Verkkokaupan rahoitus

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Verkkokaupan rahoitus

Verkkokauppa voi aiheuttaa yrityksille monenlaisia rahoitustarpeita. Joskus rahoitustarve voi iskeä hyvin nopeasti ja yllättää yrityksen. Esimerkiksi yrityksen tuotteiden nopea kysynnän kasvu voi tulla yritykselle yllätyksenä. Tällöin yritys voi tarvita nopeasti lisärahoitusta. Rahoitusta voidaan tarvita esimerkiksi sivuston ylläpidon vahvistamiseen, sekä varaston täydentämiseen. Rahoituksen avulla voidaan varmistaa, että yritys pystyy vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja hyödyntämään sen. Tässä artikkelissa käymme läpi verkkokaupan rahoitustarpeita ja niiden rahoittamista.

Verkkokaupan merkitys korostuu jatkuvasti

Yritysten Kaupanteko siirtyy jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla verkkoon ja verkkokauppa onkin monilla aloilla ollut pitkään jo täysi välttämättömyys. Koronapandemia on myös kiihdyttänyt monilla aloilla verkkokaupan merkitystä. Vuonna 2020 verkkokauppa kasvoi Euroopassa 10 prosentilla ja ennustetaan kasvavan 12 prosentilla 2021. Verkkokaupasta ja sen toimivuudesta onkin syntynyt viimeisten vuosien aikana merkittävä kilpailutekijä. Parhaimmillaan siitä jopa muodostuu yritykselle kilpailuedun lähde. Tämän vuoksi yritykset panostavat verkkokauppoihin enemmän kuin koskaan. Moni yritys on ollut ikään kuin pakotettu perustamaan itselleen verkkokaupan, koska monet alat siirtyvät yhä enemmän verkkoon. Yrityksen on myös reagoitava kilpailijoihinsa ja varmistettava ettei jää niistä jälkeen.

Verkkokaupan rahoitustarpeita

Verkkokauppa aiheuttaa yritykselle monenlaisia kuluja. Rahoitustarve saattaa iskeä nopeastikin olipa kyseessä sitten vasta verkkokaupan perustamisvaihe tai jo pitkään toiminut ja menestynyt verkkokauppa. Yleisiä kohteita rahoitukselle on esimerkiksi markkinointi, kehitysinvestoinnit ja varastot. Seuraavaksi käymme läpi tyypillisiä verkkokaupan tarpeita, joita varten yritys usein tarvitsee lisärahoitusta. CrediNord tarjoaa erilaisia rahoituksen ratkaisuja yrityksille.

Suunnitteleminen ja perustaminen

Yritykseltä kuluu usein merkittäviä resursseja jo verkkokaupan suunnittelu- ja perustamisvaiheessa. Erityisesti, kun yritys haluaa suunnitella ja rakentaa verkkokauppansa huolella. Suunnitteluvaiheessa yritys luo verkkokaupan liiketoimintamallin. Suunnittelee kuinka tuotteiden logistiikka järjestetään. Päättää minkälaisia jakelukanavia se aikoo käyttää. Pohtii minkälaisella alustalla verkkokauppa toimisi parhaiten. Sekä suunnittelee, kuinka maksupalvelut järjestetään. Moniin näihin asioihin yritys tarvitsee useimmiten ulkopuolista asiantuntijaosaamista, joka voi olla huomattava kustannuserä yritykselle. Koska perustamisvaiheessa verkkokaupasta ei vielä minkäänlaista tuloa tule, tarvitsee yritys jostain rahoitusta. Vaikka huolellinen suunnittelu ja asiantuntijoiden käyttäminen aiheuttaa yritykselle kustannuksia, on siihen yrityksen kuitenkin aina kannattavaa panostaa.

Markkinointi

Yksi yleisimmistä kohteista, joihin yritys usein kaipaa lisärahoitusta on markkinointi. Markkinointi on erityisen tärkeää varsinkin verkkokaupan ollessa alkuvaiheessa. Kuitenkin juuri alkuvaiheessa ei verkkokaupasta kerry vielä niin paljon tuloja. Tällöin yritys usein kaipaa lisärahoitusta, jolla kustantaa markkinointia. Verkkokaupan kerättyä jo vakiintuneempaa asiakaskuntaa, on sillä myös paremmin varaa kustantaa markkinointia omasta kassasta. Verkkokaupan markkinoinnissa vaaditaan usein myös sellaista osaamista, johon yritys tarvitsee asiantuntijaosaamista. Esimerkiksi hakukoneoptimointi on osaamista missä asiantuntija voi auttaa. Markkinointiin panostaminen kuitenkin kannattaa erityisesti pitkällä tähtäimellä. Erityisesti kun markkinointiresurssit on oikeisiin kohteisiin ja asiakasryhmiin oikein kohdennettu.

