Yrityslainaa liiketoiminnan kansainvälistämiseen

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa liiketoiminnan kansainvälistämiseen

Kun yritys uskoo, että se voisi menestyä myös ulkomailla, alkaa se pohtia liiketoimintansa laajentamista kansainväliseksi. Jotta yritys onnistuu laajentumaan ulkomaille, pitää sen ratkaista monia haasteita. Yrityksen on pohdittava esimerkiksi sopiiko yrityksen tuote kansainvälisille markkinoille ja löytyykö sille kysyntää. Pitää pohtia resurssien riittävyyttä, sekä kuinka lopullinen logistiikka ja jakelu tapahtuvat. Kuinka laajentumisen vaatima rahoitus järjestetään. Nämä ovat siis vain muutamia haasteista, jotka yrityksen on kyettävä ratkaisemaan onnistuakseen kansainvälistymisessä. Tässä artikkelissa käymme läpi yrityksen kansainvälistymistä. Minkälaisia rahoitushaasteita se saattaa kohdata ja kuinka hakea yrityslainaa laajentumiseen.

Yrityksen kansainvälistyminen

Yrityksen laajentuessa ulkomaille, on sen päätettävä millä tavalla laajentuminen toteutetaan. Ulkomaille laajentumiseen on yrityksellä käytössä monia eri vaihtoehtoja. Ulkomaille laajentuminen vaatii yritykseltä usein runsaasti resursseja. Mikäli laajentuminen epäonnistuu, voi sillä olla kauaskantoisia seurauksia yrityksen taloudelle. Pahimmillaan epäonnistunut laajentumisyritys voi ajaa yrityksen taloudelliseen kriisiin tai jopa konkurssiin. Tästä johtuen yrityksen onkin tarkasti kartoitettava mikä lähestymistapa olisi juuri sille paras kansainvälistymiseen.

Suunnittele huolella

Kun yritys on suunnitellut ulkomaille laajentumisen huolella, on sillä paremmat mahdollisuudet myöskin onnistua siinä. Kuten todettua, voi pieleen mennyt laajentuminen riskeerata koko yrityksen talouden. Tämän vuoksi siihen on yrityksen kannattavaa myös panostaa resursseja. Yritys voi esimerkiksi hankkia näkemystä ja konsultointia ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Yritys voi myös tehdä tai teettää markkinatutkimusta kohdemaasta. Mitä paremmin yritys tuntee kohdemaan markkinatilanteen, sen parempi. Tämä tarkoittaa, että pelkästään jo suunnitteluvaihe voi vaatia yritykseltä merkittäviä määriä resursseja. Yritys saattaakin tarvita lisärahoitusta jo suunnitteluvaiheen toteuttamiseen.

Varmista riittävä rahoitus

Ennen kuin ulkomaille laajentuminen tapahtuu on yrityksen laadittava suunnitelma ja laskettava, kuinka paljon rahoitusta se tulee laajentumiseensa tarvitsemaan. Rahoitussuunnitelma on laadittava huolella, jotta laajentuminen ei kaadu kesken kaiken rahoitusvaikeuksiin. Tarvittavan rahoituksen laskentaan voi yritykselle usein olla hyödyllistä käyttää avuksi ulkopuolista asiantuntijaa. Hyvin laaditussa rahoitussuunnitelmassa huomioidaan myös eri skenaarioita, jolloin yritys osaa varautua niihin hyvissä ajoin ennakolta.

Ulkomaille laajentumiseen on yrityksellä myös mahdollisuus hakea julkista tukea. Tukea yrityksen ulkomaille laajentumiseen tarjoaa muun muassa Finnvera. Yrityksellä on oltava kuitenkin myös väylä hakea tarvittaessa nopeaa lyhytaikaista rahoitusta, koska rahoitustarve voi iskeä äkisti. Tähän tarkoitukseen yritys voi hakea esimerkiksi vakuudetonta yrityslainaa.

Millä tavoin kansainvälistyä

Yrityksellä on käytössään monia vaihtoehtoja, kuinka lähteä laajentamaan ulkomaille. Kansainvälistymisstrategia on aina yrityskohtainen ja riippuu paljolti myös yrityksen toimialasta. Suuri merkitys on sillä, tarvitseeko yritys ulkomaille laajentuessaan fyysisiä toimipaikkoja. Fyysisten toimipaikkojen perustaminen on työlästä, sekä vaatii yritykseltä aina huomattavia resursseja. Mitä enemmän kansainvälistymiseen joudutaan sitouttamaan yrityksen pääomia, sitä suuremmaksi myös taloudelliset riskit kasvavat.

