Yrityslainaa taksiyritykselle

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa taksiyritykselle

Näin taksialan yritys voi hyödyntää yrityslainaa

Kuinka taksialan yritys voi hyödyntää yrityslainaa oman toimintansa pyörittämiseen ja kasvattamiseen ja kuinka hakea yrityslainaa taksiyritykselle. Näistä lisää seuraavaksi.

Uuden ajoneuvon hankinta

Taksialalla, kuten koko kuljetusalalla, harva asia on keskeisempää kuin ajoneuvo, jolla kuljetukset hoidetaan. Vaikka olennaisin rooli ajoneuvon osalta on se, että sen avulla pystytään kuljettamaan ihmisiä paikasta A paikkaan B, on sillä myös monia muita rooleja. Ajoneuvo on tapa viestittää ulospäin minkä tyyppinen palvelu on kyseessä ja mille kohderyhmälle se on kohdistettu.

Uutta ajonauvoa hankittaessa on myös kannattavaa miettiä, onko sillä mahdollisuus suorittaa mitään lisäpalveluita. Esimerkiksi tilataksia hankittaessa voi yritys miettiä, olisiko yritykselle kannattavaa hankkia taksi, jolla kykenee toimimaan myös invataksina.

Suurta merkitystä on myös ajoneuvoa hankittaessa sillä, mikä ajoneuvon käyttövoima on. Valitaanko ajoneuvoksi täyssähköauto, hybridi, bensiini vai diesel? Tätä valintaa jokainen uutta taksia hankkiva yrittäjä miettii hankintaa tehdessään. Täyssähköauto on noussut viimeisten vuosien aikana yhä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi myös taksien kohdalla. Yrittäjän on kuitenkin aina arvioitava, riittääkö sähköauton kapasiteetti, mikäli asiakkaita tarvitsee kuljettaa pidempiä matkoja.

Markkinointi

Markkinointi on yritykselle valtavan tärkeää toimialaan katsomatta. Taksialalla kilpailu voi paikoin olla erityisen tiukkaa, jonka vuoksi markkinointi nousee erityisen tärkeään asemaan. Markkinointia voi suorittaa monien eri väylien kautta ja yrityksen kannattaakin aina pohtia, mikä markkinointikanava sille itselle soveltuisi parhaiten ja tavoittaisi mahdollisimman kattavasti potentiaalisia asiakkaita.

Markkinointia on mahdollista säätää myös siten, kuinka paljon yritys haluaa siihen kustannuksia käyttää. Esimerkiksi sosiaalisen median kautta markkinointia on mahdollista tehdä halutessaan täysin ilmaiseksi. Yritys voi myös harkita käyttävänsä esimerkiksi yrityslainaa markkinointia varten.

”Parasta markkinointi yrittäjälle on tarjota asiakkaille jatkuvasti erinomaista palvelua”

Iso osa taksialan yrittäjistä työskentelee itsenäisinä yrittäjinä. Tämän myötä markkinointi kohdistuu enemmänkin taksiyrittäjään itseensä, kuin itse yritykseen. Tällöin korostuu henkilöbrändin luominen. Parasta markkinointi yrittäjälle on tarjota asiakkaille jatkuvasti erinomaista palvelua. Tarkoittaen, että asiakaspalvelu on ystävällistä, taksi saapuu aina sovitusta ajallaan, ja kuljetus onnistuu kokonaisuudessaan moitteetta. Ajan myötä tämä on yksityisyrittäjälle kaikkein tärkeintä itsensä markkinointia, joka kantaa ajan myötä hedelmää.

Uuden työntekijän palkkaaminen

Uuden työntekijän palkkaaminen on monelle pienemmälle taksialan yritykselle suuri askel. Usein kyseessä on itsenäisestä taksia ajanut yrittäjä, joka päättää laajentaa hankkimalla yritykseen ensimmäistä kertaa työntekijän itsensä lisäksi. Yksinyrittäjällä tulle tietyssä kohtaa aina raja vastaan siinä, kuinka paljon ajoa yksin voi tehdä. Tällöin mikäli yrityksen toimintaa haluaa kasvattaa, on väistämättä palkattava yritykseen uusia ihmisiä. Taksialan yrityksessä kyse on tyypillisesti toisesta taksinkuljettajasta ja kun toiminta edelleen kasvaa voidaan uusia työntekijöitä tarvita esimerkiksi yrityksen asiakaspalveluun ja kuljetuksien varauksiin liittyvään päivystykseen.

Muista nämä kun olet hakemassa lainaa

Kun olet hakemassa yrityslainaa taksiyritykselle, on hyvä muistaa tiettyjä seikkoja. Näistä kerromme lisää seuraavaksi.

Valitse itsellesi mieleisin ja sopivin lainantarjoaja

Suomessa on monia tahoja, jotka tarjoavat yrityksille rahoitusta. Mistä yritys tietää, mikä lainantarjoajista olisi juuri itselle sopiva? Ensimmäiseksi yrityksen on päätettävä, onko se hakemassa vakuudetonta vai vakuudellista yrityslainaa. Näiden kahden oleellisin ero on se, että vakuudeton yrityslaina ei vaadi yritykseltä reaalivakuutta. Vakuudeton yrityslaina sopii myös paremmin yrityksen lyhyempiaikaisiin ja nopeampiin lainatarpeisiin.

Lainatarjoajat myös tarjoavat eri pituisia käsittelyaikoja lainahakemuksille. Vakuudetonta yrityslainaa tarjoavien luotontarjoajien välillä on myös suurta eroa siinä, kuinka paljon niiden kautta on mahdollista saada rahoitusta. Osa tarjoajista tarjoaa rahoitusta enintään 100 000 euroon asti ja osa enemmän. CrediNordin yhteistyökumppanit tarjoavat yrityksille rahoitusta 10 000 000 euroon asti ja 1 – 48 kuukauden maksuajoilla.

