Yrityslainaa hammaslääkärialan yritykselle

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa hammaslääkärialan yritykselle

Hammaslääkärialalla on tiettyjä erityispiirteitä. Alan laitteistot ovat kalliita erikoislaitteita, jotka ovat hammaslääkäriasemille suuria investointeja. Laitteet vievät myös paljon tilaa, jonka vuoksi yritysken toimitilojen koko on merkittävässä roolissa, mikäli toimintaa halutaan kasvattaa. Tilat on myöskin oltava äärimmäisen hygienisiä, joka lisää toimitilojen vaatimuksia. Seuraavaksi käsittelemmikin, miten hakea yrityslainaa hammaslääkärialan yritykselle ja miten hyödyntää sitä toiminnan kasvattamiseen.

Miten hammaslääkäriasema voi hyödyntää yrityslainaa

1. Palkkaa lisätyöntekijöitä

Lisätyöntekijöiden palkkaaminen on yritykselle aina merkittävä askel, erityisesti, mikäli kyseessä on pienempi yritys. Yritykselle kuitenkin tyypillisesti tulee tietyt kasvun rajat vastaan nykyisellä työntekijämäärällään, jolloin uusien työntekijöiden palkkaaminen voi olla ehtona kasvun mahdollistamiseksi.

”Uudet työntekijät ovat yritykselle myös oiva mahdollisuus hankkia uudenlaista osaamista ja ajatuksia yritykseen.”

Uudet työntekijät ovat yritykselle myös oiva mahdollisuus hankkia uudenlaista osaamista ja ajatuksia yritykseen. Kyse voi olla kokeneemmasta osaajasta, joka pystyy kokemuksensa avulla parantamaan yrityksen prosesseja ja toimintatapoja tehokkaammaksi. Vaihtoehtoisesti yritys voi miettiä uransa alkuvaiheessa olevan vastavalmistuneen, jolla on innostusta päästä näyttämään osaamista työelämän puolella. Työntekijän palkkaaminen on yritykselle aina merkittävä kustannuserä, joka vuoksi yrityksen on hyvä varmistaa, että sen rahoituksellinen asema on turvattu uuden työntekijän aiheuttamia kuluja silmällä pitäen. Kaipaatko lisätietoa siitä, kuinka työntekijän palkan maksaminen tapahtuu käytännössä? Lue lisää artikkelistamme: Työntekijän palkan maksaminen.

2. Osta uusia laitteita

Olisiko yrityksellä mahdollista hankkia uusia laitteita, joiden avulla olisi mahdollista tarjota asiakkaille yhä laajempia palveluita. Hammaslääkäriasema voi kasvattaa palveluntarjontaansa esimerkiksi erilaisilla kuvantamislaitteilla, jotka mahdollistavat esimerkiksi 3D-kuvantamisen erilaisilla tavoilla tarjoten näin asiakkaille yhä tarkempia ja parempia diagnooseja ja palveluita.

Hammaslääkäri asema voi laajentaa tarjontaansa myös esimerkiksi 3D-tulostimella. Sen avulla hammaslääkäri pystyy luomaan esimerkiksi erilaisia hammasmalleja tai muita välineitä hyvin nopeasti. Samaan tapaan hammaslääkäriasema voi hyödyntää erilaisia jyrsimiä, joiden avulla voidaan tehdä esimerkiksi implantteja, kruunuja ja siltoja.

”Vaikka laitteet ovat yritykselle kalliita investointeja, ovat ne usein kuitenkin järkevästi tehtynä yritykselle kannattavia.”

Edellä mainittujen laitteiden lisäksi on olemassa lukemattomia muita laitteita, joiden avulla hammaslääkäriasema voi tarjota asiakkailleen yhä laajempia palveluita ja siten kasvattaa toimintaansa ja asiakaskuntaansa. Hammaslääkärialan laitteet ovat kuitenkin kustannuksiltaan korkeita, jolloin yrityksen on usein kannattavaa harkita ulkopuolista rahoitusta laitteiden hankintaan. Vaikka laitteet ovat yritykselle kalliita investointeja, ovat ne usein kuitenkin järkevästi tehtynä yritykselle kannattavia. Siksi esimerkiksi yrityslainan hyödyntäminen voi olla kannattavaa uusien laitteiden hankintaan.

Laitteita, joiden avulla hammaslääkäriasema voi laajentaa palvelutarjontaansa:

  • 3D-kuvantamislaitteet
  • Jyrsimet
  • 3D-tulostimet
  • Laserit

3. Hyödynnä digitaalista markkinointia

Digitaalinen markkinointi on yksi tehokkaimmista markkinoinnin tavoista ja käytännössä elinehto nykypäivän yrityksille. Digimarkkinoinnin avulla yrityksen on mahdollista tehokkaasti kohdistaa mainontaansa potentiaalisille asiakasryhmille ja hyvin kustannustehokkaasti.