Yritys voi valita laajentua ulkomaille myös yhteistyössä toisen yrityksen kanssa. Yhteistyöyritys voi olla jo maassa toimiva yritys, taikka toinen kotimainen ulkomaille tähtäävä toimija. Kohdemaassa jo toimivan yrityksen kanssa yhteistyöhön ryhtymisestä on usein merkittävää hyötyä yritykselle. Yritys hyötyy toisen yrityksen markkinan ja kulttuurin tuntemisesta, sekä jakaa liiketoiminnan riskiä. Monet yritykset valitsevat myös laajentua yhdessä ulkomaille. Tällöinkin liiketoiminnan riskit ovat pienemmät ja kumpikin voi tuoda yhteistyöhön omia vahvuuksiaan.

Kansainvälistyminen verkkokaupan avulla

Verkkokaupan ansiosta yritysten on mahdollista toimia äärimmäisen kansainvälisesti. Verkkokaupan kasvu avaakin koko ajan laajempia mahdollisuuksia myös kotimaisille yrityksille toimia kansainvälisesti. Kansainvälisten jakeluketjujen avulla tavarat saadaan kuljetettua ympäri maailmaa nopeammin kuin koskaan ennen. Tämä avaa yrityksille valtavia mahdollisuuksia. Moni kotimainen yritys panostaakin nykypäivänä yhä enemmän verkkokauppaan sen tarjoamien kansainvälistymismahdollisuuksien vuoksi. Kuten mainitsimme, moni yritys tähtää jo perustaessaan kansainvälisille markkinoille. Tällöin verkkokauppa ja sen jakelukanavat ja maksujärjestelmät luodaan kansainvälisen kaupan mahdollistavaksi.

Mihin päin kansainvälistyä?

Suomalaisille yrityksille laajentuminen ulkomaille tapahtuu usein muihin pohjoismaihin tai Balttiaan. Muut pohjoismaat ovat suosittu väylä aloittaa kansainvälistyminen, koska ne ovat kulttuuriltaan ja toimintatavoiltaan lähellä Suomea. Tärkeää yhtiölle on kuitenkin tunnistaan missä päin yrityksen tuotteelle saattaisi olla kysyntää. Tällöin yrityksen ei pidä aina ensisijaisesti miettiä naapurimaitaan laajentuessaan, vaan rohkeasti katsottava sinne, missä yrityksen tuotteelle olisi todella kysyntää.

Nykyisin yhä enemmän verkkoon siirtyvä kauppa luo monelle yritykselle yhä paremmin mahdollisuuksia tehdä kauppaa ympäri maailman. Osa yrityksistä onkin jo ikään kuin syntyessään kansainvälisiä ja kaikki verkkokaupasta alkaen suunnitellaan pääosin kansainvälistä liiketoimintaa varten.

CrediNordin yrityslaina kansainvälistymiseen

Kun yritys laajentaa ulkomaille on sillä oltava huolellisesti mietitty, kuinka laajentumisen rahoitus tapahtuu. Ulkomaille laajentuminen vaatii yritykseltä pääsääntöisesti merkittävästi resursseja. Tällöin laajentumisen esteenä usein onkin juuri puuttuvat resurssit.

Yrityksen kannattaakin harkita yrityslainan kilpailutusta. Se sopii joustavuutensa ansiosta erinomaisesti osaksi rahoitusta, yrityksen laajentuessa ulkomaille. Usein yritykset tarvitsevat yrityslainaa täydentävänä rahoituksena, koska se ei ole saanut kokonaisuudessaan tarvitsemaansa rahoitusta pankilta. Kesken ulkomaille laajentumisen voi tulla myös tilanteita, jolloin yritykselle iskee äkillinen rahantarve. .

Muut yleiset yrityslainan käyttökohteet

Asiakkaamme ovat käyttäneet yrityslainaamme moneen eri käyttökohteeseen. Alle olemme listanneet muita yleisiä käyttökohteita. Painamalla aihetta voit lukea siitä myös lisää. Yrityslainaamme on muun muassa käytetty:

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.