Kehitysinvestoinnit

Verkkokauppaa on jatkuvasti kehitettävä, jotta se pystyy paremmin vastaavaan asiakkaiden tarpeisiin. Verkkokauppaa kehittämällä voi siitä parhaimmillaan muodostua yhtiölle jopa kilpailuetu. Verkkokaupan kehittäminen voi kohdentua moniin kohteisiin. Verkkokaupan ulkoasua ja toimivuutta voi aina kehittää paremmaksi. Alustaa voidaan tehdä käyttäjäystävällisemmäksi. Asiakkaiden maksujärjestelmiä voidaan parantaa ja monipuolistaa. Tärkeää on myös panostaa siihen, että sivusto ei kaadu, vaikka se kohtaisia yllättäviä kysyntäpiikkejä. Muun muassa näitä kohteita verkkokaupan kohdalla voi aina kehittää yhä paremmiksi ja paremmin asiakkaita palveleviksi. Kuten todettua kilpailoita parempi ja toimivampi verkkokauppa voi nykypäivänä olla yritykselle merkittävä kilpailuedun lähde. Tästä johtuen yrityksen aina kannattavaa kohdentaa resursseja verkkokauppansa kehittämiseen.

Varastot

Jo perustamisvaiheessa yrityksen on hankittava alkuvarastoa verkkokuppaa varten. Alkuvaraston hankkiminen voi varsinkin pienemmälle yritykselle olla hyvin merkittävä kuluerä. Verkkokaupan kysynnän kasvaessa ja tarjonnan laajentuessa, on myös varastoa laajennettava ja päivitettävä. Usein kysynnän kasvu voi tapahtua hyvinkin yllättäen, jolloin yrityksen kassa ei välttämättä riitä. Tähän tilanteeseen yritys usein käyttää lisärahoitusta, jotta kasvaneeseen kysyntään pystytään vastaamaan. Mikäli yritys ei pysty vastaamaan kysyntään riittävän nopeasti, voi asiakkaita olla vaikea enää houkutella takaisin.

CrediNordin yrityslaina verkkokaupan rahoitustarpeisiin

CrediNordin vakuudeton yrityslaina sopii erinomaisesti verkkokaupan rahoitustarpeisiin. Monissa verkkokauppaan liittyvissä rahoitustarpeissa on kyse juuri nopeasta ja lyhyempiaikaisesta rahoituksesta. CrediNordin yrityslaina on myös vakuudeton ja pohjautuu henkilötakaukseen. Tällöin yrityksen ei tarvitse tehdä selvityksiä vakuuksista, toisin kuin perinteisessä pankkilainassa.  

Erinomainen yrityksen nopeaan rahantarpeeseen

CrediNordin yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemus kotisivuillamme. Hakemuksen täyttäminen vie vain minuutin. Yritys saa vastauksen hakemukseensa arkisin tunnin sisällä hakemuksen jättämisestä. Tällöin yritys saa hetkessä tietää, kuinka paljon lainaa se voi saada ja minkälaisella kululla. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, kirjoittaa se sopimuksen sähköisesti. Laina on yrityksen käytössä viimeistään seuraavana arkipäivänä allekirjoittamisesta.

Selkeät kulut

CrediNordin yrityslainassa kulut ovat äärimmäisen selkeät, koska niitä ei ole kuin yksi eli kiinteä kuukausikulu. Emme siis peri lainasta esimerkiksi avausmaksuja taikka muita piilokuluja. Kuukausikulun suuruus on aina yrityskohtainen. Yritys näkee oman kuukausikulunsa suuruuden, kun on saanut itselleen lainatarjouksen. Kuukausikulua yritys maksaa ainoastaan niiltä kuukausilta, kun laina on yrityksen käytössä. Mikäli yritykselle ilmenee mahdollisuus maksaa laina etuajassa, ei jäljelle jääviltä kuukausilta tarvitse maksaa kuluja.

Verkkokaupan rahoitus, yhteenveto

Yritysten on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota verkkokauppaansa. Koska yhä enemmän yrityksiä tarjoaa tuotteitaan verkkokaupassa, tarkoittaa se myös lisääntyvää kilpailua. Yrityksen onkin jatkuvasti varmistettava, että se ei jää kilpailijoistaan jälkeen. On panostettava esimerkiksi markkinointiin, varaston kapasiteettiin ja sivuston kehittämiseen. Nämä kaikki vaativat rahaa, joita yritys ei välttämättä omalla tulorahoituksellaan pysty kustantamaan. Tällöin yritys tarvitsee niihin lisärahoitusta. Erinomainen ratkaisu tähän yritysten lyhyempiaikaiseen rahoitustarpeeseen on CrediNordin vakuudeton yrityslaina.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.