Ennen kaikkea yksi digitaalisen markkinoinnin eduista on, että sen avulla tulevaa asiakasvirtaa on monin paikoin mahdollista seurata hyvin tarkkaan. Mikäli potentiaalinen asiakas on päätynyt yrityksen sivulle esimerkiksi mainosta klikkaamalla tai googlen tulosten kautta, pystyy tämän näkemään tarkasti. Toisin on tilanne esimerkiksi sanomalehden tai radiomainoksen kanssa.

Kun yritys pystyy tarkasti selvittämään, mitä kautta asiakkaita yrityksen sivuille asiakkaita ohjautuu, voidaan näitä markkinointikanavia vahvistaa. Digitaalinen markkinointi voidaan toteuttaa myös erittäin edullisesti. Kyse voi olla esimerkiksi sosiaalisen median kanavien perustamisesta tai edullisista google-mainoksista.

4. Aloita laajennusprojekti

”toimitilojen suunnittelu on tärkeää, kun yritys suunnittelee toimintansa kasvattamista.”

Kasvun esteenä hammaslääkärialan yritykselle voi tulla myös tilan puute. Hammaslääkärin laitteistot vievät suuren määrän tilaa. Mikäli hammaslääkäriasema palkkaa uusia tekijöitä yritykseen ja kasvattaa vastaanottopisteiden määrää, loppuu toimitilasta nopeasti tila kesken. Tämän vuoksi toimitilojen suunnittelu on tärkeää, kun yritys suunnittelee toimintansa kasvattamista.

Kyseeseen voi tulla uuden toimitilan hankkiminen tai vaihtoehtoisesti yritys voi miettiä mahdollisuutta nykyisten toimitilojen laajentamiseen. Yrityksen onkin hyvä laskea toimitilojen laajennuksesta aiheutuvat kulut, jonka avulla yritys voi paremmin arvioida, onko yrityksen laajentaminen kokonaisuudessaan kannattava investointi.

5. Hanki toinen hammaslääkäri

Toimintansa alussa olevat pienet hammaslääkärialan toimijat toimivat tyypillisesti yrittäjän itsensä pyörittäminä, jolloin yrittäjä toimii itse ainoana hammaslääkäri asemalla. Mikäli toimintaa halutaan kuitenkin kasvattaa, ei yksi hammaslääkäri pysty tekemään enempää hommia kuin tiettyyn pisteeseen saakka. Tällöin on harkittava toisen hammaslääkärin palkkaamista yritykseen.

Toisen hammaslääkärin palkkaaminen asemalla on yritykselle suuri askel. Yrityksen on myös pystyttävä varmistamaan, että yrityksellä riittää asiakkaita useammalle hammaslääkärille. Vaikka toisen hammaslääkärin hankkiminen yritykseen asettaa tietynlaisia riskejä, on se usein välttämätön askel yrityksen kasvun kannalta. Toinen hammaslääkäri tuo myös uudenlaista näkemystä yhtiön toimintatapoihin ja tietyt asiakkaat saattavat myös suosia erilaisia hammaslääkäreitä. Tällöin yritykselle on eduksi, mikäli asiakkaalle on tarjota vaihtoehtoja hammaslääkärin suhteen.

6. Investoi uuteen teknologiaan

Kuten mainitsimme jo aiemmin, voi yritys tarjota asiakkaille yhä laajempia palveluita hankkimalla uusia laitteita. Uudenlainen teknologia antaa yritykselle mahdollisuuksia tarjota asiakkaille parempia palveluita kilpailijoihinsa nähden. Kyse voi olla esimerkiksi tietynlaisesta hampaiden valkaisuteknologiasta tai laserin käytöstä juurihoidoissa. Tällä tavoin yritys pystyy erottumaan kilpailijoistaan.

Uuteen teknologiaan investoiminen vaatii yritykseltä kuitenkin merkittävästi pääomaa. Hammaslääkärialan laitteet ovat hintavia ja jo yksittäisten laitteiden hankinta saattaa olla pienemmälle yritykselle suuri taloudellinen ponnistus. Uudenlaista teknologiaa yritykseen hankittaessa onkin aina hyvä ennakkoon kartoittaa, onko yrityksen hankkimalle teknologialle todellista tarvetta asiakkaiden piirissä ja tuoko se yritykselle uusia asiakkaita.

”Uudenlaisen teknologian hankkiminen tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tarjota tiettyjä palveluita, joita muut kilpailijat eivät välttämättä tarjoa.”

Uudenlaisen teknologian hankkiminen tarjoaa kuitenkin yritykselle mahdollisuuden tarjota tiettyjä palveluita, joita muut kilpailijat eivät välttämättä tarjoa. Tämän vuoksi uuteen teknologiaan investoiminen on usein yritykselle kannattavaa. Mikäli yritykseltä itseltään ei löydy riittäviä pääomia uuden teknologiaan hankintaan, on yrityksen kannattavaa harkita ulkopuolista rahoitusta, kuten yrityslainaa, laitteiden hankintaan.

Kaipaatko lisää vinkkejä liiketoiminnan kasvattamiseen? Katso lisää vinkkejä artikkelistamme: Liiketoiminnan kasvattaminen – 5 strategiaa.

