden for at identificere og løse problemer, før de har tid til at skade virksomheden. Ekstra vigtigt er revisionen, når der har været en ændring i virksomheden eller på markedet, da den kan give dig en mere realistisk prognose for fremtiden.

8 tips til at undgå cash flow problemer

4. Gennemgå dine udgifter

Som ejer af en lille virksomhed skal du konstant informeres om, hvilke udgifter du har, og hvorfor. Dette gælder især generelle omkostninger, der ikke er direkte relateret til dit salg, såsom telefonabonnementer og andre abonnementer.

Ifølge Comcapfactoring.com kan disse udgifter i mange tilfælde være større end nødvendigt i forhold til virksomhedens faktiske indkomst, hvilket igen kan føre til en negativ pengestrøm.

Du er velkommen til at bruge rapporter fra dit regnskabsprogram for at holde et bedre styr på dine udgifter. På denne måde kan du lettere planlægge og prioritere betalinger til leverandører og medarbejdere samt for driftsomkostninger. Prøv at reducere omkostningerne og eliminere udgifter, der ikke er vigtige for virksomhedens drift.

5. Plej dine leverandørkontakter

Leverandører er vigtige partnere for mange iværksættere. Da de spiller en vigtig rolle i forretningens succes, skal du prøve at opretholde et professionelt og ærligt forhold til alle.

Hvis du nogensinde er i en pengestrømskrise og har svært ved at betale en regning, skal du straks kontakte den relevante leverandør. Fordi de ønsker at modtage deres betaling så hurtigt som muligt, er de fleste ofte imødekommende.

Måske kan du blive enige om en plan for delvis betaling eller udskydelse af forfaldsdatoen?

8 tips til at undgå cash flow problemer

6. Opret en kapitalbuffer

Manglende pengestrøm opstår som tidligere nævnt, når indtægterne i virksomheden er lavere end udgifterne. En løsning på dette problem kan være at forsøge at bringe mere kapital i virksomheden.

Mange iværksættere vælger at vente til sidste sekund, før de gennemgår mulighederne for at skaffe ekstra penge til at løse en krisesituation. Processen med ekstern finansiering kan dog tage tid, og i løbet af denne periode kan de økonomiske problemer forværres.

Af denne grund kan det være en god ide at have en buffer til uforudsete omkostninger, for eksempel i form af en virksomhedskredit. Her får du en vis kredit, der forbliver i dvale på virksomhedskontoen, indtil der opstår et økonomisk behov. Kreditten koster intet, så længe du ikke bruger den.

Et erhvervslån med en hurtig udbetaling kan også være en løsning på et pludseligt pengestrømsproblem. Her skal du dog være opmærksom på, at du betaler renter fra den dag, du får adgang til lånet. På samme tid kan du normalt foretage ekstra tilbagebetalinger eller afvikle gælden med det samme, hvis du har mulighed for det.

7. Find investorer

I dag er der mange forskellige investeringsmetoder, der kan bidrage til at øge virksomhedens arbejdskapital. Investorer stiller dog strenge krav til medejerskab og / eller indflydelse på virksomhedens drift og økonomi.

Inden du tager risikovillig kapital ind i virksomheden, skal du huske på, at du i de fleste tilfælde skal give et stykke af virksomheden væk, og at du får en ny forretningspartner. Selvfølgelig behøver dette ikke være en negativ ting, men vær opmærksom på, at det ikke længere kun er din virksomhed.

Lad ikke den første kontante krise tvinge dig til at træffe beslutninger, der vil bringe fremtidens forretning i fare. Venturekapital kan være en god idé, men overvej først andre løsninger på likviditetsproblemet, såsom virksomhedsfinansiering.

8. Vær optimistisk, men tænk realistisk

At drive din egen virksomhed er spændende, sjovt og givende på mange niveauer. Du vil have, at virksomheden skal udvikle sig i den rigtige retning, og optimisme er ofte den drivende kraft, der får hjulene til at rulle. Imidlertid kan overdreven optimisme medføre langsigtede økonomiske problemer.

Antag derfor aldrig, at dine økonomiske problemer løser sig selv. Vær realistisk med tallene og tag de nødvendige foranstaltninger ved den mindste indikation af en negativ pengestrøm. Kort sagt – overvurder ikke indtægterne og undervurder aldrig udgifterne.

8 tips til at undgå cash flow problemer

Opsummering

For at undgå pengestrømsproblemer kan du følge disse to anbefalinger:

• Forberede. Vær godt og korrekt informeret om virksomhedens økonomiske situation. Vedligehold de opdaterede regnskaber (resultatopgørelser og balance samt pengestrømsopgørelser) for at sikre, at du altid har de rigtige tal. Hvis du opdager uoverensstemmelser, skal du rette det med det samme.

• Forebyggelse. Forebyggelse er meget bedre end helbredelse. Ved at lære at gennemgå og analysere virksomhedens likviditet kan du lettere forudsige økonomiske problemer og undgå at håndtere finansielle kriser, der i værste fald kan føre til konkurs.

Læs mere om cash flow:

Hvad er cash flow

10 tips til at sikre din virksomheds cash flow

Hvordan beregnes cash flow