Yrityslainaa helposti

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa helposti

Monille pk-yrityksille rahoituksen saaminen perinteisestä pankista voi olla haasteellista. Prosessi saattaa olla pitkä ja yrityksen asettamat vakuudet riittämättömiä lainan saamiseen. Yrittäjät kohtaavatkin yhä enenemissä määrin haasteita saada rahoitusta perinteisistä pankeista. Kun yritys tarvitsee rahoitusta nopealla aikataululla ja lyhytaikaisesti, on yrityksen usein valittava muu rahoitusväylä. Onneksi yritysten rahoitusmahdollisuudet ovat viimeisten vuosien aikana kasvaneet. Tästä oivana esimerkkinä on vakuudeton yrityslaina, jonka avulla yritys voi nopeasti saada yrityslainaa helposti ja nopeasti, jopa saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Miksi vakuudeton yrityslaina?

Yrityksellä on mahdollisuus valita useista eri rahoitusväylistä, miksi yrityksen siis kannattaisi valita juuri vakuudeton yrityslaina?

Helppo lainaprosessi

CrediNordin lainaprosessi on luotu erittäin ketteräksi. Hakemus on helppo ja nopea täyttää ja siinä kysytään ainoastaan yrityksen ja takaajan perustiedot, lainan määrä ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Hakemus siirtyy suoraan CrediNordin luottotiimille käsiteltäväksi. Luottotiimimme tekee aina yrityskohtaisen arvion, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla. Käsittelemme saapuneet hakemukset aukioloaikojen puitteissa tunnin sisällä hakemusten vastaanottamisesta.

Mikäli voimme tarjota yritykselle lainaa, vastaanottaa yritys lainatarjouksen vastauksena hakemukseensa. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, tapahtuu sopimuksen allekirjoittaminen sähköisesti. Kun lainahakemus on allekirjoitettu, sekä pankkitilin vahvistus on suoritettu, siirrämme välittömästi lainan yritystä kohti. Rahat ovat yrityksen tilillä viimeistään seuraavan pankkipäivän aikana, parhaimmillaan jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Nopeasti käyttöön

Yritykset kohtaavat tietyin väliajoin arjessaan tilanteita, joissa yrityksen on saatava lyhytaikaista yrityslainaa helposti ja ennen kaikkea nopeasti käyttöönsä. Akuutti lisärahoituksen tarve voi olla esimerkiksi uuden tuotantolaitteen hankkiminen hajonneen tilalle, yllättävästä isommasta tilauksesta johtuva lisävaraston hankinta tai muu vastaava lyhyellä varoitusajalla eteen tuleva rahoitustarve. Näissä tilanteissa ratkaisevaa on, kuinka nopeasti yritys saa rahoituksen käyttöönsä. Ilman nopeasti saatavaa rahoitusta, voivat taloudelliset seuraukset olla yritykselle merkittävät.

”Koska lainassa ei ole reaalivakuuksia, mahdollistaa se erittäin nopean lainanmyöntöprosessin.”

Vakuudeton yrityslaina tarjoaa yrityksille väylän hankkia lyhyempiaikaista yrityslainaa helposti ja nopeasti. CrediNordin vakuudettoman yrityslainan yksi ehdottomista eduista on lainaprosessin nopeus. Koska lainassa ei ole reaalivakuuksia, mahdollistaa se erittäin nopean lainanmyöntöprosessin.

CrediNordilla yritys saa rahoituksen aina nopeasti käyttöönsä. Yritys saa vastauksen lainahakemukseensa tunnin sisällä hakemuksen lähettämisestä. Parhaimmillaan laina on yrityksen käytössä jo saman päivän aikana lainahakemuksen täyttämisestä. Hae yrityslainaa helposti CrediNordin kotisivuilla.

Ei vaadi reaalivakuuksia

Yrityksen hakiessa rahoitusta perinteisestä pankista, ei pankki pääsääntöisesti myönnä yrityksille rahoitusta ilman lainalle asetettavia reaalivakuuksia. Reaalivakuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistön tai arvopapereiden asettamista vakuudeksi lainaa vastaan. Vakuuksien toimittaminen ja käsittely tekevät kuitenkin prosessista hitaamman vakuudettomaan lainaan verrattuna, eikä yrityksillä läheskään aina ole asettaa riittävästi vakuuksia lainalle.

