Positiivinen kassavirta, 9 vinkkiä sen saavuttamiseen

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Positiivinen kassavirta, 9 vinkkiä sen saavuttamiseen

Yrittäjänä on tärkeää, että ymmärtää yrityksen kassavirtaa. Mistä se muodostuu ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Kassavirran kautta on mahdollisuus ymmärtämään yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Pitkällä tähtäimellä positiivinen kassavirta on yritykselle välttämätöntä. Kassavirran kautta voit helpommin kehittää liiketoimintaa oikeaan suuntaan taloudellisten olosuhteiden perusteella. Näiden 9 vinkin avulla pääset hyvin eteenpäin positiivisen kassavirran tavoittelussa.

Kassavirran seuraaminen on tärkeää, olipa kyseessä sitten pieni, taikka suuri yritys. Mitä rajallisemmat varannot ja pienemmät marginaalit yrityksellä, sitä tarkemmin kassavirtaa on seurattava. Kassavirrasta on aina kannattavaa luoda myös ennusteet, joiden kautta yritys voi nähdä ennalta tulevan kassavajeen ja reagoida siihen ennakolta. Tässä artikkelissa jaamme 9 arvokasta vinkkiä siitä, miten voit vahvistaa yrityksesi kassavirtaa ja pitämään yrityksesi talous raiteillaan. Kerromme myös kuinka hankkia nopeasti yrityslainaa yrityksen kassakriisin estämiseksi.

Negatiivinen vs. positiivinen kassavirta

Oikean päätöksen tekemiseksi yrityksen taloudesta on tärkeää, että opit ennen kaikkea erottamaan positiivisen ja negatiivisen kassavirran. Positiivisessa kassavirrasta on kyse, kun yritykseen saapuvan rahan määrä ylittää yrityksestä lähtevän rahan määrän. Negatiivisessa kassavirrassa tilanne on päinvastainen. Pidempiaikainen negatiivinen kassavirta voi johtaa suuriin ongelmiin yrityksen liiketoiminnassa. Onneksi on olemassa toimenpiteitä, joita voit toteuttaa tämän negatiivisen suuntauksen kääntämiseksi.

9 vinkkiä, joilla saavuttaa positiivinen kassavirta

Useimmat yritykset kohtaavat jossain kohtaa toimintaansa taloudellisia haasteita likviditeettiongelmien muodossa. Positiivinen kassavirta on yritykselle äärimmäisen tärkeää. Seuraavaksi käymme läpi 9 yksinkertaista vinkkiä, joilla saavuttaa positiivinen kassavirta.

1. Laskuta ajallaan

Mitä nopeammin lähetät laskun, sitä nopeammin saat maksun. Tee lasku heti, kun projekti on valmis tai toimitus on lähetetty. Suosi verkkolaskutusta, koska se on nopea ja tutkitusti asiakkaat maksavat ne todennäköisimmin ajallaan. Varmista myös, että maksuehdot, eräpäivä ja mahdolliset viivästyskorot on ilmoitettu selvästi laskussa. Tällä tavoin voit vähentää aikaa vievien väärinkäsitysten riskiä.

Varmista, että laskujen ajantasainen seuranta toimii ja myöhässä olevat laskut tunnistetaan, eivätkä ne unohdu. Ole hyvissä ajoin asiakkaaseen yhteydessä myöhässä olevasta laskusta ja lähetä maksumuistutukset ja kehotukset ajallaan. Yritysrahoitusta tarjoavat rahoitusyhtiöt tarkistavat myös yleensä lainaa myöntäessää, onko yrityksellä viivästyksiä laskujen suorittamisesas. Tämä vaikuttaa mahdollisen lainan hintaan ja määrään.

2. Tunne kulusi

Jotta yrityksesi kassavirta voidaan hallita parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää, että tarkistat yrityksen kulut säännöllisesti. Kirjanpito-ohjelmasta voit laatia raportteja tuloslaskelmasta ja taseista, saamisista, varastonhallinnasta ja poistoista. Yhdessä nämä asiakirjat osoittavat yrityksesi taloudellisen tilan ja auttavat sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Mikäli yritys ei enää tarvitse tiettyä palvelua tai laitetta, on siitä kannattavaa luopua. Karsimalla kaikki vähätkin ylimääräiset kuluerät yrityksen kannattavuus parantuu ja positiivinen kassavirta vahvistuu

3. Tarkista varastosi

Varastot sitovat monelta yritykseltä suuria määriä pääomaa itseensä. Sopivan varastotason määrittäminen on monelle yritykselle jatkuva pohdinnan aihe. Yrityksen on aina kyettävä varmistamaan, että sillä on riittävät varastotasot vastata tilausten ja kysynnän määrään. Mikäli yritys kuitenkin yliarvio kysynnän, kertyy yritykselle helposti liikaa varastoja. Varastotasojen tarkkailu onkin tärkeää, että yritys ei tule tulee hankkineeksi jatkuvasti ylimääräistä varastoa, joka aiheuttaa liikakulua yritykselle. Monesti yritykselle kertyy varastoihin myös pitkään myymättä ollutta tavaraa, joka yrityksen kannattaa realisoida vaikka edullisemmallakin hinnalla, jotta niissä kiinni oleva pääoma voidaan saada takaisin käyttöön.

4. Maksa laskut ajoissa (mutta ei liian ajoissa)

Yrityksen on aina huolehdittava, että se hoitaa laskunsa ajoissa. Laskujen suorittaminen ajallaan on tärkeää hyvien suhteiden ylläpitämiseen yrityksen yhteistyökumppaneihin ja tavarantoimittajiin. Laskujen maksaminen ajallaan estää myös turhien viivästymiskulujen kertymisen. Mikäli yritys voi saada käteisalennuksia maksamalla laskun nopeasti, on yrityksen usein kannattavaa ne hyödyntää mahdollisuuksien mukaan.

