Yrityslainaa hankintoihin

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa hankintoihin

Yrityksen liiketoiminnan pyörittäminen vaatii yritykseltä pääsääntöisesti monien erilaisten hankintojen tekemistä. Monet näistä hankinnoista ovat pidempään harkittuja, kuten uuden ajoneuvon tai tuotantolaitteen ostaminen. Osa hankinnoista joudutaan kuitenkin tekemään hyvinkin äkisti. Tällaiseen äkilliseen lisärahoitukseen on yrityksellä muutamia eri vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehdoista on hakea nopeasti saatavaa vakuudetonta yrityslainaa. Tilanne voi olla esimerkiksi toiminnassa tarvittavan koneen hajoaminen, jolloin uusi kone täytyy saada hankittua mahdollisimman pian. Seuraavaksi käymme lisää yrityksen tyypillisiä hankintoja ja kuinka rahoittaa niitä. Käymme läpi myös, kuinka yritys voi saada nopeasti yrityslainaa yllättäviin menoihin.

Lainaa yllättäviin hankintoihin

Yritys saattaa kohdata arjessaan hyvin yllättäviä menoeriä, joiden rahoittaminen suoraan kassasta voi olla haastavaa. Seuraavaksi monelle yritykselle tyypillisiä hankintoja, jotka tulevat eteen usein yllättäen.

Tuotantolaitteen tai osan hajoaminen

”Jokainen hetki, kun valmistus tai toiminta on keskeytettynä, tuottaa se yritykselle tappiota.”

Yksi tyypillisimmistä valmistavan yrityksen yllättäen eteen tulevista hankinnoista on tuotantolaitteen tai sen osan hajoaminen. Valmistavalle yritykselle tuotantolaitteen tai sen osan hajoaminen tarkoittaa useinmiten toiminnan keskeyttämistä siksi aikaa, kunnes uusi laite tai osa on saatu hankittua. Jokainen hetki, kun valmistus tai toiminta on keskeytettynä, tuottaa se yritykselle tappiota. Tällöin yrityksellä on kiire hankkia uusi kone tai osa hajonneen laitteen tilalle, jotta valmistus voi jatkua. Koska hankinta on tehtävä nopeasti, on siihen löydyttävä myöskin rahoitus nopeasti. Yrityksellä ei välttämättä ole kassasta saatavilla tarvittavasti rahaa laitteen ostamiseen, vaan sen täytyy usein saada jostain nopeaa ja tilapäistä lisärahoitusta.

Varaston täydennys

Tyypillinen tilanne tuotteita jälleenmyyvälle yritykselle on varaston täydentäminen. Oikean varastotason määrittäminen on aina haastavaa ja ylimääräistä varastoa ei ole kannattavaa pitää. Yritys kuitenkin saattaa kohdata yllättävän kysyntäpiikin taikka suurtilauksen, eikä varasto lähimainkaan riitä siihen vastaamaan. Yrityksen onkin nopeasti saatava hankittua tilauksen vaatima määrä tuotetta lisää, jotta tilaukseen pystytään vastaamaan. Suurtilausta ei haluta menettää, joten yrityksen on hankittava lisää tavaraa nopeasti.

Mikäli yritykseltä ei omasta takaa löydy kassasta vaadittavaa rahaa, tarvitsee se nopean ja tilapäisen lisärahoituksen, tällöin yritys voi hyödyntää esimerkiksi vakuudetonta yrityslainaa. CrediNordin vakuudettoman yrityslainan kilpailuttamisen avulla yrittäjä voi keskittyä olennaiseen, eikä murehtia yllättävistä menoista.

Lainaa pitkään harkittuihin investointeihin

Vaikka osa yrityksen harkinnoista on nopeasti ja yllättäen tehtäviä, on suurin osa niistä kuitenkin pidempään harkittuja. Kun hankintaa voidaan suunnitella pidempään, voidaan myös rahoitus niitä varten suunnitella hyvissä ajoin etukäteen. Yritys pystyy myös paremmin puskuroimaan kassaansa siten, että ainakin osa hankinnasta voidaan tehdä omasta kassasta.

