Yrityslainaa liiketoiminnan kehittämiseen

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa liiketoiminnan kehittämiseen

Monesti etenkin pienet ja keskisuuret yritykset aloittavat liiketoiminnan yhden vahvan liikeidean turvin. Tämän idean ja vision avulla toiminta ja yritys saadaan aloitettua, ja pyritään tekemään liiketoiminta myös kannattavaksi.

Kun yritys on ollut toiminnassa jo jonkun aikaa, tulee usein väistämättä vastaan ideoita ja ajatuksia, jotka joko laajentavat ja kasvattavat liiketoimintaa, tai helpottavat jo olemassa olevan liiketoiminnan pyörittämistä. Näitä kehittämiseen pyrkiviä asioita kutsutaan liiketoiminnan kehittämiseksi. 

Mitä liiketoiminnan kehittäminen on?

Liiketoiminnan kehittäminen voi olla tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämistä. Se lähtee liikkeelle siitä, että tunnistaa ne ongelmat yrityksessä, joita olisi kannattavaa lähteä kehittämään.

Jos esimerkiksi huomaa, että joku asia vie liikaa aikaa yrittäjältä tai yksittäiseltä työntekijältä, voi miettiä onko sitä mahdollista parantaa? Tai jos huomaa, että verkkokaupalla olisi mahdollisesti kysyntää myös uudenlaisista tuotteista, tuotevalikoiman laajentaminen on myös liiketoiminnan kehittämistä.

Myös asiakkaan palvelupolku voi olla kehittämisen kohde. Millaista palvelua asiakas saa? Onko prosessissa jotain kehitettävää, joka parantaa asiakkaan kokemusta tai helpottaa ostopolkua? 

Liiketoiminnan kehittämisen hyödyt

Jos yrittäjällä on valmiiksi jo kädet täynnä työtä, osan asioista voi ulkoistaa. Yksi hyvä esimerkki voi olla markkinointi. Oikeanlainen markkinointi tuo yritykselle lisää liikevaihtoa, ja usein tulokset paranevat huomattavasti, kun ammattilaiset huolehtivat markkinoinnin toteutuksesta. Tämäkin on liiketoiminnan kehittämistä.

Liiketoimintaa voi siis kehittää monella ei tavalla, ja käytännössä sillä pyritään siihen, että yritys voisi toimia entistä paremmin ja tehokkaammin. Prosesseja tehostamalla säästää aikaa, joka voi parhaassa tapauksessa tarkoittaa enemmän rahaa yrityksen kassaan.

Kilpailukykyisempää liiketoimintaa

Liiketoiminnan kehittämisessä yritys voi keskittyä yhteen kehitettävään osa-alueeseen. Olipa kyseessä sitten yhden tai useamman osa-alueen kehittäminen, tarkoituksena on parantaa yrityksen kilpailukykyä ja vahvistaa kykyä vastata nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Yhteiskunta toimii ja muuttuu nopeasti, ja myös yritysmaailmassa edellytetään nopeita ratkaisuja ja palvelua. 

Kehitysratkaisuja

Nykyään on olemassa esimerkiksi paljon sähköisiä ratkaisuja, joiden avulla voi päästä kokonaan eroon erilaisista rutiinitöistä. Niiden hankkiminen tuo yritykselle lisää suorituskykyä, kun sähköiset ratkaisut hoitavat esimerkiksi varastokirjanpitoa, ja henkilön työaikaa vapautuu muuhun käyttöön. Yksi hyvä esimerkki liiketoiminnan kehittämisestä onkin juuri jonkun palvelun digitalisointi. Esimerkiksi nykyiset modernit laskutusohjelmistot tarjoavat yrittäjille helpotusta laskujen käsittelyssä. Olemme esitelleet parhaat laskutusohjelmat yrittäjille artikkelissamme: Parhaat laskutusohjelmat.

Liiketoiminnan kasvattaminen

Yrityksen pyörittämisessä on tärkeää ajatella kokonaisvaltaisesti. Kilpailu eri aloilla on kovaa, ja myös liiketoiminnan kehitysratkaisut ovat eräänlaista kilpailua. Asiakkaat haluavat nopeaa ja mutkatonta palvelua, ja ostavat sitä sieltä, mistä saavat. Yrityksen johtamisessa liiketoiminnan suunnittelu ja ennustaminen ovat tärkeässä roolissa. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää tiedostaa kaikki asiat, jotka ratkaisevat sen, mitä kohti yritys on menossa. CrediNordin yrityslaina soveltuu erinomaisesti myös yrityksen kasvurahoitukseksi.

