Yrityksen omistajanvaihdos

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityksen omistajanvaihdos

Omistajanvaihdos voi tulla yritystoiminnassa vastaan esimerkiksi yrittäjän halutessa jäädä eläkkeelle, tai uuden yrittäjän halusta ostaa jo olemassa oleva yritys. Yrityksestä voi myös myydä tai ostaa vain osan.

Kuka voi ostaa yrityksen?

Ostajana voi toimia joko yksityishenkilö tai toinen yritys. Yrityksen toimiessa ostajana kyseessä voi olla kilpailuaseman vahvistus markkinoilla, tai toiminnan laajentaminen. Toiset yritykset saattavat kiinnostua ostettavasta yrityksestä myös vaikkapa sen tietyn teknologian tai osaamisen vuoksi, joka ostajana toimivalta yritykseltä puuttuu.

Yksityishenkilö voi puolestaan olla esimerkiksi yrityksen pitkäaikainen työntekijä, joka haluaa ottaa lisää vastuuta omistajuuden muodossa. 

Miksi kannattaa ostaa jo toiminnassa oleva yritys?

Olemassa olevan yrityksen ostamiselle on olemassa useita hyviä syitä. Yrityksellä on olemassa oleva asiakaskunta ja tunnettuus, jolloin asiakashankinnan kanssa ei tarvitse lähteä aivan nollasta liikkeelle. Toinen hyvä puoli on se, että liiketoiminta on jo käynnissä, joten toiminnan aloittamisen valmisteluun ei kulu aikaa. Kolmantena etuna voidaan mainita, että usein olemassa olevaa yritystä ostettaessa uusi yrittäjä saa tukea ja neuvoja entiseltä yrittäjältä. Papereilla näkyvällä historialla voi myös olla helpompaa saada esimerkiski yrityslainaa.

Onko omistajanvaihdoksessa riskejä?

Vaikka edellä kerrottiin jo olemassa olevan yrityksen ostamiseen liittyvistä hyvistä puolista, sisältyy siihen myös riskejä, aivan kuten mihin tahansa yritystoimintaan. Yksi merkittävä riski voi olla se, että yrityksen asiakkaat ovat henkilöineet yrityksen vahvasti sen omistajaan, jolloin omistajan vaihtuessa asiakkaat voivat kokea sen lähes samana kuin jos koko yrityksen toiminta olisi loppunut. Ostajalta odotetaan myös riittävää toimialan tuntemusta, jotta yritys voi jatkaa vähintään yhtä laadukasta toimintaa kuin ennen omistajanvaihdosta.

Omistajanvaihdos

Yrityksen omistajanvaihdos voidaan toteuttaa joko liiketoimintakauppana tai yrityksen osakkeiden myyntinä uudelle omistajalle. Näissä kauppatavoissa on jonkin verran eroja, joita pyritään seuraavassa selventämään.

Liiketoimintakauppa

Liiketoimintakaupalla uusi omistaja ostaa liiketoiminnan itselleen. Liiketoiminnan kaupassa ei myydä yrityksen osakkeita, vaan pelkästään liiketoiminta. Tässä kauppatavassa myyjänä toimii yhtiö eikä yrittäjä itse. Ostaja ei myöskään joudu henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksellä olleista rasitteista. Liiketoiminnan kaupasta saatu summa siirtyy yhtiölle.

Yrityskauppa

Yrityskaupalla tarkoitetaan yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden myyntiä uudelle omistajalle. Yrityskaupassa myyntihinta maksetaan yrittäjälle ja uusi yrittäjä on lähtökohtaisesti henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen veloista. Sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää ilmoittaa omistajanvaihdoksesta kaupparekisteriin heti sen tapahduttua. Näin voidaan välttää mahdolliset epäselvyydet velkojien suhteen.

Mitä ostajan kannattaa pohtia?

Uusi yrittäjä haluaa luonnollisesti ostaa yrityksen, jolla on tulevaisuutta. Liiketoimintasuunnitelman näkeminen auttaa hahmottamaan yrityksen tilaa ja suuntaa. Mikäli yrityksellä ei ole sitä, suunnitelman voi myös tehdä ennen ostoa. Myös erilaisista markkinatutkimuksista voi olla hyötyä, kun halutaan selvittää kysyntää. Ostettavaa yrityskokonaisuutta kannattaa tarkastella sen soveltuvuuden kannalta. Kuuluuko siihen esimerkiksi kiinteistöjä, jotka eivät varsinaisesti nosta yrityksen arvoa, vaan pelkästään kauppahintaa? 