Tuotantotilan tai tontin hankinta

Uuden tuotanto- tai toimitilan hankinta on yritykselle aina suuri päätös ja merkittävä menoerä. Päätös on yleensä pitkän harkinnan tulos, jolloin sitä varten voidaan paremmin suunnitella myös rahoitus ennakolta. Moni yritys aloittaa toimintansa vuokratiloissa, koska toiminnan alkuvaiheessa ei useinkaan ole resursseja oman toimitilan hankintaan. Moni yritys päätyy kuitenkin hankkimaan oman toimitilan ennemmin tai myöhemmin, koska tilan vuokraaminen aiheuttaa yritykselle usein tiettyjä rajoitteita ja haasteita.

”Vaikka toimitilan hankkiminen on monelle yritykselle merkittävä taloudellinen ponnistus, antaa se yritykselle vapaammat kädet toimitilan muokkaamiseen omiin tarpeisiin sopivaksi.”

Oman toimitilan rakennuttaminen tai ostaminen on kuitenkin suuri investointi, jota yritys valmistelee usein pitkään. Vaikka toimitilan hankkiminen on monelle yritykselle merkittävä taloudellinen ponnistus, antaa se yritykselle vapaammat kädet toimitilan muokkaamiseen omiin tarpeisiin sopivaksi. Lisää yrityksen tuotantotilan ja tontin hankinnasta löydät artikkelistamme: Yrityslainaa kiinteistön, toimitilan tai tontin hankintaa varten.

Tuotantokoneen tai laitteen hankinta

Suuremman tuotantokoneen tai laitteen hankinta on usein harkittu päätös ja siihen voidaan varautua tietyllä taloudellisella puskurilla ja neuvotella rahoitus valmiiksi. Koneiden ja laitteiden hankinnat ovat valmistavalle yritykselle arkipäivää. Koneiden päivittäminen uudempaan voidaan myös pääsääntöisesti arvioida hyvin ennakolta ja varautua niihin taloudellisesti, mikäli vanha kone ei hajoa ennenaikaisesti.

Tuotantokoneen tai laitteen hankkiminen ja vanhan päivittäminen uudempaan on yritykselle usein kallista, mutta parantaa yleensä huomattavasti yrityksen tuottavuutta. Uudemmat laitteet ovat pääsääntöisesti myös turvallisempia, käyttäjäystävällisempiä, tehokkaampia ja kuluttavat vähemmän energiaa.

Kaipaatko vinkkejä toiminimen verotuksesta, esimerkiksi siitä, kuinka koneiden ja laitteiden vähennykset suoritetaan? Tutustu artikkeliimme: Toiminimen verotus.

Ajoneuvon hankinta

Ajoneuvo on yksi yritysten yleisimmistä hankinnoista. Pienemmälle yritykselle ajoneuvon hankinta voi olla hyvin merkittävä hankinta ja sitä varten usein joudutaan ottamaan myös lainaa. Useamman uuden kuorma-auton. kaivinkoneen tai linja-auton hankinta on monelle keskikokoisellekin yritykselle merkittävä meno, jota varten on tehtävä rahoitusjärjestelyjä. Monet yhtiöt suosivat myös leasingia ajoneuvojen hankintaan, mutta pidemmällä tähtäimellä leasing tulee yritykselle kalliimmaksi, kuin ajoneuvon ostaminen itse.

Monelle toimintaansa aloittelevalle yritykselle ajoneuvo voi myös olla välttämätön toiminnan kannalta. Yrityksellä ei kuitenkaan ole vielä tulovirtaa, jolla hankintoja voitaisiin suorittaa. Tähän yritys voi hyödyntää esimerkiksi vakuudetonta yrityslainaa, kunnes tulovirta liiketoiminnasta lähtee rullaamaan.

It-hankinnat

Erilaisten it-järjestelmien hankinnat ovat yritykselle usein suuria investointeja. Kyse voi olla esimerkiksi asiakashallintajärjestelmästä tai uudesta laskutusjärjestelmästä. Varsinkin yrityksen kasvaessa tulee sille usein vastaan raja, jolloin sen on hankittava uusi järjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan kasvattamisen. Vaikka it-järjestelmät ovat tyypillisesti yritykselle hintavia hankintoja, ne kuitenkin tehostavat ja helpottavat yrityksen toimintaa huomattavasti. Omalle yritykselle sopiva järjestelmä kannattaa kuitenkin valita huolella. Parhaiden laskutusohjelmien vertailun löydät tästä: Parhaat laskutusohjelmat vertailussa.

