Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Kilpailuta laina
Helppo ja nopea hakemus

Business Finland

Tämä on rahoitusoppaamme osa 8. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme kahdeksannessa osassa käsittelemme Business Finlandia yhtenä yrityksen rahoittajana. Käymme läpi mitä Business Finlandin tarjoamalla rahoituksella tarkoitetaan, minkälaisiin käyttötarkoituksiin se soveltuu ja mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy.

Lyhyesti

Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa yritykselle rahoitusta innovaatioihin ja kansainvälistymiseen. Se tarjoaa rahoitusta niin startupeille, pk-yrityksille, kuin myös tietyissä tapauksissa suuryrityksille. Yritys voi hakea rahoitusta esimerkiksi tutkimukseen, tuotekehitykseen ja yrityksen kansainvälistymiseen. Tarjottu rahoitus ei pääsääntöisesti vaadi vakuuksia ja on kustannuksiltaan edullista. Laina-ajat vaihtelevat muutamasta vuodesta 20 vuoteen asti.

Mitä Business Finlandin rahoituksella tarkoitetaan?

Business Finland on kotimainen julkinen toimija, jonka tarkoituksena on edistää yritysten innovaatioita, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Business Finland syntyi vuonna 2018, kun investointipalveluita tarjonnut kotimainen Finnpro ja innovaatiorahoitukseen keskittynyt Tekes yhdistyivät. Yritys voi saada rahoitusta tuotekehitykseen, tutkimukseen ja muuhun liiketoiminnan kehittämiseen, kun yritys tähtää niiden avulla kansainvälistymiseen. Tämän lisäksi rahoitusta voi saada esimerkiksi erilaisiin pilotointihankkeisiin, kestävän kehityksen hankkeisiin ja kiertotalouden investointihankkeisiin.

”Mikäli tuotekehitys tai projekti epäonnistuu, voidaan osa myönnetystä rahoituksesta tietyssä tapauksessa jättää perimättä.”

Kuten edellä mainittua, myöntää Business Finland rahoitusta hyvin monentyyppisiin kohteisiin, joissa rahoitukselle on erilaisia edellytyksiä. Esimerkiksi tutkimus- ja kehitysrahoituksen edellytyksenä on, että yritys tavoittelee sillä merkittävää viennin kasvua, sen on tuotettava yritykselle kansainvälistä kilpailuetua ja onnistuessaan sen potentiaali on vähintään 20 kertainen alkuperäisiin kehitystyöresursseihin nähden. 

Myönnetty rahoitus kattaa yleisesti enintään 50 % projektin kokonaiskustannuksista ja tietyin poikkeuksin 70 %. Tyypillinen laina-aika on 7-10 vuotta. Koroltaan rahoitus on edullista ja rahoituksen korko liikkuu tällä hetkellä noin 1 prosentin paikkeilla. Mikäli tuotekehitys tai projekti epäonnistuu, voidaan osa myönnetystä rahoituksesta tietyssä tapauksessa jättää perimättä. 

maranda vandergriff 7aakZdIl4vg unsplash 1

Minkälaisille yrityksille suosittu vaihtoehto? 

Business Finlandin rahoitus on suosittu vaihtoehto monelle startupille ja pk-yritykselle, jotka tähtäävät kansainväliseksi uuden innovaation tai tuotekehityksen kautta. Kun yrityksellä on kansainvälisyyteen tähtäävän innovaation kehitysprojekti tai nykyisen tuotteen jatkokehittäminen, on yrityksellä hyvät mahdollisuudet saada Business Finlandin kautta rahoitusta, mikäli hankkeessa on tarpeeksi potentiaalia ja se on loppuun asti mietitty. 

”Rahoitus on monille yrityksille suosittu vaihtoehto sen edullisuuden vuoksi, eikä se yleensä vaadi yritykseltä vakuuksia.”

Rahoitus on monille yrityksille suosittu vaihtoehto sen edullisuuden vuoksi, eikä se yleensä vaadi yritykseltä myöskään vakuuksia. Tämä on erityisen suuri etu pienemmille yrityksille, joilla ei ole tarpeeksi omia resursseja viedä tuotekehitystä eteenpäin. Osa myönnetystä rahoituksesta voidaan myös tietyissä tapauksissa jättää perimättä, mikäli hanke epäonnistuu, mikä osaltaan lisää rahoituksen houkuttelevuutta.

Minkälaista rahoitusta Business Finland tarjoaa?