Olemme koonneet parhaimpia strategioita liiketoiminnan kasvattamiseen artikkeliimme: Liiketoiminnan kasvattaminen – 5 strategiaa.

Miten lähteä liikkeelle?

Kun joku asia tai palvelu yrityksessä kaipaa kehittämistä, sitä kannattaa ensin huolellisesti analysoida. Mikä on se ongelma tai kehityskohde, johon kaivataan muutosta? Mikä on suurin haaste sen osalta? Sen jälkeen tulee määritellä, millaisilla toimenpiteillä kehittämistä lähdetään tekemään. Joskus voi olla hyväksi ottaa tähän vaiheeseen myös ulkopuolista apua, joka auttaa asian analysoinnissa ja osaa katsoa kokonaisuutta laajemmin toisilla silmillä.

Monelle yksinyrittäjälle suuri kehitysaskel yritystoiminnassa on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Työntekijän palkkaaminen tuo suuren vastuun työnantajalla, mutta samalla mahdollistaa yrityksen kasvun, sekä tuo uusia ajatuksia ja osaamista yritykseen. Lisää yrityksen ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta löydät artikkelistamme: Työntekijän palkan maksaminen. Tarjoamme myös vinkit, kuinka tehdä hyvä työpaikkailmoitus.

Yrityslainan tarpeen kartoitus

Analysoinnin pohjalta syntyy liiketoiminnan kehittämisen suunnitelma, eli ajatus siitä mitä asiaa tai ongelmaa lähdetään kehittämään. Sen jälkeen on hyvä kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa haluttu kehityssuunta.

Joskus käy myös niin, että idea ja suunnitelma syntyy hyvin nopeasti, ja rahoitustarve tulee vastaan vauhdilla. Silloin ei kannata jäädä jarruttamaan turhaan, vaan hyödyntää vakuudetonta yrityslainaa kasvuun ja investointeihin, jonka avulla rahoitus on mahdollista saada erittäin nopeasti kasaan.

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan suunnittelu

Kokonaisvaltaisen liiketoiminnan suunnittelu edellyttää tietoa oman toiminnan ja yhteiskunnan kehityksestä. Onnistuneen suunnittelun avulla voidaan kehittää käytännön tekemistä yrityksen strategian eduksi.

Liiketoiminnan suunnittelun keskiössä ovat muun muassa tulot ja kysyntä, palvelun laatu, varastotilanne, voitot ja katteet sekä kassavirta. Yrityksen liiketoiminnan kehityksen avulla pyritään maksimoimaan tulot ja minimoimaan riskit. Suunnittelun kokonaisvaltaisuudella pyritään vuorovaikutukseen kilpailuyhteiskunnan kanssa. Yrityksen on tiedettävä, kuinka ja miten vastata kysyntään ja luoda toimivaa palvelua.

Kiinteä osa liiketoiminnan suunnittelua on verotus. Yrityksen on aina ennakoitava, paljonko veroja sen on suoritettava verovuodelta. Yrityksen on aina kannattavaa optimoida maksettavien verojen määrä. Osakeyhtiön ja toiminimen verotusta olemme avanneet tarkemmin artikkeleissamme: Toiminimen verotus ja Osakeyhtiön verotus.

Keskity kassavirtaan

Kassavirta on liiketoiminnan ydintä. Mikäli yritys ei pysty tuottamaan positiivista kassavirtaa, ei yritys pysty jatkamaan toimintaansa kauaa. Olemme koonneet artikkeliimme 19 tapaa hallita ja kasvattaa pienen yrityksen kassavirtaa vinkkejä kassavirran hallintaan ja kehittämiseen.

CrediNord avuksi rahoitusratkaisuihin

Liiketoiminnan kehittämisen avulla yritys pysyy kilpailukykyisenä, menee eteenpäin, toimii tehokkaasti ja pysyy ajan hermoilla. Tehokkaasti toimiva yritys hyödyntää myös teknologian tarjoamia mahdollisuuksia osana liiketoimintaa.

Monesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on kuitenkin tilanne, että kehittämiseen vaadittua rahallista panostusta ei löydy ylimääräisenä yrityksen kassasta. Silloin kannattaa ottaa avuksi yrityslaina, joka mahdollistaa halutut kehityskohteet ja yrityksen tehokkaan toiminnan.

CrediNord tarjoaa yritysrahoitusta pk-yrityksille 250 000 euroon asti. Sen avulla voit saada niin pienet kuin isommatkin kehityshankkeet toteutettua.

