Vakuudeton yrityslaina yritykselle

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Vakuudeton yrityslaina yritykselle

Perinteisesti, kun yritys on tarvinnut lainaa, on sitä haettu pankista. Pankki onkin myös nykypäivänä säilyttänyt asemansa yritysten suosituimpana väylänä hakea rahoitusta. Pankkilainan saamiseksi on kuitenkin yrityksen pääsääntöisesti aina asetettava tietty määrä vakuuksia. Vakuus voi olla esimerkiksi yrityksen toimitiloja tai koneita. Vakuudet kuitenkin jäykistävät lainaprosessia, koska niiden selvittämiseen kuluu aikaa sekä yritykseltä, että myöskin pankilta. Yrityksellä ei myöskään aina ole asettaa riittävästi vakuuksia lainan saamiseksi. Tästä syystä nykypäivänä suosiotaan yritysten keskuudessa on yhä enemmän kasvattanut vakuudettomat yrityslainat. Lisää seuraavaksi siitä, kuinka vakuudeton yrityslaina toimii ja miksi yrityksen kannattaa sitä tietyissä tilanteissa harkita.

Mitä tarkoitetaan vakuudettomalla yrityslainalla?

Vakuudettomalla yrityslainalla tarkoitetaan yrityslainaa, jossa ei ole minkäänlaisia reaalivakuuksia, vaan se perustuu yleensä henkilötakaukseen. Reaalivakuuksilla tarkoitetaan tietyn omaisuuden, esimerkiksi talon tai koneen asettamista lainan vakuudeksi. Mikäli yritys ei kykenen selviytymään veloistaan, lunastaa pankki reaalivakuutena olleen omaisuuden. Perinteisesti pankit vaativat aina tiettyä määrää reaalivakuuksia, jotta se voi myöntää yritykselle lainaa.

Koska perinteisessä pankin myöntämässä yrityslainassa käytetään reaalivakuuksia, on se myöskin kuluiltaan tietyn verran edullisempi verrattuna vakuudettomaan lainaan. Kuten sanottua, kun yritys ei pysty selviytymään veloistaan, voi pankki lunastaa reaalivakuuden itselleen. Pankki voi siten tarjota edullisempaa lainaa, koska sillä on paljon pienempi riski lainaa myönnettäessä reaalivakuuksia vastaan.  

Mihin tilanteisiin vakuudeton yrityslaina sopii?

Tietyissä tilanteissa voi vakuudeton yrityslaina osoittautua yritykselle kuitenkin huomattavasti paremmaksi vaihtoehdoksi kuin perinteinen vakuudellinen yrityslaina. Näitä tilanteita ovat muun muassa, kun yrityksellä on kiireellinen rahoitustarve tai sillä ei ole asettaa riittävästi vakuuksia lainalle. Näistä lisää seuraavaksi.

Nopea ja lyhempiaikaisempi lainatarve

Yritykselle lainatarve saattaa iskeä hyvinkin nopeasti ja yllättäen. Tilanne saattaa olla esimerkiksi tuotantolaitteiston tai ajoneuvon rikkoutuminen, joka laittaa koko tuotannon seis. Tilanne saattaa myös olla yllättävä suurtilaus ja yrityksellä ei ole tarpeeksi varastoa, jolla vastata siihen. Muun muassa näissä tilanteissa yrityksen rahan tarve on hyvin kiireellinen. Tällöin ratkaisevaan rooliin nousee nimenomaan rahoituksen nopeus ylitse muiden. Mikäli lisärahoituksen saamisessa kuluu liian pitkään, voi yrityksellä olla uhkana tilapäinen kassakriisi.

Mainitsemamme tilanteet, joissa yritys tarvitsee nopeasti rahoitusta ovat luonteeltaan myös usein lyhyempiaikaisia. Tällöin tärkeää on, että laina on joustava maksaa takaisin. Eli kun rahoitustarve on mennyt ohitse, voi yritys saman tien maksaa lainan kokonaisuudessaan kuluitta takaisin. Koska kyseessä on nopea ja lyhytaikainen lainatarve, on yritys usein valmis maksamaan lainasta myös hieman korkeampaa kustannusta.

Ei riittäviä vakuuksia

Monella yrityksellä perinteisen pankkilainan esteeksi saattaa muodostua myös riittämättömät vakuudet. Monella yrityksellä saattaa olla tilanne, että sillä ei yksinkertaisesti ole asettaa riittäviä reaalivakuuksia lainan saamiseksi. Tällöin yrityksen on turvauduttava muihin vaihtoehtoihin, kuin perinteiseen pankkilainaan. Avuksi tässä tilanteessa yrityksellä on vakuudeton yrityslaina. Vakuudeton yrityslaina onkin erinomainen vaihtoehto esimerkiksi toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille, joilta ei vielä riittävästi vakuudeksi asetettavia reaalivakuuksia löydy.