Vaikka laskujen suorittaminen ajoissa on yritykselle ensiarvoisen tärkeää, on yrityksen usein hyvä olla suorittamatta laskujaan liikaa etuajassa. Tavoitetilanne yritykselle olisikin, että myyntisaamisista saatavalla rahalla voidaan kattaa ostolaskuja. Tällöin ostolaskujen maksuajan olisi hyvä olla asteen myyntisaamisten maksuaikoja lyhyempi.

5. Vuokraus ja leasing vaihtoehtona ostamisen sijaan

Laitteiden ja koneiden vuokraaminen ja liisaus on pitkällä aikavälillä kalliimpaa kuin niiden ostaminen. Leasing-laitteen etuna kuitenkin on, että mikäli leasing-sopimukseen kuuluu mukaan myös koneen tai ajoneuvon huollot ja korjaukset, tietää yritys ennakolta, kuinka paljon siitä aiheutuu yritykselle kustannuksia. Tämä helpottaa kulujen ja kassavirtaennusteen laskennassa. Etuna myös on, että yrityksen ei tarvitsee suorittaa koneen tai ajoneuvon hankintaa kassastaan. Yrityksen ei tarvitse myöskään sitoa pääomiaan siihen kiinni.

6. Tarkkaile ja käy läpi yrityksen nykyiset lainat.

Yrityksen lainoja on kannattavaa käydä tasaisin väliajoin läpi. Yritys on saattanut turvautua tietyissä kohtaa toiminnassaan moniin pienempiin luottoihin. Yritys voi saada huomattavaa etua järjestelemällä lainansa uudelleen ja korvatessaan monet pienemmät lainat uudella suuremmalla lainalla ja paremmilla ehdoilla.

Mikäli yrityksellä on yllättäviä menoja ja hankintoja, on yritykselle yhtenä vaihtoehtona hankkia yrityslimiitti. Yrityslimiitissä rahoitusyhtiö myöntää yritykselle limiittirajan, kuten 20 000 € ja yritys nostaa lainaa käyttöönsä tarpeen vaatiessa. Yritys maksaa limiitistä kulua ainoastaan sen mukaan, mitä lainasta on nostettuna käyttöön. Tällöin yritys maksaa lainasta kustannuksia, ainoastaan siltä määrältä ja ajalta, kuin se todella tarvitsee sitä.

7. Vältä turhat päivitykset.

Jos vuokraat tai liisaat laitteita, saat säännöllisiä tuotepäivitystarjouksia. Usein kahden version väliset muutokset ovat kuitenkin vähäisiä ja sisältävät ominaisuuksia, joita et todennäköisesti tarvitse. Vältä laitteiden turhaa päivittämistä aina uudempaan. Poikkeuksena, mikäli päivitykset ovat välttämättömiä, kuten tietoturvapäivityksiä

8. Huolehdi, että myös yrityksen henkilökunta ymmärtää kassavirran merkityksen.

Vaikka yrityksen omistaja tai johto ymmärtäisi positiivisen kassavirran merkityksen, ei siitä välttämättä ole hyötyä, jos sen merkitystä ei saada sisäistettyä henkilökunnalle. On tärkeää, että esimerkiksi laskutus toimii mutkattomasti ja ajallaan. Parhaimmillaan yritys puhaltaa yhteen hiileen ja ymmärtää kulujen ja kassavirran merkityksen ja toimii sen pohjalta.

9. Tarjoa käteisalennuksia

Käteisalennusten tarjoaminen on yksi tavoista, joilla yritys voi houkutella asiakkaitaan suorittamaan laskunsa hyvissä ajoin. Tarjoamalla alennusta, mikäli lasku suoritetaan etuajassa, toimii porkkanana suorittaa lasku mahdollisimman pian. Moni yritys hyödyntääkin usein tarjottuja käteisalennuksia ja samaan aikaan se hyödyttää myös käteisalennusta tarjoavaa yritystä. Tällöin yritys saa laskusta suorituksen nopeasti tililleen, eikä pääomaa enää sitoudu niin paljoa myyntisaamisiin.

Yhteenveto

Kassavirta on yksi yrityksen tärkeimmistä taloudellisista mittareista. Mikäli yritykseltä puuttuu positiivinen kassavirta pidemmän aikaa, johtaa se vääjäämättä maksuongelmiin ja lopulta konkurssiin. Positiivinen kassavirta on saavutettavissa ja tehostettavissa tietyillä keinoilla, joista osaa olemme tässä artikkelissa käyneet tarkemmin läpi. Kassavirran aktiivisella seurannalla pystyy hahmottamaan yritystoiminnan todellista tilaa. Yrityksen on jatkuvasti toimittava aktiivisesti, jotta positiivinen kassavirta voidaan saavuttaa ja ylläpitää. Toivomme, että artikkelimme tuo lisää ajatuksia ja vinkkejä siihen, kuinka yrityksen on paremmin mahdollista saavuttaa positiivinen kassavirta.

CrediNordin yrityslaina nopeasti yrityksen käyttöön

Kotimainen CrediNord tarjoaa yritysrahoitusta kotimaisille yritykselle 250 000 euroon asti ja 1–48 kuukauden maksuajalla. Olemme keskittyneet tarjoamaan yritysrahoitusta kotimaisille pk-yrityksille. Yrityslainaa on helppo hakea osoitteessa credinord.com, jossa hakemuksen täyttämiseen kuluu yritykseltä noin minuutin verran aikaa. CrediNordin yrityslaina on erinomainen tapa hankkia yrityslainaa nopeasti yrityksen käyttöön.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.