Yritysrahoitustuotteet

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yritysrahoitustuotteet

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudettomalla yrityslainalla tarkoitetaan nimensä mukaisesti yrityslainaa, jossa ei ole reaalivakuutta, vaan laina perustuu ainoastaan henkilötakaukseen. Perinteisesti, jotta yrityksen on ollut mahdollista saada lainaa pankista, on sillä täytynyt olla aina jotain vakuudeksi asetettavaa omaisuuttaa. Mikäli yritys ei selviydy velkavastuistaan, on pankilla mahdollisuus realisoida vakuutena oleva omaisuus.

Nykyisin kuitenkin yhä useampi rahoituslaitos tarjoaa yrityksille nimenomaan vakuudettomia yrityslainoja. Vakuudettomassa yrityslainassa on monia huomattavia etuja verrattuna vakuudelliseen lainaan, jonka vuoksi yhä useampi yritys päätyy nykypäivänä valitsemaan vakuudettoman yrityslainan.

Yksi merkittävimmistä eduista vakuudettoman yrityslainan kohdalla on sen nopeus. Perinteisessä vakuudellisessa yrityslainassa pankin on aina tehtävä selvitys ja arviointi vakuudeksi asetettavasta omaisuudesta. Vakuudettomassa yrityslainassa tämä vaihe voidaan sen sijaan kokonaan sivuuttaa, jolloin lainaprosessista voidaan luoda yritykselle erittäin nopea ja mutkaton. Yrityksellä, eikä yrittäjällä ole myöskään aina mahdollisuuksia taikka halua asettaa lainalle reaalivakuuksia. Tällöin erinomaisena ratkaisuna toimii juuri vakuudeton yrityslaina.

Vakuudeton vai vakuudellinen yrityslaina?

Yritys päätyy usein miettimään kumpi lainamuoto olisi omaan tarpeeseen parempi valinta, vakuudeton vaiko vakuudellinen yrityslaina? Se, kumpi lainamuoto yritykselle sopii paremmin riippuu tietenkin yrityksestä, sekä yrityksen sen hetken lainatarpeesta.

Perinteinen vakuudellinen laina sopii tilanteisiin, kun yritys tarvitsee suurempaa ja pidempiaikaista rahoitusta, sekä yritys pystyy myös asettamaan lainalle pankin vaatimat reaalivakuudet. Mitä isompi yritys on kyseessä, sitä kiinnostuneempi pankki on lainottamaan yritystä. Tämän vuoksi useat pienemmän luokan yritykset eivät ole pankin silmissä tarpeeksi kannattavia, jonka vuoksi ne eivät saa pankista vakuudellista lainaa kovinkaan helpolla.

Kuten totesimme aiemmin, vakuudettoman yrityslainan suurimpia etuja on lainaprosessin nopeus ja helppous, sekä se, että yritykseltä ei vaadita lainalle asetettavia reaalivakuuksia. Tämän vuoksi vakuudeton yrityslaina sopii parhaimmillaan tilanteisiin, jossa yritys tarvitsee lyhyempiaikaisempaa rahoitusta ja yritys myös haluaa lainan käyttöönsä pian. Vakuudeton yrityslaina on yritykselle myös usein joustavampi vaihtoehto kuin perinteinen pankista saatava vakuudellinen laina. CrediNordin kumppaneilla laina on mahdollista maksaa etuajassa kuluitta pois milloin tahansa. Tällöin yritys voi pitää lainaa käytössään sinä aikana, kun sille on todellista tarvetta ja säästää kuluissa maksamalla lainan etuajassa takaisin.

Moni yritys päätyy myös vakuudettomaan yrityslainaa siitä syystä, että yritys on liian pieni pankin näkökulmasta, jotta sille voidaan tarjota rahoitusta. Vakuudettoman yrityslainan kohdalla pienemmätkin yritykset pääsevät rahoituksellisesti samalla viivalle suurempien kanssa.

Laskujen myynti, factoring rahoitus vai yrityslaina?

Erityisesti, kun yritys tarvitsee lyhyempiaikaisempaa rahoitusta esimerkiksi tilapäiseen kassavajeeseen, saattaa yritys pohtia laskurahoituksen ja lyhytaikaisen yrityslainan välillä. Molemmat tavat ovat yritysten suosiossa lyhyempiaikaisesta rahoituksesta puhuttaessa. Mutta kumpi vaihtoehto on yritykselle parempi?

Laskurahoitus voidaan jakaa kahteen luokkaan, laskujen myyntiin ja factoringiin. Laskujen myynnissä on kyse yrityksen myyntisaatavien myymisestä, jolloin yritys saa heti myyntisaamisiin sitoutuneen rahan käyttöönsä. Factoringissa sen sijaan yritys käyttää myyntisaamisiaan vakuutena lainaa vastaan.

Laskurahoituksen haasteena on, että mikäli yrityksellä ei ole myyntisaamisia, joita hyödyntää, ei se myöskään pysty hyödyntämään laskurahoitusta. Monesti yritys tarvitsee rahoitusta myös nimenomaan ennen kuin asiakasta on päästy laskuttamaan. Näitä tilanteita ovat muun muassa varaston hankkiminen isompaa tilausta varten tai projekti, johon tarvitaan täydentävää rahoitusta. Laskurahoitus on haasteellista usein myös toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille, joilla ei vielä suuremmin myyntisaamisia ole, mutta rahoitustarve sitäkin kovempi.