Syitä valita vakuudeton yrityslaina

Vakuudettomassa yrityslainassa ei siis ole reaalivakuuksia, jonka vuoksi siinä on monia etuja perinteisiin vakuudellisiin lainoihin verrattuna. Vakuudeton yrityslaina on kasvattanut suosiotaan yhä enemmän viimeisten vuosien aikana. Nykypäivänä vakuudeton yrityslaina onkin noussut yhdeksi päävaihtoehdoista hakea yritykselle rahoitusta, perinteisen pankkilainan ohella. Monelle yritykselle erityisesti lainan nopeus on ratkaiseva tekijä valita vakuudeton yrityslaina. Seuraavaksi käymme läpi muutamia etuja, joita vakuudeton yrityslaina tarjoaa.

Ei vaadi yritykseltä vakuuksia

Nimensä mukaisesti vakuudeton yrityslaina ei vaadi yritykseltä vakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Tällöin yrityksen ei tarvitse murehtia vakuuksiensa riittävyydestä. Yrityksen ei tarvitse myöskään odottaa, että pankkien käy yrityksen asettamat reaalivakuudet läpi ja tekee niistä arvion. Monelta yritykseltä ei myöskään riittäviä reaalivakuuksia löydy, tällöin vakuudeton yrityslaina on erinomainen vaihtoehto yrityksen rahoitustarpeisiin. Vakuuksien prosessointi on pankille myös työlästä, jonka vuoksi pankin on priorisoitava, mihin yrityksiin resursseja käytetään. Tässä prosessissa usein pienemmät yritykset jäävät suurempien jalkoihin, eivätkä ne ole pankin silmissä riittävän kannattavia kohteita käyttää pankin resursseja. Vakuudettoman yrityslainan kohdalla tätä huolta ei kuitenkaan yrityksellä ole.

Nopeampi lainaprosessi

Yksi merkittävimmistä eduista, jonka vakuudeton yrityslaina tuo mukanaan on nopea lainaprosessi. Perinteisessä vakuudellisessa lainassa yksi aikaa vievimmistä prosesseista on yrityksen asettamien vakuuksien läpikäynti ja arvioiminen. Yleisiä lainalle asetettavia reaalivakuuksia ovat esimerkiksi talot, mökit ja metsäpalstat. Pankin on käytävä läpi asetetut vakuudet ja arvioitava, kuinka paljon se voi niitä vastaan lainaa yritykselle tarjota. Prosessiin liittyy paljon eri asiakirjojen edestakaista toimittamista, joka vie paljon aikaa pankilta, mutta ennen kaikkea kallisarvoista aikaa prosessiin palaa itse yritykseltä.

Joustavampi

Vakuudeton yrityslaina on parhaimmillaan juuri yrityksen nopeisiin ja lyhyempikestoisiin rahoitustarpeisiin. Koska se on prosessiltaan äärimmäisen nopea, saa yritys sen käyttöönsä hetkessä ja juuri silloin kun rahoitustarve äkisti sille iskee. CrediNordin kautta otettava yrityslaina on mahdollista maksaa myös milloin tahansa etuajassa kuluitta pois. Tämä mahdollistaa, että yritys voi pitää lainaa käytössään silloin, kun sillä todella on sille tarvetta ja maksaa sen pois, kun tarvetta ei enää ole. Perinteiset pankin kautta otettavat vakuudelliset lainat sopivat paremmin pidempiaikaisiin rahoitustarpeisiin. Niissä ei myöskään usein ole mahdollisuutta maksaa etuajassa kuluitta pois, koska pankki on joutunut käyttämään resurssejaan vakuuksien selvitys- ja arviointiprosessiin.

CrediNordin kautta vakuudeton yrityslaina monipuolisiin rahoitustarpeisiin

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Kilpailutamme yrityslainat 500 ja 10 000 000 euron väliltä ja 1-18 kuukauden maksuajoilla. Vakuudetonta yrityslainaa kauttamme voi hakea 250 000 euroon asti. Yleisiä kohteita joihin yritykset vakuudetonta yrityslainaa hyödyntävät ovat muun muassa erilaiset laite- ja materiaalihankinnat, varastojen täydennys ja kausivaihteluiden tasaaminen.

Nopea lainapäätös

Monelle yritykselle lainan saamisen nopeus nousee tietyissä tilanteissa äärimmäiseen tärkeään rooliin. Esimerkiksi tuotantokoneen rikkouduttua tai yllättävän suurtilauksen kohdalla ei yrityksellä useinkaan ole aikaa monissa tapauksissa useitakin viikkoja kestävään lainaprosessiin pankin kanssa. Tällöin CrediNordin kautta kilpailutettu vakuudeton yrityslaina tarjoaa yritykselle erinomaisen vaihtoehdon. Yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemus kotisivujemme kautta. Hakemuksen täyttäminen vie yritykseltä vain noin minuutin. Pyydämme sitten lainatarjoukset 15 kumppaniltamme ja yritys voi valita niistä parhaan. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa tarjoukseen, voi se allekirjoittaa lainasopimuksen helposti sähköisesti. Allekirjoituksen ja pankkitilin vahvistamisen jälkeen rahat lähetetään välittömästi yritystä kohti.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.