CrediNordin palvelut

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailuttamiseen. Perinteisten pankkien ja rahoituslaitosten sijaan CrediNordissa ajatellaan asiakkaan etua, ja pyritään etsimään jokaiselle sopivimmat ratkaisut.

Asiakkaana voi olla sekä kokenut että aloitteleva yrittäjä, eikä yhtiömuodolla ole merkitystä. Yritys voi olla esimerkiksi toiminimi, osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. CrediNord palvelee niin vähittäiskauppoja, terveydenhuollon yrityksiä, konsulttiyrityksiä kuin teollisuus- ja palvelualan yrityksiäkin.

Liiketoiminnan kehittämisen rahoitus

CrediNordin yritysrahoitus on suosittu tapa hakea rahoitusta yrityksen kehittämiseen ja investointeihin. Yrityslainassa ei ole piilokuluja, ja se hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti. Rahoitusta hakiessa CrediNord arvioi yrityksen riskit, ja mitä alhaisempi riski, sen pienemmät ovat myös lainan kulut.

Yrityslainojen yleisimpiä käyttökohteita ovat esimerkiksi laite- ja koneinvestoinnit, työntekijöiden palkkaus, tilojen ja varaston kasvattaminen ja laskujen maksaminen. 

CrediNord auttaa kehittymään

CrediNord on sivusto, joka toimii jo monessa maassa. Palvelu on mutkatonta, joustavaa ja nopeaa, ja jokaisen tarpeisiin pyritään vastaamaan.

Usein liiketoiminnan kehittäminen edellyttää rahoitusta, ja täällä onkin luotu palvelu, jonka avulla pyritään vastaamaan erilaisten yritysten tarpeisiin. Joustavat yrityslainasummat 1 000–250 000 euron välillä takaavat sen, että moniin erilaisiin hankintoihin on mahdollista hakea ratkaisua täältä.

Yrityslainan hakeminen on ilmaista, eikä sido mihinkään, joten CrediNordin avulla on mahdollista kokeilla, voisiko oman idean kehittämiselle olla edellytyksiä.

Miksi CrediNord?

Yrityslainan hakeminen on helppoa ja nopeaa CrediNordilta, verrattuna perinteisiin pankkeihin.

Myönnetty lainasumma voi olla tilillä jopa samana päivänä. Lainanhakija toimii takaajana lainalle, eli esimerkiksi toiminimiyrittäjä hakee lainaa, ja toimii samalla takaajana oman yrityksensä puolesta. CrediNord ei edellytä lainan hakijalta reaalivakuuksia.

Yritykselle, jonka kaikki asiat liiketoiminta on hoidettu vastuullisesti, on mahdollista saada vakuudetonta lainaa.

CrediNordin tarjoamat hyödyt asiakkaalle

CrediNordilta yrityksen on mahdollista hakea lainaa yritykselle halutulla summalla ja sopivalla maksuajalla. Takaisinmaksu on joustavaa ja neuvoteltavissa, eikä liiketoiminnan tarvitse lainaa hakiessa olla välttämättä voitollista.

Liiketoiminnan kehityksen tarkoituksena onkin saada yritys tuottamaan ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. CrediNordin rahoitusratkaisujen avulla kehittäminen on mahdollista toteuttaa, ja myös haasteiden keskellä painiva yritys voi hakea ratkaisuja täältä. CrediNord on helppokäyttöinen sivusto, jonka kautta lainojen kilpailuttaminen on helppoa.

Asiakkaiden kokemuksia CrediNordista

CrediNordin palvelu on aina asiakaslähtöistä eli henkilökohtaista. Jokaisen yrityksen polku on yksilöllinen, ja näihin tarpeisiin CrediNordilla on onnistuttu vastaamaan.

CrediNord tekee yhteistyötä muun muassa VISMA Signin, Suomen Yrittäjien, Finanssivalvonnan ja Bisnoden kanssa, jotka ovat kaikki tärkeitä toimijoita yritysmaailmassa. Asiakkaat ovat kehuneet saamaansa palvelua muun muassa nopeaksi ja luotettavaksi sekä ketteräksi auttajaksi haasteiden kohdatessa.

Muut yleiset yrityslainan käyttökohteet

Asiakkaamme ovat käyttäneet yrityslainaamme moneen eri käyttökohteeseen. Alle olemme listanneet muita yleisiä käyttökohteita. Painamalla aihetta voit lukea siitä myös lisää. Yrityslainaamme on muun muassa käytetty:

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.