Riittävien vakuuksien asettaminen on haasteellista erityisesti toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille. Useinkaan näillä yrityksillä ei ole omasta takaa riittävästi vakuudeksi asetettavaa omaisuutta, jolloin ainoa mahdollisuus on usein yrityksen omistajan henkilökohtaisen omaisuuden asettaminen vakuudeksi.

CrediNordin vakuudeton yrityslaina toimii erinomaisena vaihtoehtona, kun yrityksellä ei ole asettaa riittäviä vakuuksia lainaa vastaan. Tarjoamamme yrityslaina on nimensä mukaisesti vakuudeton, eli se ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia. Yrityslaina perustuu sen sijaan henkilötakaukseen. Tämä tarkoittaa, että mikäli yritys ei kykene selviytymään velkavastuistaan, vastaa lainasta sen taannut henkilö.

Vakuudeton yrityslainaVakuudellinen yrityslaina
Perustuu henkilötakaukseenPerustuu reaalivakuuteen
Sopii lyhytaikaiseen rahoitukseenSopii pidempiaikaiseen rahoitukseen
Nopea lainaprosessiPääsääntöisesti edullisempi

Tyypillisiä käyttökohteita vakuudettomalle yrityslainalle

Sesonkivaihteluiden tasaaminen

Yksi tyypillinen kohde johon yritykset hyödyntävät vakuudetonta yrityslainaa, on sesonkivaihteluiden tasaaminen. Erityisesti matkailuala kärsii voimakkaista sesonkivaihteluista ja monelle matkailuyritykselle tietyt ajat vuodesta voivat olla huomattavasti hiljaisempia kuin toiset. Hiljaisina aikoina yrityksellä pyörii kuitenkin juoksevia kuluja, joiden kattamiseen se usein tarvitsee lyhytaikaista rahoitusta.

Sesonkivaihteluissa yrityksen rahoitustarve on tyypillisesti lyhytaikainen, tyypillisesti 3–6 kuukautta, kunnes uusi sesonki alkaa. Pankilta 6 kuukauden yrityslainan saaminen on kuitenkin haastavaa, eikä pankit useinkaan myönnä rahoitusta niin lyhyellä maksuajalla. Tämän takia kausivaihteluiden tasaamiseen sopii erinomaisesti vakuudeton yrityslaina. CrediNord myöntää vakuudetonta yrityslainaa 250 000 euroon asti ja 1–48 kuukauden maksuajalla.

Varaston hankinta

Yleinen käyttökohde vakuudettomalle yrityslainalle on myös varaston hankinta ja täydennys. Yrityksen on haastavaa ennakoida varastoaan tarkasti. Liian suuri varastotaso heikentää kannattavuutta, jonka vuoksi varaston määrä yritetään optimoida niin tarkasti kuin mahdollista. Tämän takia yritykselle yllättäen eteen tuleva suurtilaus tai tuotteen ennakoitua suurempi kysyntä tarkoittavat yleensä sitä, että yritys ei ole siis varaston puolesta varautunut niihin. Tällöin yrityksen on hankittava nopeasti lisää tuotetta, jotta kasvaneeseen kysyntään pystyttäisiin vastaamaan.

Koska varaston hankinnat ja lisätilaukset voivat tulla yritykselle eteen hyvinkin äkisti, ei yrityksen kassa ole välttämättä niihin valmiina. Mikäli yritys ei pysty toimittamaan tuotetta, syntyy siitä yritykselle aina mainehaittaa. Tämän takia yritys pyrkii aina löytämään keinon, jolla pystyy vastaamaan yllättävään kysyntään. Mikäli yrityksen oma kassa ei ole näissä tilanteissa riittävä, toimii vakuudeton yrityslaina näissä tilanteissa erinomaisesti. CrediNordin vakuudeton yrityslaina on mahdollista ottaa lyhyeksi aikaa käyttöön ja maksaa etuajassa kuluitta milloin tahansa takaisin.

