Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

Tämä on rahoitusoppaamme osa 12. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme kahdennessatoista osassa käsittelemme sijoitusmuotoista joukkorahoitusta yhtenä yrityksen rahoitusmuotona. Käymme läpi mitä sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa, minkälaisiin käyttötarkoituksiin se soveltuu ja mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy.

Lyhyesti

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa on kyse rahoituksen keräämisestä joukkorahoituksen avulla yrityksen omistusosuutta vastaan. Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus on suosittu vaihtoehto erityisesti alkuvaiheen yrityksille. Joukkorahoitus tapahtuu verkossa olevien palveluntarjoajien alustojen kautta. Palveluntarjoaja julkaisee yrityksen hakemuksen joukkorahoitusalustalle, jonka kautta kiinnostuneet sijoittajat voivat sijoittaa yritykseen.

Mitä sijoitusmuotoisella joukkorahoituksella tarkoitetaan?

”Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarjoaa piensijoittajille mahdollisuuden sijoittaa helposti listaamattomiin yrityksiin”

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen ideana on, että se mahdollistaa kaikenkokoisille sijoittajille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden helposti sijoittaa lupaavaksi kokemaansa yritykseen. Joukkorahoitusta hakeva yritys on tyypillisesti toimintansa alkuvaiheessa oleva, mutta joukkorahoitusta hakevat myös varttuneemmat yritykset. Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa helposti listaamattomiin yrityksiin, joihin sijoittaminen varsinkin yksityiselle piensijoittajalle olisi muutoin hyvin haastavaa.

Minkälaisille yrityksille suosittu vaihtoehto?

Joukkorahoitus on suosittu vaihtoehto erityisesti toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille. Kyseessä saattaa usein olla lupaava liikeidea, prototyyppitasolla oleva tuote tai jokin suurempi projekti. Monelle alkuvaiheen yritykselle suurten pääomasijoittajien löytäminen voi osoittautua haasteelliseksi. Tällöin joukkorahoitus mahdollistaa, että yritys kerää tarvitsemansa rahoituksen piensijoittajien avulla. Joukkorahoituksessa yrityksen omistajaksi voi lähteä samanaikaisesti kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia yksityissijoittajia.

Suositulla joukkorahoitusalustalla oleminen tuo yritykselle myös yleensä reilusti lisänäkyvyyttä. Tämä lisänäkyvyys on erityisesti toimintansa alkuvaiheessa olevalle yritykselle äärimmäisen arvokasta, joka yksi tekijöistä miksi moni alkuvaiheen yritys päätyy hakemaan rahoitusta joukkorahoituksen avulla.

Joukkorahoitus voi tuoda yritykselle lisänäkyvyyttä

”joukkorahoitus tuo sivutuotteena usein myös arvokasta lisänäkyvyyttä yritykselle”

Vaikka joukkorahoituksen pääasiallisena tarkoituksena on tietenkin rahoituksen kerääminen yritykselle, joukkorahoitus tuo sivutuotteena usein myös arvokasta lisänäkyvyyttä yritykselle. Kun yrityksen esittely ja rahoitushakemus julkaistaan palveluntarjoajan joukkorahoitusalustalla, näkee sen parhaimmillaan tuhannet eri sijoittajat. Sijoitusmuotoista joukkorahoitusta hakevat tahot ovat usein toimintansa alkuvaiheessa olevia yrityksiä, jolloin lisänäkyvyyden arvo voi olla yritykselle hyvin merkittävä.

Vaikka siis yritys onnistuisi keräämään tarvitsemaansa määrä joukkorahoitusalustan kautta, voidaan yrityksen saavuttaneelle lisänäkyvyydelle antaa kuitenkin arvoa. Tämä joukkorahoituksen tarjoama lisänäkyvyys tekeekin sijoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta monelle erityisesti alkuvaiheen yritykselle entistä houkuttelevamman tavan hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta.

Lopullisen rahoituksen määrä on aina epävarmaa

Joukkorahoituksen yhtenä negatiivisena puolena voidaan pitää epävarmuutta. Kun yrityksen rahoitushakemus julkaistaan joukkorahoituspalvelussa, ei yritys voi koskaan olla varma, kuinka paljon se tulee lopulta saavuttamaan suosiota sijoittajien keskuudessa ja näin ollen keräämään näiltä tarvitsemaansa rahoitusta. Joukkorahoitusprosessi saattaa kestää alusta loppuun kuukausia, eikä lopputuloksesta voi kuitenkaan olla varma.