Laskurahoitus sopii tiettyihin yrityksen tilanteisiin, mutta pääsääntöisesti vakuudeton yrityslaina on käytettävyydeltä paljon monipuolisempi. Se ei ole riippuvainen yrityksen myyntisaamisten määrästä tietyllä hetkellä, se on helppo ja nopea hakea, eikä yrityksen tarvitse uhrata tiettyä prosenttiosaa myyntisaamisistaan, kuten laskurahoituksessa.

Vakuudeton yrityslaina yrityksen erilaisiin rahoitustarpeisiin

Vakuudeton yrityslaina on monella tapaa joustavampi vaihtoehto rahoitukseen kuin perinteinen pankista saatava vakuudellinen yrityslaina. Vakuudellista yrityslainaa on mahdollista käyttää helposti myös yrityksen lyhytaikaiseen rahoitukseen, sekä pienempiin lainasummiin. Näihin tarpeisiin vakuudellisen yrityslainan on vaikeampi taipua.

Lyhytaikainen yrityslaina

Yritykset kohtaavat tilanteita, joissa ne tarvitsevat rahoitusta nimenomaan lyhyemmälle ajanjaksolle. Kyse saattaa olla esimerkiksi kausivaihtelun tasoittamisesta tai lyhyempiaikaisesta investoinneista. Tällöin yrityksen lainatarve saattaa olla tyypillisesti 6-18 kuukautta. Näin lyhyitä lainoja on kuitenkin erittäin haasteellista saada pankista, koska se ei ole pankille pääsääntöisesti kannattavaa.

Onneksi yrityksillä on olemassa nykyaikana vaihtoehtoisia väyliä hankkia rahoitusta yrityksen lyhyempiaikaiseen tarpeeseen. Nykyisin yhä useampi yritys päätyy valitsemaan vakuudettoman yrityslainan, kun lainan tarve on lyhyemmäksi aikaa. Vakuudettomat yrityslainat ovat laina-ajaltaan tyypillisesti muutamista kuukausista muutamiin vuosiin, jolloin ne sopivat erinomaisesti juuri yrityksen lyhyempiaikaisempaan lainatarpeeseen.  

Yleisimpiä CrediNordin kautta kilpailutettuja lainasummia yritysten lyhyempiaikaisempaan rahoitukseen ovat:

Etuna CrediNordin kumppanien vakuudettomassa yrityslainassa on myös mahdollisuus maksaa laina kuluitta etuajassa takaisin.

Pienempikokoinen yrityslaina

Koska vakuudeton yrityslaina on prosessiltaan huomattavasti ketterämpi ja nopeampi, mahdollistaa se myös pienten yrityslainojen myöntämisen. Sen yhtenä merkittävänä etuna onkin, että sitä on helppo ja kätevä hyödyntää myös yrityksen pienempiin rahoitustarpeisiin. Pankin kautta vakuudellisen yrityslainan saaminen on haastavaa pienemmille summille, koska pankeille ei ole tarpeeksi kannattavaa käyttää resurssejaan pieniin yrityslainoihin.

Vakuudettoman yrityslainan kohdalla tätä ongelmaan yritys ei kohtaa, vaan yrityslainaa on mahdollista saada pienemmissä erissä kuten:

2 000 euroa

5 000 euroa

10 000 euroa

tai juuri sen verran kun yritys sillä hetkellä tarvitsee.

Yritys voi tehdä helposti lainahakemuksen haluamastaan summasta CrediNordille. Mikäli CrediNordin kumppani myöntää lainaa esimerkiksi 10 000 euroa, on yrityksellä mahdollisuus nostaa kyseisestä summasta juuri sen verran kuin haluaa, kuten 3 000 euroa. Vakuudeton yrityslaina tarjoaa siten hyvin joustavan tavan ottaa myös pienempiä yrityslainoja, esimerkiksi yrityksen hankintoihin tai varaston tilapäiseen täydentämiseen.

Yrityslainojen jälleenrahoittaminen

Yrityslainojen jälleenrahoittamisella tarkoitetaan yhden tai useamman yrityslainan rahoittamista uudella lainalla. Jälleenrahoittamisen ideana on tuoda yritykselle säästöjä, mikäli yritys pystyy korvaamaan vanhoja lainojaan parempiehtoisilla lainoilla. Samalla yritys myös yksinkertaistaa lainarakennettaan, mikäli useampia pienempiä lainoja pystytään korvaamaan yhdellä isommalla.

Yrityksillä on monesti useita eripituisia, erihintaisia ja erikokoisia lainoja. Tämä johtuu useinmiten siitä, että yritys ottaa lainaa erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erilaisiin tarpeisiin. Tällöin yritykselle kertyy helposti monia ehdoiltaan hyvin erilaisia lainoja.

Se, että yritys voi saavuttaa säästöjä lainojen jälleenrahoittamisella tarkoittaa, että uusi laina on oltava ehdoiltaan parempaa vanhoihin lainoihin verrattuna. Tähän auttaa merkittävästi se, että yritys on pystynyt parantamaan taloudellista tilaa verrattuna aikaan, jolloin aiemmat lainat on otettu. Myös yhdistämällä useampia pienempiä lainoja yhdeksi isommaksi lainaksi, saavuttaa yritys myös säästöjä maksamalla lainaan liittyviä kuluja vain yhdestä lainasta.

CrediNordin kumppanien yrityslainassa on vain yksi selkeä kuukausikulu, jolloin se sopii erinomaisesti lainojen jälleenrahoittamiseen. Yritys näkee hetkessä saamastaan lainatarjouksesta, paljonko lainan kokonaiskustannus on ja pystyy sitä kautta helposti vertailemaan, olisiko se yritykselle edullisempi vaihtoehto nykyisiin lainoihin verrattuna.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.