Yrityslainaa työkalujen ja laitteiden hankintaa varten

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa työkalujen ja laitteiden hankintaa varten

Toimialasta riippumatta yritysten voi toisinaan olla hyvä turvautua yrityslainaan selviytyäkseen erilaisista hankinnoistaan. Lainan haun taustalla on yleensä erilaiset toimintaedellytysten parantamiseen liittyvät syyt, kuten vaikka laitteiden tai työkalujen ostaminen. Toimivan liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että laitteet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia ja ajan tasaisia.

Jokainen yritys tarvitsee toimintaansa erilaisia laitteita, kuten tietokoneita, puhelimia, tabletteja tai muita tuotteiden ja palveluiden valmistamiseen tarvittavia välineitä. Riippuen toimialasta laitteita voidaan tarvita useampiakin. Esimerkiksi kahvilassa tarvitaan todennäköisesti myyntitoimistoa useampia laitteita.

Oikeilla laitteilla yritys voi luoda kustannustehokkaampaa toimintaa. Tutkitusti voidaan todeta toimivien työkalujen ja välineiden tarjoamisen lisäävän työntekijän tehokkuutta, tyytyväisyyttä ja motivaatiota. Laitteiden hankinnalla voidaan myös edesauttaa liiketoiminnan kasvatusta.

Yrityslaina CrediNordilta

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Pienten ja keskikokoisten yritysten toimintaedellytyksiä tukevan lainavertailun lainat muokataan aina asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaisiksi. Yrityslainaa saa haettua 500 – 10 000 000 euroa ja maksuajan voi säätää itselleen sopivaksi, 1-48 kuukautta.

Yrityslainan hinta määräytyy yrityksen mukaan, sillä mitä alhaisempi yrityksestä tehtävä riskiarvio on, sitä alhaisempi lainan hinnasta tulee. Lainaa haettaessa yritys voi itse määritellä lainasumman ja -ajan ja mikäli niiden suhde ovat kunnossa, useat CrediNordin kumppaneina toimivat lainanantajat voivat hyväksyä sen. Laina-aikaa on mahdollista säädellä maksukyvykkyyden mukaisesti, lyhennysvapaata kuukautta voi tarvittaessa pyytää tai lainaa voi lyhentää nopeammassa aikataulussa.

Laitteet ja työkalut ovat yrityksen kulmakivi

Yrityksen sujuvan toiminnan mahdollistaminen on pitkälti riippuvainen sen käyttämistä laitteista. Esimerkiksi päivittäistavarakauppa ei pitkälle pötki ilman toimivia kassakoneita tai kylmäkalusteita. Työntekijöiden osaamisen lisäksi oikeanlaisten, toimivien ja uusinta teknologiaa hyödyntävien välineiden käyttäminen lisäävät työtehokkuutta ja parantavat lopputulosta. Välineiden rooli yrityksen toiminnassa on yleensä todella suuri.

Työntekijän tekemiseen vaikuttaa isosti päivän aikana käytettävien laitteiden kunto. Liian vanhoilla, vaihtelevasti toimivilla laitteilla työskentely voi hidastaa toimintaa, kun työntekijä joutuu vahtimaan koneen toimimista halutulla tavalla. Tällöin nopeita suoritteita vaativat työt hidastuvat huomattavasti. Pidemmän päälle yritykselle tulee halvemmaksi päivittää laitteisto ajan mukaiseksi ja toimivaksi kuin korjauttaa välttämättömiä välineitä kerran kuussa.

Paitsi että laitteet ovat toimivat ja uusinta teknologiaa, niitä käyttävien työntekijöiden on myös osattava käyttää niitä. Uusien laitteiden hankkimisen jälkeen yrityksen on hyvä kouluttaa tarvittaessa sitä käyttävä henkilökunta. Työntekijöiden tulee myös tietää, miten laite puhdistetaan ja mitä muita kunnon ylläpitoon tarvittavia suorituksia on tehtävä. Mitä paremmin laitteita osataan käyttää, sitä enemmän yritys voi hyödyntää laitteen mahdollisuuksia. Näin toimien laitteen käyttöikä pitenee ja asiakkaille saadaan tuotettua lisäarvoa. Tästä syntyviin lisäkustannuksiin on mahdollista hakea yritykselle rahoitusta.