”Saattaa kestää yli kuukauden verran, ennen kuin varmistuu, kuinka paljon sijoittajia on yrityksestä kiinnostunut.”

Ennen kuin hakemus on saatu julkaistua joukkorahoituspalvelussa, edeltää sitä hakemuksen ja liitetietojen toimittaminen joukkorahoitusalustaa pitävällä palveluntarjoajalle, joka tekee analyysin siitä, onko yritys sopiva julkaistavaksi alustalla. Yrityksen hakemuksen julkaisun jälkeen saattaa kestää yli kuukauden verran, ennen kuin varmistuu, kuinka paljon sijoittajia on yrityksestä kiinnostunut. Tämän vuoksi monella yrityksellä ei olekaan mahdollisuuksia, taikka kärsivällisyyttä hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta joukkorahoituksen avulla.

Riskit yritykselle?

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus avaa yritykselle kätevän väylän hankkia markkinoilta oman pääoman ehtoista rahoitusta, mutta mitä riskejä siitä voi yritykselle aiheutua?

  • Rahoituksen kerääminen epäonnistuu. Joukkorahoituksessa iso riski liittyy aina siihen, saako yritys kerättyä sijoittajilta rahoitusta. Pahimmillaan yritys panostaa merkittävästi markkinoidakseen joukkorahoituskamppanjaansa, tekee huolella taloudelliset laskelmat, sekä teettää kattavat materiaalit sijoittajia varten, mutta ei kuitenkaan onnistu keräämään sijoittajilta minkäänlaista rahoitusta. Edellä mainitun riskin lisäksi, yrityksellä on myös muita riskejä, jotka kannattaa huomioida joukkorahoitusta suunnitellessa.
  • Liikeidean mahdollinen kopiointi. Yksi mahdollinen riski, joka yritykselle aiheutuu on mahdollinen liikeidean kopiointi. Kun yritys hakee rahoitusta joukkorahoitusalustan avulla, joutuu yritys avaamaan toimintaansa paikoitellen hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla, jotta sijoittajat pystyisivät muodostamaan yrityksestä mahdollisimman kattavan kuvan. Mikäli siis yrityksen liikeideaa ei ole suojattu ja se on kopioitavissa, aiheutuu tästä yritykselle riski idean kopioinnille.
  • Maineriski. Kuten sanottua, joukkorahoitus tuo yritykselle merkittävää lisänäkyvyyttä, joka voi olla yritykselle erittäin arvokasta. Aina on kuitenkin mahdollista, että kaikki näkyvyys ei olekaan yrityksen kannalta positiivista. Mikäli yritys ei onnistu keräämään minkäänlaista kiinnostusta sijoittajilta, voi tämä saada yrityksen näyttämään epäonnistuneelta tai heikolta. Myös heikosti toteutetut esittelyt yrityksen toiminnasta voivat luoda yrityksestä epäammattimaista kuvaa julkisuuteen.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus Suomessa

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus muodostaa Suomessa toistaiseksi vasta pienen osuuden yritysten oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus on kuitenkin kasvattanut viimeisten vuosien aikana suosiotaan myös Suomessa, vaikkakaan ei yhtä kiihtyvään tahtiin kuin lainamuotoinen joukkorahoitus. Suomen pankin tilastoinnin mukaan sijoitusmuotoista joukkorahoitusta välitettiin Suomessa 2021 kokonaisuudessaan 70,2 miljoonan euron verran. Vuonna 2019 vastaava lukema oli 58,3 miljoonaa euroa.

Mistä hakea sijoitusmuotoista joukkorahoitusta?

Suomessa joukkorahoitusta tarjoaa tällä hetkellä monet puhtaasti joukkorahoitukseen keskittyneet toimijat, osa toimijoista toimii myös tiiviissä yhteistyössä pankkien kanssa. Yritys lähettää valitsemalleen palveluntarjoajalle hakemuksen liitteineen arvioitavaksi. Palveluntarjoaja käsittelee yrityksen tiedot ja julkaisee yrityksen hakemuksen joukkorahoitusalustallaan sijoittajien nähtäväksi.

Mitä eroa on sijoitusmuotoisella ja lainamuotoisella joukkorahoituksella?

”Vuonna 2021 lainamuotoisen joukkorahoituksen määrä oli 192,5 miljoonaa euroa ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen 70,2 miljoonaa.”

