Yrityslainojen yleisimmät käyttökohteet

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainojen yleisimmät käyttökohteet

Yritykset ottavat yrityslainaa moneen eri tarkoitukseen. Sen avulla yritys voi esimerkiksi hankkia välttämättömiä työkoneita tai laitteita. Se voi palkata lisää työntekijöitä tai aloittaa uuden projektin. Yleisiä yrityslainan käyttökohteita ovat:

 • Työkoneiden ja laitteiden hankinta
 • Henkilöstön palkkaaminen 
 • Uuden projektin aloitus 
 • Laskujen maksu ja kassanhallinta
 • Varaston kasvattaminen 
 • Kalliimpien lainojen poismaksu 
 • Markkinointi ja asiakashankinta 

Monella yrityksellä syntyy kassavirtahaaste siitä, että omat asiakkaat maksavat myöhässä laskut. CrediNordin kautta kilpailutetun vakuudettoman yrityslainan avulla voit käyttää rahoitusta joustavasti eri tarkoituksiin. Olipa tarpeena kasvuhanke tai nykyisten laskujen maksu – voi CrediNordin kautta saatu yrityslaina olla sopiva rahoitusmuoto pk-yrityksellesi.

Käyttöpääoma

Käyttöpääoma tarkoittaa, kuinka paljon juokseva liiketoiminta sitoo rahaa eli käyttöpääomaa. Sitä enemmän liiketoiminta vaatii käyttöpääomaa eli sitoo yrityksen rahaa, sitä enemmän yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta. Käyttöpääomarahoituksen avulla hoidetaan kassavajeen tasaaminen.

Käyttöpääoma on hyvä mittari yrityksen pääoman tehokkuuteen. Sitä tehokkaammin pääoma on käytössä, sitä alhaisempi on yrityksen käyttöpääomatarve. Tietyt toimialat sitovat perinteisesti enemmän käyttöpääomaa kuin muut alat.

Paljon käyttöpääomaa sitovia aloja ovat mm. rakennustoiminta, teollisuus ja kuljetusala. Näillä aloilla tarvitaan usein pääomaa hankintoihin, kuten koneisiin, laitteisiin ja työntekijöihin. Usein paljon käyttöpääomaa sitova liiketoiminta joutuu investoimaan ennen kuin liikevaihto muodostuu.

Kun yritys saa liikevaihdon paljon investointia myöhemmin, voi yritykselle syntyä kassavaje ja tarpeita ulkopuoliseen rahoitukseen. Ulkopuolista rahoitusta on sekä oman pääoman että vieraan pääoman rahoitus.

Vieras pääoma eli velkarahoitus voidaan jakaa lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen pääomaan. Lyhytaikainen vieras pääoma on kaikki alle 12 kuukauden mittainen velka. Sitä lyhyempi vieras pääoma on, sitä nopeammin ulkopuolinen velka pitää maksaa takaisin. Kun vieras pääoma on hyvin lyhytaikaista, voi yritykselle syntyä likviditeettiongelma eli kassavaje – sillä laina pitää maksaa takaisin nopeasti.

Sitä isompi pk-yritys on kyseessä, sitä todennäköisemmin se käyttää ulkopuolista velkarahoitusta käyttöpääoman vahvistamiseksi. Moni CrediNordin asiakasyrityksistä vahvistaa käyttöpääomaansa vakuudettoman yrityslainan avulla.

Lue, kuinka yksi asiakkaistamme käytti CrediNordin yrityslainaa käytöpääoman tueksi sesonkiaikana.

Laitteiden, työkalujen ja koneiden hankinta

Moni yritys investoi laitteisiin, työkaluihin ja koneisiin. Nämä sitovat myös pääomaa. Yrityslainan avulla voit ostaa uusia laitteita ja koneita tai vuokrata niitä käyttöön.

Vakuudettoman yrityslainan avulla voit itse päättää, minkälaisia koneita hankit vai vuokraatko ne. Voit ostaa sekä käytettyjä että uusia koneita ja työkaluja rahoituksen avulla. Kun sinulla on valmiina luottopäätös CrediNordin kumppaneilta, voit paremmin suunnitella jo tulevan projektin aloitusta ja tehdä projektitarjouksen asiakkaalle.