Kustannustehokkuus

Laitteiden hankinta on aina suunniteltava tarkasti, yritykselle on tärkeää toimia kustannustehokkaasti. Edullinen hinta ei kuitenkaan ole ainoa kustannustehokkuudesta kertova mittari. Oikeille henkilöille oikeaan tehtävään soveltuvat laitteet, laadukkaat ja pitkäikäiset välineet ovat lopulta kaikista kustannustehokkaimpia, sillä taataan työntekijöiden työtehokkuuden kestäminen ja jopa lisääminen.

Yrittäjän tehdessä laitehankintoja on tärkeää tietää, mitä ominaisuuksia kussakin laitteessa tarvitaan sillä tehtävän työn suorittamiseksi. Esimerkiksi myyntityötä tekevällä työntekijällä on erilaiset laitetarpeet kuin vaikka kiinteistöhuoltoa tai rakennuspalveluita tuottavalla tekijällä. 

Liikkuvaa työtä tekevälle on todennäköisesti tärkeää, että tarvittavat laitteistot ovat näppärästi mukaan otettavan kokoisia ja kestäviä. Oikeilla, toimivilla laitteilla työskentelevät ovat yleensä motivoituneempia, tehokkaampia ja tyytyväisempiä työntekijöitä. Tämä on syytä ottaa huomioon laitehankintoja tehtäessä.

Yleisimmät laitteet ja työkalut

  • Tietokoneet ohjelmistoineen
  • Siivous ja huoltovälineistö
  • Puhelimet liittymineen
  • Tuotteiden valmistamiseen ja myyntiin tarvittavat laitteet
  • Toimistokalusteet
  • Kotisivut

Yrityksen toimialasta riippuen toiminnan ylläpitämiseen voidaan tarvita eri määrä välineitä. Esimerkiksi myyntityössä voidaan pärjätä vain tietokoneella ja puhelimella, kun taas kahvilatoiminnassa erilaiset kassakoneet, kylmälaitteet ja tuotteiden valmistukseen liittyvät tarvikkeet ovat tarpeen. Oikeanlainan väilineistä on myös olennaista kasvun edistämisessä, johon on mahdollista saada tukea CrediNordin kautta.

Jokainen hankittava laite vaatii toimivuutensa lisäämiseksi myös erilaisia työkaluja, tietokoneeseen tarvitaan kasa erilaisia ohjelmistoja ja käyttöjärjestelmä, puhelimet vaativat liittymät ja kenties nettiyhteyden. Nykypäivänä on myös tärkeää, että yritys löytyy helposti ja näppärästi verkosta. Kotisivujen tulee olla toimivat ja tuottaa mahdolliselle asiakkaalle kaikki tarpeellinen tieto.

Jokainen toimisto tarvitsee myös erilaisia kalusteita. Panostamalla hyvää työergonomiaa tukeviin kalusteisiin, kuten toimistotuoleihin ja pöytiin, voidaan lisätä työtehokkuutta ja vähentää sairaslomia. Erilaiset korkeutta säätelevät tuolit ja pöydät ovat hyviä ostoksia, sillä niitä säätelemällä eri kokoiset ihmiset löytävät itselleen sopivan työskentelyasennon.

Laitehankintojen muistilista

Laitteiden hankkiminen ei ole yksinkertaista, myös sitä kannattaa suunnitella kunnolla ennen suorittamista. Muuttuvia tekijöitä löytyy niin toimittajista, vuokra-ajoista, rahoituspalveluista ja lopullisesta käyttötarkoituksesta. Jotta laitehankinta olisi onnistunut, on tarkasteltava kokonaisuutta. Laitteessa tarvittaviin tekijöihin ja kilpailevien tuotteiden ominaisuuksiin on hyvä perehtyä ennen ostohousujen jalkaan vetoa. CrediNord kilpailuttaa lainat yritykselle, myös laitehankintoja varten.

Muistilista oikeanlaisen laitteen valintaan:

  1. Todellisen tarpeen selvittäminen ja niiden muuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi tehokkaasti
  2. Aikataulussa pysyminen
  3. Selkeä viestintä kaikkien hankintaan liittyvien osapuolien välillä

Laitekaupoille lähdettäessä on hyvä tietää tarkasti, mitä ominaisuuksia sillä työskentelevä ihminen laitteelta kaipaa onnistuneiden työtehtävien suorittamiseksi. Hankinnan tekeminen tulisi tehdä harkiten, kuitenkin niin ettei sen suorittamiseen kulu liikaa työtunteja. Mitä nopeammin uudet laitteet hankitaan, sitä nopeammin päästään tuottamaan entistä parempaa liiketoimintaa. Viestimällä selkeästi niin työntekijöiden, laitekauppiaan kuin yrittäjänkin välillä voidaan varmistaa onnistunut laitehankinta.