Liiketoiminnan laajentaminen

Vakuudeton yrityslaina sopii joustavuutensa vuoksi erinomaisesti myös liiketoiminnan laajentamiseen. Koska CrediNordin vakuudeton yrityslaina on mahdollista maksaa etuajassa milloin tahansa pois täysin kuluitta, tarjoaa se yrityksille hyvin joustavan rahoitusvaihtoehdon. Mikäli yritykselle tarjoutuu mahdollisuus kilpailijan ostamiseen tai uuden markkina-alueen valtaamiseen, ei yrityksellä ole välttämättä aina mahdollisuutta pitkiin rahoitusneuvotteluihin pankin kanssa. Koska CrediNordin vakuudeton yrityslaina on mahdollista maksaa milloin tahansa etuajassa pois, voidaan lainaa ottaa käyttöön ja mikäli yritys ei päädykään laajentumaan, voidaan laina maksaa kuluitta pois.

Koneiden ja laitteiden hankinta

”Uuden osan tai laitteen hankkiminen hajoamisen seurauksena voi olla hyvin hintavaa ja johon yritys ei välttämättä ole kassan osalta varautunut”

Monen erityisesti valmistavan yrityksen selkärankana toimivat yrityksen koneet ja laitteet. Niiden toimivuus on kriittisessä asemassa yrityksen toiminnan kannalta. Mikäli kone tai laite hajoaa saattaa siitä seurata pahimmillaan koko toiminnan seisahtuminen, kunnes korvaava osa tai laite on saatu hankittua. Näissä tilanteissa korostuu nopeus, mitä nopeammin korvaava osa tai laite on saatu hankittua, sitä nopeammin toiminta saadaan täysillä pyörimään. Uuden osan tai laitteen hankkiminen voi kuitenkin olla hyvin hintavaa ja johon yritys ei välttämättä ole kassan osalta varautunut. Onneksi CrediNordin vakuudettoman yrityslainan yritys voi saada käyttöönsä parhaimmillaan saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Koneiden ja laitteiden päivittäminen tietyin väliajoin on myös kannattavaa, koska uudet koneet ovat pääsääntöisesti tuottavampia, turvallisempia ja energiatehokkaampia kuin edeltäjänsä. Uusia kone on yritykselle kuitenkin usein mittava investointi, johon se voi tarvita rahoitusta. CrediNord tarjoaakin vakuudetonta yrityslainaa 250 000 euroon asti ja 1-48 kuukauden maksuajalla, jota voi hyödyntää esimerkiksi yrityksen kone- ja laiteinvestointeihin.

Kiinteistön tai toimitilan hankinta

Olipa kyseessä vasta toimintansa aloittava, tai jo pitkän aikaa toiminnassa ollut yritys, täytyy sillä pääsääntöisesti olla aina fyysiset toimitilat. Yrityksestä riippuen toimitilat voivat edustaa erilaista roolia. Tietyt palvelualan yritykset kykenevät pyörittämään toimintaansa pienemmästä toimistosta käsin, kun taas valmistaville yrityksille toimitilat ovat yksi yrityksen kulmakivistä. Mitä merkittävämmän osan toimitilat  muodostavat, sitä suurempia investointeja ne yritykselle yleensä ovat.

”Itse omistetut toimitilat tuovat vapautta muokata tiloja juuri yrityksen tarpeiden mukaisiksi, eikä yrityksen tarvitsee miettiä, koska vuokrasopimus on loppumassa ja jatkuuko sopimus eteenpäin.”

Yrityksellä on aina vaihtoehtona kiinteistön ostamisen sijaan vuokrata tarvittava kiinteistö. Se, kumpi on yritykselle kannattavampaa valita, on aina yrityskohtaista. Varsinkin toimintansa alussa oleville yrityksille toimitilan vuokraaminen voi olla erinomainen vaihtoehto, koska yrityksellä ei ole välttämättä taloudellisia resursseja ostaa toimitilaa itse. Pidemmällä tähtäimellä yrityksen ostaminen voi kuitenkin olla järkevää. Itse omistetut toimitilat tuovat vapautta muokata tiloja juuri yrityksen tarpeiden mukaisiksi, eikä yrityksen tarvitsee miettiä, koska vuokrasopimus on loppumassa ja jatkuuko sopimus eteenpäin. Hyvien liikenneyhteyksien varrella olevien toimitilojen arvo myös keskimäärin kasvaa ajan myötä.