Maksuehtoihin on myös kannattavaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi se, voiko lainaa maksaa etuajassa pois, voi osoittautua yritykselle tärkeäksi. Mikäli yrityksen lainatarve menee ohi tai yritykselle tarjoutuu mahdollisuus maksaa laina etuajassa pois, on valtava etu, jos tämän voi tehdä kuluitta.

Huomio siis aina lainantarjoajaa valittaessa nämä seikat:

  • Onko kyseessä vakuudeton vai vakuudellinen yrityslaina
  • Kuinka paljon luotontarjoaja voi tarjota lainaa
  • Minkälaisia makuaikoja on mahdollisuus saada
  • Mitkä lainan yleiset ehdot ovat, kuten lainan takaisinmaksu atuajassa
  • Onko luotontarjoajasta vertaisarviointeja saatavilla

Varmista, että luotonantajalla on käytössään mahdollisimman ajankohtaiset tiedot yrityksestä

Toinen tärkeä seikka, kun yritys on hakemassa toiminalleen rahoitusta on se, että luotontarjoajalla on käytössään mahdollisimman ajankohtaiset tiedot yrityksestä. Mitä tuoreempaa tietoa luotontarjoajalla on käytössään, sitä enemmän se pystyy antamaan tuolle tiedolle painoarvoa. Mitä vanhempia tiedot ovat, sitä vähemmän niille voidaan antaa painoarvoa, jolloin tietojen perusteella tehty arvio yrityksestä on myös riskisempi. Tätä kautta se vaikuttaa yrityksen saaman lainan määrään ja hintaan.

”Mitä tuoreempaa tietoa luotontarjoajalla on käytössään, sitä enemmän se pystyy antamaan tuolle tiedolle painoarvoa.”

Osakeyhtiön tapauksessa yrityksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin, jonka kautta luotonantaja pääsee niitä helposti tarkastelemaan. Yrityksen onkin hyvä varmistaa, onko yrityksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot vielä päivittyneet rekisteriin lainahakemusta tehdessä, jotta luotonantaja ei tee yrityksestä arviota vanhoihin tietoihin perustuen.

Halutessaan yritys voi myös toimittaa tuoreimmat tilinpäätöstiedot sähköpostitse hakemuksen yhteydessä. Erityisesti, mikäli kyseessä on toiminimi tai kommandiittiyhtiö, koska niillä ei ole velvoitetta ilmoittaa tilinpäätöksiään kaupparekisteriin. Tällöin luotontarjoajalla ei ole mahdollisuuksia tehdä arviota yrityksestä, mikäli tilinpäätöstietoja ei erikseen toimiteta heille.

CrediNordin kautta vakuudeton yrityslaina

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Haluamme auttaa kotimaisia yrityksiä saamaan nopeaa, ketterää ja luotettavaa yritysrahoitusta yrityksen kokoon tai toimialaan katsomatta.

Yhteistyötä kanssamme tekevät rahoituslaitokset tarjoavat rahoitusta 10 000 000 euroon asti ja 1 – 48 kuukauden takaisinmaksuajalla. Rahoitusta voi hakea kaikkiin yrityksen liiketoimintaan liittyviin rahoitustarpeisiin. CrediNordin kumppanien yrityslaina on yritykselle myös äärimmäisen joustava, koska lainat on usein mahdollista maksaa kuluitta etuajassa pois milloin tahansa.

Yhä useampi yrittäjä onkin valinnut CrediNordin kilpailuttamaan yrityksen rahoituksen. Tarjoamme asiakkaillemme aina henkilökohtaista palvelua ja autamme mielellään yrityksen kohtaamissa rahoitushaasteissa.

Näin lainaprosessi etenee CrediNordilla

1. Lainan hakeminen

CrediNordin kautta yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemus kotisivujemme kautta osoitteessa credinord.com. Hakemukseen täytetään yrityksen ja takaajan perustiedot, paljonko lainaa se on hakemassa ja minkälaisella laina-ajalla, sekä mikä lainan käyttötarkoitus olisi. Hakemuksen täyttäminen vie noin minuutin verran.

2. Lainanantajat tekevät kokonaisvaltaisen arvion yrityksestä

Vastaanotettuamme hakemuksen ohjataan se yhteistyötä kanssamme tekeville lainanantajille. Lainanantajat tekevät yrityksestä kokonaisvaltaisen arvion perustuen mm. yrityksen luottoluokitukseen, viimeisimpiin tilinpäätöstietoihin ja maksukäyttäytymiseen perustuen. Lainanantajien tekemän arvion perusteella määritellään, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla. Lainanantajat tekevät arvion vastaanotettuun hakemukseen useimmiten saman päivän sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Kun lainanantajan arvio on valmis, lähetetään yritykselle lainatarjous sähköpostitse.

2. Lainatarjouksen allekirjoittaminen ja pankkitilin todennus

Saamastaan lainatarjouksesta yritys näkee selkeästi, kuinka paljon kuukausittainen takaisinmaksuerä on ja kuinka paljon kulujen osuus kuukausittain on. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen tapahtuu allekirjoitus sähköisesti.

3. Rahojen siirto yrityksen käyttöön

Kun lainasopimus on allekirjoitettu ja pankkitilin todentaminen suoritettu siirretään rahat välittömästi yritystä kohti. Rahat ovat yrityksen käytössä viimeistään seuraavan päivän kuluessa.

Kun haluat luotettavan kumppanin yritysrahoitukseen – kilpailuta yrityslainat kotimaisella CrediNordilla.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.