Yrityksen arvo

Kun yritykselle määritetään arvoa, sitä voidaan tarkastella yrityksen velkojen ja varallisuuden erotuksesta eli substanssiarvon näkökulmasta sekä tuottoarvon näkökulmasta. Tuottoarvoa määriteltäessä pidetään lähtökohtana sitä, paljonko yritys tuottaisi, mikäli sen toiminta jatkuisi samanlaisena kuin mitä se on ollut ennen kauppaa. 

Sisäinen ja ulkoinen analyysi

Yrityksen sisäinen ja ulkoinen analyysi kuuluvat strategiseen analyysiin, jolla pyritään määrittämään yrityksen arvoa. Sisäiseen analyysiin vaikuttavat muun muassa yrityksen henkilöstö ja sen osaaminen, yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden hinnat ja liikeidean toimivuus. Ulkoinen analyysi keskittyy puolestaan yrityksen ulkopuolisiin tekijöihin, kuten toimialan kehitykseen, yleisen taloustilanteen kehitykseen ja kilpailijoiden kehitykseen. Näihin ulkoisiin tekijöihin yritys itse ei pysty vaikuttamaan kovinkaan paljoa, mutta ne ovat silti tärkeä ottaa huomioon omistajanvaihdosta suunnitellessa. 

Omistajanvaihdoksen rahoitus

Yrityksen omistajanvaihdoksessa rahoituksen järjestäminen on yksi merkittävimmistä asioista. Lainan ottaminen yrityskauppaa varten on melko yleinen tapa. CrediNord tarjoaa rahoitusta yritykselle eri käyttötarkoituksiin. Sen lisäksi on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Kauppa voidaan toteuttaa ennalta sovitun aikataulun mukaisesti vaiheittain, tai ostaja voi esimerkiksi saada yrityksen osakkeita haltuunsa työpanosta vastaan.

Omistajanvaihdoksen vaikutus henkilöstöön

Yrityskauppa on aina muutosprosessi ja mikäli yrityksessä työskentelee henkilökuntaa, kannattaa tähän puoleen panostaa huolella. Henkilöstölle tulee antaa aikaa sopeutua muutokseen, joka omistajanvaihdoksesta seuraa, mutta kuitenkin niin, että on olemassa selkeä suunnitelma, jonka mukaan edetään. Omistajanvaihdos ei saisi myöskään pitkittyä liiaksi, sillä se saattaa heikentää henkilöstön luottamusta uuteen omistajaan. Sujuva tiedotus on avainasemassa. Yrityksen aiempaan tiedotustyyliin ja sen toimivuuteen kannattaa tutustua. Toimivalla viestinnällä varmistetaan henkilöstön motivaation säilyminen, joka on tärkeää yrityksen tuloksen ja osaavan henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos on yksi vaihtoehto toteuttaa yrityksen omistajanvaihdos. Sukupolvenvaihdoksessa yrityksen toimintaa jatkaa usein esimerkiksi yrittäjän oma lapsi tai lapsenlapsi. Tärkein sukupolvenvaihdokseen liittyvä asia on verotus. Huolellisella verosuunnittelulla on mahdollista toteuttaa sukupolvenvaihdos sujuvammin. Mitä aikaisemmin prosessin aloittaa, sen parempi. Yrityksestä voi antaa ennakkoperintönä osia uudelle omistajalle pitkällä aikavälillä. Sekä yritystoiminnan luovuttaja että uusi yrittäjä voivat saada myös huojennuksia veroihin. Sukupolvenvaihdoksessa kannattaa muistaa, että mikäli uusi yrittäjä haluaa myydä osan yrityksestä tai sen osakkeista alle viiden vuoden kuluttua vaihdoksen toteutumisesta, häntä kohtaavat kovennetut veroseuraamukset. 

Lopuksi

Sukupolvenvaihdoksessa, kuten muissakin yrityksen omistajanvaihdoksen muodoissa on monesti kannattavaa turvautua ammattilaisten apuun. Yrityskauppoihin erikoistuneet välittäjät osaavat ottaa huomioon olennaiset tekijät ja avustaa kaikissa tarvittavissa asioissa. Myös erilaisia yrittäjäjärjestöjä ja tilitoimistoa kannattaa hyödyntää apuna, samoin verotoimistoa.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.