Yrityslainaa liiketoiminnan laajentamiseen

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa liiketoiminnan laajentamiseen

Yrityksen liiketoiminnan laajentaminen on aina merkittävä päätös. Laajentuminen, oli se minkä kokoinen hyvänsä, vaatii yritykseltä usein runsaasti resursseja. Laajentumiseen vaadittavia resursseja kuitenkin harvoin löytyy yritykseltä kokonaan itseltään.

Tämän vuoksi laajentamiseen tarvitaankin usein ulkopuolista lisärahoitusta. Seuraavaksi käymme läpi mitä rahoitustarpeita yritys voi laajentuessaan kohdata, millä tavalla nämä rahoitustarpeet on yrityksen mahdollista rahoittaa sekä kuinka hakea yrityslainaa laajentumiseen.

Yritystoiminnan laajentaminen

Moni yritys kohtaa usein jossain vaiheessa tilanteen, jossa se harkitsee liiketoimintansa laajentamista. Liiketoiminnan laajentamiseen liittyy aina paljon huomioon otettavia asioita. Yksi tärkeimmistä on varmistaa riittävä rahoitus laajentumiselle.

Laajentumisessa voi olla kyse esimerkiksi uusien toimitilan hankkimisesta tai kapasiteetin laajentamisesta. Yhtä lailla laajentuminen voi tapahtua esimerkiksi perustamalla verkkokauppa, jota kautta laajentaa yrityksen markkinoita.

Milloin on sopiva aika laajentaa?

Se, milloin on sopiva aika laajentua, on aina yrityskohtaista. On kuitenkin monia merkkejä, jotka kertovat siitä, että aika voisi olla kypsä laajentumiselle. Yksi hyvä mittari laajentumista ajatellen on myynnin kehitys.

Jos yrityksen myynti kasvaa tasaiseen tahtiin, on yrityksellä enemmän varmuutta tehdä laajentumisinvestointeja. Toinen merkittävä tekijä voi olla kapasiteetti. Kun yrityksen myynti ja tuotanto kasvaa, voi edessä olla tilanne, että kapasiteetti ei riitä. Kapasiteetti voi tulla vastaan esimerkiksi tuotantotiloissa tai varastoissa.

Laajentuminen voi olla ajankohtaista myös, kun yritys kokee, että sillä ei ole enää mahdollisuutta kasvaa nykyisellä markkinallaan. Tällöin yritykselle saattaa olla ajankohtaista harkita laajentumista muihin kaupunkeihin tai muihin maihin.

Nykypäivänä tämän tyyppistä laajentumista on helpottanut yhä enemmän verkossa käyty kauppa. Verkkokaupan avulla on yhä helpompaa laajentua uusille markkinoilla hakemaan lisämyyntiä.

Millä tavoin laajentua?

Kun laajentuminen on tullut yritykselle ajankohtaiseksi, on sen myös päätettävä laajentumistapa. Yrityksellä on monia tapoja, kuinka laajentaa liiketoimintaansa. Yrityksen onkin päätettävä, mikä tapa juuri sille voisi sopia parhaiten.

Valmistavalle yritykselle laajentuminen tarkoittaa yleensä tuotantokapasiteetin kasvattamista. Tuotantokapasiteettia voidaan laajentaa monilla tavoin. Yritys voi hankkia uusia koneita nykyiseen toimitilaansa. Se voi laajennuttaa nykyisiä tilojansa. Tai vaihtoehtoisesti hankkia uusia toimitiloja.

Laajentuminen voi tarkoittaa myös laajentumista uusille markkina-alueilla. Kuten aikaisemmin totesimme, tapahtuu uusille markkina-aluille laajentuminen usein nykyisin verkkokaupan avulla. Tietyillä yrityksillä toiminta perustuu kuitenkin fyysisiin toimipisteisiin. Tällöin laajentuminen uusiin kaupunkeihin tai maihin vaatii huomattavan paljon enemmän resursseja.

Laajentuminen voi tapahtua usein myös yritysostoin. Yritysostot ovat tapa laajentua nopeasti, mutta vaativat suuria pääomia yritykseltä. Yrityksen kuitenkin onnistuttua hankkimaan rahoituksen yritysostoa varten, voi se laajentaa liiketoimintaansa nopeasti. Yhtenä erinomaisena rahoituskanavana yritykselle hankkia lisärahoitusta yritysostoa varten on vakuudeton yrityslaina.

Mitä ottaa laajentuessa huomioon?

Kun yritys laajentaa liiketoimintaansa, on sillä paljon huomioon otettava asioita. Tämän vuoksi yrityksen onkin tärkeää huolella miettiä laajentumista ja millä tavalla sen toteuttaisi. Suuret investoinnit voivat äkkiä kääntyäkin yritystä vastaan, mikäli ne osoittautuvat kannattamattomiksi.

On siis mietittävä tarkasti, että esimerkiksi uuden tuotantolaitoksen tai tilan hankkiminen on yritykselle kannattavaa. Yritys voi myös pohtia, voisiko laajentumista toteuttaa jollakin kevyemmällä investoinnilla. Esimerkiksi uuden tuotantotilan sijaan voi harkita esimerkiksi nykyisen tuotantotilan laajentumista.

Laajentuessa on myös hyvä ottaa huomioon vastuun jakaminen. Kun toiminta laajenee, ei välttämättä nykyisen esimerkiksi omistajayrittäjän aika riitä kaiken johtamiseen. Tällöin on muistettava rohkeasti jakaa vastuuta myös muille.

Rahoitus on myös merkittävässä roolissa yrityksen harkitessa laajentamista. Yrityksellä tulisi olla rahoitus järjestettynä, jo ennen laajentamista. Kuitenkin yritykset kohtaavat monia yllättäviä kulueriä kesken laajentumisen.

Näihin yllättäviin kuluihin yrityksellä tarvitsee olla väylä, jota kautta se voi saada itselleen nopeasti lisärahoitusta. Erinomainen ratkaisu tällaiseen nopeaan ja lyhytaikaiseen lisärahoitukseen on hakea vakuudetonta yrityslainaa. Lisää CrediNordin vakuudettomasta yrityslainasta kerromme seuraavaksi.

CrediNordin yrityslaina liiketoiminnan laajentamiseen

Vaikka yritys saisi pääosan rahoituksen esimerkiksi perinteiseltä pankilta, on sillä usein tarvetta täydentävälle rahoitukselle.

Usein myös kesken laajentumisen yritys saattaa kohdata tilanteita, joissa sillä on tarve nopealle ja lyhytaikaisemmalle lainalle. CrediNordin kautta kilpailutettu yrityslaina on erinomainen vaihtoehto liiketoiminnan laajentamiseen.

Näin haet CrediNordin yrityslainaa

CrediNordin yrityslainan haku tapahtuu täyttämällä yrityslainahakemus kotisivujemme kautta. Hakemuksen tekeminen vie noin minuutin.

Hakemukseen täytetään yrityksen perustiedot, lainan summa ja maksuaika, sekä lainan käyttötarkoitus.

Kilpailutamme hakemuksesi useamman rahoituslaitoksen kesken ja voit valita tarjouksista sopivimman.

Muut yleiset yrityslainan käyttökohteet

Asiakkaamme ovat käyttäneet yrityslainaamme moneen eri käyttökohteeseen. Alle olemme listanneet muita yleisiä käyttökohteita. Painamalla aihetta voit lukea siitä myös lisää. Yrityslainaamme on muun muassa käytetty:

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.