”Vaikka it-järjestelmät ovat tyypillisesti yritykselle hintavia hankintoja, ne kuitenkin tehostavat ja helpottavat yrityksen toimintaa huomattavasti.”

CrediNordin vakuudeton yrityslaina yrityksen hankintoihin

Vakuudeton yrityslaina yrityksen yllättäviin hankintoihin, että pidempään harkittuihin hankintoihin. CrediNordin vakuudettoman yrityslainan kilpailuttamisen suurimpia etuja on lainaprosessin nopeus, kulujen yksikertaisuus ja mahdollisuus maksaa milloin tahansa täysin kuluitta pois. Nämä tekevät vakuudettomasta yrityslainasta erittäin joustavan rahoitusvaihtoehdon yrityksen monenlaisiin tarpeisiin. Credinord tarjoaa rahoituksen kilpailutusta ja yrityslainaa voit saada 250 000 euroon asti ja 1–48 kuukauden laina-ajoilla.

Nopea lainaprosessi

Yksi suurimmista eduista CrediNordin vakuudettomassa yrityslainassa on lainaprossin nopeus. Erityisesti yrityksen yllättävien hankintojen kohdalla, nousee lainan saannin nopeus erittäin merkittävään rooliin Yritys aloittaa tekemällä hakemuksen kotisivujemme kautta. Koska kyseessä on vakuudeton yrityslaina, on lainaprosessi huomattavasti suoraviivaisempi verrattuna vakuudelliseen lainaan. Hakemuksessa yritys täyttää perustiedot yrityksestä ja takaajasta, hakemansa lainan määrän, laina-ajan ja käyttötarkoituksen. Hakemuksen täyttämiseen kuluu noin minuutin verran.

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksen, tekee luottotiimimme kokonaisarvion yrityksestä ja takaajasta. Yritys saa lainatarjouksen arkisin tunnin sisällä lainan hakemisesta. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, voi se allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Sähköisen allekirjoituksen ja pankkitilin vahvistamisen jälkeen, rahat lähtevät välittömästi matkaan. Parhaimmillaan rahat ovat yrityksen käytössä jo saman päivän aikana hakemisesta.

CrediNordin yrityslainan kulut

Kuluiltaan CrediNordin yrityslaina on luotu mahdollisimman yksinkertaiseksi ja yrittäjiä ajatellen. CrediNordin tavoitteena on tehdä yritysrahoituksesta mahdollisimman helppoa ja nopeaa yrityksille. Kaikki yrityslainaan liittyvät kulut sisältyvät yhteen kiinteään kuukausierään, jonka yritys näkee helposti saamastaan lainatarjouksesta. Kuukausikulun suuruus riippuu yrityksestä tehdystä arviosta. Kulua maksetaan ainoastaan siltä ajalta, kun laina on yrityksen käytössä. Tällöin yritys voi milloin tahansa maksaa lainan etuajassa pois, jolloin jäljelle jääviltä kustannuksilta ei tarvitse maksaa lainkaan kulua.

Yrityslainaa hankintoihin, yhteenveto

Yritys tekee monia pitkään harkittuja hankintoja, joihin se pystyy ennakolta varautumaan. Osa hankinnoista sen sijaan tulee yllättäen, jolloin niihin on hankalampi varautua. Olipa hankinta pidempään harkittu, tai yllättäen eteen tuleva, on yrityksellä hyvä olla useampia väyliä hakea yritysrahoitusta. Vakuudeton yrityslaina sopii erinomaisesti täydentäväksi rahoitukseksi suurempiin projekteihin ja hankintoihin. Samalla se sopii erinomaisesti myös yrityksen yllättäviin hankintoihin, jolloin rahoitus on löydyttävä nopeasti.

Lue tästä yhden tyytyväisen asiakkaamme mietteet, miksi hän päätyi valitsemaan juuri CrediNordin.

Muut yleiset yrityslainan käyttökohteet

Asiakkaamme ovat käyttäneet yrityslainaamme moneen eri käyttökohteeseen. Alle olemme listanneet muita yleisiä käyttökohteita. Painamalla aihetta voit lukea siitä myös lisää. Yrityslainaamme on muun muassa käytetty:

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.