Yrityslainaa verkkokaupan perustamiseen

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa verkkokaupan perustamiseen

Verkkokauppa on lähtenyt viimeisen vuoden aikana räjähtävään kasvuun. Kuluttajien tarpeiden täyttäminen on muuttunut helpommaksi kuin koskaan teknologian integroituessa yhä enemmän meidän jokapäiväiseen elämään.

Kilpailu kuluttajien huomiosta on jatkuvaa, ja kitkattomuus asiakaskokemuksessa on yhä useammin ratkaisevassa asemassa. Verkkokauppa tarjoaa kanavan nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille ja mahdollistaa liiketoiminnan, joka ei ole sidottu rajatusti vain fyysiseen asiakasvirtaan. Verkkokauppa voi toimia kasvun ajurina monin eri tavoin:

  • Mahdollistaa asiakkaalle kitkattoman asiakaskokemuksen ajasta ja paikasta riippumatta
  • Täydentää jo olemassa olevan kivijalkamyymälän myyntiä
  • Luo posiitiivsta brändi-mielikuvaa ja lisää luottamusta
  • Tarjoaa kuluttajille väylän saada lisätietoja yrityksesi tuotteista
  • Matalammat kiinteät kustannukset ja myynnin skaalaedut
  • Lisää asiakasymmärrystä, mikä auttaa kehittämään toimintaa yhä laajemmin tulevaisuudessa

Kivijalkamyymälä ja verkkokauppa tukevat toisinaan ja niiden yhdistäminen tarjoaa kuluttajalle paljon. Mikäli yrityksesi tarjoamia tuotteita ei ole verkkokaupassa, ei niitä voi löytää verkkohaulla.

Asiakkaan ostoprosessi alkaa nykyään aina useammin ja useammin verkosta. Tästä johtuen yritys saa huomattavaa kilpailuetua siitä, jos pystyy tavoittamaan asiakkaan jo tässä ostoprosessin vaiheessa sen sijaan, että luottaisi asiakkaan löytävän tiensä suoraan kivijalkamyymälään.

Mikäli tuotetta ei löydä verkosta, yrittäjä putoaa pois kilpailusta jo kuluttajan etsiessä itselleen sopivaa tuotetta tai palvelua verkosta.

Verkkokauppa tarjoaa mahdollisuuden tuotteiden ja palveluiden vertailuun ympäri vuorokauden. Kuluttaja voi tehdä päätöksen ostoksesta hinta- tai saatavuustietojen pohjalta. Monet ovat ostostensa kanssa liikenteessä viime tinkaan, jolloin tuote haetaan sieltä, mistä se on suoraan saatavilla hyllystä verkon mukaan. Seuraavaksi käsittelemme verkkokauppaa ja kuinka järjestää yrityksen rahoitus verkkokaupan perustamista varten.

Lisäksi kivijalkamyymälän ja verkkokaupan yhdistäminen tarjoaa kuluttajalle entistä laajempaa ja joustavampaa palvelua myös maksu- ja toimitustapojen osalta. Mikäli yrityksesi haluaa hyötyä teknologian kehityksen ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen kasvavasta trendistä, verkkokaupan perustaminen on erittäin hyvä kanava myyntimixin laajentamiseen ja uusien kassavirtojen luomiseen.

Yrityslainalla nopeammin kiinni verkkokaupan tarjoamaan potentiaaliin

Liiketoiminnan kehittäminen – kuten verkkokaupan perustaminen – vaatii usein investointeja. Riippuen budjetista, verkkokaupan voi rakentaa itse tai hyödyntää ulkoisia palveluntarjoajia. Alkuun voi päästä jo pienemmällä budjetilla, mutta kunnianhimoisimmille liiketoimintasuunnitelmille ja laajalle tuotevalikoimalle kannattaa varata huomattavasti suurempi aloitusbudjetti. Minkälainen kokonaisuudesta muodostuukin, kasvun rakentaminen on mahdollista aloittaa jo nyt. Liiketoiminnan kasvattaminen yrityslainan avulla ja saavutat laajemman asiakaskunnan kuin aiemmin oli mahdollista.

Verkkoon siirtymisen odottaminen antaa kilpaileville yrityksille merkittävän kilpailuedun, joten vaikka verkkokaupan perustamisen kustannukset voivat mietityttää, ei siirtymän kanssa kannata aikailla. CrediNord lainavertailu voi auttaa yritystäsi ottamaan ensiaskeleen kohti kannattavaa kasvua verkkokaupan avulla.

