Rahoitus pk-yritykselle

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Rahoitus pk-yritykselle

Pk-yritykset ovat Suomen kansantaloudelle äärimmäisen tärkeitä, sillä Suomalaisten yritysten liikevaihdosta lähes 60 % syntyy pk-yrityksistä, koko 2000-luvun ovat uudet työpaikat Suomessa syntyneet pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Täten on tärkeää, että varmistetaan että on olemassa monipuolisia ja tehokkaita väyliä järjestää rahoitus pk-yritykselle. Vaikka pk-yritysten merkitys on valtava, on niillä paikoitellen haasteita saada itselleen toimivasti rahoitusta suuryrityksiin nähden. Tässä artikkelissa käymme läpi pk-yritysten rahoitusta ja minkälaisia haasteita pk-yritykset usein kohtaavat yritysrahoitukseen liittyen.

Kuinka pk-yritysten rahoitus eroaa suuryrityksistä?

Pk-yritysten rahoitus eroaa tietyissä tapauksissa merkittävästi suuryrityksistä. Suuryrityksillä voidaan sanoa olevan huomattavasti laajemmat mahdollisuudet ja useampia väyliä hakea rahoitusta markkinoilta.

Pankit ovat myös valmiita käyttämään paremmin aikaa ja resursseja, jotta voivat tarjota suuryrityksille rahoitusta.

Pienemmille yrityksille saattaa usein olla haasteellisempaa saada perinteistä pankkirahoitusta, koska pankit eivät näe niitä yhtä kannattavina asiakkaina. Suuryrityksillä on myös tiettyjä väyliä hakea rahoitusta, joihin pienemmillä yrityksillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia. Yksi esimerkki näistä ovat joukkovelkakirjalainat, joiden avulla suuryritykset hankkivat merkittävän osan rahoituksestaan.

Pk-yritysten yleisimmät rahoitustarpeet

Pk-yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat merkittävästi yrityskohtaisesti. Tiettyjä selkeästi erottuvia tarpeita niillä kuitenkin usein on. Selvästi yleisin pk-yritysten käyttökohde rahoitukselle on käyttöpääoma. Kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit ovat pk-yrityksille tyypillisiä kohteita, joihin ulkopuolista rahoitusta haetaan.

Moni pk-yritys kärsii myös asiakkaiden pidentyneistä maksuajoista, joka saattaa asettaa yrityksen kassatilanteen haasteelliseksi.

Monella pienemällä yrityksellä suurin osa myynnistä tulee usein muutamalta tai yhdeltä suurelta asiakkaalta. Tällöin yritys on äärimmäisen riippuvainen suurasiakkaiden maksukäyttäytymisestä, mikä saattaa johtaa äkilliseen rahoitustarpeeseen, yrityksestä riippumattomista syistä. 

Pk-yritysten haasteet rahoituksen saamisessa

Yritysrahoituksessa monet pk-yritykset kohtaavat haasteita ulkopuolisen rahoituksen saamisessa. Yleisiä haasteita pk-yrityksille ovat pankkien kiristynyt sääntely, joka on kaventanut pk-yritysten mahdollisuuksia perinteiseen pankkirahoitukseen, sekä varsinkin alkuvaiheen yrityksille yleinen ongelma eli riittävien vakuuksien puuttuminen. Näitä pk-yritysten rahoitushaasteita käsittelemme enemmän lisää seuraavaksi.

Pankkien kiristynyt sääntely

Pankit ovat olleet pitkään pk-yritysten rahoituksen kulmakivi, näin myös nykypäivänä. Pankkien jatkuvasti kiristyvä sääntely on kuitenkin muuttamassa tätä asetelmaa. Pankkien sääntely koskee pääasiassa pankkien vakavaraisuutta, likviditeettiä ja riskienhallintaa.

Tämä pakottaa pankit entisestään vähentämään liiketoiminnan riskejä, jolloin varsinkin pienempikokoiset yritykset ovat jääneet rahoituksen ulkopuolelle.

Pankkien yhä koveneva sääntely onkin ajanut monet pk-yritykset etsimään muita rahoitusväyliä itselleen. Suosiota pk-yritysten rahoitusvaihtoehtoina ovatkin viimevuosien aika nostaneet muun muassa joukkorahoitus ja erityisesti vakuudettomat yrityslainat. Pienemmät yritykset saatetaan myös kokea pankin puolelta kannattamattomina käyttää pankin resursseja.

Ei riittäviä vakuuksia

Varsinkin alkuvaiheen yritysten yksi suurista haasteista saada pankilta rahoitusta, on riittämättömät vakuudet. Pankki vaatii yritykseltä pääsääntöisesti aina vakuuksia lainaa vastaan, joka usein tarkoittaa yrityksen omaisuuden tai yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden asettamista vakuudeksi.

Usein pienemmillä ja alkuvaiheen yrityksillä ei ole riittävästi omaisuutta vakuudeksi, joka usein johtaa kielteiseen lainapäätökseen. Onneksi nykyisin pk-yrityksille on kehittynyt rahoitusvaihtoehtoja, jotka eivät vaadi yritykseltä taikka yrittäjältä vakuuksia.

Yksi näistä on kotimaisissa pk-yrityksissä suosiotaan kasvattanut vakuudeton yrityslaina. Vakuudettomassa yrityslainassa yrityksen ei tarvitse toimittaa liitteitä vakuuksista ja odottaa pankin arviointiprosessia vakuuksien riittävyydestä. Lisää vakuudettomasta yrityslainasta käymme läpi seuraavaksi.

CrediNordin yrityslaina pk-yrityksille

CrediNordin vakuudeton yrityslaina sopii erinomaisesti pk-yrityksille. Koska kyseessä on nimenomaisesti vakuudeton yrityslaina, ei lainaan tarvita minkäänlaisia vakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Tämän seurauksen koko luotonantoprosessi voidaan toteuttaa hyvin nopeasti ja tehokkaasti.

Yrityksen lainahakemuksen käsittely tapahtuu tunnissa ja parhaimmillaan rahat ovat siirtyneet yritykselle jo saman päivän aikana lainan hakemisesta. Tämä helpottaa huomattavasti yrityksen arkea, koska luottopäätös syntyy nopeasti, jolloin yrityksen ei tarvitse sietää epävarmuutta siitä, kuinka paljon lainaa saa, vai saako sitä ylipäätänsä.

Yksi suurista eduista on mahdollisuus maksaa laina milloin tahansa pois, jolloin kulua kertyy vain niiltä kuukausilta, kun laina on yrityksen käytössä. Nopeutensa ja selkeytensä vuoksi CrediNordin vakuudeton yrityslaina on kasvattanut roimasti suosiotaan pk-yritysten keskuudessa yhtenä väylänä järjestää rahoitus pk-yritykselle.

Rahoitus pk-yritykselle, yhteenveto

Pk-yrityksillä ei ole useinkaan käytössä yhtä laajaa valikoimaa ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen kuin suuryhtiöillä. Pienemmillä ja alkuvaiheen yrityksillä myös pankkilainan saaminen voi osoittautua haasteelliseksi.

Rahoitustarve voi iskeä nopeasti, usein jopa yrityksestä riippumattomista syistä, jolloin yrityksellä on oltava väylä saada nopeasti ulkopuolista rahoitusta. CrediNordin vakuudeton yrityslaina on oiva vaihtoehto järjestää nopea rahoitus pk-yritykselle Luottoprosessi on nopea ja rahat ovat yrityksen tilillä usein jo saman päivän aikana. Koska luottoprosessi on nopea, saa yritys hetkessä tietää hetkessä paljonko se voi saada lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.