Vakuudeton laina mahdollistaa myös nopean liiketoiminnan tai projektin jatkamisen, kun jotain yllättävää on tapahtunut. Jos esimerkiksi kriittinen kone tai muu laitteisto hajoaa kesken projektin, voit nopean yritysluoton avulla hankkia tarvittavat koneet nopeasti käyttöön.

Henkilöstön palkkaaminen 

Yrityslainan avulla voit palkata lisää henkilöstöä. Moni yritys tarvitsee lisäkäsiä yrityksen kasvun myötä. Vakuudeton yritysluotto on joustava rahoitusmuoto, jonka avulla voit palkata henkilöstöä sekä väliaikaiseen että jatkuvaan tarpeeseen.

 • Palkkaa henkilöstä tilapäiseen tarpeeseen
 • Palkkaa jatkuvaan tarpeeseen lisää henkiölökuntaa
 • Vuokraa henkilöstöä joustavasti 

Henkilöstöpalveluyritysten käyttö on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana huomattavasti. Henkilöstön vuokraus on suosittua erityisesti tilapäisiin henkilöstötarpeisiin. Se sopii myös jatkuvaan tarpeeseen, sillä voit sen avulla joustavasti ulkoistaa tietyt pakolliset työnantajan velvoitteet henkilöstövuokrausyhtiölle.

Varaston kasvattaminen 

Varasto sitoo aina pääomaa. Moni yritys hakee yrityslainaa varaston kasvattamiseen ja tarvittavan varaston ylläpitoon. Jotta voit myydä asiakkaille silloin, kun kysyntää on, pitää moni yritys varastoa.

 • Valmistaudu kovaan myyntisesonkiin varastoa kasvattamalla 
 • Pidä tarvittavaa varastoa yllä, jotta et joudu myymään ei-oota
 • Lisää myyntiä oikein mitoitetulla varastolla

Varaston kasvattamista varten haetaan usein vakuudetonta yrityslainaa, sillä varasto harvoin on riittävä vakuus pankin tarjoamalle vakuudelliselle yrityslainalle. CrediNordin tarjoama vakuudeton yrityslaina on hyvin joustava rahoitusmuoto ja sopii myös varaston kasvattamista varten.

Yrityksen markkinointi

Kasvu vaatii investointeja. Usein kasvua varten yritys investoi asiakashankintaan ja markkinointiin. Markkinointi on yleinen käyttötarkoitus yrityslainalle – voit käyttää sitä mm. seuraaviin markkinointi-investointeihin:

 • Erilaiset myyntikampanjat
 • Online-markkinointi 
 • Radio ja sanomalehdet 
 • Myyjän palkkaaminen 

Yrityksen asiakaskohderyhmä määrittää paljon, mikä markkinoinnin ja myynnin muoto on sille tehokkain. Perinteisesti kuluttajille tapahtuvaa B2C kohderyhmää varten sopii paremmin yleinen markkinointi. Näitä ovat sekä online-kanavat (sosiaalinen media, bannerit ja google) sekä perinteinen printti ja radiomainonta.

Kun kohderyhmänä on isommat yrityspäättäjät eli perinteinen B2B asiakaskohderyhmä, pidetään myyntiä tehokkaampana tapana edistää myyntiä. Koska B2B puolella myyntiajat ovat perinteisesti pitkiä, voi myyntihenkilöön investointi alkamaan tuottaa tulosta vasta pidemmällä yli 6 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli yritys tarvitsee lisärahoitusta markkinointia varten, voi olla mietinnän arvoista hakea lyhytaikaista yrityslainaa markkinointiin.

Ajoneuvojen hankinta yritykselle

Ajoneuvon hankinta voi olla yritykselle tärkeää. Tietyillä toimialoilla ja liiketoiminnassa on ajoneuvon hankinta pakollista yritystoiminnan pyörittämistä varten.

 • Kuljetusala, teollisuus ja rakennusala vaativat usein ajoneuvoja 
 • Voit rahoittaa ajoneuvojen hankinnan vakuudettoman yrityslainan avulla 
 • Vakuudettoman luoton avulla joustoa ajoneuvon hankintaan 

Voit tarvita autoa myös muilla toimialoilla yritystoimintaa varten. Usein yrittäjät joutuvat liikkumaan paljon asiakkaiden luona autolla, jolloin auto voi olla järkevä olla yrityksen nimissä.