3 yritysrahoitusvaihtoehtoa hammaslääkärialan yrityksille

Pankkilaina

Perinteisin tapa hakea yritykselle rahoitus on vielä nykypäivänäkin perinteinen pankki. Pankista saatava rahoitus on käytännössä aina vakuudellista ja laina-ajaltaan pidempää. Pankista saatava vakuudellinen laina tarkoittaa, että lainaa vastaan on asetettava reaalivakuuksia, eli toisin sanoen yrityksen tai yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Pankit eivät myöskään usein ole kiinnostuneita pienemmistä yrityksistä, koska ne eivät ole pankin näkökulmasta tarpeeksi kannattavia. Tästä johtuen pienemmän yrityksen on haastavaa saada yrityslainaa perinteisestä pankista.

Leasing

Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Leasingia hyödynnetään pääasiassa erilaisten ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden hankintaan. Leasingissa yritys saa haluamansa koneen tai laitteen käyttöönsä tiettyä kuukausittain maksettavaa korvausta vastaan. Sen etuna on, että sei ei sido yritykseltä vastaavalla tavalla pääomia verrattuna koneen ostamiseen. Leasingsopimukseen voidaan lisätä myös esimerkiksi koneen tai laitteen huollot ja korjaukset samaan kuukausimaksuun. Leasingia pidetään keskimäärin hintavana tapana rahoittaa yrityksen laitteita, mutta tietyissä tapauksissa leasing voi olla yritykselle kannattavampi vaihtoehto kuin laitteen ostaminen itse.

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudettomalla yrityslainalla tarkoitetaan nimensä mukaisesti yrityslainaa, johon ei vaadita reaalivakuuksia. Vakuudeton yrityslaina perustuu sen sijaan henkilötakaukseen. Takaajana toimii tyypillisesti yrittäjä itse. Vakuudeton yrityslaina on prosessiltaan huomattavasti kevyempi verrattuna vakuudelliseen. Tämä on mahdollista, koska lainaprosessissa ei tarvitse huomioida vakuuksia aikaa vievää käsittelyä. Tästä johtuen vakuudeton yrityslaina on kasvattanut roimasti suosiotaan yritysten keskuudessa. Vakuudeton yrityslaina on erinomainen vaihtoehto, kun yritys tarvitsee nopeasti yrityslainaa lyhyempiaikaiseen lainatarpeeseen. Se sopii erinomaisesti myös pankkilainan täydentäjäksi, sekä yrityksille, joilla ei ole tiettynä hetkenä mahdollisuutta asettaa pankkilainan vaatimia vakuuksia.

Yrityslainaa hammaslääkärialan yritykselle, yhteenveto

Hammaslääkäriasema voi hyödyntää yrityslainaa monin eri tavoin kasvattaakseen toimintaansa. Yrityslainalla voidaan mahdollistaa esimerkiksi isompien toimitilojen rahoittaminen, uusien laitteiden hankinta, sekä uusien työntekijöiden palkkaaminen. Näiden avulla yritys pystyy kasvattamaan volyymejään, tarjoamaan asiakkaille laajempia ja parempia palveluita, sekä erottautumaan kilpailijoistaan.

CrediNordin vakuudeton yrityslaina

CrediNord on kotimainen rahoitusyhtiö, joka tarjoaa yritysrahoitusta kotimaisille pk-yrityksille 350 000 euroon saakka. Tarjoamme vakuudetonta yrityslainaa, joka tarkoittaa, että lainalle ei vaadita reaalivakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Tämän vuoksi lainaprosessimme on luoto äärimmäisen ketteräksi ja yritykselle selkeäksi. Lainapäätöksen yritys saa tunnin sisällä lainan hakemisesta ja parhaimmillaan rahat ovat yrityksen käytössä jo saman päivän aikana.

CrediNordin yrityslainan hakeminen

CrediNordin yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemus osoitteessa credinord.com. Lainahakemuksen täyttäminen on helppoa ja siinä kysytään yrityksen ja takaajan perustiedot, kuinka paljon lainaa ollaan hakemassa, laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Käsittelemme aukioloajan puitteissa tulevat hakemukset tunnin sisällä niiden saapumisesta ja lähetämme asiakkaalle lainatarjouksen sähköisesti. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, allekirjoittaminen onnistuu sähköisesti. Kun sopimus on alle

Tyypillisiä käyttökohteita CrediNordin yrityslainalle

CrediNordin yrityslainaa voidaan käyttää kaikkiin yrityksen liiketoimintaan liittyviin rahoitustarpeisiin. Tyypillisiä asiakkaidemme käyttökohteita ovat mm. varaston täydentäminen, laitteiden osto, toimitilojen laajennukset, käyttöpääoman vahvistaminen ja markkinointi. Esimerkiksi näihin vakuudeton yrityslaina sopii erinomaisesti nopeutensa ja helppoutensa vuoksi.

Kun siis tarvitset luotettavan kumppanin yritysrahoituksen kilpailuttamiseen, valitse CrediNord

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.