Siirtyminen kivijalasta verkkoon – budjetti ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon?

Verkkokauppaan siirtymisessä kaikille yrityksille tulee ylimääräisiä kuluja, ja olisi hyvä, että jokainen yritys, joka päättää siirtyä myös verkkokauppaan, tekee alustavan budjetin tulevista kuluista. Budjetin avulla yritys saa selville, kuinka paljon mahdollista lainaa tulisi ottaa ja kuinka paljon yrityksellä on varaa sijoittaa omaa pääomaa verkkokauppaan laajentumiseen. Seuraavaksi kerromme lisää, mitä kaikkea ottaa huomioon verkkokauppaa perustettaessa.

Verkkokauppa-alustan valinta

Verkkokaupan perustaminen sujuu nykyään nopeasti ja vaivattomasti siihen suunniteltujen verkkoalustojen avulla, eíkä prosessia välttämättä tarvitse ulkoistaa ammattilaiselle. Kuitenkin ulkoistamisessa on etunsa, ja tällöin yrittäjä voi keskittyä itse omaan ydinosaamiseen.

Verkkokauppa-alustaa valittaessa kannattaa olla tarkkana ja pitää pitkän aikavälin tavoite mielessä. Edullisemmat alustat voivat riittää Suomessa toimimiseen, mutta mikäli haaveilee kansainvälistymisestä, vaaditaan myös verkkokauppa-alustalta muun muassa erilaisia kieliversioita. Varmista siis, että valitsemasi verkko-kauppa alusta sopii myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Asiakaskokemusta huonontaa, mikäli verkkosivun latausaika on liian hidas. Varaudu myös siihen, että verkkokauppasi kestää myös äkilliset kävijäpiikit.

Alustojen lisäki myös verkkokaupan integraatioiden hinnat voivat yllättää, sillä toisinaan verkkokauppa vaatii toimiakseen erilaisia integraatioita muihin järjestelmiin. Integraatioiden tarve kasvaa yleensä sitä mukaa, kun myynti ja yritys kasvaa, joten kaikista integraatioista ei tarvitse huolehtia heti alkuun. Rajapintoja voi olla tarve rakentaa erilaisiin taustajärjestelmiin, kuten kirjanpito-ohjelmiin ja kassajärjestelmään sekä tuote- ja varastohallintaan.

Maksutavat

Seuraavaksi tulee pohtia maksutapoja, joita haluaa kuluttajilleen tarjota. Tässä kohtaa tulisi tuntea omat potentiaaliset asiakkaansa, sillä jotkut maksutavat toimivat paremmin eri kohderyhmillä.

Kannattaa pitää mielessä, että myös etä- ja mobiilimaksamisen vaihtoehdot ovat kehittyneet viime vuosina. Suomalaiset suosivat kuitenkin edelleen vahvasti myös perinteisempiä maksutapoja, kuten pankki- ja luottokortit, verkkopankki sekä lasku.

Maksutavat voi valita palveluntarjoajalta, jolta saat yhdellä sopimuksella monipuolisen valikoiman maksutapoja verkkokauppaasi. Useilta palveluntarjoajilta löytyy myös erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja, joista on helppoa valita omaan tarpeeseen sopivin paketti.

Toimitus ja palautus

Toimituskustannukset ovat verkkokauppiaalle välttämätön paha. Maksutapojen lisäksi yrittäjän kannatta siis valita myös toimitusvaihtoehdot huolellisesti. Nykyään yrittäjillä on mahdollisuuksia valita myös keskitetyistä logistiikkapalveluista, joiden avulla toimitustavat on helppoa integroida suoraan omaan verkkokauppaan. Monesti kuluttaja arvostaa helppoutta eli mahdollisuutta saada tilata tuote suoraan kotiovelle tai noutaa se lähikaupasta kauppareissun yhteydessä.

Muista ottaa huomioon myös mahdolliset palautukset – suunnittele ajoissa kuinka palautuksia hallinnoidaan niin kotimaisten kuin kansainvälisten asiakaspalautusten suhteen. Myös palautusportaali on mahdollista integroida suoraan verkkokauppa-alustaan.

Muut kustannukset

Kustannukset eivät lopu verkkokaupan perustamisesta aiheutuviin kuluihin, sillä myös verkkokaupan ylläpitoon joutuu käyttämään rahaa. Tässä kohtaa yrittäjän tulee miettiä tarkoin, minkä verran on valmis sijoittamaan ja mikä on liiketoiminnalle järkevin satsaus.