 • Luoton avulla ajoneuvo yrityksen käyttöön 
 • Sopii myös työauton rahoitukseen – moni yrittäjä kulkee paljon autolla 

Työautoa voit hyödyntää myös markkinoinnissa ja tunnettuuden lisäämisessä. Teippaamalla yrityksen logon, yhteystiedot ja nettiosoitteen autoon ja ajoneuvoon saat ilmaista näkyvyyttä yrityksellesi – siellä missä liikut.

Verkkokaupan perustaminen, verkkosivujen uudistus ja IT-ohjelmistoprojektit

Moni käyttää vakuudetonta käyttää yrityslainaa verkkokaupan perustamiseen, verkkosivujen uudistaminen tai muuhun IT-projektiin.

 • Investoi hyvin toimiviin verkkosivuihin 
 • Investoi välttämättömiin IT-projekteihin 
 • Saavuta kilpailuetua teknologian avulla 

Verkkokaupan avulla voit kasvattaa yrityksen myyntiä. Lisäksi se toimii hyvänä tiedonlähteenä yrityksestäsi, sillä yhä useampi suomalainen tutkii verkosta yrityksen tietoja ennen ostopäätöstä. IT-investoinnin avulla voit myös parantaa mobiilissa toimivien sivujen käytettävyyttä. Tämä on tärkeää, sillä:

 • Jopa 70% verkkoselaamisesta tapahtuu puhelimella 
 • Moni käyttää ensisijaisena tietolähteenä verkkoselaamisesta mobiilisti

Voit saavuttaa kilpailuetua oikein mitoitetusta IT-investoinnista. Usein IT-hankkeiden tulot ja hyödyt syntyvät vasta kuukausien tai vuosien päästä investoinnista. Se voi olla kuitenkin välttämätöntä tehdä, jotta pärjäät kilpailussa. IT-investoinnin avulla voit tehostaa omaa liiketoimintaa sekä parantaa asiakaskokemusta.

Yrityksen kasvu ja investoinnit

Yrityslainaa voi käyttää hyvin erityyppisiä kasvuhankkeita varten. Sitä voidaan käyttää liiketoiminnan laajentamiseen – esimerkiksi kansainvälistymiseen.   Yrityslainaa voi käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen.

Sitä isompi pk-yritys on kyseessä, sitä useammin se käyttää ulkopuolista rahoitusta kasvuhankkeita varten.

 • Mitä isompi yrityksen liikevaihto, sitä enemmän tarpeita ulkopuoliseen rahoitukseen 
 • Käytä yrityslainaa kansainvälistymiseen
 • Yrityslainaa voidaan myöntää myös pienyrityksille kasvuhankkeita varten 

Nostamalla vakuudettoman yrityslainan voit aloittaa tai tehdä tarjouksen projektista, joka olisi muuten jäänyt tekemättä. Voit joustavasti päättää itse lainan käyttötarkoituksen – ja investoida sinne, missä saat parhaat tuotot:

 • Aloita uusi projekti tai tee tarjous projektista, jolla kasvatat yritystä 
 • Kasvata yritystäsi kannattavasti sopivan yrityslainan avulla 
 • Rahoitusta uuden työntekijän palkkaamiseen 

Tärkeää kasvuhankkeen rahoituksessa on mitoittaa yrityslaina yritykselle sopivaksi. Oikein mitoitettu rahoitus on sellainen, jonka avulla edistät yrityksesi liiketoimintaa ja pystyt myös maksaan luoton takaisin sovitussa ajassa:

 • Mitoita tarvittava rahoitus oikein – budjetointi ja suunnittelu helpottaa sopivan luoton löytämistä 
 • Valitse yritykselle sopiva kuukausierä takaisinmaksua ja luoton suuruutta sääntelemällä 

Parhaimmillaan oikein mitoitettu yrityslaina mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvun kannattavasti – näin sinulla jää enemmän voittovaroja. Kun investoinnin tuotto on suurempi kuin rahoituskustannus, on investointi usein kannattava tehdä.

Kiinteistön, toimitilan tai tontin hankinta yritykselle   

Rakennusalan yrityksillä ydinliiketoimintaa voi olla kiinteistöjen, toimitilojen tai tonttien ostaminen, kehittäminen ja myyminen. Koska pankit eivät tarjoa usein kovin korkeita vakuusarvoja ostettaville kiinteistökohteille, voi vakuudeton yrityslaina olla hyvä täydentävä rahoitusmuoto kiinteistön hankintaan.