Joukkorahoitus voidaan jakaa kahteen luokkaan: sijoitusmuotoinen ja lainamuotoinen joukkorahoitus. Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa kyse on lainan hakemisestä yritykselle, kun taas sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa, että sijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa yritykseen eli hankkia omistusosuus tiettyä hintaa vastaan. Lainamuotoinen joukkorahoitus on kasvattanut viime vuosien aikana voimakkaasti suosiotaan ja se muodostaakin joukkorahoitusmerkkinoista reilusti merkittävämmän osan verrattuna sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen. Vuonna 2021 lainamuotoisen joukkorahoituksen määrä oli 192,5 miljoonaa euroa ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen 70,2 miljoonaa.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus, toisin kuin lainamuotoinen, kuuluu sijoituspalvelulain alaisuuteen. Tästä syystä sijoitusmuotoista joukkorahoitusta tarjoavilta toimijoilta edellytetään sijoituspalvelulain mukaista toimilupaa.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon?

Joukkorahoitus on yrityksille oiva tapa kerätä rahoitusta ja saada samalla lisänäkyvyyttä itselleen. Joukkorahoituksella rahoitusta haettaessa on yrityksen kuitenkin siedettävä epävarmuutta rahoituksen lopullisesta määrästä. Prosessi saattaa usein olla myös pitkä, ennen kuin yritys on saanut tarpeeksi kiinnostuneita sijoittajia. Yrityksen olisikin tärkeä saada näkyvästi esille se, että yritys hakee parhaillaan joukkorahoitusta tietyn alustan kautta, jotta sen hakemus tavoittaisi mahdollisimman monet potentiaaliset sijoittajat.

Vertailtuna positiiviset ja negatiiviset asiat:

Plussat Miinukset
Omistuspohjan laajentuminenVoi olla prosessiltaan pitkähkö
LisänäkyvyysEpävarmuus liittyen rahoituksen lopulliseen määrään.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus, yhteenveto

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kerätä oman pääomanehtoista rahoitusta yrityksen kokoon tai toimialaan katsomatta. Ratkaisevinta on, näkeekö tarpeeksi moni sijoittaja yrityksen tarpeeksi potentiaalisena sijoituskohteena. Samalla joukkorahoitusalustalla julkaistu yritys lisänäkyvyyttä, joka erityisesti toimintansa lakuvaiheessa olevalle yritykselle voi olla merkittävä.

Negatiivisina puolina sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen voidaan kuitenkin liittää prosessin kesto ja epävarmuus rahoituksen määrästä. Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus saattaa olla kokonaiskestoltaan kuukausia, ennen kuin rahoitus on yrityksen käytössä. Yrityksen onkin aina hyvä pitää mielessä joukkorahoitus suunnitellessaan, että prosessi saattaa kestää, eikä lopullisen rahoituksen määrä voi sanoa ennakolta varmaksi.

CrediNord yrityslaina

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut kotimaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden hankkia rahoitusta lyhytaikaisiin ja nopeisiin rahotiustarpeisiin mahdollisimman helposti ja ketterästi. Meille tärkeää on, että palvelussamme mukana olevien lainanantajien hinnoittelu ja ehdot ovat mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset, jotta yrityksen ei tarvitse käyttää turhaa aikaa laskeakseen, paljonko lainan kustannukset kaikkine kuluineen ovat.

Ketterä lainaprosessi ja rahat nopeasti yrityksen käyttöön

CrediNord kilpailuttaa useilla lainanantajilla vakuudettoman yrityslainan 250 000 euroon saakka ja 1-48 kuukauden maksuajalla. Vakuudellisia yrityslainoja kumppanimme voivat myöntää jopa 10 000 000 euroon saakka. Lainaprosessistamme olemme luoneet mahdollisimman nopean ja kätevän yrittäjän kannalta. Lainan hakeminen tapahtuu lainahakemuksen täyttämisellä CrediNordin kautta ja hakemuksen täyttämiseen kuluu aikaa noin parin minuutin verran. Pyydämme sitten yrityslainatarjoukset kaikilta 15 kumppaniltamme ja saat ne kätevästi suoraan sähköpostiisi. Mikäli lainanantajat ovat arvioineet yrityksesi luottokelpoiseksi, voit valita lainatarjouksista parhaan ja siirtyä allekirjoittamaan sen. Kun lainasopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja pankkitilin vahvistus suoritettu, lähtevät rahat välittömästi matkaan. Rahat ovat yrityksen käytössä seuraavan pankkipäivän aikana.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.