Business Finland tarjoaa yrityksille erilaisia rahoituspalveluita yrityksen tilanteesta riippuen. Seuraavaksi käymmekin lyhyesti läpi suosituimpia rahoitusratkaisuja.

Rahoitus pk-yrityksille

Business Finland tarjoaa rahoitusta ja neuvontaa pk-yrityksille eri käyttötarkoituksiin.

Pk-yritysten kansainvälistymiseen on tarjolla neuvontaa, sekä 3 erilaista rahoitusta. Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksille, joilla on tuote tai palvelu, joka omaa potentiaalia kasvaa myös kansainvälisesti. Innovaatioseteli on määrältään 5 000 €. Toinen kansainvälistymiseen tarkoitettu rahoitusratkaisu on Market Explorer-rahoitus. Market Explorer-rahoituksessa on kyse kansainvälistymiseen tarkoitettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Market Explorer-rahoitus on enimmillään 10 000 € ja korvaa 50 % aiheutuneista kustannuksista. Talent Explorer-rahoitusta on mahdollisuus hakea asiantuntijan palkkaamiseen, joka auttaa yritystä kansainvälisellä markkinalla.

Pk-yritysten tuotekehitykseen on myös haettavissa neuvontaa ja rahoitusta. Tuotekehitykseen haettavaa rahoitusta ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehitysrahoitus, Into-rahoitus, CO-Innovation ja kansainväliset rahoituslaitokset. Tutkimus- ja kehitysrahoitusta on mahdollista hakea yrityksen tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien uudistamiseen ja kehittämiseen. Into-rahoitusta on mahdollista hakea ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimiseen. CO-Innovation rahoitus on tarkoitettu projektien rahoittamiseen, joissa mukana on yksi tai useampi tutkimusorganisaatio ja tavoitteena on kehittää uutta tietoa ja innovaatioita.

Business Finlandin kautta on pk-yritysten mahdollisuus hakea pääsyä erilaisiin Euroopan laajuisiin rahoitusohjelmiin. Tällaisia rahoitusohjelmia ovat mm. pk-yritysten kansainvälistymiseen tähtäävään tuotekehitykseen tarkoitettu Eurostar-ohjelma, joka on 36 maan yhteisohjelma. Toinen Euroopan laajuinen ohjelma, johon pk-yritysten on mahdollista hakea on Horisontti Eurooppa-ohjelma. Horisontti Eurooppa-ohjelma rahoittaa yhteistyössä toteutettuja tutkimus- ja innovaatioprojekteja.

rodeo project management software ONe snuCaqQ unsplash

Rahoitus suurille yrityksille

Business Finland tarjoaa rahoitusta ja neuvontaa myös suurille yrityksille. Suuryrityksellä tarkoitettaan tässä tapauksessa yritystä, jolla on yli 250 työntekijää tai liikevaihto yli 50 miljoonaa.

Suuryritysten tutkimukseen ja kehitykseen on tarjolla sekä avustusta, että lainaa. Avustusta voi hakea tutkimustyöhön, joka mahdollistaa tuotekehitystyön ja on enintään 40 % projektin kokonaiskustannuksista. Lainaa suuryritykset voivat enintään 50 % pilotointi- ja kehitysprojekteihin.

Mistä hakea Business Finlandin rahoitusta?

Rahoituksen hakeminen tapahtuu Business Finlandin oman asiointipalvelun kautta. Rahoitushakemuksen käsittely kestää keskimäärin noin kaksi kuukautta.  

Mitä asioita tulee ottaa huomioon? 

Kun yritys pohtii rahoituksen hakemista Business Finlandin kautta, kannattaa sen ensiksi itse arvioida, onko sillä mahdollisuuksia saada rahoitusta. Hakemuksen tehdessään kannattaa siihen liittää mahdollisimman kattavat liitteet rahoituksen kohteesta. 

”koska kyseessä on julkinen rahoituslaitos, myös myönnetty rahoitus on julkista tietoa. Rahoituksen saaja, sekä myönnetyn rahoituksen määrä on nähtävillä julkisesti.”

Kuten mainitsimme Business Finlandin keskimääräiset käsittelyajat rahoitushakemuksissa ovat noin kaksi kuukautta, mikäli yrityksen rahoitustarve on siis nopea, voi sen olla kannattaa harkita muiden rahoitusväylien käyttämistä. Yrityksen on kannattavaa myös huomioida, että koska kyseessä on julkinen rahoituslaitos, myös myönnetty rahoitus on julkista tietoa. Rahoituksen saaja, sekä myönnetyn rahoituksen määrä on nähtävillä julkisesti.