 • Osta, kehitä ja myy kiinteistöjä, toimitiloja ja tontteja
 • Käytä yrityslaina remonttikuluihin tai kiinteistön ostamiseen
 • Käytä vakuudetonta yrityslainaa täydentämään vakuudellista rahoitusta

Toisille yrityksille kiinteistön tai toimitilan omistaminen voi olla välttämätöntä, jotta ydinliiketoimintaa voidaan tehdä. Esimerkiksi teollisuusalan yritykselle voi olla edullisinta omistaa kiinteistöt ja tehtaat itse vuokraamisen sijasta.

 • Omista ja osta kiinteistö, tehdas tai tontti, jotta voit pyörittää yrityksen ydinliiketoimintaa
 • Maksa juoksevia kuluja omistetusta kiinteistöstä yrityslainan avulla

Moni yritys vuokraa toimitilan tai kiinteistön yritystoimintaa varten. Tämä on usein järkevää, kun ydinliiketoimintaan ei kuulu kiinteistön omistaminen. Voit käyttää myös vakuudetonta yrityslainaa vuokratilojen hankintaa varten ja juokseviin kuluihin:

 • Maksa vuokraa ja investoi tiloihin 
 • Maksa takuuvuokraa tai muita ennakkomaksuja 
 • Investoi uusiin vuokratiloihin 

Kiinteistön, toimitilan tai tontin hankinta voi olla yrityksellä edessä, jos vaikkapa vuokrasopimus on päättymässä. Uusi tila voi tulla tarpeeseen, kun yritys haluaa kasvattaa toimintaansa perustamalla toisen toimipisteen eri paikkaan. CrediNordin vakuudeton laina on joustava rahoitusmuoto, jota voit käyttää yritykselle sopivaan käyttötarkoitukseen.

Yrityksen ostaminen tai yrityskaupan rahoitus

Moni pk-yritys kasvattaa yritystä myös liiketoimintakaupan avulla. Yrityskauppa rahoitetaan usein velkarahoituksen avulla.

Jos yrityksesi on tekemässä yrityskauppaa, voit pienempiin alle 350 000 euron lainatarpeisiin käyttää myös vakuudetonta yrityslainaa. Ennen yrityskaupan tekemistä on hyvä varmistaa, että yrityksen rahoitus yrityskauppaa varten on kunnossa.

Voit parantaa yrityksesi kannattavuutta ja nostaa liikevaihtoa yrityskaupan avulla. Koska moni pk-yritys Suomessa joutuu lopettamaan toimintansa yrittäjän jäädessä eläkkeelle, voit löytää sopivia yrityskauppakohteita myös edullisella hinnalla.

Yrityskauppa vaatii myös investointeja ostovaiheessa. Usein ennen ostamista on tehtävä omat selvitystyöt huolella – siihen liittyy myös usein juristin tai muun rahoittajan maksulliset konsultointipalvelut.

Yhteenveto yrityslainojen käyttötarkoituksista

Yrityslainojen yleisiä käyttökohteita ovat sekä päivittäisen yritystoiminnan pyörittäminen (laskujen maksu, ajoneuvon hankinta, työntekijöiden palkkaaminen) että erilaiset kasvuinvestoinnit (työkoneiden ja laitteiden hankinta, varaston kasvattaminen, markkinointi).

 • Investoi yrityslainan varat joustavasti yritykselle tärkeimpään käyttökohteeseen 
 • Joustava rahoitus jopa 48 kuukauden maksuajalla 
 • Vakuudeton yrityslaina myös täydentämään vakuudellista rahoitusta 
 • Oikein mitoitettu yrityslaina kasvattaa voittoa ja yrityksen liiketoimintaa

Kun pk-yritykselläsi on tarve 5000 – 10 000 000 euron rahoitukselle – kannattaa täyttää maksuton lainahakemus CrediNordin sivuilla. Saat nopeasti luottopäätöksen jopa 15 lainanantajalta, joiden kanssa Credinord tekee yhteistyötä. Rahat yrityksen käyttöön voit saada jo samana päivänä, kun luottosopimus on allekirjoitettu.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.