Varastointikustannukset voivat nousta suuriksikin, mikäli valikoimaa tarvitsee kasvattaa verkkokaupan avaamisen myötä. Mieti etukäteen tarkasti, paljonko varastotilaa tarvitaan ja millaista tavaraa siellä säilytetään. Myös varastoinnin sekä lähetykset voi halutessaan ulkoistaa ulkopuoliselle toimijalle. Yrityksellä olisi myös olla väylä, josta saada nopeasti yrityslainaa varaston hankintaan, mikäli kysyntä yhtäkkiä kasvaa.

Ennen kuin tuote voidaan toimittaa varastosta eteenpäin täytyy se pakata. Mitä enemmän paketteja lähtee maailmalle, sitä enemmän materiaalikustannuksiin tulee varata rahaa. Huomio myös pakkausmateriaaleja valittaessa käytännön tarpeiden lisäksi niiden vaatima tila varastoituna, helppokäyttöisyys sekä brändiarvo.

Asiakaspalvelu ja markkinointi

Asiakaspalvelun tärkeyttä ei koskaan voi korostaa liikaa, sillä hyvän, nopean ja helpon palvelun ansiosta kuluttajat voivat olla valmiita maksamaan samoista tuotteista enemmän. Ota huomioon verkkokauppasi kohderyhmä, kun lähdet miettimään verkkokaupallesi asiakaspalvelukanavia.

Samalla tavalla kuin kivijalkamyymälä, verkkokauppaa voi markkinoida jo olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille. Markkinoinnin osalta on olennaista pyrkiä ymmärtämään yrityksen kohderyhmä ja kanavat, joita he hyödyntävät. Nykypäivänä markkinointiin löytyy hyvin kustannustehokkaita ratkaisuja aina hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median ratkaisujen kirjosta. Riippumatta siitä päättääkö markkinoinnin ulkoistaa, on syytä ymmärtää tarkoin yrityksesi kohderyhmä.

Henkilöstö

Verkkokauppaa kasvattaessa on hyvä huomioida mahdollisen henkilöstön tarve niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Riippuen onko taustalla jo toimiva kivijalkamyymälä vai aloitatko täysin puhtaalta pöydältä, on hyvä huomioida mahdollinen henkilöstötarve verkkokaupan vastuun osalta. Pienellä skaalalla toiminnan alkuvaiheessa tarve voi olla vähäisempi, mutta liiketoiminnan kasvaessa hyvän asiakaskokemuksen säilyttämiseksi henkilöstöresurssien lisääminen voi osoittautua kannattavaksi.

Verkkokauppa osaksi yrityksen liiketoimintaa – näin pääset alkuun

Verkkokaupan merkitys osana liiketoimintaa on kasvanut viime vuodet hurjaa tahtia. Aikaisemmin verkkokauppa nähtiin hyvänä mahdollisuutena yrityksen liiketoiminnan tukemiseen, mutta nykyään se alkaa olla elinehto kasvua tavoittelevalle yritykselle.

Yritys, joka tuntee oman liiketoimintansa arvokomponentit, joita asiakkaat arvostavat voivat saada verkkokaupasta erittäin kustannustehokkaan myyntikanavan. Verkkokaupassa korostuu asiakaskokemus – kaupan tulee sujua mutkattomasti ja luotettavasti. Teknologisten ratkaisujen kehittyessä ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa yritysten on pysyttävä muutoksessa mukana – CrediNordin ydinosaamista on pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen kilpailutus.

CrediNordin kautta on helppoa pyytää maksuton lainatarjous näiden kustannusten rahoittamiseen. Hakeminen on helppoa ja nopeaa eikä tarjous sido sinua mihinkään. Lainatarjouksia voit saada jo saman päivän aikana sähköpostiisi ja sen jälkeen voit miettiä rauhassa ennen kuin teet päätöksen tarjouksen hyväksymisestä. Hyväksymisen jälkeen prosessi etenee nopeasti ja yrityslaina tulee tilillesi vielä saman päivän aikana, jos myöntävä päätös on tehty arkipäivänä ennen klo 16.

Muut yleiset yrityslainan käyttökohteet

Asiakkaamme ovat käyttäneet yrityslainaamme moneen eri käyttökohteeseen. Alle olemme listanneet muita yleisiä käyttökohteita. Painamalla aihetta voit lukea siitä myös lisää. Yrityslainaamme on muun muassa käytetty:

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.