Muista nämä hakiessasi Business Finlandin rahoitusta:

 • Selvitä, minkälainen Business Finalndin tarjoama rahoitus sopisi yrityksesi tarpeisiin.
 • Ole valmiina pidempään käsittelyaikaan (keskimäärin 2 kuukautta)
 • Rahoituksen saaja ja rahoituksen määrä ovat julkista tietoa.
luis villasmil 4V8uMZx8FYA unsplash

Vertailtuna positiiviset ja negatiiviset asiat:

Plussat Miinukset
EdullinenProsessiltaan pitkä
Ei yleensä vaadi vakuuksiaPaljon vaadittavia edellytyksiä ja selvityksiä
Osa myönnetystä rahoituksesta voidaan jättää perimättä hankkeen epäonnistuessa.

Business Finland, yhteenveto

Business Finlandin kautta on sekä pk-yritysten, että suurempien yritysten mahdollista saada avustusta ja kohtuuhintaista lainaa. Avustus jaa lainoitus on pääosin tarkoitettu erilaisiin kansainvälistymiseen tähtäävien hankkeiden tukemiseen. Tarjolla on mahdollisuus päästä myös europpanlaajuisiin kasvuohjelmiin.

Negatiivisena puolena voidaan kuitenkin pitää pitkiä käsittelyaikoja. Julkisena rahoituslaitoksena rahoitushakemusten käsittely kestää Business Finlandin oman arvion mukaan keskimäärin noin 2 kuukautta.

CrediNord – kilpailuta yritysrahoitus

Kun yrityksesi tarvitsee nopeaa rahoitusta, valitse CrediNord. CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. CrediNord tarjoaa yrityslainaa 10 000 000 euroon asti ja 1-48 kuukauden maksuajalla.

Hakemuksen täyttäminen on erittäin helppoa ja vie yritykseltä noin pari minuuttia. Hakemuksen voi täyttää CrediNordin sivujen kautta, hakemukseen täytetään ainoastaan perustiedot takaajasta ja yrityksestä, lainamäärä ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Käsittelemme saapuneet hakemukset heti ja lähetämme pyynnöt lainatarjouksista eteenpäin 15 eri lainanantajalle, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lainanantajat tekevät yrityskohtaisen arvion, jonka perusteella he tekevät yritykselle lainatarjouksen.

Limiittilaskuri
Lainasumma
20000
Kuukausierä
Hae rahoitusta

Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, on tarjous mahdollista allekirjoittaa sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu ja pankkitilin vahvistus suoritettu, rahat siirretään välittömästi yrityksen tilille. Yhä useampi yritys valitseekin CrediNordin yritysrahoituksen kilpailutukseen.

 • Mikä on Business Finland?

  Business Finland on julkinen rahoituslaitos, joka tarjoaa rahoitusta ja avustusta suomalaisille yrityksille. Rahoitus on kohgdistettu pääosin kansainvälisyyteen tähtäävään liiketoimintaan, innovaatioihin ja tuotekehitykseen.

 • Minkälaisille yrityksille Business Finland on hyvä vaihtoehto?

  Business Finland tarjoaa rahoitusta nimenomaan kansainvälisyyteen tähtääviin projekteihin ja innovaatioihin. Tämän vuoksi, mikäli yrityksellä on kansainvälistä potentiaalia omaava tuote, palvelu, tai projekti, voi se saada Business Finlandin kautta edullista rahoistusta projektin tai tuotteen kehittämiseen.

 • Mitä ottaa huomioon haettaessa Business Finlandin rahoitusta?

  Business Finlandin rahoitusta haettaessa on hyvä ottaa muutamia seikkoja. Julkisena rahoitslaitoksena, myös kaikki Business Finlandin tarjoama rahoitus on julkista tietoa, rahoituksen saaja ja rahoituksen määrä ovat julkisesti nähtävillä. Yrityksen on hyvä varautua myös pitkiin käsittelyaikoihin. Business Finlandin oman arvion mukaan keskimääräinen hakemusten käsittelyaika on noin 2 kuukautta. Mikäli yritys siis tarvitsee rahoitusta nopeasti, voi yritykselle olla kannattavampaa hakea rahoitusta muuta kautta.