Laitteen elinkaari

Jokaisella yrityksen tarvitsemalla laitteella on oma elinkaarensa, joka alkaa sen hankinnasta. Tarkkaan suunniteltu ostos tuo eniten lisäarvoa sekä yritykselle että sen asiakkaille. Laite on helppo ottaa käyttöön, eikä se vaadi sitä käyttävältä työntekijältä suunnattomia määriä uuden opettelua.

Hankitun laitteen pitäisi kasvaa toimivaksi osaksi sitä käyttävän työntekijän työpäivää. Jokaisella uutta laitetta käyttävällä työntekijällä tulisi olla tarvittavat työkalut sen ylläpitoon ja hoitamiseen. Esimerkiksi tietoturvaohjelmien ja tarvittavien päivitysten tai siivoustarpeiden tulisi olla yleisesti tiedossa. Oikeanlaisella käytöllä saadaan laitteen palvelusvuosia yrityksessä kasvatettua.

Laitteen elinkaaren viimeinen osa on sen vaihto. Yrityksen varallisuuden kannalta olisi tietysti paras vaihtoehto, jos laitteita voitaisiin myydä eteenpäin alan muille toimijoille. Yritystoimintaan tarvittavia välineitä on paljon myös vuokrattavana, mikä edesauttaa tiensä päähän tulleiden välineiden eteenpäin laittamista. Laitteita hankittaessa on kuitenkin hyvä huomioida myös tämä vaihe sen elinkaaresta.

Sijoita laatuun

Mitä oleellisempi osa hankinnassa oleva laite on yrityksesi toiminnalle, sitä laadukkaampi sen tulisi olla. Ostaessasi yrityksellesi huonolaatuisemman välineen säästät ehkä rahaa sillä hetkellä, mutta pitkällä juoksulla valinta osoittautuu kalliimmaksi. Se myös tuhlaa laitetta käyttävien työntekijöiden, kirjanpitäjien ja sinun itsesi aikaa.

Pitkällä aikavälillä kalliimmat ja laadukkaammat välineet tulevat lopulta halvempia vaihtoehtoja edullisemmiksi, sillä ne ovat yleensä kestävämpiä. Kalliimmilla välineillä on usein myös paremmat takuut ja palvelut. Yrityksen ydintuotteelle tai -palvelulle on tärkeää löytää laadukas laite, jolla sitä valmistetaan. Se nimittäin takaa, että yrityksesi pystyy tarjoamaan asiakkaille parhaimman mahdollisen tuotteen tai palvelun.

Yrityksellä on oltava varaa laitteeseen, johon sen koko liiketoiminta nojaa. Kaikkien avaintoimintaa tuottavien tai helpottavien laitteiden tulee olla ajantasaisia parhaimman mahdollisen lopputuloksen takia. Laitteet on myös hankittava jo varhaisessa vaiheessa, jotta työtehtävät ja -prosessit saadaan muodostettua oikeanlaisiksi jo alkuvaiheessa. Rahoituksen hakeminen yritykselle voi mahdollistaa nämä sijoitukset.

Yhteenveto

Uuden laitteiston ostaminen kannattaa olla aina suunniteltua, vaikka tarve tulisikin yllättäen ja nopeasti. Yrityksen avaintoimintaan liittyvien laitteiden ja työkalujen tulisi olla laadukkaita, toimivia ja ajantasaisia, jotta niillä saataisiin yrityksen liiketoiminnan kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Panostamalla laadukkaisiin ja järkeviin hankintoihin yritys voi tuottaa lisäarvoa asiakkailleen. Toimivat työkalut ja välineet lisäävät työntekijän tehokkuutta, motivaatiota ja tyytyväisyyttä, mikä puolestaan välittyy aina asiakkaallekin. Huoltamalla laitteita sen vaatimilla ylläpito toimenpiteillä, sen käyttöikää voidaan pidentää. Kustannustehokkuus ja laitteen käyttötarkoitukset kannattaa huomioida uusia laitteita ostaessa.

Muut yleiset yrityslainan käyttökohteet

Asiakkaamme ovat käyttäneet kauttamme saatua yrityslainaa moneen eri käyttökohteeseen. Alle olemme listanneet muita yleisiä käyttökohteita. Painamalla aihetta voit lukea siitä myös lisää. Kauttamme saatua yrityslainaa on muun muassa käytetty:

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.