Kiinteistöä vastaan yritys voi saada myös pankista tiettyyn rajaan asti rahoitusta. Pankkilainan oheen tarvitaankin usein jonkinlaista täydentävää rahoitusta, johon soveltuu esimerkiksi vakuudeton yrityslaina.

Verkkokaupan rakentaminen ja kehittäminen

Verkkokauppa on nykyisin yhä useammalle yritykselle välttämättömyys. Verkkokaupan perustaminen onnistuu nykypäivänä suhteellisen edullisesti ja helposti, mutta sen kehittäminen toimivaksi, ulkoasultaan miellyttäväksi ja asiakkaille toimivaksi, vaatii usein investoimista. Verkkokauppa kertoo asiakkaalle yrityksestä erittäin paljon ja toimiikin verkossa ikään kuin yrityksen näyteikkunana. Tämä vuoksi verkkosivuihin on kannattavaa panostaa. CrediNordilta saat rahoitusta verkkokauppaa varten, olitpa sitten vasta perustamassa sitä tai kehittämässä sitä eteenpäin.

CrediNordin vakuudeton yrityslaina

CrediNord on kotimainen pk-yritysten rahoituksen kilpailuttamiseen erikoistunut sivusto. Toimintamme perustana on alusta alkaen ollut luoda suomalaisille pk-yrityksille laajempia mahdollisuuksia saada rahoitusta. CrediNordin kautta kilpailutat yrityslainat helposti. Lainaprosessimme on luotu mahdollisimman suoraviivaiseksi ja yksinkertaiseksi, jotta yritys saisi mahdollisimman nopeasti tietää, paljonko se voi lainaa saada ja minkälaisella hinnoittelulla. Käsittelemmekin meille saapuvat lainahakemukset arkisin tunnin sisällä niiden vastaanottamisesta.

CrediNord tarjoaa vakuudetonta yrityslainaa 250 000 euroon asti ja 1-48 kuukauden maksuajalla. Vakuudettomalla yrityslainalla tarkoitetaan yrityslainaa, johon ei vaadita reaalivakuuksia, vaan laina perustuu sen sijaan henkilötakaukseen. Vakuudettoman yrityslainan etuina ovat sen lisäksi, että se ei vaadi yritykseltä vakuuksia, on myös lainaprosessin nopeus. Koska vakuuksia ei tarvitse käsitellä, eikä arvioida, voidaan lainaprossista tehdä paljon suoraviivaisempi. Asiakas saakin CrediNordilta tämän ansiosta hetkessä lainapäätöksen lainahakemukseensa. Tutustu tästä CrediNord tarjoamiin lainatuotteisiin.

Yhä useampi kotimainen yritys päättää valita CrediNordin yrityslainan. Lue tästä yhden tyytyväisen asiakkaamme perustelut sille, miksi päätti valita juuri CrediNordin rahoituskumppanikseen.

Näin haet CrediNordin yrityslainaa helposti:

  • Täytä lainahakemus CrediNordin kotisivuilla. Lainahakemus on helppo ja nopea täyttää ja siinä kysytään ainoastaan yrityksen ja takaajan perustiedot, haluttu lainasumma ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus.
  • Lainatarjous. CrediNordin luottotiimi käsittelee saapuvat hakemuksen tunnin sisällä niiden vastaanottamisesta ja tekevät lainapäätöksen. Yritys saa vastauksena hakemukseensa lainatarjouksen, mikäli CrediNord voi myöntää yritykselle lainaa.
  • Lainasopimuksen allekirjoitus. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, allekirjoittaa se sopimuksen sähköisesti.
  • Laina yrityksen käyttöön. Kun lainasopimus on allekirjoitettu ja pankkitilin vahvistus on suoritettu, siirrämme rahat välittömästi kohti yritystä. Rahat ovat yrityksen tilillä viimeistään seuraavan pankkipäivän aikana, parhaimmillaan jopa samana päivänä lainan hakemisesta.

Olipa kyseessä sitten yrityksen laiteinvestoinnit, varaston kasvattaminen tai vaikka alkuvaiheessa olevan yrityksen rahoitus ja tarvitset yrityslainaa helposti, nopeasti ja luotettavasti – valitse kotimainen CrediNord.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.